دستورالعمل انبار گردانی

ماده 177 و 178 و179و180و181و182و183و184قانون ماليات مستقيم

دستورالعمل مالیاتی انبار گردانی
(حسابداران رسمي)
مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت

نكات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

1- نكاتي كه بايد قبل از شمارش از طرف مسئولين شركت مورد توجه قرار گيرد.

1-1- انتخاب شخصي مسئول بعنوان هماهنگ كننده انبارگرداني، اين شخص سرپرستي عمليات شمارش را بعهده خواهد گرفت.

2-1- دستورالعمل تهيه شده توسط هماهنگ كننده كاملاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت وجود اشكال و قبل از شروع عمليات شمارش بايد با مسئولين شركت و سازمان حسابرسي تماس حاصل شود.

3-1- روزها و ساعات شمارش انبار بايد مشخص گردد و به قسمتهاي مختلف بصورت كتبي اطلاع داده شود كه انبار در روزهاي تعيين شده تعطيل خواهد بود لذا لازم است جهت برآورد احتياجات خود قبل از روزهاي تعيين شده به انبار مراجعه نمايند (متذكر مي‌شود هرگاه در حين انبارگرداني بنابر ضرورت احتياج به نقل و انتقال موجوديها باشد بايستي كليه نقل و انتقالات تحت نظارت حسابرسان انجام گيرد).

4-1- گروه‌هاي شمارش بايد با ذكر اسامي قبلاً تعيين و آموزش كافي داده شوند. لازم است به آنان تذكر داده شود تا در حين عمليات اگر به مسئله‌اي برخورد نمودند بايد با هماهتگ كننده موجودي برداري تماس حاصل نمايند. دستورالعمل مالیاتی انبار گردانی

5-1- هماهنگ كننده موجودي برداري قبلاً انبار يا انبارها را مورد بازديد قرار دهد و مطمئن گردد كه:
1-5-1- اقام به شكلي چيده شده باشد تا شمارش به آساني انجام پذير باشد.
2-5-1- موجوديهائي كه به آساني شناخته نمي‌شوند با كمك مسئولين انبار و نوشتن شماره صحيح يا شرح كامل، مشخص شوند.
3-5-1- اقلام ناباب، اسقاط و همچنين اجناس بدون استفاده از ساير اقلام جدا شده باشند.
4-5-1- براي آنكه موجوديهاي اماني (اجناس ديگران نزد شركت) در شمارش موجوديهاي شركت بحساب نيايند بايد از ساير موجوديها جدا و مشخص چيده شوند.
5-5-1- نام و ساير مشخصات اجناس بطور واضح نوشته شده و بر روي قفسه اجناس يا خود اجناس نصب يا گذارده شده باشد.
(1)
(فرم شماره 87)
نكات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

6-1- براي آسانتر شدن امر شمارش بايد به برگه‌هاي شمارش در دو نسخه تنظيم و از پيش آماده و شماره گذاري شده باشد. هماهنگ كننده موجودي برداري مسئول كنترل صدور اين برگه‌ها بوده و لازم است كه حساب تعداد برگه‌هاي صادر شده (تسليم شده) به شمارش كنندگان را نگهدارد. براي كنترل دقيق برگه‌ها لازم است برگه‌هاي باطل شده (بهر دليل) همراه با برگه‌هاي استفاده شده به هماهنگ كننده تسليم گردد.

7-1- پيش از اجراي موجودي برداري آخرين شماره مدارك ثبت گردش موجوديها مانند برگ صدور كالا، رسيد كالا و غيره به هماهنگ كننده موجودي برداري گزارش گردد.

8-1- مشخصات و تعداد (مقدار) اجناس موجود در قسمت دريافت كالا به هماهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا ايجاد بدهي براي شركت قابل كنترل باشد.

9-1- تسليم گزارش اجناس موجودي در قسمت صدور كالا نيز مانند بند فوق بايد به هماهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا اطمينان حاصل شود براي اين دسته از اجناس فاكتور صادر گرديده است يا جزو موجوديها به حساب آمده است. دستورالعمل مالیاتی انبار گردانی

10-1- براي جلوگيري از شمارش مجدد و يا شمارش نشدن قسمتي از موجوديها لازم است در مدت زمان موجودي برداري جابجائي اجناس بين قسمتهاي مختلف تا آنجا كه ممكن است انجام نشود.

2- مواردي كه بايد طي شمارش مورد توجه قرار گيرند:

1-2- موجودي برداري بوسيله گروههاي دو نفري انجام شود، يك فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد ديگر ضمن تائيد شمارش آنرا ثبت نمايد. تا آنجا كه امكان دارد يكي از افراد گروه دو نفري بايد بگونه‌اي انتخاب گردد كه با موجوديها آشنا بوده و به آساني بتواند نوع و مشخصات موجوديها را با مشخصات موجوديها را با مشخصات ثبت شده تطبيق داده و در صورتيكه مشخصات بر روي اجناس نصب نشده باشد بتواند مشخصات و نوع اجناس را تشخيص دهد.
1-2-1- چنانچه موجوديهائي براساس وزن ثبت ميشوند، اطمينان حاصل شود تا وسائل لازم براي توزين موجوديها در دسترس باشد.

(2)
(فرم شماره 87)
نكات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

2-2- ترجيحاً، موجوديها دوبار و هربار بوسيله يك گروه دو نفري متفاوت شمارش گردد.

3-2- براي جلوگيري از دوباره شمارش شدن يا شمارش نشدن پاره‌اي از موجوديها، شمارش بايستي به شكل اصولي انجام پذيرد مثلاً موجوديها را رديف به رديف (از ابتدا تا انتها) شمارش نموده و اجناس شمارش شده را با علامت گذاري مشخص نمايند.

4-2- امضاء تمام برگه‌هاي شمارش و هرگونه اصلاح در آنها بوسيله هر دو گروه شمارش كننده ضروري است.

5-2- موجوديهاي معيوب، فاسد، كم مصرف و غير استاندارد بايد با ذكر مورد در برگه‌ها ثبت گردد.

6-2- بطور نمونه بايد محتويات تعدادي از موجوديهاي سربسته توسط گروههاي شمارش كننده مورد شمارش قرار گيرند.

3- مواردي كه بايد پس از پايان موجودي برداري مورد نظر قرار گيرد. دستورالعمل مالیاتی انبار گردانی

1-3- كليه برگه‌هاي شمارش (شامل برگه‌هاي استفاده شده، باطل شده و استفاده نشده) براي هماهنگ كننده موجودي برداري براي كسب اطمينان از استفاده درست و بجا از تمام برگه‌هاي شمارش ارسال شوند.

2-3- چنانچه نتيجه شمارش توسط دو گروه اختلافي را نشان دهد يا نتيجه شمارش با مدارك دائمي موجوديها اختلاف داشته باشد شمارش دوباره آنها با حضور هر دو گروه شمارش كننده و حسابرسان براي مشخص نمودن عدد نهائي و درست لازم مي‌باشد.

3-3- پس از خاتمه شمارش، چنانچه هرگونه اصلاحي در برگه‌هاي شمارش لازم باشد بايد هرگونه اقدام با آگاهي حسابرسان و تائيد هماهنگ كننده موجودي برداري باشد.

4-3- بايد نتيجه بدست آمده با مدارك دائمي (در صورتيكه وجود داشته باشند) و حساب كنترل در دفاتر مقايسه شوند.

(3)
(فرم شماره 87)
نكات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

5-3- بررسي مغايرات و اصلاح مدارك پس از تائيد هماهنگ كننده موجودي برداري امكان پذير خواهد بود.

6-3- برگه‌هاي شمارش و صورت جلسات بايد بوسيله كليه مسئولين (شمارش كنندگان، هماهنگ كننده موجودي برداري و حسابرس داخلي) امضاء شود.

7-3- يك نسخه از دو نسخه مورد استفاده بايد بلافاصله براي حسابرسان ارسال شود. دستورالعمل مالیاتی انبار گردانی

(4)
(فرم شماره 87)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...