هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ،عوارض و مالیات ، حقوق پرداختی

هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

  

.

   هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده  ،عوارض و مالیات  ، حقوق پرداختی

 

 هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

بیشتر هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ، معرف تعهدات کالا و خدمات دریافتی پیش از تاریخ ترازنامه است که در دوره بعد باید پرداخت شود . انواع هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده عبارتند از :

 

 عوارض و مالیات مستغلات :

 

عوارض و مالیات‌های مستغلات از لحاظ تعدد پرداخت طی دوره اندک بوده ، اما از لحاظ مبلغ عمده می باشند . از این رو تجزیه و تحلیل کلیه عوارض و مالیات های مستغلات طی سال در کاربرگ‌های حسابرسی درج می شود . پرداخت عوارض و مالیات ها باید با بازرسی برگ‌های تشخیص صادر شده توسط مقامات ذیصلاح قانونی و مدارک پرداخت مربوط ، بازبینی گردد .

 

 حقوق و دستمزد پرداختنی :

 

ناخالص حقوق و دستمزد پرداختنی تقریباً در تمام ترازنامه‌ها وجود دارد . درستی مبالغ ذخیره شده از لحاظ تعیین مجموع بدهی‌های شرکت و همچنین مطابقت درآمد و هزینه‌ها حائز اهمیت است . حسابرسان پرداخت‌های انجام شده در اولین نوبت پرداخت در دوره بعد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از نبود حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت نشده درتاریخ ترازنامه اطمینان یابند .
.
هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ،عوارض و مالیات ، حقوق پرداختی

هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده
بیشتر هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده ، معرف تعهدات کالا و خدمات دریافتی پیش از تاریخ ترازنامه است که در دوره بعد باید پرداخت شود . انواع هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده عبارتند از :

عوارض و مالیات مستغلات :

عوارض و مالیات‌های مستغلات از لحاظ تعدد پرداخت طی دوره اندک بوده ، اما از لحاظ مبلغ عمده می باشند . از این رو تجزیه و تحلیل کلیه عوارض و مالیات های مستغلات طی سال در کاربرگ‌های حسابرسی درج می شود . پرداخت عوارض و مالیات ها باید با بازرسی برگ‌های تشخیص صادر شده توسط مقامات ذیصلاح قانونی و مدارک پرداخت مربوط ، بازبینی گردد .

حقوق و دستمزد پرداختنی :

ناخالص حقوق و دستمزد پرداختنی تقریباً در تمام ترازنامه‌ها وجود دارد . درستی مبالغ ذخیره شده از لحاظ تعیین مجموع بدهی‌های شرکت و همچنین مطابقت درآمد و هزینه‌ها حائز اهمیت است . حسابرسان پرداخت‌های انجام شده در اولین نوبت پرداخت در دوره بعد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا از نبود حقوق و دستمزد پرداختنی ثبت نشده درتاریخ ترازنامه اطمینان یابد.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...