استانداردحسابداري شماره 27 کشاورزی

حسابداري
 • استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي شماره 27

 • کشاورزی

 

 

 • معرفی 1. استانداردحسابداري شماره 27 به حسابداری و افشاء فعالیت مرتبط با کشاورزی را که در سایر استانداردها پوشش داده­ نشده است، تشریح می­کند. فعالیت کشاورزی شامل تلاش یک واحد برای تبدیل (تراديسي‌) حیوانات و گیاهان زنده (دارایی­های زیستی) برای فروش، یا توزیع بدون هیچ دریافتی یا دریافت مبلغ اسمی، یا برای تبدیل به محصولات کشاورزی یا پرورش دارایی­های زیستی است.استانداردحسابداري شماره 27
 • معرفی 2. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27، نحوه حسابداری برای دارایی­های زیستی را طی دوره رشد، مرگ، فرآوری و باروری، و شناسایی اولیه محصول کشاورزی در تاریخ برداشت را تشریح می­کند. این استاندارد اندازه­گیری بر مبنای ارزش متعارف منهای هزینه­های برای فروش از شناسایی اولیه دارایی­های زیستی تا زمان برداشت را ملزم می­کند، به غیر از زمانی که ارزش متعارف را نتوان در شناسایی اولیه به طور قابل اتکای اندازه­گیری کرد. به هر حال، استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 به دنبال بررسی فرایند حسابداری محصولات کشاورزی بعد از برداشت، برای مثال تبدیل چوب به الوار، نیست.

 

 • معرفی 3. یک پیش فرض مبنی بر اندازه­ گیری قابل اتکای دارایی­های زیستی وجود دارد. به هر حال، این پیش فرض تنها زمانی قابل رد شدن است که شناسایی اولیه یک دارایی زیستی مبتنی بر یک ارزش متعارف تعیین شده توسط بازار قابل دسترس نباشد و یا برآوردی از ارزش منصفانه به صورتی قابل اتکا تعیین نشود. در این شرایط، استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 واحد را ملزم به اندازه­گیری دارایی زیستی به بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و زیان­های کاهش ارزش دائمی است.استانداردحسابداري شماره 27
 • زمانی که برای اولین بار ارزش متعارف یک دارایی­ زیستی به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری شد، واحد بادی باید آن دارایی را به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش اندازه ­گیری کند. در تمام شرایط، واحد باید محصول کشاورزی را در زمان برداشت به بهای تمام شده منهای هزینه­های فروش انداره­گیری کند.

 • معرفی 4. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 ملزم می­کند که تغییر در ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش یک دارایی زیستی در سود انباشته در دوره وقوع افزایش ارزش شناسایی شود. در فعالیت کشاورزی، تغییر در ویژگی­های فیزیکی یک موجود یا گیاه زنده مستقیما موجب افزایش یا کاهش منافع اقتصادی یا توان بالقوه خدمت رسانی به واحد می­شود.استانداردحسابداري شماره 27
 • طبق رویکرد مبتنی بر معاملات، مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی، یک واحد پرورش­دهنده جنگل ممکن است درآمدی با تا اولین برداشت یا فروش، شاید 30 سال بعد از کاشت درخت، گزارش نکند. در طرف مقابل، مدل حسابداری که رشد زیستی را با بکارگیری ارزش­های منصفانه جاری اندازه­گیری و شناسایی می­کند، تغییر در ارزش منصفانه را طی دوره بین کاشت و برداشت گزارش می­نماید.

 • معرفی 5. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 هیچ گونه اصولی برای زمینی که بر آن فعالیت کشاورزی انجام می­شود، بیان نمی­کند. در عوض، واحد باید مطابق استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 16، “سرمایه­گذاری در املاک” یا استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره17، “دارایی­های ثابت مشهود” هر کدام مناسب­تر است، عمل کند.استانداردحسابداري شماره 27
 • دارایی­های زیستی که به صورت فیزیکی به زمین متصل شده­اند (برای مثال، درختان جنگل­ز­ار) بر مبنای ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش به صورت جدای از زمین اندازه­گیری می­شوند. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 16 ملزم می­کند زمین که یک سرمایه­گذاری در املاک است به ارزش منصفانه، یا بهای تمام شده منهای زیان انباشته کاهش ارزش دائمی اندازه­گیری گردد.

 

 • استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 17 ملزم می­کند زمین بعد از شناسایی اولیه، یا به بهای تمام شده منهای زیان انباشته کاهش ارزش دائمی یا به یک مبلغ ارزشیابی مجدد اندازه­گیری گردد.

 

 • معرفی 6. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 با حسابداری درآمد غیر مبادله­ای ناشی از اهداه­های دولت مرتبط با دارایی­های زیستی و محصول کشاورزی سروکار ندارد. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 23، “درآمد حاصل از معاملات غیر مبادله­ای (مالیات­ها و انتقالات)” شامل الزامات و رهنمودهای برای حسابداری درآمد غیر مبادله­ای، مشتمل بر اهدا­ه­های دولت می­شود. استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 27 با اندازه­گیری دارایی­های زیستی سروکار دارد که در معاملات غیر مبادله­ای، هم در شناسایی اولیه و هم بعد از آن، تحصیل می­شوند.

 

 • هدف استانداردحسابداري شماره 27

 • هدف از این استاندار تشریح نحوه حسابداری و افشاء برای فعالیت کشاورزی است.

 

 • دامنه کاربرد
 • یک واحد که صورت­های مالی را طبق مبنای تعهدی حسابداری تهیه و ارائه می­کند، از این استاندارد برای موارد ذیل زمانی که  مرتبط با فعالیت کشاورزی باشند استفاده می­کند:
 • الف) دارایی­های زیستی؛ و
 • ب) تولید کشاورزش در زمان برداشت.
 • این استاندارد برای موارد ذیل قابل اعمال نیست:
 • الف) زمین مرتبط با فعالیت کشاورزی (به استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 16؛ “سرمایه­گذاری در املاک” و استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 17، ” دارایی­های ثابت مشهود ” مراجعه کنید.)

 

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • دارایی­های زیستی در خیلی از فعالیت­هایی که توسط واحدهای بخش عمومی انجام می­شوند بکار می­روند. زمانی که دارایی­های زیستی برای تحقیق، مطالعه، حمل و نقل، سرگرمی، سنت­ها یا در سایر فعالیت­های بکار می­روند که فعالیت کشاورزی تعریف شده در بند 9 این استاندارد نیستند، حسابداری آن دارایی­های زیستی مطابق با این استاندارد نیست. زمانی که دارایی­های زیستی مشمول تعریف یک دارایی هستند، سایر استانداردهای بين‌المللي حسابداري بخش عمومي باید برای تعیین نحوه حسابداری مناسب مد نظر قرار گیرند ( برای مثال، استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومی شماره 12، “موجودی­ها” و استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي شماره 17).

 • این استاندارد برای تولید کشاورزی، که محصول برداشت شده دارایی­های زیستی واحد است، تنها در زمان برداشت کاربرد دارد. بعد از آن، استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي شماره 12، یا سایر استانداردهای قابل اعمال، کاربرد دارند. در نتیجه، این استاندارد با فرآوری تولید کشاورزی بعد از برداشت سروکار ندارد؛ برای مثال، فرایند ساخت الوار از چوب درخت. در حالی که این فرآوری ممکن است یک توسعه منطقی و طبیعی فعالیت کشاورزی باشد و رویدادهای که رخ می­هد نیز ممکن است مشابه تبدیل (دگردیسی) زیستی باشد، چنین فرآوری در تعریف فعالیت کشاورزی طبق این استاندارد قرار نمی­گیرد.

استانداردحسابداري شماره 27

 • جدول زیر مثال­های از دارایی­های زیستی، تولید کشاورزی و محصولاتی که نتیجه فرآوری بعد از برداشت هستند، ارائه می­کند.
Ø  دارایی­های زیستیØ  تولید کشاورزیØ  محصولات نتیجه فرآوری بعد از برداشت
Ø  گوسفندØ  پشمØ  نخ تابیده، فرش
Ø  درختان یک درخت­زارØ  درختان بریده شدهØ  الوار، تخته
Ø  نباتاتØ  پنبهØ  نخ
Ø  نیشکرØ  شکر
Ø  دامØ  شیرØ  پنیر
Ø  خوکØØ
Ø  بوته­هاØ  برگØ  چای، تنباکو
Ø  تاکستانØ  انگورØ  نوشیدنی
Ø  درختان میوهØ  میوه چیده شدهØ  میوه فرآوری شده
 • این استاندارد برای تمام واحدهای دولتی به غیر از واحدهای تجاری دولتی قابل اعمال است.
 • “مقدمه­ای بر استانداردهای بین­المللی حسابداری بخش عمومی” منتشر شده توسط هیات استانداردهای بین­المللی حسابداری بخش عمومی تشریح می­کند که واحدهای تجاری دولتی استانداردهای مالی گزارش­گری بین­المللی منتشر شده توسط هیات استانداردهای مالی بین­المللی را اعمال می­کنند. واحدهای تجاری دولتی در استاندارد حسابداري بين‌المللي بخش عمومي شماره 1، “ارائه صورت­های مالی” تعریف می­شوند.

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • تعاریف
 • تعاریف مرتبط با کشاورزی
 • عبارت­های ذیل در این استاندارد با تعاریف بیان شده استفاده می­شوند:
 • فعالیت کشاورزی مدیریت تبدیل (دگردیسی) زیستی و برداشت دارایی­های زیستی توسط یک واحد برای:
 • فروش؛
 • توزیع به بهای تمام شده یا به صورت رایگان؛ و
 • تبدیل به تولید کشاورزی یا به دارایی­های زیستی اضافی برای فروش یا برای توزیع به بهای تمام شده یا به صورت رایگان.
 • تولید کشاورزی یک محصول برداشت شده از دارایی­های زیستی واحد است.
 • دارایی زیستی یک حیوان یا گیاه زنده است.
 • تبدیل (دگردیسی) زیستی شامل فرایند رشد، زوال، تولید و زایش است که موجب تغییرات کمی و کیفی در یک دارایی زیستی می­شود.
 • هزینه­های فروش شامل هزینه­های اضافی است که مستقیما قابل نسبت دادن به واگذاری یک دارایی، بدون در نظر گرفتن هزینه­های تامین مالی و مالیات بر درآمد است. واگذاری ممکن است از طریق فروش یا از طریق توزیع به بهای تمام شده یا به صورت رایگان، انجام شود.
 • یک گروه از دارایی­های زیستی از یک اجتماعی از حیوانات یا گیاهان زنده تشکیل شده­اند.
 • برداشت جدا کردن یک تولید از یک دارایی­ زیستی یا خاتمه فرایند زندگی یک دارایی زیستی است.
 • فعالیت کشاورزی دامنه متفاوتی از فعالیت­ها را شامل می­شود؛ برای مثال، پرورش چارپایان اهلی، جنگل­داری، پرورش باغستان­ها و مزرعه­داری، پرورش گل و ابزی­پروری (شامل پرورش ماهی). در این تنوع برخی از ویژگی­های معمولی مشخصی وجود دارد:

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • الف) توان تغییر. حیوانات و گیاهان زنده توان دگردیسی (تبدیل) زیستی را دارند؛

 • ب) مدیریت تغییر. مدیریت دگردیسی زیستی را از طریق ایجاد، یا حداقل تثبیت، شرایط ضروری برای رخداد فرایندها (برای مثال، سطح مواد غذایی، رطوبت، دما، کود و نور) مدیریت می­کند؛

 

 • ج) اندازه­گیری تغییر. تغییر در کیفیت (برای مثال، وضعیت مناسب ژنتیکی، غلظت، جاافتادگی، درصد چربی، محتوی پروتئینی و میزان فیبر) یا کمیت (برای مثال، زاد و ولد، وزن، متر مکعب، بلندی فیبر و تعداد غنچه) ناشی از دگردیسی زیستی یا برداشت به عنوان یک عملیات روزمره مدیریت اندازه­گیری و بررسی می­شود.
 • دگردیسی زیستی به نتایج ذیل منتهی می­شود:
 • الف) تغییر دارایی از طریق (1) رشد (افزایش در کمیت یا بهبود کیفیت یک حیوان یا گیاه)، (2) زوال (کاهش در کمیت یا کاهش کیفیت یک حیوان یا گیاه)، یا (3) زایش (خلق حیوان­ها و گیاهان اضافی)؛ یا
 • ب) تولید محصول کشاورزی مثل لاتکس، برگ چای، چوب یا شیر.

 

 • تعاریف عمومی
 • عبارت­های تعریف شده در سایر استاندارد­های بین­المللی بخش عمومی در این استاندارد نیز با همان معنی مشابه در آن استانداردها استفاده می­شوند.

 

 • شناسایی و اندازه­گیری

 • یک واحد زمانی و تنها زمانی یک دارایی زیستی و یک تولید کشاورزی را شناسایی می­کند که:

 • الف) دارایی در نتیجه رویدادهای گذشته تحت کنترل واحد باشد؛

 • ب) جریان منافع اقتصادی یا خدمت بالقوه مرتبط به دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد؛ و

 • ج) ارزش منصفانه یا بهای تمام شده آن دارایی را به توان به صورت قابل اتکای اندازه­گیری کرد.

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • ارزش منصفانه یک دارایی بر مبنای موقعیت و وضعیت جاری آن است. در نتیجه، برای مثال، ارزش منصفانه گله گاو در یک مزرعه، قیمت گله گاو در یک بازار مربوط منهای هزینه حمل و سایر هزینه­های لازم برای رساندن گله گاو به بازار یا به هر مکانی است که در آنجا قرار است به قیمت تمام شده یا رایگان توزیع شود.
 • در فعالیت­ کشاورزی، کنترل ممکن است برای مثال از طریق مالکیت قانونی گله­گاو و داغ­زنی یا علامت­گذاری گله گاو در زمان خرید یا تولد انجام شود. منافع آتی یا خدمات بالقوه به صورت نرمال از طریق اندازه­گیری ویژگی­های فیزیکی مهم ارزیابی می­شوند.

 • یک دارایی زیستی را می­توان در زمان شناسایی اولیه و در هر تاریخ گزارشگری به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش، به غیر از شرایط توصیف شده در بند 34 زمانی که ارزش منصفانه به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری نیست، اندازه­گیری کرد.

 

 • زمانی که یک واحد یک دارایی زیستی از طریق یک معامله غیر مبادله­ای کسب می­کند، این دارایی زیستی در شناسایی اولیه و در هر تاریخ گزارشگری بر مبنای بند 16 اندازه­گیری می­شود.
 • تولید کشاورزی برداشت شده از دارایی­های زیستی یک واحد به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش در زمان برداشت اندازه­گیری می­شوند. این اندازه­گیری، بهای تمام شده در تاریخی است که در اعمال استاندارد بین­المللی حسابداری بخش عمومی شماره 12، یا استاندارد قابل اعمال دیگری بکار می­رود.

استانداردحسابداري شماره 27

 • تعیین ارزش منصفانه یک دارایی زیستی یا یک تولید کشاورزی ممکن است از طریق گروه­بندی دارایی­های زیستی یا تولید کشاورزی مطابق با ویژگی­های مهم آسان شود؛ برای مثل، بر مبنای سن یا کیفیت. یک واحد ویژگی­های را بر مبنای مطابقت آنها با ویژگی­های مورد استفاده در بازار برای قیمت­گذاری انتخاب می­کند.

 

 • واحدها اغلب قراردادی برای فروش دارایی­های زیستی یا تولید کشاورزی خود در آینده منعقد می­کنند. قیمت­های قرارداد لزوما در تعیین ارزش بازار مربوط نیستند، زیرا ارزش منصفانه منعکس کننده بازار جاری است که در آن یک خریدار و فروشنده مایل وارد یک معامله می­شوند.
 • در نتیجه، ارزش منصفانه یک دارایی زیستی یا تولید کشاورزی به علت وجود یک قرارداد تعدیل نمی­شود. در برخی از شرایط، یک قرارداد برای فروش یک دارایی زیستی یا تولید کشاورزی در یک معامله مبادله­ای ممکن است یک قرارداد با شرایط نامطلوب باشد، آنچنان که در استاندارد بین­المللی حسابداری بخش عمومی شماره 19، ” ذخاير، بدهي‌هاي احتمالي و دارايي‌هاي احتمالي ” تعریف شده است.

 

 • در صورتی که یک بازار فعال برای یک دارایی زیستی یا تولید کشاورزی در محل و شرایط جاری وجود داشته باشد، قیمت بیان شده در این بازار مبنای مناسبی را برای تعیین ارزش منصفانه برای این دارایی فراهم می­کند. در صورتی که واحد به بازارهای فعال متفاوتی دسترسی داشته باشد، قیمت بازاری را بکار می­گیرید که انتظار دارد مورد استفاده واقع شود.

 

 • در صورتی که یک بازار فعال وجود نداشته باشد، در صورت امکان واحد برای تعیین ارزش منصفانه از یکی از موارد زیر استفاده می­کند:
 • الف) جدیدترین معامله انجام شده در بازار، در صورتی که بین تاریخ معامله و تاریخ گزارشگری تغییر با اهمیتی در محیط اقتصادی رخ نداده باشد؛

استانداردحسابداري شماره 27

 • ب) ارزش­های بازار برای دارایی­های مشابه با انجام تعدیلات برای انعکاس تفاوت­های موجود؛ و
 • ج) محک­های بخش نظیر ارزش یک باغستان که بر مبنای هکتار یا کیل بیان شده و ارزش گله گاوی که بر مبنای هر کیلو گرم گوشت بیان شده است.
 • در برخی شرایط، منابع اطلاعاتی لیست شده در بند 22 ممکن نتایج متفاوتی را برای ارزش منصفانه یک دارایی زیستی یا تولید کشاورزی پیشنهاد کند. یک واحد دلایل مربوط به این تفاوت­های را برای رسیدن به قابل اتکاترین ارزش منصفانه در یک دامنه محدود نسبتا مربوط از برآوردهای معقول، در نظر می­گیرد.

 

 • در برخی شرایط، قیمت­ها یا ارزش­های مبتنی بر بازار ممکن است برای یک دارایی زیستی در وضعیت کنونی آن در دسترس نباشد. در این شرایط، واحد از ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی ناشی از دارایی که در یک نرخ مبتنی بر بازار برای تعیین ارزش منصفانه تنزیل شده است، استفاده می­کند.

 • هدف از محاسبه ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی، تعیین ارزش منصفانه دارایی زیستی در شرایط و وضعیت کنونی آن است. یک واحد به این موضوع در تعیین نرخ تنزیل مناسب برای استفاده و برآورد جریان­های نقدی مورد انتظار آتی توجه می­کند. در تعیین ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی، یک واحد خالص جریان­های نقدی که افراد مشارکت­کننده در بازار انتظار دارند که دارایی در مربوط­ترین بازار ایجاد کند، در نظر می­گیرد.

 

 • یک واحد جریان­های نقدی ناشی از تامین مالی دارایی­ها، مالیات یا کاشت مجدد دارایی­های زیستی را بعد از برداشت (برای مثال، هزینه کاشت درختان در جنگل­زار را بعد از برداشت) در نظر نمی­گیرد.
 • در یک معامله منصفانه، یک خریدار و فروشنده آگاه و مایل امکان نوسانات در جریان­های نقدی را در نظر می­گیرند. در نتیجه، یک واحد انتظارات مرتبط با نوسانات ممکن در جریان­های نقدی را در جریان­های نقدی مورد انتظار یا نرخ تنزیل، یا برخی ترکیبات از این دو، شامل می­کند. در تعیین نرخ تنزیل، یک واحد مفروضات یکنواختی با مفروضات استفاده شده در برآورد جریان­های نقدی مورد انتظار آتی، بکار می­گیرد تا از نادیده گرفته شدن برخی مفروضات و دوبار در نظر گرفتن برخی دیگر از مفروضات جلوگیری کند.

استانداردحسابداري شماره 27

 • برخی اوقات بهای تمام شده برآورد مناسبی از ارزش منصفانه است، به خصوص زمانی که:

 

 • الف) دگردیسی اندکی از تاریخ تحمل بهای تمام شده اولیه در دارایی زیستی رخ دهد (برای مثال، نهال درختان میوه که نزدیک به تاریخ گزارشگری کاشته شده­اند)؛ یا

 • ب) انتظار نمی­رود اثر دگردیسی زیستی بر قیمت با اهمیت باشد (برای مثال، رشد اولیه در چرخه تولید درخت کاج 30 ساله).

 

 • دارایی­های زیستی معمولا به صورت فیزیکی به زمین متصل هستند (برای مثال، درختان در یک جنگل). بازار جداگانه­ای برای دارایی­های زیستی که به زمین متصل هستند ممکن است وجود نداشته باشد، ولی بازار فعالی ممکن است برای دارایی­های ترکیب شده وجود داشته باشد، یعنی، در مورد دارایی­های زیستی، زمین خام و بهسازی زمین، به عنوان یک مجموعه. واحد ممکن است از اطلاعات مربوط به دارایی­های ترکیب شده برای تعیین ارزش منصفانه دارایی­های زیستی استفاده کند. برای مثال، ارزش منصفانه زمین خام و بهسازی زمین ممکن است از ارزش منصفانه دارایی ترکیب­شده برای رسیدن به ارزش منصفانه دارایی­های زیستی کم شود.

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • سودهای غیر عملیاتی و زیان­های غیر عملیاتی

 • سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از شناسایی اولیه یک دارایی زیستی به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش و سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی تغییر در ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش دارایی زیستی در سود انباشته دوره مربوطه شناسایی می­­شود.

 

 • زیان غیر عملیاتی ممکن است ناشی از شناسایی اولیه یک دارایی زیستی باشد، زیرا هزینه­های فروش برای تعیین ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش از دارایی زیستی، کسر شده­اند. سود عملیاتی ممکن است ناشی از شناسایی اولیه یک دارایی زیستی، مثل تولد یک گوساله باشد.
 • سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از شناسایی اولیه تولید کشاورزی به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش در سود انباشته دوره مربوطه شناسایی می­شود.
 • سود یا زیان غیر عملیاتی ممکن است ناشی از شناسایی اولیه تولید کشاورزی در نتیجه برداشت باشد.

 

 • ناتوانی در اندازه­گیری ارزش منصفانه به صورت قابل اتکا
 • یک پیش فرض مبنی بر این وجود دارد که ارزش منصفانه را می­توان به صورت قابل اتکای برای یک دارایی زیستی اندازه­­گیری کرد. به هر حل، این پیش فرض را می­توان تنها در شناسایی اولیه یک دارایی زیستی رد کرد که برای آن قیمت­های مبتنی بر بازار در دسترس نیست، و برای آن برآوردهای جایگزینی از ارزش منصفانه قابل تعیین به صورت کاملا قابل اتکای وجود ندارد.

 

 • استانداردحسابداري شماره 27
 • در این حالت، این دارایی زیستی به بهای تمام شده منهای زیان­های کاهش ارزش دائمی انباشته و استهلاک انباشته اندازه­گیری می­شود. زمانی که برای اولین بار ارزش منصفانه این چنین دارایی زیستی به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری شد، واحد آن را به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش اندازه­گیری می­کند.

 • زمانی که برای اولین بار یک دارایی زیستی غیر جاری حائز شرایط طبقه­بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش (یا در گروه واگذاری شامل شد که به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه­بندی شده است) مطابق با استاندارد حسابداری ملی یا بین­المللی مربوط به دارایی­های غیر جاری نگهداری شده برای فروش یا عملیات متوقف شده، فرض می­شود که ارزش منصفانه را می­توان به صورت قابل اتکای اندازه­گیری کرد.

 

 • پیش فرض بند 34 را می­توان تنها در شناسایی اولیه رد کرد. واحدی که قبلا دارایی زیستی را به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش شناسایی کرده است باید اندازه­گیری این دارایی زیستی را به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش ادامه دهد.
 • در تمام شرایط، واحد تولید کشاورزی را در زمان برداشت به ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش اندازه­گیری کند. این استاندارد این دیدگاه را منعکس می­کند که ارزش منصفانه تولید کشاورزی در زمان برداشت را می­توان همیشه به صورت قابل اتکای اندازه­گیری کرد.

 

 • در تعیین بهای تمام شده، استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش دائمی انباشته، واحد استانداردهای بین­المللی حسابداری بخش عمومی شماره­ 12، 17، 21 “کاهش ارزش دائمی دارایی های غیر مولد وجه نقد” و استاندارد بین­المللی حسابداری بخش عمومی شماره­ 26، ” کاهش ارزش دائمی دارایی های مولد وجه نقد” را مورد توجه قرار می­دهد.

استانداردحسابداري شماره 27

 • افشاء
 • عمومی
 • واحد جمع سودها و زیان­های غیر عملیاتی حاصل از شناسایی اولیه دارایی زیستی و تولید کشاورزی و ناشی از تغییر در ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش دارایی­های زیستی را طی دوره جاری افشاء می­کند.

 

 • واحد توصیفی از دارایی­های زیستی ارائه می­کند که بین دارایی­های زیستی قابل مصرف و بارورشونده و بین دارایی­های زیستی نگهداری شده برای فروش و نگهداری شده برای توزیع بدون هیچ پرداختی و توزیع به قیمت تمام شده ، تمیز داده شود.

 

 • دارایی­های زیستی قابل مصرف آن دارایی­های زیستی هستند که برای برداشت به عنوان تولید کشاورزی یا برای فروش یا توزیع بدون هیچ پرداختی یا توزیع به بهای تمام شده نگهداری می­شود. مثال­های از دارایی­های زیستی قابل مصرف حیوانات و گیاهانی برای یک بار استفاده هستند، نظیر چارپایان اهلی که به منظور تولید گوشت یا برای فروش نگهداری می­شود، ماهی در پرورش­گاه ماهی، غلات مانند ذرت و گندم، و درختان که برای تولید الوار کشت می­شوند.

 

 • افشاء الزام شده توسط بند 39 می­تواند به شکل یک توضیح کمی باشد. این توضیح کمی ممکن است همراه با توسط یک توصیف مختصر باشد.

 

 • برای انجام الزام افشاء بند 39، واحد همچنین به تمیز دادن بین دارایی­های زیستی بالغ و غیر بالغ به صورت مناسب تشویق شده است. این تمیز دادن اطلاعاتی را فراهم می­کند که ممکن است در ارزیابی زمان­بندی جریان­های نقدی و خدمت بالقوه مفید باشد. واحد مبانی لازم برای انجام چنین تمیز دادنی را فراهم می­کند.

 

 • دارایی­های زیستی بالغ آن دارایی­های هستند که حائز شرایط برداشت می­باشند (برای دارایی­های زیستی قابل مصرف) یا قادر به تولید مثل به صورت منظم هستند (برای دارایی­های زیستی بارورشونده).استانداردحسابداري شماره 27

 

 • در صورتی که در هیچ کجای اطلاعات منتشر شده به وسیله صورت­های مالی، موارد زیر افشاء نشده باشند باید واحد آنها را توصیف کند:

 • الف) ماهیت فعالیت­ها شامل هر گروه دارایی­های زیستی؛ و

 • ب) مقیاس­های غیر مالی یا برآوردهای از کمیت فیزیکی:

 • هر گروه دارایی­های زیستی واحد در پایان دوره؛ و

 • خروجی تولید کشاورزی طی دوره.

 

 • واحد روش­ها و مفروضات مهم بکار رفته در تعیین ارزش منصفانه هر گروه از تولیدات کشاورزی در تاریخ برداشت و هر گروه از دارایی­های زیستی را افشاء می­کند.
 • واحد ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش تولید کشاورزی برداشت شده طی دوره که در تاریخ برداشت تعیین شده، افشاء می­کند.
 • واحد موارد زیر را افشا می­کند:

 

 • الف) ارزش دفتری مبالغ آن دارایی­های زیستی که محدود شده­اند و ارزش دفتری مبالغ آن دارایی­های زیستی که وثیقه اوراق بدهی می­باشند؛
 • ب) ماهیت و محتوی محدودیت­های واحد برای استفاده یا توان فروش دارایی­های زیستی؛

 

 • ج) مبلغ تعهدات برای توسعه یا تحصیل دارایی­های زیستی؛ و
 • د) راهبردهای مدیریت ریسک مالی مرتبط با فعالیت کشاورزی.
 • واحد اطلاعاتی را در مورد تغییرات مبلغ ارزش دفتری دارایی­های زیستی از ابتدا تا پایان دوره جاری به صورت یک صورت مغایرت ارائه می­کند که شامل موارد زیر است:
 • الف) سودها و زیان­های غیر عملیاتی مرتبط با تغییرات در ارزش منصفانه منهای بهای تمام شده، که به صورت مجزا برای دارایی­های زیستی بارورشونده و دارایی­های زیستی قابل مصرف افشاء می­شوند؛

استانداردحسابداري شماره 27

 • ب) افزایش­های ناشی از خرید؛
 • پ) افزایش­های ناشی از دارایی­های تحصیل شده از طریق معاملات غیر مبادله­ای؛
ارزش منصفانه در حسابداری

توضیح مختصری از حسابداری

 • ت) کاهش­های ناشی از فروش و دارایی­های زیستی طبقه­بندی شده به عنوان نگهداری برای فروش (یا شامل شده در یک گروه واگذاری که به عنوان نگهداری برای فروش طبقه­بندی شده است) مطابق با استاندارد ملی یا بین­المللی مربوط که با دارایی­های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده سروکار دارند؛

 

 

 • ث) کاهش­های ناشی از توزیع صورت رایگان یا به بهای تمام شده؛
 • ج) کاهش­های ناشی از برداشت؛
 • چ) افزایش­های ناشی از ترکیب­های تجاری؛
 • خ) خالص تغییرات مبادله­ای ناشی از ترجمه صورت­های مالی بر حسب یک واحد ارز متفاوت و ناشی از ترجمه عملیات خارجی به واحد ارز واحد گزارشگری؛ و
 • ه) سایر تغییرات.

 

 • ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش یک دارایی زیستی می­تواند به دلیل هم تغییرات فیزیکی و هم تغییرات قیمت در بازار، تغییر کند. افشاء جداگانه تغییرات فیزیکی و قیمت در ارزیابی عملکرد دوره جاری و پیش­بینی­های آتی، به خصوص زمانی که چرخه تولید بیش از یک سال باشد، مفید است. در این شرایط، واحد به افشاء، به صورت گروه یا سایر روش­ها، مبلغ تغییر در ارزش منصفانه منهای هزینه­های فروش شامل شد در سود انباشته ناشی از تغییرات فیزیکی و ناشی از تغییرات قیمت، تشویق شده است. این اطلاعات معمولا زمانی که چرخه تولید کمتر از یک سال است (برای مثال، در پرورش مرغ) کمتر مفید است.

استانداردحسابداري شماره 27

بهای تمام شده در ارزش منصفانه

توضیح مختصر از محاسبه بهای تمام شده در ارزش منصفانه

 • دگردیسی زیستی ناشی از انواع تغییرات فیزیکی (رشد، زوال، تولید مثل و تولد) است که هر یک قابل مشاهده و قابل اندازه­گیری است. هر یک از تغییرات فیزیکی رابطه مستقیمی با منافع اقتصادی آتی یا خدمات بالقوه دارد. تغییر در ارزش منصفانه یک دارایی زیستی ناشی از برداشت نیز یک تغییر فیزیکی است.

 

 • فعالیت کشاورزی اغلب در معرض آب و هوا، مریضی و سایر خطرهای طبیعی است. اگر رویدادی رخ دهد که موجب افزایش با اهمیت یک قلم درآمد یا هزینه گردد، ماهیت و مبلغ آن قلم مطابق با استاندارد حسابداری بین­المللی بخش عمومی شماره 1 افشاء می­شود. مثال­های از چنین رویدادی شامل شیوع یک بیماری خطرناک، سیل، سرمازدگی شدید و یک افت، است.

 

 • افشاء اضافی برای دارایی­های زیستی که ارزش منصفانه آنها به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری نیست
 • در صورتی که واحد دارایی­های زیستی را به بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و زیان­های کاهش ارزش دائمی انباشته (بند 34 را مشاهده کنید) در پایان دوره اندازه­گیری کند، واحد برای این دارایی­های زیستی موارد زیر را افشاء می­کند:

 

 • الف) توصیفی از دارایی زیستی؛
 • ب) توضیحی از دلیل ناتوانایی در اندازه­گیری ارزش منصفانه به صورت قابل اتکای؛
 • پ) در صورت امکان، دامنه برآوردهای که در آن ارزش منصفانه به احتمال بالایی قرار می­گیرد؛
 • ت) روش استهلاک مورد استفاده؛
 • ج) عمر مفید یا نرخ استهلاک مورد استفاده؛ و
 • چ) ناخالص ارزش دفتری و استهلاک انباشته (تجمیع شده با زیان­های کاهش ارزش دائمی انباشته) در ابتدا و پایان دوره.

 

استانداردحسابداري شماره 27

 • اگر در دوره جاری واحد دارایی­های زیستی را به بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش دائمی انباشته (بند 34 را مشاهده کنید) اندازه­گیری کند، واحد هر سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از واگذاری این دارایی­های زیستی را افشاء می­کند و صورت مغایرت ملزم شده توسط بند 48 مبالغ مرتبط با این دارایی­های زیستی را به صورت جداگانه افشاء می­کند. به علاوه، این صورت مغایرت شامل مبالغ زیر که در سود انباشته آورده شده و مرتبط با آن دارایی­های زیستی هستند، می­شود:

استانداردحسابداري شماره 27

 • الف) زیان­های کاهش ارزش دائمی؛
 • ب) برگشت­های زیان­های کاهش ارزش دائمی؛
 • پ) استهلاک.
 • در صورتی که ارزش منصفانه دارایی­های زیستی قبلا اندازه­گیری شده به بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش دائمی انباشته طی دوره جاری به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری گردد، واحد برای این دارایی­ها موارد زیر را افشاء می­کنند:
 • الف) توصیفی از این دارایی­های زیستی؛
 • ب) شرحی از دلیل اینکه چرا ارزش منصفانه به صورت قابل اتکای قابل اندازه­گیری شده است؛ و
 • پ) تاثیر تغییر.

 

 • قواعد دوره بکارگیری اولیه استاندارد
 • پذیرش اولیه حسابداری تعهدی
 • زمانی که یک واحد برای اولین بار دارایی­های زیستی و تولید کشاورزی را در پذیرش اولیه مبنای تعهدی حسابداری شناسایی می­کند، واحد تاثیر شناسایی اولیه این دارایی­ها و آن تولید را به عنوان تعدیل مانده اول دوره بر سود انباشته در دوره پذیرش اولیه این استاندارد، گزارش می­کند.

 

استانداردحسابداري شماره 27

 

 

 • تاریخ اجراء

 • واحد بايد اين استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي را در مورد صورت‌هاي مالي سالانه­ای بكار گيرد كه دوره مالي آن از تاريخ اول اوریل 2011 و بعد از آن شروع مي‌شود. بكارگيري آن براي تاريخ‌هاي قبل از تاریخ مزبور ترغيب شده است. اگر واحدي اين استاندارد را براي دوره‌اي كه شروع آن قبل از اول اوریل 2011 است بكار گيرد، بايد این واقعیت را افشا کند.

 

 • زماني كه واحدي مبناي تعهدي حسابداري را، بدان گونه که توسط استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بخش عمومي تعریف شده است، براي اهداف گزارشگري مالي در تاريخي بعد از تاريخ اجرای مزبور بپذيرد، اين استاندارد در مورد صورت‌هاي مالي سالانه واحد در دوره شروع تاريخ پذيرش مبناي تعهدي و بعد از آن كاربرد دارد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...