نحوه گزارشگری قرارداد اجاره بلندمدت در صورت جریان وجوه نقد

نحوه گزارشگری قرارداد اجاره بلندمدت در صورت جریان وجوه نقد برای تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط اجاره دهنده، در اجاره عملیاتی، به استثنای مخارج مستقیم اولیه (Intial driect costs) مسائل خاصی ایجاد نمی‌شود، هنگامی که اجاره دهنده مخارج مستقیم اولیه

نحوه گزارشگری قرارداد اجاره بلندمدت در صورت جریان وجوه نقد

برای تهیه صورت جریان وجوه نقد توسط اجاره دهنده، در اجاره عملیاتی، به استثنای مخارج مستقیم اولیه (Intial driect costs) مسائل خاصی ایجاد نمی‌شود، هنگامی که اجاره دهنده مخارج مستقیم اولیه را در سال تحقق پرداخت می‌نماید، مبلغ پرداختی به عنوان مصرف وجوه (جریان نقدی خروجی) تحت سرفصل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در روش مستقیم و غیرمستقیم در صورت جریان وجوه نقد منعکس می‌شود.

در روش غیرمستقیم، برخی هزینه‌ها نظیر استهلاک، مخارج مستقیم اولیه «به عنوان یک هزینه غیرنقدی برای اندازه‌گیری سود خالص شناسایی شده، در نتیجه سود خالص را کاهش داده اما چون، این مبلغ تأثیری در جریان‌های نقدی ناشی از عملیات نداشته، بنابر این دستیابی به خالص جریان‌های نقدی ناشی از عملیات، باید مبلغ استهلاک نیز به سود خالص اضافه شود (هزینه استهلاک در روش مستقیم نادیده گرفته می‌شود).

در روش غیرمستقیم، درآمد اجاره دریافتی که در دفاتر اجاره دهنده به عنوان بخشی از سود خالص گزارش شده، ضرورتی برای تعدیل آن وجود ندارد، اما در روش مستقیم، درآمد اجاره دریافتی باید به عنوان یک جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، در صورت جریان وجوه گزارش و افشاء شود.

در اجاره شکل فروش: سود تولید کننده، خالص مخارج مستقیم اولیه، در سود خالص گزارش می‌گردد، اما جریان ورودی وجه نقد از محل اجاره دریافتنی حاصل می‌شود. در روش غیرمستقیم، ضرورت دارد که سود تولید کننده در آغاز قرارداد اجاره را به عنوان تعدیل از سود خالص کسر شود، و خالص اجاره دریافتنی به عنوان یک جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی در صورت جریان ووه گزارش گردد.

برای دستیابی به خالص جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی باید افزایش درمانده حساب‌های استیجاری از سود خالص کسر، و کاهش در مانده اجاره دریافتنی به سود خالص اضافه گردد. (روش غیرمستقیم).

مبالغ دریافتی‌های نقدی از محل اجاره دریافتنی در روش مستقیم به عنوان یک جریان ورودی وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی گزارش می‌گردد.

در ارتباط با تهیه صورت جریان وجوه، در دفاتر اجاره کننده، در اجاره عملیاتی مسائل خاصی وجود ندارد، وجود نقد پرداختی بابت هزینه اجاره، سود خالص را کاهش داده و در نتیجه، هیچ‌گونه ضرورتی برای تعدیل سود خالص، در روش غیرمستقیم به استثناء پیش پرداخت هزینه یا هزینه معوق پرداختنی وجود ندارد. وجوه پرداختی بابت هزینه اجاره جزء فعالیت‌های عملیاتی در روش مستقیم گزارش می‌شود.

در اجاره سرمایه‌ای، ثبت قرارداد اجاره بلندمدت به عنوان دارایی (فعالیت سرمایه‌گذاری) و بدهی استیجاری (فعالیت تأمین مالی) از یک طرف باعث افزایش دارایی‌ها و از طرف دیگر موجب افزایش بدهی‌های بلندمدت در واحد تجاری اجاره کننده می‌شود.

نظر به این‌که، ثبت اجاره سرمایه‌ای، صرفاً یک مبادله غیرنقدی محسوب شده، و چون تأثیر مستقیم بر وجه نقد ندارد، این گونه رویدادها جزء فعالیت‌های غیرنقدی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، در یادداشت‌های همراه در انتهای صورت جریان وجوه نقد (دارایی تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره بلندمدت به مبلغ ××××× ریال) افشاء می‌شوند.

بخشی از وجوه پرداختی مربوط به قراردادهای اجاره سرمایه‌ای، به عنوان هزینه استقراض، حاکی از خروج وجه نقد ناشی از فعالیت عملیاتی، و بخش دیگر آن مربوط به پرداخت اصل مبلغ بدهی (مبلغ اجاره) به عنوان یک جریان خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی به شمار می‌آید. استهلاک اموال استیجاری سبب افزایش هزینه گردیده، اما چون از بابت آن‌ هیچ‌گونه وجوه نقدی از واحد تجاری خارج نشده، در نتیجه، هزینه استهلاک اموال استیجاری (هزینه غیرنقدی) در روش مستقیم باید از هزینه‌های عملیاتی کسر، و در روش غیرمستقیم، چون سود را کاهش داده، باید به سود خالص اضافه گردد.

خلاصه گزارشگری قرارداد اجاره بلندمدت در صورت جریان‌های نقدی به شرح زیر خواهد بود:

فعالیت‌های عملیاتی

اجاره کننده:

روش غیرمستقیم

روش مستقیم

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

فعالیت‌های

تأمین مالی

پرداخت‌ها در اجاره عملیاتی

در اندازه‌گیری سود خالص اثر داشته است

مصرف وجوه (1)

پرداخت‌ها در اجاره سرمایه‌ای:

الف – بابت مبلغ هزینه استقراض

در اندازه‌گیری سود خالص اثر داشته است

مصرف وجوه (1)

ب – بازپرداخت اصل مبلغ بدهی

مصرف وجوه (1)

استهلاک دارایی

به عنوان تعدیل به سود خالص اضافه می‌شود

بدون اثر

اجاره دهنده

اجاره عملیاتی:

مخارج مستقیم اولیه

مصرف وجوه (1)

استهلاک مخارج مستقیم اولیه

به عنوان تعدیل به سود خالص اضافه می‌شود

بدون اثر

مبلغ دریافتی بابت اجاره

در اندازه‌گیری سود خالص اثر داشته است

به عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود

اجاره تأمین مالی مستقیم:

مخارج مستقیم اولیه:

مصرف وجوه (1)

استهلاک مخارج مستقیم اولیه:

به عنوان تعدیل به سود خالص اضافه می‌شود

بدون اثر

مبلغ دریافتی اجاره بابت درآمد بهره

در اندازه‌گیری سود خالص اثر داشته است

به عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...