تعریف واژه های حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

تعریف واژه های حسابداری پیمانکاری

واژه های حسابداری پیمانکاری کارفرما: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را برای اجرا و ساخت و ساز به اشخاص دیگری واگذاری می­نمایند.

پیمانکار: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را اجرا نماید و طرف دیگر قرارداد می­باشند.

قرارداد: توافق بین پیمانکار و کارفرما برای تکمیل و یا ساخت­وساز یک عملیات را قرارداد نامند.

مبلغ قرارداد: رقم توافق­شده­ای است که کارفرما متعهد می­گردد و آن را در پایان مدت و یا در مقاطع معین پرداخت نماید.

قرارداد دست دوم: بعضی اوقات پیمانکار دست اول (اصلی) یک بخشی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می­نماید و برای انجام عملیاتی مانند رنگ­کاری، سنگ­ریزی کف و غیره با او قرارداد منعقد می­نماید در این صورت این قرارداد را دست دوم نامند.

ازواژه های حسابداری پیمانکاری کار گواهی­ شده: واژه های حسابداری پیمانکاری پیمانکار براساس درصد پیشرفت کار در مقاطع مختلف اقدام به تهیه و ارسال صورت وضعیت برای کارفرما می­نماید. این صورت وضعیتها باید با تأیید دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم که از سوی کارفرما تعیین می­شود، برسد. مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکار که به تأیید دستگاه نظارت برسد «کار گواهی­شده» نامند.

کار گواهی نشده: واژه های حسابداری پیمانکاری اگر پیشرفت عملیات نامطلوب باشد و به مرحله مورد انتظار نیز نرسد، اگر چه فعالیت تکمیل و انجام­شده است، لکن بعلت نداشتن کیفیت تأیید نخواهد شد. لذا در اصطلاح آن را «کار گواهی نشده» نامند.

ازواژه های حسابداری پیمانکاری قراردادهای امانی: وضع بعضی از پیمانها به نحوی است که از قبل نمی­توان مخارج آن را برآورد نمود. در این موارد پیمانکار بهای تمام شده واقعی را که حاشیه سود به آن اضافه شده باشد قبول می­نماید. این سود می­تواند به شکل رقم ثابت و یا درصدی نسبت به بهای تمام­شده باشد. در این قراردادها کارفرما با هزینه­های انجام­شده، پیمانکار را مورد بررسی و مداقه قرار می­دهد زیرا نسبت به آن حق مالکیت دارد.

قرارداد امانی برای پیمانکار و کارفرما مزایایی دارد و هیچ یک از آنها چیزی را از دست نمی­دهند. پیمانکار سود منطقی دریافت می­کند و کارفرما نیز منطقی پیمان را می­پردازد این نوع قرارداد بیشتر برای تولید اشیاء خاص و ساخت معمولی انجام می­­پذیرد مانند تعمیرات اضطراری کشتی، وسایل نقلیه، موتورخانه و ساختمانهای  در زمان جنگ.

ازواژه های حسابداری پیمانکاری قرارداد مقطوع: در این قراردادها، پیمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلی و یا مبلغ معینی برای هر واحد کار با کارفرما توافق می­نماید، لکن در متن قرارداد ماده­ای برای جبران خسارت از نظر تطبیق­دادن تغییرات قیمت در مواد و دستمزد که در بازار دچار نوسانات شده است، منظور می­نمایند این ماده بیشتر در مورد قراردادهای بلندمدت اجرا می­گردد تا پیمانکار و کارفرما را در مقابل تغییرات نامطلوب بهای مواد و دستمزد حفظ نماید.

دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها موضوع پیوست بخشنامه شماره 2080/54/9706-1 مورخ 23/6/70 سازمان برنامه و بودجه.

شاخص: شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره معین که دوره پایه نامیده می­شود، به درصد نشان می­ددهد.

شاخص کلی: شاخص کلی، عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه آنها به درصد نشان می­دهد.

ازواژه های حسابداری پیمانکاری شاخص سه ماهه: شاخص دوره سه ماهه، عبارت از شاخصهای کلی، رشته­ای و گروهی در هر یک از دوره­های سه ماهه منتهی به پایان ماههای خرداد، آذر و اسفند ماه هر سال است شاخصهای یادشده، توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می­شود.

شاخص مبنای پیمان: شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که با استفاده از فهرستهای پایه منعقد می­شوند، برحسب روش پیش­بینی شده در پیمان مربوط، مطابق یکی از سه روش زیر می­باشد:

الف) شاخص مبنای پیمان، دوره سه ماهه­ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان براساس قیمت آن دوره محاسبه شده است.

ب) شاخص مبنای پیمان، دوره سه ماهه­ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه­ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

ج) ازواژه های حسابداری پیمانکاری شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی که بدون استفاده از فهرستهای پایه منعقد می­شوند، شاخص دوره سه ماهه­ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده باشد. در این نوع پیمانها، در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه­ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

ضریب تعدیل: ضریب تعدیل برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار به شاخص مبنای پیمان منهای عدد یک. نتیجه در عدد 0.95 ضرب می­شود، یعنی:

شاخص گروهی: ازواژه های حسابداری پیمانکاریشاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فصول فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان دهد.

شاخص رشته­ای: واژه های حسابداری پیمانکاریشاخص رشته­ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بها برای کل اقلام هر یک از فهرستهای بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فهرست بها، به درصد نشان می­دهد.

دستگاه نظارت: واژه های حسابداری پیمانکاریدستگاه نظارت عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور اجرای پیمان تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می­نماید.

ناظر مقیم: ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می­شود و اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود.

کارگاه: واژه های حسابداری پیمانکاریمراد از کارگاه و محل کار کلیه اراضی و محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا می­گردد.

طرح: ازواژه های حسابداری پیمانکاریمجموعۀ عملیات منظم و خدمات مشخصی را که طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه­های میان­مدت عمرانی و یا تحصیل داراییهای ثابت عمومی انجام پذیرد، طرح گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...