کنترل های حساب پیش پرداخت ها

آزمون محتوا

کنترل های حساب پیش پرداخت ها

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود.

 

 

کنترل ها:
قبل از آغازرسیدگی مواردزیرانجام شود:
1)تهیه کاربرگ اصلی حسابهاواسناددریافتنی وپیش پرداختها
2)دریافت رونوشت وخلاصه قراردادهاطبق نمونه مربوط یاتهیه
آنها(خلاصه قراردادهاتوسط حسابرس درحین رسیدگی به هر حساب
تهیه شود.

شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
T=کنترل جمع عمودی

کنترل حساب پیش پرداخت ها
C.C=کنترل جمع افقی
 1=کنترل ثبت صحیح حسابداری(طرف حساب و…) 1
 2=کنترل محاسبات 2
 3=کنترل امضاءهای مجاز(قرارداد-سندحسابداری-صورت 3
وضعیت هاو…)
 4=کنترل مبلغ پیش پرداخت باقرارداد 4
 5=کنترل دریافت تضمین بامفادقراردادوثبت آن دردفاتر 5
حسابهای انتظامی)
 6=کنترل باآئین نامه های معاملات یامجوزهای مربوط 6

 

(ایجادی دردوره رسیدگی)-(مصوبه هیئت مدیره)
 7=کنترل محاسبه وکسروپرداخت کسورقانونی 7
( بیمه ومالیات و…)
 8=کنترل احتساب ذخیره برای اقلام راکدوسنواتی 8
(باتوجه به آخرین اقدامات حقوقی یالاوصول بودن صورت
ریزدریافت یاتهیه شود)
 9=کنترل وضعیت حساب باخلاصه قرارداد(مدت انجام 9
-تاخیر-تحویل و…)
 10=.کنترل انتقال مانده هایی که مدارک مثبته آنها 10

 

کامل می باشدبه سرفصلهای مربوط (دارائی-موجودی
-هزینه و….سنداصلاحی)
 11=کنترل استهلاک صحیح پیش پرداختهاباصورت 11
حساب یاصورت وضعیت های تاییدشده.
 12=کنترل پیگیری سال مالی آتی پیش پرداختها. 12
 13=کنترل مانده کلیه کاربرگهاباآخرین ترازدریافتی 13
درپایان رسیدگی-عطف گذاری متقابل-تعیین ماهیت اقلام رسید
-گی نشده درتراز حسابها.
 14=کنترل باآئین نامه معاملات ازجهت مراحل انتخاب 14
پیمانکار.
 15=کنترل اعتباروکفایت اسنادومدارک. 15
 16=کنترل تفکیک پیش پرداختهای سرمایه ای و 16
جاری وانعکاس صحیح آنها درصورتهای مالی درپایان
سال مالی(دوره رسیدگی):
1)کاربرگ تائیدیه حسابهای دریافتنی-پیش پرداختها وحسابهای پرداختنی
وپیش دریافتها تهیه شود(درزمانی که تائیدیه هابانظرموسسه ارسال
نشده درصدتائیدیه ارسالی استخراج شود)

 

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی لطفا”درصورت استفاده از کنترل های زیرنام تهیه کننده ذکرشود.

2)پیش پرداختها درصورتهای مالی به نحو صحیح وکامل طبقه بند و

افشاء شده باشد.

 17=کنترل استخراج تعهدات سرمایه ای ازمحل قرارداد 17
های منعقده وانعکاس آن دریادداشتهای همراه صورتهای مالی.

كنترل های پیش پرداختهای مالیاتی(عملکرد)

صورت ریز پیش پرداختهای مالیاتی بشرح زیردریافت ودرقسمت
مالیات(دائم وجاری)بایگانی شود:
شماره وتاریخ قبض مالیاتی – مبلغ – موضوع – شخص کسرکننده –

 

نام محل اداره دارائی دریافت کننده مالیات.

کنترلهای زیربرروی صورت ریزفوق انجام شود:
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
 T=کنترل جمع عمودی
 1=کنترل بامانده طبق دفاتر(پایان دوره) 1
 2=کنترل بامانده طبق صورتهای مالی(یادداشت 2
 ذخیره مالیات-پیش پرداختهای مالیاتی)
 3=کنترل باقبض مالیاتی(اصل یارونوشت) 3
 4=کنترل باتائیدیه(نامه)حوزه مالیاتی دریافت کننده مالیات 4

در اتمام این موضوع به اطلاع شما میرساند شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره اماده ارایه خدمات به شما عزیزان میباشد.کنترل حساب پیش پرداخت ها

درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده ذکر شود.

-شرکت حسابداری -مشاور مالیاتیمشاور مالیوکیل مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...