[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی

مشاور مالیاتی

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی

[1396/10/12][260/96/526][ دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396[1396/10/10][200/96/137][بخشنامه] اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه
[1396/10/09][230/96/134][بخشنامه] ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
[1396/10/05][230/96/132][بخشنامه] عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
[1396/10/04][200/96/131][بخشنامه] اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/08/23][200/96/117][بخشنامه] تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394[1396/08/20][200/96/116][بخشنامه] اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
[1396/08/20][200/96/519][دستورالعمل] نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
[1396/08/06][260/96/518][دستورالعمل] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف
[1396/07/29][260/96/108][بخشنامه] معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
[1396/07/29][200/96/107][بخشنامه] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
[1396/07/22][200/96/517][دستورالعمل] نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی
[1396/07/19][260/96/516][دستورالعمل] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی
[1396/07/11][260/96/515][دستورالعمل] تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
[1396/07/10][200/96/99][بخشنامه] پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
[1396/06/26][230/96/94][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهامات مطرح­شده درباره هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/06/26][230/96/93][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک
[1396/06/25][200/9730][بخشنامه] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/01/1390 و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
[1396/06/14][200/96/92][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم
[1396/06/08][200/96/88][بخشنامه] ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
[1396/06/08][200/96/90][بخشنامه] عدم شمول اخذ عوارض آلایندگی در بازه زمانی قبل از حاکمیت ماده (56) قانون رفع موانع تولید‌ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)
[1396/06/07][200/96/87][بخشنامه] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
[1396/06/06][200/96/84][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 433 مورخ 10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16762/3368-211 مورخ 30/02/1386 موضوع رسیدگی مالیاتی آخرین دوره اشخاص حقوقی منحله
[1396/06/06][200/96/85][بخشنامه] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 435-434 مورخ 1396/05/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/4083/ص مورخ 1392/03/10
[1396/06/05][230/96/514][دستورالعمل] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395
[1396/05/31][200/96/82][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

 

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی
[1396/05/31][200/96/83][بخشنامه] ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
[1396/05/30][260/96/80][بخشنامه] دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
[1396/05/29][200/96/79][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
[1396/05/29][200/96/77][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/2/1390 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/05/29][200/96/78][بخشنامه] پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1396/05/29][260/96/75][بخشنامه] رعایت تبصره “6” ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/05/29][200/96/76][بخشنامه] ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441هـ مورخ 21/06/1395 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/04/1392) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه
[1396/05/28][230/96/74][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح­شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/05/25][200/96/72][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
[1396/05/21][200/96/70][بخشنامه] ابلاغ رای دادنامه شماره 245/246 مورخ 23/03/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو
[1396/05/11][200/96/67][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20/4/1396 در خصوص صورتجلسه مورخ 3/6/1393 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
[1396/05/11][200/96/513][دستورالعمل] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396
[1396/05/11][260/96/512][دستورالعمل] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات
[1396/05/10][433][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 16762/3368/211 مورخ 30/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور
[1396/05/07][200/96/65][بخشنامه] نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی
[1396/05/03][404][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
[1396/05/01][230/96/64][بخشنامه] ابلاغ تصویب­نامه هیات محترم وزیران در خصوص هزینه های قابل قبول مالیاتی و همچنین مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
[1396/04/31][230/96/63][بخشنامه] آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
[1396/04/28][200/96/61][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیات مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/04/27][379][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
[1396/04/27][200/96/60][بخشنامه] بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.
[1396/04/25][200/96/59][بخشنامه] ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 32 مورخ 31/02/1396
[1396/04/24][46906/ت53401هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
[1396/04/24][46906/ت53401هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
[1396/04/20][348][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 81/93/200 -20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور
[1396/04/20][200/96/55][بخشنامه] دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
[1396/04/20][230/96/56][بخشنامه] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
[1396/04/17][230/96/53][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 10/04/1396 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی
[1396/04/14][200/96/51][بخشنامه] تصویب نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 در خصوص پذیرش هزینه های شرکت ملی نفت در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1396/04/13][41858/ت54183هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] مالیات اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران-قم
[1396/04/12][260/96/511][دستورالعمل] تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
[1396/04/11][64639][دستورالعمل] نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
[1396/04/11][200/96/48][بخشنامه] شرایط پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی
[1396/04/10][201-10][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/04/07][200/96/510][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین ارزش اجاری املاک مشابه (موضوع مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)، به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به انضمام نسخه­ای از الگوی ضوابط ارزش اجاری املاک
[1396/04/04][230/96/47][بخشنامه] اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
[1396/03/31][200/96/46][بخشنامه] ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394
[1396/03/29][36169/ت 53384هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394
[1396/03/28][230/96/45][بخشنامه] ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/03/24][33721/ت 54369 هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] احتساب هزینه های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 1387/02/17 ستاد راهببری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
[1396/03/24][200/96/509][دستورالعمل] صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم وفق تبصره الحاقی ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه
[1396/03/23][33263/ت54270هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
[1396/03/20][31470/ت52966هـ][ایین نامه] آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394
[1396/03/20][31470/ت52966هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین­نامه اجرایی ماده (77)اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب 1394
[1396/03/20][200/96/41][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31
[1396/03/20][200/96/508][دستورالعمل] تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/03/13][200/96/39][بخشنامه] تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 27/02/1395 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396
[1396/03/13][200/96/38][بخشنامه] مبالغ دریافتی بابت جبران خسارت وارده به فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم
[1396/03/09][200/96/507][دستورالعمل] تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/03/07][230/96/37][بخشنامه] اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396
[1396/03/06][200/96/36][بخشنامه] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 28/02/1395
[1396/03/03][200/96/35][بخشنامه] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
[1396/03/01][260/96/506][دستورالعمل] صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
[1396/02/30][230/96/34][بخشنامه] ابلاغ تفاهم نامه فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مودیان مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
[1396/02/27][200/96/32][بخشنامه] امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی
[1396/02/26][137][دیوان عدالت اداری] ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393
[1396/02/24][200/96/505][دستورالعمل] اصلاح دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک
[1396/02/24][200/96/30][بخشنامه] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/03/31

دستورالعمل مالیاتی تسلیم اظهارنامه

[1396/07/03][200/96/96][بخشنامه مالیاتی
[1396/02/20][230/96/28][بخشنامه] ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درخصوص استهلاک بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی(قیمت واقعی)شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور وسالهای بعد
[1396/02/19][200/96/25][بخشنامه] تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل
تعداد:
صف

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...