انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

حسابرسی

انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

سه راه اصلی برای انتخاب قسمت­ها وجود دارد:

 • تهیه منظم جدول حسابرسی قسمتها برای دوره برنامه­ریزی شده.
 • به درخواست مدیریت ارشد یا هیات مدیره.
 • به درخواست خود قسمت مورد رسیدگی.

خطر، کانون توجه در انتخاب قسمت­هاست.

استانداردهای مرتبط با گزینش قسمت­ها: استاندارد خاص 520 از استانداردهای حسابرسی داخلی حرفه­ای مقرر می­دارد که رییس واحد حسابرسی داخلی باید طرحهای حسابرسی را یکنواخت و هماهنگ با شرح وظایف واحد حسابرسی و آرمانهای سازمان تدوین کند. جدولهای کار حسابرسی در این استاندارد به عنوان بخشی مهم از فرایند برنامه ریزی حسابرسی محسوب شده است.انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

رهنمود شماره 5-110 مقرر می­کند که جدولهای کار حسابرسی و هر گونه  تغییر عمده در آنها باید توسط مدیریت به تصویب و تایید برسد و برای آگاهی هیات مدیره از آن نیز فرستاده شود. رهنمود شماره 4-520 مقرر می­دارد که جدولهای کار حسبارسی باید شامل الف – چه فعایتهایی باید رسیدگی شود ب- در چه زمانی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و پ- زمان لازم برای اجرای آن حسابرسی باشد. این رهنمود مقرر کرده است که جدولهای کار حسابرسی باید چنان انعطاف پذیر باشد که موارد پیش­بینی نشده نیز در آن بگنجد.

طبق رهنمود 4-520 حسابرسان هنگام تعیین اولویت حسابرسیها باید هفت عامل زیر را در نظر بگیرند:

1- تاریخ و نتایج حسابرسی گذشته

اساساً حسابرسان باید مسلم بدانند که هر چه زمان زیادی از حسابرسی نوبت قبلی قسمت گذشته باشد خطر بیشتری وجود دارد و از این رو از اولویت بالاتری برخوردار می­شود. به همین ترتیب هر چه نقاط ضعف زیادی در حسابرسی قبلی یافت شده باشد احتمال ادامه وضعیت ضعف کنترلها بیشتر می­شود.انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

2- منابع مالی

وجوه نقد همواره جذاب است و نشانه خطر. حسابرسان هنگام مقایسه فعالیتهای گوناگون به منظور تعیین بهترین راه برای تخصیص منابع معمولاً به دلیل بالا بودن سطوح احتمالی خطر اقلام متضمن مبالغ بزرگ نسبت به این گونه اقلام گرایش بیشتری نشان می­دهند.انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

3- زیانهای احتمالی و خطر

این نگرانی به سیستم کنترل داخلی مربوط می­شود. کنترلهای داخلی ضعیف نشانه احتمال بیشتر زیانهای بالقوه و خطر بالاتر است حال آن که کنترلهای داخلی قوی نشانه احتمال کمتر رخ دادن زیانهای بالقوه و در نتیجه خطر پایین­تر در هر سطح از موارد وجود خطر می­باشد. برخی خطرهای ظاهراً نامربوط به امور مالی چون دعاوی احتمالی خدشه دار شدن وجهه اجتماعی و از دست رفتن حسن شهرت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. گرچه ظاهر خطرهای اخیر ممکن است جنبه مالی نداشته باشد اما در نهایت می­تواند پیامدهای مالی داشته باشد.

4- درخواست مدیریت

حسابرسان درخواستهای مدیریت را جدی می­گیرند. هنگامی که مدیریت سازمان انجام شدن یک حسابرسی بخصوص را می­خواهد حسابرسان معمولاً می­توانند چنین تصور کنند که مدیریت سازمان خطری را احساس کرده است. معمولا ً مدیریت سازمان به عملیات آن نزدیکتر از هر کس دیگر است و در شرایط بهتری برای تشخیص محل وجود خطر می­باشد.

5- تغییرات عمده در عملیات، برنامه­ها، سیستمها و کنترلها

هر تغییر عمده اولویت حسابرسی عملیاتی زیر بنایی آن را به چند دلیل بالا می­برد. فرایند ایجاد تغییر سبب پیچیدگیها و خطرهایی می­شود که لزوماً در حالت پیش از ایجاد آن وجود نداشته است. پس از هر تغییر اصلاح و تعدیلات زیادی ممکن است لازم باشد تا عملیات پس از تغییر در سازمان جا بیفتد که این به نوبه خود سبب افزایش خطر در مراحل اولیه پیاده سازی می­شود. عملیات جدید حاصل از ایجاد تغییر نیز پیشتر مورد حسابرسی قرار نگرفته است که این ابهام عمده­ای را درباره  کفایت سیستم کنترل داخلی مربوط سبب می­شود.

6- فرصت کسب منافع عملیاتی

از دست دادن منافع بالقوه به زیانی میانجامد که به اندازه از دست دادن واقعی یک دارایی یک دیگر آسیب دیدگی داراییها اثرگذار است. در نتیجه حسابرسان و مدیریت هر دو همواره کوشش در بهبود دارند حتی در مواردی که کنترلها یا عملکرد کافی بوده است. نکته دیگر آن که مدیریت سازمان با نتایج حسابرسی چگونه برخورد می­کند. حسابرسان در شرایط با خطر مساوی، اولویت را به شرایطی می­دهند که نتایج حسابرسی بتواند اثر مثبت­تری داشته باشد.انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

7- تغییر کارکنان حسابرسی و توانایی­های آنان

ترکیب مناسب کارکنان حسابرسی با مهارتهای لازم، بر کار حسابرسی اثر می­گذارد. واحدهای حسابرسی داخلی برای حسابرسی برخی عملیات، عموماً مجهزتر

از دیگران است. برای مثال، واحدهای حسابرسی داخلی که تنها از حسابداران حرفه­ای تشکیل شده است احتمالاً سیستمهای مالی و حسابداری را بهتر از سیستمهای مهندسی می­توانند رسیدگی کنند.

در نتیجه، واحدهای حسابرسی داخلی همواره کوشش می­کنند کارکنانی با مهارتهای گوناگون و مورد نیاز در اختیار داشته باشند تا بتوانند فعالیتهای گوناگون سازمان خود را رسیدگی کنند.

طبیعی است که حسابرسان باید هر هفت عامل یاد شده را هنگام تعیین اولویتها، بطور همزمان در نظر بگیرند. یک یا دو تا از این عوامل ممکن است در یک مورد خاص، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، اما از آنجا که حسابرسان تعداد زیادی از قسمتها را برای انتخاب در نظر می­گیرند، هر یک از این عوامل را احتمالاً باید براساس ماهیت آن مورد توجه قرار دهند.

با توجه به ترکیبهای ممکن عوامل یاد شده برای هر قسمت مورد رسیدگی و تعداد احتمالاً زیاد قسمتها، حسابرسان چگونه می­توانند با مقایسه­ای منطقی، قسمتها را برای رسیدگی، انتخاب و اولویتها را تعیین کنند؟

متاسفانه حسابرسان داخلی اغلب چنان درگیر کار خود هستند که مسایل جدی و فوری ممکن است کشف نشده باقی بماند و در نتیجه اصلاح هم نشود، زیرا، حسابرسان  هنوز به حسابرسی آن عملیات یا فرایندها نرسیده­اند.

انتخاب قسمت­ها برای رسیدگی، هنوز هم یک هنر است (بیشتر حالت ذهنی دارد تا علمی)، هر چند که برخی پیشرفتها در جهت انتخاب منظم­تر در سالهای اخیر به دست آمده است.

تدوین جدول کار حسابرسی فرایند تدوین جدول کار حسابرسی برای یک دوره برنامه­ریزی شده را می­توان به چهار مرحله، به شرح شکل زیر تقسیم کرد که به آنها می­پردازیم.مرحله اول: تدوین استراتژی گزینش قسمت­ها

در هر سازمانی که بدان اندازه بزرگ باشد که حسابرسان داخلی را به خدمت بگیرد، حسابرسیهای بیشماری را می­توان انجام داد. حسابرسان (داخلی) پیش از شروع فرایند انتخاب قسمتها، چگونگی تقسیم­بندی سازمان خود را به عملیات، فعالیتها و فرایندهای طبیعی آن تعیین می­کنند.انتخاب قسمت­ها برای حسابرسی

یکی از راه­های کسب بینش از فعالیت­هایی که می­تواند مورد حسابرسی قرار گیرد این است که سازمان را براساس موارد زیر نگاه کنیم:

 • محل کارخانه و کارگاه­ها، انبارها، داراییها و غیره
 • جمع مبلغ پولی مرتبط با هر محل یا نوع عملیات
 • میزان جزییات یا پیچیدگی عملیات فعالیتها یا فرایندهای گوناگون
 • نیروی انسانی موجود در واحد حسابرسی داخلی
 • میزان توجه مدیریت به عملیات فعالیتها یا فرایندهای گوناگون
 • واحدهای عملیاتی سازمان
 • چرخه­های عملیات
 • مراکز تصمیم گیری

محل. محلهای استقرار در بیشتر موارد و به دلیل وجود فاصله­های طبیعی حسابرسیهای بالقوه را به آسانی مشخص می­کند. چنانچه کارخانه­ها و کارگاه­ها عملیات منطقه­ای، شعبه­ها، عملیات فروش، عاملهای فروش کالای امانی، انبارها و بسیاری از نمونه­های دیگر بر روی نقشه مشخص شوند قسمتهای قابل حسابرسی به روشنی تمیز داده می­شود. همچنین نقشه محل استقرار دفاتر در ساختمان سازمان قسمتهای قابل حسابرسی را بر حسب بخشها و دوایر مشخص می­کند. این استراتژی خیلی ساده شده و بدون در نظر گرفتن دیگر ملاحظات ناکافی است.

جمع مبالغ ریالی. توجه به جمع مبالغ پولی نوعی معیار اهمیت را بدست می­دهد که با آن می­توانیم قسمتهای قابل حسابرسی را مقایسه کنیم. برای مثال فرض کنی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...