امتیاز شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
فوریه 20, 2019
 مشاور مالی جامع
مشاور مالی فراگیر
فوریه 20, 2019
مزیت شرکت حسابداری

امتیاز ات شرکت حسابداری

امتیاز شرکت حسابداری کار فرمایان می توانند از همه ظرفیتها وتوانمدیهای شرکت  استفاده کننداین موضوع کارفرمایان را به ماهیت شرکت حسابداری و نقش آن در هر دو بازار مالی و درون سازمان معرفی می کند.

مباحث تحت پوشش یک مرور کلی از مفاهیم کلیدی حسابداری مالی و مدیریتی را شامل می شود: عناصر تشکیل دهنده اظهارات مالی؛ تشخیص، اندازه گیری و افشای مسائل در تهیه صورتهای مالی؛ گزینه های سیاست حسابداری در دسترس مدیران برای دارایی های کلیدی و انگیزه های مربوط به انتخاب سیاست ها؛ تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بیانیه مالی؛ استفاده از اطلاعات حسابداری درون سازمان برای حمایت از برنامه ریزی مدیریتی، کنترل و تصمیم گیری. پوشش و درمان مواد در این دوره به طور خاص طراحی شده است تا نیازهای مشریان از تمامی رشته ها را برآورده سازد. تمرکز بر استفاده آگاهانه از اطلاعات حسابداری به جای آماده سازی حساب ها است.

یکی از خدمات شرکت   به شرح ذیل می باشد
یکی از خدمات شرکت  طبیعت و هدف حسابداری را در بازارهای مالی و سازمان های تجاری
یکی از خدمات شرکت شناسایی و توضیح ساختارهای تجاری مختلف و الزامات گزارشگری خارجی خارجی آنها.
یکی از خدمات شرکت حسابداری تعریف و توصیف دسته های اصلی دارایی ها، بدهی ها، حقوق صحی، درآمد، هزینه ها و فعالیت های جریان نقدی؛
یکی از  خدمات شرکت  بحث در مورد تشخیص، اندازه گیری و افشای مسائل مربوط به اقلام مختلف در صورتهای مالی است
یکی از خدمات شرکت حسابداری تجزیه و تحلیل و تفسیر صورتهای مالی مهم و گزینه های سیاست حسابداری که بر تهیه آنها تأثیر می گذارد؛
یکی از امتیاز شرکت   تجزیه و تحلیل اطلاعات هزینه و درآمد برای برنامه ریزی و تصمیم گیری داخلی؛
یکی از خدمات شرکت  مفاهیم حاکمیت شرکتی، اخلاق و حکومتداری خوب و تأثیر آن در حسابداری
یکی از خدمات شرکت حسابداری نقاط قوت و ضعف اطلاعات حسابداری را نسبت به اهدافی که در آن خدمت می کنند، مورد انتقاد قرار می دهد.
یکی از خدمات شرکت حسابداری توضیح و اعمال ماهیت و هدف بودجه بندی و تجزیه و تحلیل سود هزینه-سود-سود به عنوان ابزار برای تصمیم گیری داخلی.
مهارت های عمومی
یکی از امتیاز شرکت حسابداری سطح بالایی از توسعه: یادگیری مشارکتی؛ حل مسئله؛ تفسیر و تجزیه و تحلیل؛ تفکر انتقادی؛ ارزیابی داده ها و سایر اطلاعات
یکی از خدمات شرکت  سطح متوسط توسعه: کاربرد نظریه به عمل؛ کار گروهی؛ ارتباطات خوراکی؛ ارتباط نوشتاری؛ پذیرش به ایده های جایگزین.
یکی ازامتیاز شرکت حسابداری برخی از سطح توسعه: دسترسی به داده ها و سایر اطلاعات از طیف وسیعی از منابع؛ استدلال آماری؛ تلفیق داده ها و اطلاعات دیگر.


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است