حسابرسي مــالي اسنــاد پرداختنــي

ينكه اسناد مورد بحث مبين بدهي قطعي بوده و درسررسيد مربوطه به همان مبالغ قيد شده قابل پرداخت مي‌باشد

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………R1……نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

1

 

اسنــاد پرداختنــي

 

هــــدف

 

اسناد پرداختني ، به صورت بروات داخلي و يا خارجي (ارزي) و يا سفته‌هاي پرداختني و چكهاي مدت‌دار دركشور ما دربسياري از شركتهاي بازرگاني و ياصنعتي مي‌تواند رقم عمده‌اي از بدهيهاي بلند مدت و يا جاري مندرج درترازنامه را تشكيل دهد.

 

هدف از رسيدگي‌هاي حسابرس درمورد اسناد پرداختني بطور خلاصه بشرح زير است :

الف ـ اينكه اسناد پرداختني مورد بحث واقعاً وجود دارند و از لحاظ بازرگاني و يا غيربازرگاني بودن و همچنين از لحاظ تاريخ سررسيد (يعني جاري يا بلند مدت بودن) وضعيتي كه نشان داده مي‌شود با واقعيت تطبيق دارد .
 

ب ـ  اينكه اسناد مورد بحث بدون هيچگونه شك متعلق و مربوط به موسسه مورد رسيدگي ميباشد و درمقابل آنها عوضي بصورت كالا يا خدمات يا نوعي دارائي (مانند وجه نقد) دريافت شده و يا به يك بدهي قبلي تبديل شده است (مانند آنكه حساب پرداختني به صورت سفته واريز شده باشد).

 

 

 

 

حسابرسي مــالي اسنــاد پرداختنــي

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………R2……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ج ـ   اينكه اسناد مورد بحث مبين بدهي قطعي بوده و درسررسيد مربوطه به همان مبالغ قيد شده قابل پرداخت مي‌باشد. چنانچه اسناد نمايانگر بدهي قطعي نباشد نبايد تحت عنوان بدهي منظور شوند بلكه بايد به صورت يادداشت پيوست صورتهاي مالي و يا برحسب اقتضا بصورت حساب انتظامي نشان داده شوند.

روشهــاي كـــار

 

روشهاي كار كه درموسسه مورد رسيدگي از لحاظ عمليات مربوط به اسناد پرداختني و روشهاي حسابداري مربوط به آن اجراء ميگردد بايد قبل از شروع به رسيدگي كاملاً معلوم گردد. براي اين منظور چنانچه قبلاً پرسشنامه كنترل داخلي و يا ياددشتهاي مربوط به روشهاي كار صاحبكار ، تهيه شده است آنها را بدقت مطالعه كنيد و چنانچه اين مدارك قبلاً‌ تهيه نگرديده ،‌درموقع شروع هرقسمت از رسيدگيهاي زير، نخست قسمت مربوطه پرسشنامه كنترل داخلي را تكميل نموده و درموارد مقتضي نسبت به روشهاي كار صاحبكار يادداشتهاي كافي تهيه نمائيد . سپس براساس اطلاعات بدست آمده به شرح فوق، اقدامات حسابرسي زيررا باتوجه به مدارك حسابداري وعملياتي صاحبكارو سيستم كنترل داخلي برقرار شده اجراء نمائيد.

 

 

 

 

 

 

حسابرسي مــالي اسنــاد پرداختنــي

 

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : ………R3………

نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

سركاربرگ‌ها

 

يك سركاربرگ تهيه كنيد كه درآن مبلغ اسناد پرداختني برحسب نوع (برات ، چك‌هاي مدت‌دار ، سفته ، ريالي ،‌ ارزي) و كيفيت (بازرگاني ، مالي) و برحسب سررسيد (كمتر از يكسال يابيش از يكسال به تفكيك سنوات) نشان داده شده باشد. جمع مبالغ مندرج دراين كاربرگ بايد معادل مبلغ يا مبالغ مندرج درترازنامه باشدو درمقابل هررقم، مبلغ مشابه سال قبل ديده شود .

 

درسركاربرگ فوق بطور خلاصه قيد كنيد كه براي برآورده ساختن هدفهاي مندرج دربند (1) فوق چه اقداماتي انجام گرفته است (مثال : اثبات وجود ـ ازطريق تائيديه بانكي).

 

اثبات وجود وارزش

 

صورت‌ريز اسناد پرداختني درپايان سال مورد رسيدگي را ازموسسه مورد رسيدگي اخذ و با حسابهاي معين مربوطه تطبيق نمائيد. جمع صورت‌ريز را برحسب نوع اقلام كنترل كنيد و رسيدگي كنيد كه با مبالغ مندرج درترازنامه تطبيق مي‌نمايد.

 

رسيدگي كنيد كه اسناد پرداختني برحسب نوع درست طبقه‌بندي شده باشد .

 

درمورد اسناد پرداختني كه از طريق بانك براي قبولي ارائه شده است با اخذ تائيديه از بانك صحت مبالغ را تائيد كنيد. چنانچه اختلافي بين صورت تائيديه‌ بانك و دفتر معين مشاهده ميشود صورت تطبيق بانكي تهيه كنيد.

 

حسابرسي مــالي اسنــاد پرداختنــي

موسسه حسابرسي

برنامه حسابرسي مــالي

صفحه : …………R4……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص)                                                                               دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
8

 

 

 

9

با بررسي صورتحسابهاي طرفهاي معامله ، پرونده‌هاي اعتبارات اسنادي، پرونده‌هاي مكاتباتي و غيره رسيدگي كنيد كه اقلام مندرج صحيح ميباشد .

 

درمورد اسناد پرداختني ارزي با توجه به كوتاه‌مدت و يا بلندمدت بودن اقلام، رسيدگي كنيد كه تبديلات ارزش درپايان سال از ارزي به ريالي از لحاظ مقررات حسابداري بنحو صحيح انجام شده باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...