الزام مودیان مالیاتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده

الزام مودیان مالیاتی

الزام مودیان مالیاتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده

ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از اسناد و مدارک لازم در تعیین انواع مالیات‌های این مودیان، منجر به شفافیت هر‌چه بیشتر اطلاعات مالی و تسهیل در فرآیند مالیات ستانی می‌شود. در همین راستا، خوشبختانه در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۷۲ مقرر می‌دارد:

«سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه هستند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

الزام مودیان مالیاتی

علاوه بر آن، سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به‌صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود.

در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰‌درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.» در همین راستا، سازمان امور مالیاتی بر اساس حکم این ماده، آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) «ماده واحده قانون استفاده از خدمات…» ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بودند را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۵ به آگاهی این گروه‌ها رسانده و در نتیجه، تکلیف قانونی خود در این مورد را در سال ۱۳۹۵ اجرا کرده است.

 

الزام مودیان مالیاتی

متاسفانه به قرار اطلاع، در سال جاری سازمان امور مالیاتی با توجه به عدم تغییر لیست شرکت‌ها و موسساتی که مشمول حکم اخیر ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، نیازی به تکرار آگهی منتشره در سال گذشته ندیده است. این در حالی است که ماده ۲۷۲ صریحا مقرر می‌دارد: این فهرست «.. با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال» باید منتشر شود. لذا عدم انتشار همه ساله این فهرست (حتی در فرض عدم تغییر محتوای آن نسبت به سال قبل)، انحراف از تکالیف مقرر شده توسط قانون برای سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

الزام مودیان مالیاتی

 

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که بر‌اساس قواعد آمره حقوق عمومی، هیچ تکلیفی را نمی‌توان برای شهروندان مقرر کرد، مگر به حکم قانون. از دیگر سو، از آنجا که شرط تکلیف نمودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای گروه‌هایی علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲، انتشار فهرست آنها تا پایان دی‌ماه هر سال از سوی سازمان امور مالیاتی است،

 

 

لذا مشمولان سال قبل (که نام آنها در اطلاعیه دی ماه ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی درج شده است) می‌توانند به درستی ادعا کنند که تکلیف ناشی از آگهی منتشره توسط سازمان امور مالیاتی تنها برای یک سال (از دی ۹۵ تا دی ۹۶) بوده و ادامه این تکلیف از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۶ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۷، با توجه به تاکید قانون بر اطلاع رسانی هر ساله این فهرست، نیازمند انتشار مجدد این فهرست تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ بوده است

 

 

 

و در صورتی که سازمان امور مالیاتی ضوابط شکلی ماده ۲۷۲ را رعایت نکند و تشریفات مقرر در این ماده را به درستی و به موقع به‌جا نیاورد، نمی‌تواند تکلیف قانونی ناشی از آن را متوجه مودیان کند. می‌توان تصور کرد فلسفه ناشی از تکلیف اطلاع رسانی سالانه فهرست مشمولان، مبتنی بر آن است که شرکتی در یک سال ممکن است از نظر سازمان امور مالیاتی نیاز به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ داشته باشد

الزام مودیان مالیاتی

 

و در سال بعد بنا به صلاحدید و ضوابطی، از این موضوع مستثنی شود یا بالعکس. لذا این استدلال که تکلیف موضوع ماده ۲۷۲ بر مشمولان اعلام شده در اطلاعیه منتشره دی ماه۱۳۹۵ تا زمانی که خلاف آن اعلام شود جاری است، اجتهاد در برابر نص قانون و خلاف فلسفه آن است. همچنین ممکن است چنین ادعا شود که با توجه به قسمت اخیر ماده که مقرر می‌دارد «اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود

مشمول حکم این ماده خواهند بود» بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌توانسته در آگهی سال ۱۳۹۵، فهرست مورد نظر خود را الی الابد و تا اطلاع ثانوی بر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها پس از تاریخ آگهی سازمان امور مالیاتی آغاز می‌شود، شامل بداند؛ چنین استدلالی ناشی از کم‌توجهی به صدر ماده است که «تا پایان دی‌ماه» هر سال، سازمان امور مالیاتی را مکلف به انتشار و اعلام فهرست مزبور می‌کند.

 

 

به بیان دیگر، تکلیف انتشار فهرست تا پایان دی ماه هر سال، امکان تفسیر عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود» به شکل فوق‌الذکر را می‌گیرد و هر تفسیری که متضمن اعتبار فهرست موضوع ماده به مدت بیش از یک سال باشد، مخالف صریح متن ماده و در نتیجه نادرست است. به راحتی می‌توان تصور کرد

 

الزام مودیان مالیاتی

در صورت اصرار سازمان امور مالیاتی بر جاری کردن اثر آگهی منتشره در دی ماه ۱۳۹۵ (که اعتبار آن تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ بوده) بر مودیان از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۶ به بعد، این تشخیص سازمان امور مالیاتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده و حتی حق مطالبه ضرر و زیان از باب قواعد مسوولیت مدنی برای شرکت‌هایی که بدون رعایت تشریفات شکلی مقرر در ماده ۲۷۲، مشمول تکلیف قانونی موجود در آن شده و از این بابت جریمه شده‌اند، وجود داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...