آزمونهای محتوا

آزمونهای محتوا
 • آزمونهای محتوا

 

 • صورت ریز تغییرات در اموال، ماشین آلات و تجهیزات متعلق به صاحبکار را دریافت و با دفاتر کل و معین مغایریت گیری کنید.

 

 • اضافات طی سال اموال، ماشین آلات و تجهیزات را سندرسی کنید.

 

 • میزان این سندرسی رسی رابرآ ورد حسابرسان ازخطر کنترل مربوط به مخارج داراییهای ثابت تعیین می کند.

 

 • ?درفرآیند سند رسی کاربرگی برای تجزیه وتحلیل حسابهای کنترل دارایی های ثابت در دفتر کل تهیه می سود که ردیابی اقلام ثبت شده در این حسابها را به دفتر روزنامه ومدارک اولیه مانند قراردادها، اسناد مالکیت،دستورهای خرید،صورتحسابها و مدارک پرداخت وجوه نقد ومجوزهای مدیریت نشان می دهد

 

 • 7خریدهای عمده داراییهای ثابت را از نزدیک مشاهده و بازرسی کنید،واز ثبت آنها در دفاتر یا کارت اموال اطمینان حا صل نمایید

 

 • 8 هزینه های تعمیر و نگهداری را تجزیه و تحلیل کنید.واز انعکاس هزینه های سرمایه ای در بهای تمام شده دارایی وهزینه های جاری در سرفصل هزینه ها وتعمیر نگهداری اطمینان حاصل نمایید

 

 • 9 . وضعیت داراییهایی که مورد استفاده روزمره نیست و دلایل آن را پی جویی کنید.

 

 • 1 . داراییهای ثابتی که بطور موقت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 • ارزش داراییهای ثابتی که از رده خارج شده است یا به هر دلیلی به نظر نمی رسد که دیگر مورد استفاده عملی قرار گیرد.

 

 • در مورد داراییهایی که به حال انتظار خدمت می­باشد یا آنهایی که فعلاً مورد نیاز عملیاتی نیست.

 

 • ذخیره استهلاک را آزمون کنید،یعنی استهلاک انباشته را از لحاظ صحت محاسبه استمرار رویه سنوات قبل مورد آزمون  قرار دهید

 

 • برکناری طی سال داراییها را بازبینی کنید.

 

 • هدف اصلی از اجرای این روش، شناسایی مواردی است که این گونه داراییها بدون ثبت مناسب در اسناد و دفاتر حسابداری، جایگزین شده، فروش رفته، از رده خارج شده یا کنار گذارده شده است.

 

 • یکی از راه های پیشگیری از برکناری داراییهای ثابت بدون آن که ثبت شود، برقراری سیاستی است که طبق آن، هیچ یک از داراییهای کارخانه نباید کنار گذارده شد. مگر اجازه آن قبلاً و با استفاده از دستور کارهای با شماره ردیف گرفته باشد.

 

 • مالکیت قانونی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را اثبات کنید.

 

 • حسابرسان برای اثبات مالکیت صاحبکار بر داراییها به دنبال شواهدی چون سند مالکیت، بیمه نامه ها، برگه های تشخیص مالیات بر مستغلات و رسید پرداختهای به گروگیرندگان، می باشند. به علاوه همین که اجاره ای پرداخت نمی‌شود نیز نشانه مالکیت داراییهاست.

 

 • درآمد اجاره حاصل از اموال، ماشین آلات و تجهیزات صاحبکار را که به دیگران اجاره داده شده است، بررسی کنید.

 

 • حسابرسان هنگام رسیدگی به درآمد اجاره زمین و ساختمان بهتر است که نقشه محل مورد اجاره را تهیه یا دریافت و از محل نیز بازدید کنند.

 

 • نکته:چنانچه حسابرسی ضمنی انجام شده باشد، حسابرسان باید با بازدید از محل و مذاکره با مدیریت صاحبکار، موضوع خالی ماندن فضای قابل اجاره را در طول سال اثبات کنند.

 

 • مفاد قراردادهای اجاره بلند مدت داراییهای ثابت را، اعم از اجاره داده و اجاره شده، رسیدگی کنید.

 

 • 15 . روشهای تحلیلی را در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات اجرا کنید.

 

 • یعنی همان کامل بودن وارزشیابی وتخصیص داراییهای ثابت مشهود می باشد.

 

 • 16 . چگونگی ارائه در صورتهای مالی و کفایت افشای مربوط به داراییهای ثابت و درآمدها و هزنیه­های آنها را ارزیابی کنید.

 

 • ?علاوه بر این، ارائه مناسب و افشای کافی معمولاً اصول زیر را منعکس می‌کند؛

 

 • الف – مبانی ارزشیابی داراییها باید به صراحت ذکر شود.

 

 • ب –  داراییهای گروگذارده شده برای دریافت وامها باید به روشنی مشخص شود.

 

 • پ – داراییهایی که مورد استفاده نیست باید جداگانه در ترازنامه ارائه شود.

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...