استانداردهای شواهد حسابرسی

بخشنامه

استانداردهای مربوط به شواهد حسابرسی:

استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تاکید دارد. یکی از این استانداردها چنین مقرر می­دارد حسابرسان داخلی باید مجموعه­ای از اطلاعات را یعنی شواهد به عنوان پشتوانه نتیجه­گیریهای خودگردآوری، تحلیل، تفسیر و مس تند کنند و در ادامه نیز مقرر می­دارد:

 • حسابرسان داخلی باید اطلاعات مرتبط با هدفها و دامنه حسابرسی را گردآوری کنند.
 • شواهد حسابرسی باید کافی، قابل قبول و مربوط و مفید باشد تا بتواند پشتوانه مناسبی را برای یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی فراهم کند.
 • روشهای گردآوری و تحلیل شواهد حسابرسی باید در ابتدای کار مشخص و حسب لزوم گسترش یا تغییر یابد.
 • برای رعایت بیطرفی و دستیابی به هدفهای حسابرسی داخلی باید بر گردآوری، تحلیل، تفسیر و مستند کردن شواهد حسابرسی نظارت کافی به عمل آید.
 • شواهد حسابرسی داخلی باید در کاربرگهای حسابرسی مستند شود و این کاربرگها مورد بررسی قرار گیرد.

استانداردهای شواهد حسابرسی

شواهد کافی یعنی واقعی، کافی و قانع کننده بودن شواهد به گونه­ای که هر فرد بیطرف و آگاه بتواند به همان نتایجی برسد که حسابرس به آن دست یافته است.

 

 

شواهد قابل قبول شواهدی است که قابل اعتماد باشد و چنین شواهدی با استفاده از فنون مناسب حسابرسی به بهترین نحو بدست می­آید.

شواهد مربوط یعنی پشتوانه یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی و منطبق با هدفهای حسابرسی.

شواهد مفید یعنی شواهدی که سازمان را در دستیابی به هدفهای خود یاری می­کند.

در ادامه این فصل شواهد حسابرسی با تفسیل بیشتری بحث می­شود و نشان داده خواهد شد که چگونه می­توان به این استانداردها دست یافت.

 

استانداردهای مربوط به شواهد حسابرسی:

 

استانداردهای شواهد حسابرسی

استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تاکید دارد. یکی از این استانداردها چنین مقرر می­دارد حسابرسان داخلی باید مجموعه­ای از اطلاعات را یعنی شواهد به عنوان پشتوانه نتیجه­گیریهای خودگردآوری، تحلیل، تفسیر و مس تند کنند و در ادامه نیز مقرر می­دارد:

 • حسابرسان داخلی باید اطلاعات مرتبط با هدفها و دامنه حسابرسی را گردآوری کنند.
 • شواهد حسابرسی باید کافی، قابل قبول و مربوط و مفید باشد تا بتواند پشتوانه مناسبی را برای یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی فراهم کند.
 • روشهای گردآوری و تحلیل شواهد حسابرسی باید در ابتدای کار مشخص و حسب لزوم گسترش یا تغییر یابد.
 • برای رعایت بیطرفی و دستیابی به هدفهای حسابرسی داخلی باید بر گردآوری، تحلیل، تفسیر و مستند کردن شواهد حسابرسی نظارت کافی به عمل آید.
 • شواهد حسابرسی داخلی باید در کاربرگهای حسابرسی مستند شود و این کاربرگها مورد بررسی قرار گیرد.

شواهد کافی یعنی واقعی، کافی و قانع کننده بودن شواهد به گونه­ای که هر فرد بیطرف و آگاه بتواند به همان نتایجی برسد که حسابرس به آن دست یافته است.

شواهد قابل قبول شواهدی است که قابل اعتماد باشد و چنین شواهدی با استفاده از فنون مناسب حسابرسی به بهترین نحو بدست می­آید.

شواهد مربوط یعنی پشتوانه یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی و منطبق با هدفهای حسابرسی.

شواهد مفید یعنی شواهدی که سازمان را در دستیابی به هدفهای خود یاری می­کند.

در ادامه این فصل شواهد حسابرسی با تفسیل بیشتری بحث می­شود و نشان داده خواهد شد که چگونه می­توان به این استانداردها دست یافت.

 

استانداردهای مربوط به شواهد حسابرسی:

 

استانداردهای شواهد حسابرسی

استانداردهای حسابرسی داخلی بر اهمیت شواهد حسابرسی تاکید دارد. یکی از این استانداردها چنین مقرر می­دارد حسابرسان داخلی باید مجموعه­ای از اطلاعات را یعنی شواهد به عنوان پشتوانه نتیجه­گیریهای خودگردآوری، تحلیل، تفسیر و مس تند کنند و در ادامه نیز مقرر می­دارد:

 • حسابرسان داخلی باید اطلاعات مرتبط با هدفها و دامنه حسابرسی را گردآوری کنند.
 • شواهد حسابرسی باید کافی، قابل قبول و مربوط و مفید باشد تا بتواند پشتوانه مناسبی را برای یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی فراهم کند.
 • روشهای گردآوری و تحلیل شواهد حسابرسی باید در ابتدای کار مشخص و حسب لزوم گسترش یا تغییر یابد.
 • برای رعایت بیطرفی و دستیابی به هدفهای حسابرسی داخلی باید بر گردآوری، تحلیل، تفسیر و مستند کردن شواهد حسابرسی نظارت کافی به عمل آید.
 • شواهد حسابرسی داخلی باید در کاربرگهای حسابرسی مستند شود و این کاربرگها مورد بررسی قرار گیرد.

شواهد کافی یعنی واقعی، کافی و قانع کننده بودن شواهد به گونه­ای که هر فرد بیطرف و آگاه بتواند به همان نتایجی برسد که حسابرس به آن دست یافته است.

شواهد قابل قبول شواهدی است که قابل اعتماد باشد و چنین شواهدی با استفاده از فنون مناسب حسابرسی به بهترین نحو بدست می­آید.

شواهد مربوط یعنی پشتوانه یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسی و منطبق با هدفهای حسابرسی.

شواهد مفید یعنی شواهدی که سازمان را در دستیابی به هدفهای خود یاری می­کند.

در ادامه این فصل شواهد حسابرسی با تفسیل بیشتری بحث می­شود و نشان داده خواهد شد که چگونه می­توان به این استانداردها دست یافت.

استانداردهای شواهد حسابرسی

 

آشنایی با حسابرسی داخلی و زیربناهای حسابرسی داخلی

 

 

حسابرسی داخلی یکی از گیراترین، پرچالش­ترین و پویاترین فرصتهای شغی است که امروزه وجود دارد. حرفه حسابرسی داخلی پاسخگوی نیازهای روزافزون بالاترین رده­های مدیریت شرکتها، دولت و موسسه­های غیرانتفاعی است. مدیریت این گونه سازمانها دنبال اطلاعات درست درباره فعالیتهای سازمانشان، به ویژه کنترل فعالیتها و کارایی و اثربخشی آن فعالیتها می­باشند. در نتیجه حسابرسان داخلی عموماً درگیر عملیات اساسی سازمانشان می­باشند و اغلب مورد توجه تصمیم گیرندگان رده بالای سازمان خود هستند اطلاعات گرانبها و مهمی را برای مدیریت فراهم می­کنند و از موقعیت شغلی بسیار خوبی برخوردارند.

جالب این که بیشتر دانشجویان حسابداری و مالی همانند عامه مردم از حسابرسی داخلی اطلاعات اندکی دارند. حسابرسان داخلی بطور معمول جلب نظر دیگران را نمی­کنند زیرا نوع کارشان چنین ایجاب می­کند اما ضرورت داشتن تخصص حرفه­ای بالا و ماهیت مسئولیتهایی که به دوش می­گیرند سبب می­شود حسابرسان داخلی همواره جزیی لاینفک از شغلهای رده بالای پیشروترین شرکتهای جهان باشند.

در این نخستین فصل کوشش می­کنیم شما را با حرفه حسابرسی داخلی آشنا کنیم و در بقیه کتاب با موضوعات گوناگون و مهم لازم برای انجام وظایف حسابرسی داخلی. این فصل شامل موارد زیر است:

 • داستانی درباره یک حسابرسی داخلی
 • تاریخچه و سوابق
 • ضرورت وجود زیر بنای مفهومی
 • مسئولیت و کنترل مدیریت
 • واحد حسابرسی داخلی
 • سازمان حسابرسی داخلی
 • عوامل عملی موثر بر حسابرسی داخلی
 • فرصتهای شغلی در حرفه حسابرسی داخلی

استانداردهای شواهد حسابرسی

داستان یک حسابرسی

داستان زیر، یک حسابرسی داخلی را بیان می­کند که در یک شرکت پیمانکاری بزرگ بین­المللی انجام شده است.

مدیریت دفتر مرکزی، واقع در تهران، متوجه شد هزینه­های ساخت و ساز در یکی از کارگاه­های جنوب کشور در چند ماه اخیر به شدت و به طور غیرمنتظره­ای افزایش یافته است. به همین دلیل از حسابرسان داخلی شرکت خواست تا آن را رسیدگی کنند. دو نفر از حسابرسان مامور شدند خریدهای آن کارگاه را مورد رسیدگی قرار دهند.

حسابرسان برای تشخیص ماهیت نگرانیهای مدیریت با آنان گفتگو کردند و گزارشهای هزینه موجود و اطلاعات اقتصادی را برای یافتن سرنخ، بررسی نمودند. حسابرسان داخلی گزارشهای حسابرسی دوره­های گذشته را مطالعه کردند تا مطمئن شوند چنین مشکی را حسابرسان قبلی نیافته­اند و با مدیریت کارگاه، تلفنی گفتگو کردند تا نظر آنان را دریابند، حسابرسان داخلی با این مطالعات مقدماتی دریافتند که تغییرات تورمی غیر عادی یا غیرمنتظره­ای رخ نداده است.

گرچه دریافتند دو سال پیش، مشکل مشابه­ای در آن کارگاه و به دلیل رشد غیرمنتظره قیمت­ها رخ داده بود که عمر آن کوتاه بوده است. مدیریت کارگاه، این مشکل را ناشی از حجم کار و تعداد اندک کارکنان می­دانست و معتقد بود که حجم کار زیاد سبب شده است اعمال نظارت کافی، ناممکن شود. در نتیجه، اجرای چندین پروژه مستلزم دوباره کاری­های زیاد بوده است و کنترل خریدها بسیار دشوار. مدیریت کارگاه به جای استفاده از پیمانکاران برای اجرای پروژه­ها، از طریق قراردادهای دست دوم توام با نظارت عمل می­کرده است.

 

استانداردهای شواهد حسابرسی

بنا به اظهار مدیریت دفتر مرکزی، کارگاه تا چندی پیش با زیر ظرفیت فعالیت می­کرده است و اخیراً به منظور سودآور کردن آن کارگاه اقدام به بستن پیمانهای جدید نموده است. مدیریت دفتر مرکزی بر این باور بود که هزینه­ها به خوبی کنترل نمی­شود.

حسابرسان داخلی تصمیم گرفتند به محل کارگاه بروند تا بهتر بتوانند مشکل را حل کنند. حسابرسان در محل کارگاه، پروژه­های گوناگون ساختمانی را بازدید کردند، دستورالعملهای موجود را بررسی نمودند، با مدیریت کارگاه و ناظرها گفتگو کردند، نمودگر فرایند خریدها را تهیه نمودند، مدارک حسابداری را رسیدگی  کردند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تعدادی از تامین کنندگان مواد و کالا تماس گرفتند.

در نتیجه، سه مورد زیر را کشف کردند:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...