معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری

معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

طبق ماده 13 اگر کالایی در مناطق آزاد تجاری اگر کالایی در مناطق آزاد تجاری تولید شود از معفیت مالیات برخوردار می شودصادرات کالا وخدمات از منطق آزاد تجاری از معافیت مالیات برخوردار میشود ووشرکتها یی که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری داشته باشند تولید هر نوع کالا در مناطق آزاد تجاری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار میشوند

مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پزداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

1-به استناد بخشنامه شماره 30/4/9246/37756 مورخ 76/6/30 ، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص ، صرفا ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط در محدود مناطق مزبور صورت میپذیرد و نیز بدیهی  است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل میشود و لو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود. ضمنا برابر بخشنامه شماره 200/93/29مورخ 93/03/05 و دادنامه شماره 612-619 مورخ 92/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت در محدوده مناطق آزاد با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منتصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است . مع الوصف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (سازمان مسئول مناطق ذیربط  ) به فعالیت مبادرت مینمایند مقیم محسوب میگردند . با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد ، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود.بنابر این شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست ) ، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود .لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده ، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه (تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت (مجوز فعالیت ) تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تاییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمیباشد.معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری

2-به استناد بند 1رای شماره 30/4/5586مورخ 76/05/22  شورای عالی مالیاتی ،؟ معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 13 قانئن چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند (مالیات دوره انحلال ) نیز میباشد .اما داراییهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیتهای  موضوع ماده 13 اخیر الذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود .

3-به استناد بند 2 رای شماره 30/4/5586مورخ 76/05/22 شورای عالی مالیاتی ، ماده 13 قانئن چگونگی  اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری  و فعالیت اقتصادی مینمایند .بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده است و نه وراث وی ، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است ، نمیتوانید بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند .

4-درآمد حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد تجاری صنعتی با رعایت مقررات ماده 13 قانون مناطق آزاد از مالیات معاف میباشد.

5-برابر تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی میباشد.که برابر بخشنامه شماره 16930/230/د مورخ 1392/06/23 حکم تبصره یاد شده شامل مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز میگردد .

 

2-1-مالیات بر ارزش افزوده

1-2-1-صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور  و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.

2-2-1-واردات کالا و خدمات  از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری

2-مناطق ویژه اقتصادی

1-2-مالیات های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق  ویژه اقتصادی به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطق یاد شده مشمول مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشند .

 

2-2-مالیات بر ارزش افزوده

1-2-2-صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.2-2-2-واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...