حسابداری وجوه جاری محدود شده

قرارداد های پیمانکاری

حسابداری وجوه جاری محدود شده

 

 

 

 

صورت‌های مالی مربوط به حسابداری وجوه جاری محدود شده همانند صورت‌های مالی مربوط به وجوه جاری محدود نشده می‌باشد. صورت‌های مالی دانشگاه‌ها در ارتباط با این وجوه عبارتند از ترازنامه؛ صورت درآمدها، هزینه‌ها و سایر تغییرات وجوه جاری؛ و صورت تغییرات در مانده‌های وجوه.

حسابداری وجوه جاری

حساب‌هایی که در حسابداری وجوه جاری محدود شده مورد استفاده قرار می‌گیرد مشابه حساب‌های بکار گرفته شده در حسابداری وجوه جاری محدود نشده است اگر چه در این مورد، تعداد کمتری حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد. حساب‌های دارایی که در مورد وجوه جاری محدود شده به دفعات زیاد بکار گرفته می‌شوند عبارتند از موجودی نقد، حساب‌های دارایی که در مورد وجوه جاری محدود شده به دفعات زیاد بکار گرفته می‌شوند عبارتند از موجودی نقد، سرمایه‌گذاری‌ها، حساب‌های دریافتنی و مخارج انتقالی به دوره‌های آتی، در حسابداری وجوه جاری محدود شده از حساب‌های مربوط به دارایی‌های ثابت استفاده نمی‌شود. در سمت چپ ترازنامه این وجوه معمولاً حساب‌های پرداختنی و مانده وجوه منعکس می‌گردد.

حسابداری وجوه جاری

حساب‌های اصلی درآمد این وجوه نیز عبارتند از کمک‌های دولت، قراردادها و وجوه اهدایی. مثال‌های عمده مخارج مربوط به وجوه جاری محدود شده نیز عبارتند از مخارج تدریس، تحقیق، خدمات عمومی و بورسیه تحصیلی. اگر چه در حسابداری وجوه جاری محدود شده از مبنای تعهدی استفاده می‌شود اما درآمدها تنها تا میزان تحقق مخارج مجاز مربوط به این درآمدها شناسایی می‌گردد. درآمدهای تحقق نیافته بدواً به بستانکار مانده وجوه منظور می‌شود.

 

مثال‌ زیر، روش‌های اصلی حسابداری را در ارتباط با وجوه جاری محدود شده دانشگاه‌ها نشان می‌دهد.
در مثال‌های مربوط به حسابداری دانشگاه‌ها فرض می‌شود که حسابداری بودجه‌ای الزامی نیست و تعهدات به طور رسمی ثبت نمی‌گردد. اطلاعات زیر مربوط به وجوه جاری محدود شده دانشگاه (الف) در سال 8×13 است.

حسابداری وجوه جاری

(میلیون ریال)
مبالغ دریافتی از محل*:
کمک‌های اعتباری دولت و قراردادها (شامل 50 میلیون ریال بابت سربار)**
500
کمک‌های اعتباری استان و قراردادها 200
کمک‌های اعتباری شهرستان و قراردادها 200
کمک‌های اعتباری شهرستان و قراردادها 100
وجوه اهدایی 50

 

حسابداری وجوه جاری

 

(میلیون ریال)
مخارج
تدریس 460
تحقیق 175حسابداری وجوه جاری
خدمات عمومی 125
بورسیه تحصیلی 20
سرمایه‌گذاری‌ها (اوراق بهادار) 15
* تمامی مبالغ دریافتی به جز 5میلیون ریال دریافتی از وجوه اهدایی خرج شده است.
** این وجوه به طور غیرالزامی می‌تواند به وجوه جاری محدود نشده انتقال یابد.
ثبت‌های مربوط به شرح آن در مورد مثال بالا به شرح زیر است:
اولین ثبت، وجوه نقد تأمین شده برای وجوه جاری محدود شده را طی سال از طریق قراردادها، کمک‌ها و وجوه اهدایی منعکس می‌کند. لازم به توجه است که طرف بستانکار این ثبت، مانده وجوه است زیرا وجوه دریافتی هنوز واجد شرایط شناسایی به عنوان درآمد نمی‌باشد.

 

موجودی نقد (50+100+200+500) 850
مانده وجوه 850
ثبت‌های زیر، مخارج وجوه، سرمایه گذاری و شناسایی درآمدهای مربوط را منعکس می‌سازد.
مخارج – تدریس 460
مخارج – تحقیق 175
مخارج – خدمات عمومی 125
مخارج – بورسیه تحصیلی 20
انتقال‌‌های غیرالزامی به وجوه دیگر 50
حساب‌های پرداختنی (بنا به فرض) 80
موجودی نقد 750
حساب‌های پرداختنی 80حسابداری وجوه جاری
موجودی نقد 80
سرمایه گذاری‌ها 15
موجودی نقد 15
مانده وجوه 845
درآمد – کمک‌های اعتباری دولت و قراردادها 500
درآمد – کمک‌های اعتباری استان و قراردادها 200
درآمد – کمک‌های اعتباری شهرستان و قراردادها 100
درآمد – وجوه اهدایی 45
ثبت‌های مربوط به بستن حساب‌های وجوه جاری محدود شده به شرح زیر است:
درآمد – کمک‌های اعتباری دولت مرکزی و قراردادها 500
درآمد – کمک‌های اعتباری استان و قراردادها 200
درآمد – کمک‌های اعتباری شهرستان و قراردادها 100

درآمد – وجوه اهدایی 45
مخارج – تدریس 460
مخارج – تحقیق 175
مخارج – خدمات عمومی 125
مخارج – بورسیه تحصیلی 20
انتقال‌های غیرالزامی به وجوه دیگر 50
مانده وجوه 15
نتیجه ثبت‌های بالا این است که حساب مانده وجوه به مبلغ 20 میلیون ریال افزایش می‌یابد. این افزایش در مقابل افزایش حساب‌های دارایی به شرح زیر است:
موجودی نقد 5
سرمایه‌گذاری‌ها 15
وجوه صندوق وام
شرح و روش‌های حسابداری

حسابداری وجوه جاری

وجوه صندوق وام دانشگاه‌ها برای مصارف اعطای وام به دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع این وجوه معمولاً از طریق هدایا، کمک‌ها، انتقالات از سایر وجوه، درآمد وجوه اهدایی و مبالغ تحقق یافته از سرمایه گذاری‌های صندوق تأمین می‌شود. منابع آماده برای اعطای وام ممکن است محدود نشده یا محدود شده باشد. منابع محدود نشده تابع سیاست‌های اعطای وام دانشگاه یا هیأت امنای آن است در حالی که منابع محدود شده صندوق تابع مقاصد اشخاصی است که این منابع را تأمین کرده‌اند.حسابداری وجوه جاری

حسابداری وجوه جاری

صورت‌های مالی دانشگاه در ارتباط با وجوه صندوق وام عبارتند از ترازنامه و صورت تغییرات در مانده‌های این وجوه. حساب‌های دارایی مربوط به این وجوه عبارتند از موجودی نقد؛ سرمایه‌گذاری‌ها؛ وام‌های دانشجویان؛ اعضای هیأت علمی و کارکنان و دریافتنی از وجوه محدود نشده. حساب‌های مربوط به سمت چپ ترازنامه نیز شامل مانده وجوه (انواع طبقات) است. صورت تغییرات درمانده مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها؛ انتقالات به صندوق؛ سود وام‌های اعطایی و امثالهم می‌باشد. مثال‌هایی از بازپرداخت به اهدا کنندگان، ابطال وام و حذف‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...