بدهیهای ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

بدهی

بدهیهای ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

قراردادهای سرمایه گذاری به قراردادهای  با ویژگی  اختیار مشارکت در منافع و قراردادهای بدون این ویژگی  طبقه بندی میشوند. رویه های خسابداری مورد استفاده برای بدهیهای قراردا سرمایه گذاری با ویژگی  اختیار مشارکت در منافع ،مشابه با رویه های حسابداری اتخاذ شده در مورد بدهیهای قرارداد بیمه عمر است. بدهیهای ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

بدهیهای قرارداد سرمایه گذاری بدون ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،با شر.ع قرارداد و احتساب حق بیمه شناسایی میشود. بدهیهای مورد نظر در ابتدا به ارزش  منصفانه شناسایی میشود . پس از شناخت اولیه ،بدهیهای مزبور به ارزش منصفانه از طریق سود یازیان  اندازه گیری میشود.

سپرده گذاری ها و موارد برداشت به طور مستقیم به عنوان تعدیل بدهی ،در صورت وضعیت مالی ثبت میشود و به عنوان ناخالص حق بیمه در صورت سود یا زیان شناسایی نمیشود.

ارزشهای منصفانه در هریک از تاریخهای گزارشگری تعیین میشود و تعدیلات ارزش منصفانه نیز در سئد یا زیان دوره شناسایی میشود.

قطع شناخت بدهی هنگامی صورت میپذیرد که قرارداد مربوط منقضی ،فسخ یا باطل شود. بدهیهای ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

در خصوص قراردادی که میتواند توسط بیمه گذار لغو شود،ارزش منصفانه قرارداد نباید کمتر از ارزش واگذاری آن باشد.

در مواردی که قراردادها شامل یک جزء ریسک مالی و یک جزء قابل ملاحظه ریسک بیمه ای هستند،به نحوی که جریانهای نقدی حاصل از این دو جزء از یکدیگر متمایز بوده و به گونه ای اتکاپذیر قابل  اندازه گیری باشند،مبالغ مربوط به هرکدام از این جزء به صورت جداگانه گزارش میشود . هرگونه حق بیمه مربوط به جزء ریسک بیمه ای،با استفاده از مبنایی مشابه بکار گرفته شده در خصوص قراردادهای بیمه به حساب منظور میشود و جزء باقی مانده نیز همان گونه که قبلا گفته شده،به عنوان یک سپرده در صوت وضعیت مالی گزارش میشود.

بدهی بدهی بدهی بدهی بدهی

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...