حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي و وجوه نقد

مانده حسابهاي موجودي بانكي و وجوه نقد   جهت اثبات وجود، مالكيت و ارزش مانده‌هاي‌حسابهاي بانكي ووجوه نقد اقدامات زير را بعمل آوريد:

موسسه حسابرسي …

حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي و وجوه نقد

 

جهت اثبات وجود، مالكيت و ارزش مانده‌هاي‌حسابهاي بانكي ووجوه نقد اقدامات زير را بعمل آوريد:

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه مانده‌هاي حسابهاي بانكي را درتاريخ ترازنامه با ذكر خلاصه مشخصات هريك از حسابها و همچنين مانده‌هاي بانكي درپايان دوره قبلي را نشان دهد.

 

هريك از مانده‌ها را درآخرسال با صورتحساب بانكي مطابقت دهيد و درصورتيكه دقيقاً‌ تطبيق نمي‌نمايد، يك صورت تطبيق بانكي تهيه يا اخذ كنيد كه تفاوتها را به طور مشخص نشان دهد. اقلام باز صورتهاي تطبيق بانكي را رديابي كنيد و روي صورتهاي تطبيق بانكي نشان دهيد كه اقلام مورد تفاوت بنحو صحيح درحسابهاي دوره مربوط منظور شده باشد. همچنين بررسي كنيد كه معاملات مربوط از نوع معاملات روزمره و عادي بوده‌اند يا خير؟

 

با رسيدگي به صورتحسابهاي بانك و دفاتر حسابداري دوره بعد از تاريخ ترازنامه ، كنترل كنيد كه اقلامي برگشت نخورده باشد. اگر به چنين مواردي برخورد نموديد رسيدگي كنيد كه درحسابهاي مورد رسيدگي به نحو صحيح اصلاح شده باشند.

 

از طريق موسسه مورد رسيدگي تائيديه‌هائي طبق فرم نمونه استاندارد از بانكهاي طرف حساب اخذ كنيد كه كليه مانده‌ها ، اوراق بهادار نزد خود، دارندگان حق‌ امضاء ، هرگونه سپرده، بهره‌هاي متعلقه، هرگونه رهينه و غيره را درتاريخ ترازنامه تائيد نموده باشند.

حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي

 

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………N2……

نام صاحبكار : …  سهامی خاص)                                                                                  دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

تائيديه‌هاي بانكي را نسبت به موارد مختلف پرونده عطف دهيد و رسيدگي كنيد كه كليه موارد لازم درمتن صورتهاي مالي يا يادداشتهاي پيوست آنها افشاء شده باشد. بدهي‌هاي احتمالي از قبيل تضمين‌ها، رهينه‌ها و ودايع نزد بانكها ، اعم از آنكه بنام شركت و يا بنام افراد ديگر به حساب شركت نزد بانكها باشد بايستي افشاء گردد. دراين مورد رسيدگي لازم را انجام دهيد.

 

اگر در رديف مانده‌هاي بانكي اعم از بدهكار يا بستانكار اقلامي به ارزهاي بيگانه وجود دارد رسيدگي كنيد كه ارزيابي آنها طبق اصول متداول و استانداردهاي حسابداري بنحو درست صورت گرفته باشد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه وجوه نقد موسسه مورد رسيدگي را در تاريخ ترازنامه اعم از موجودي صندوق و يا تنخواه‌گردانها وارقام مشابه دوره قبل را نشان دهد.

 

درمورد هرقلم از وجوه نقد، چنانچه مبلغ عمده بوده و يا صندوق داراي فعاليت زيادي مي‌باشد حتماً “درپايان دوره مورد رسيدگي شمارش كنيد. درغيراينصورت از متصدي وجوه يا تنخواه‌گردان‌ها تائيديه‌ اخذ نمائيد. چنانچه شمارش وجوه صندوق درتاريخي بعد از پايان دوره مورد رسيدگي انجام ميشود، يك صورت تطبيق تهيه كنيد كه وجوه دريافتي و پرداختي بين دو تاريخ را دررابطه با دو مانده نشان دهد و صحت مبالغ دريافتي و پرداختي را سندرسي كنيد. دقت كنيد كه شمارش صندوق حتماً درحضور صندوق‌دار انجام گردد و صورتجلسه تنظيمي دراينخصوص توسط مسئول مربوط امضاء گردد.

 

حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي

 

 

حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي

موسسه حسابرسي …

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………N3……

نام صاحبكار : … (سهامی خاص)                                                                                  دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي ‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

دفاتر صندوق و تنخواه‌گردان را براي چند روز قبل از پايان سال مالي و چند روز پس از پايان سال مالي بررسي نمائيد و اطمينان حاصل كنيد كه كليه چكهاي صادره براي صندوق يا تنخواه‌گردانها به حساب وارد شده و ضمناً‌ كليه پرداختها جنبه عادي و تجارتي دارند.

 

درموارديكه صندوق اقدام به دريافت وجوه نقد مي‌نمايد ، بررسي كنيدكه وجوه دريافتي در روزهاي پايان سال صحيحاً به حساب بانك واريز و يا درشمارش وجوه نقد به حساب آمده‌اند.

 

در مورد تائيديه‌هاي بدهكاري موقت اشخاص و پرداختهائي كه درمقابل چك انجام شده و مدت نامعقولي به صورت اقلام باز باقيمانده بررسي بيشتر بعمل آورده و هرگونه موارد غيرعادي را يادداشت كنيد.

 

حسابرسي مــالي حسابهاي بانكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...