ترکیبهای تجاری و سرقفلی

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

 ترکیبهای تجاری و سرقفلی

ترکیبهای تجاری با استفاده از روش  تحصیل به حساب منظور میشوند.

بهای تمام شده تحصیل به عنوان مبلغ مجموع مابه ازای  انتقال یافته،ارزش منصفانه اندازه گیری شده در تاریخ تحصیل و مبلغ هرگونه سهامداران  فاقد حق کنترل  در شرکت فرعی ،اندازه گیری میشود. در خصوص هریک از ترکیبهای تجاری،گروه از این اختیار برخوردار است که هر گونه سهامداران فاقد حق کنترل در شرکت فرعی را به ارزش منصفانه یا بر مبنای سهم نسبی سهامداران فاقد حق کنترل در خالص داراییهای قابل شناسایی شرکت فرعی اندازه گیری  کند. مخارج مرتبط با تحصیل هنگام وقوع به حساب هزینه منظور میشود و در سرفصل هزینه های اداری درج میگردد.

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

گروه هنگام تحصیل یک شرکت،داراییهای مالی تحصیل شده و بدهیهای  تقبل شده را از جیث طبقه بندی  و تخصیص مناسب آنها مطابق  با مفاد قرارداد ،شرایط اقتصادی و وضیعتهای مربوط در تاریخ تحصیل مورد ارزیابی قرار میدهد . هیچ گونه الزامی در خصوص تجدید طبقه بندی قراردادهای بیمه به عنوان بخشی از حسابداری ترکیب تجاری وجود ندارد . از این رو،قراردادهای بیمه در تاریخ شروع قرارداد یا تاریخ ایجاد اصلاحات  ،براساس مفاد مندرج در قرارداد و سایر عوامل طبقه بندی میشوند.

چنانچه ترکیب تجاری طی چند مرحله انجام شده باشد ،هرگونه منافع مالکانه نگهداری شده قبلی ،مجددا به ارزش منصفانه آن در تاریخ تحصیل اندازه گیری میشود و هرگونه سود یا زیان ناشی از آن به سود یا زیان دوره منظور میشود.

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

هرگونه مابه ازای احتمالی ،به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل شناسایی میشود. اندازه گیری بعدی نیز،به ارزش منصفانه صورت  میگیرد و تغییرات در ارزش منصفانه ،در سود یا زیان شناسایی میشود.

سرقفلی در ابتدا به بهای تمام شده  اندازه گیری میشود که معادل مازاد مبلغ مجموع مابه ازای انتقال یافته و مبلغ شناسایی شده بابت سهامداران  فاقد حق کنترل  و هرگونه منافع قبلی نگهداری شده،نسبت به خالص داراییهای قابل شناسایی تحصیل شده و بدهیهای تقبل شده واحد فرعی  است.

چنانچه مابه ازای مذکور کمتر از ارزش منصفانه داراییهای واحد فرعی تحصیل شده باشد،گروه این موضوع را مجددا ارزیابی میکند که آیا کلیه  داراییهای  تحصیل  شده و بدهیهای تقبل شده را به نحو صحیح شناسایی کرده است یا خیر.در صورتی که نتایج تجدید ارزیابی کماکان بیانگر فزونی ارزش منصفانه خالص  داراییهای تحصیل شده نسبت به مبلغ مجموع مابه ازای انتقال یافته باشد ،در این حالت سود مورد نظر در سودیا زیان دوره  شناسایی میشود.

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

سرقفلی پس از شناخت اولیه،به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه زیان کاهش ارزش انباشته اندازه گیری میشود.برای انجام آزمون  کاهش ارزش،سرقفلی تحصیل شده  در ترکیب تجاری،به واحد مولد وجه نقدی که انتظار میرود از ترکیب منتفع  شود،تخصیص  مییابد ،صرف نظر از اینکه سایر داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به این واحد واگذار شده باشند.

در مواقعی که سرقفلی به واحد مولد وجه نقد تخصیص داده شده است و بخشی  از عملیات انجام شده در آن واحد واگذار شده است ،هنگام تعیین سود یازیان ناشی از واگذاری عملیات ، سرقفلی مرتبط با عملیات واگذار شده در مبلغ دفتری عملیات درج میشود . سرقفلی که تحت این شرایط واگذار شده است ،برمبنای ارزشهای نسبی عملیات  واگذار شده و بخش باقی مانده واحد مولد وجه نقد اندازه گیری میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...