خلاصه­ ا ی از مراحل خرید کالا از خارج تا ورود به کشور

مراحل خرید

خلاصه­ ا ی از مراحل خرید کالا از خارج تا ورود به کشور

اعتبار اسنادی

قراردادی است که به موجب آن بانک خریدار به درخواست خریدار، بانک دیگری را مجاز می­دارد تا چنانچه طی مدت معین، فروشنده اسناد حمل کالای مورد نظر خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار به آن بانک واگذار نماید، حداکثر تا میزان مبلغ اعتبار، وجه به حساب او واریز گردد و سپس اسناد فوق را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستوردهنده ارسال دارد.

مراحل انجام یک معامله پس از مذاکرات مقدماتی تا دریافت کالا و ترخیص آن از گمرک به شرح زیر می­باشد:

  • دریافت پیش­فاکتور یا پروفرما

  • تهیه و تنظیم فرمهای ثبت سفارش و فرمهای بانکی

  • گشایش اعتبار ارزی

  • تنظیم بارنامه و اسناد حمل

  • ابلاغ وصول اسناد حمل کالا به خریدار

  • واریز اعتبار اسنادی (پیش­نویس اسناد)

  • انجام امور مربوط به ترخیص کالا

  • استرداد ودیعه

پیش­فاکتور PROFORMA-INVOICE

سندی است که توسط فروشنده تنظیم و مهر و امضاء می­گردد و شامل مشخصات کامل و نام و نشانی فروشنده و خریدار و نوع کالا و وزن قیمت واحد و کل آن می­باشد. بر حسب دستور خریدار در یک یا چند نسخه صادر می­گردد. ممکن است برحسب مقررات کشور واردکننده لزوماً فاکتور توسط اطاق بازرگانی CHAMBER OF COMMERCE محل گواهی و امضاء گردد. مبلغ فاکتور ممکن است بر حسب قرارداد خرید منعقده بین خریدار و فروشنده بر اساس یکی از موارد زیر باشد:

1- سیف (CIF) Cost- Insurance- and frieght

بر این اساس قیمت تنظیم­شده در فاکتور عبارتست از بهای کالا و حق بیمه و هزینه حمل کالا تا مقصد تعیین­شده توسط فروشنده.

مقرارت سیف (CIF)

الف) تهیه کالا مطابق با شرایط قرارداد فروش

ب) پرداخت کرایه حمل تا بندر مقصد وسیله کشتی متناسب با نوع کالا از مسیر متداول و پرداخت مخارج محموله و تخلیه کالا در بندر مقصد

ج) پرداخت حق بیمه تا بندر مقصد

2- سی-اند-افCost-And FRIGHT-(C-and-F)

بر این اساس قیمت تنظیم شده در فاکتور شامل قیمت کالا، هزینه حمل کالا تا بندر مقصد است. هزینه بیمه توسط خریدار پرداخت می­شود.

الف) سی- اند- اف (فول لاینرترم)C-and-F (Full Liner Term)

چنانچه قیمت تعیین شده در فاکتور بر این اساس باشد به این معناست که علاوه بر قیمت کالا و هزینه حمل هزینه تخلیه کالا در مقصد نیز توسط فروشنده در مبلغ فاکتور قید شده است و به کشتی حامل کالا در مقصد خسارت تأخیر و تخلیه تعلق نخواهد گرفت. (خسارت به عهده فروشنده است).

ب) سی- اند- اف (فری- اوت) C-and-F (Free Out)

در این روش از حمل کالا، مبلغ فاکتور مربوط می­شود به بهای کالا بر اساس تحویل روی عرشه کشتی در بندر مقصد. خسارت توقف و هزینه تخلیه به عهده خریدار خواهد بود.

۳- فوب (FOB)

خرید به صورت فوب سه حالت دارد:

الف)‌Free on Board        ب) Free on Rail      ج)Free on Truck

چنانچه قیمت پروفرما بر اساس فوب (FOB) تنظیم شده باشد قیمت فاکتور شامل بهای کالا و هزینه بارگیری روی کشتی در بندر مبدأ می­باشد. بدیهی است هزینه حمل و بیمه تا مقصد توسط خریدار پرداخت می­شود.

4- اف-آ-اس (FREE-ALONG-SIDE-SHIP (FAS)

بر این اساس قیمت تمام شده در فاکتور عبارتست از بهای کالا و هزینه­های حمل مربوط تا کنار وسیله نقلیه (کشتی). بنابراین هزینه بارگیری به کشتی و حمل و بیمه و سایر هزینه­ها تا مقصد به عهده خریدار است.

5- اکس- فکتوری- اکس ورک EX-WORKS; EX FACTORY

در این حالت مبلغ فاکتور شامل بهای کالا بر اساس تحویل در خارج محوطه کارخانه یا انبار فروشنده است. بنابراین هزینه حمل کالا از کارخانه تا کنار وسیله و هزینه بارگیری و حمل و بیمه تا بندر مقصد به عهده خریدار است.

6- (DELIVERED-EX-QUAY-DUTY-PAID)DEQ

تحویل در اسکله بندر مقصد (عوارض پرداخت­شده) به معنای آنست که وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می­رسد که کالا را پس از ترخیص برای ورود در اسکله (بارانداز) بندر مقصد تعیین شده در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید کلیه مسئولیت­ها و هزینه­ها، شامل عوارض، مالیاتها و سایر مخارج تحویل کالا را تقبل نماید.

7-(FREE-CARRIER)FCA

تحویل به حمل­کننده در محل تعیین شده به معنای آنست که تعهد فروشنده به تحویل، هنگامی که وی کالا را برای صدور از گمرک ترخیص و در محل با نقطه تعیین­شده در اختیار حمل­کننده­ای می­گذارد که خریدار تعیین کرده است به اتمام می­رساند.

8-(DELIVERED-DUTY-UNPAID)DDU

تحویل در محل کار (سایت) خریدار بدون پرداخت عوارض گمرکی از طرف فروشنده فروشنده باید کالا را در محل کار (سرکار) خریدار تحویل نماید. کلیه خطرات ناشی از حمل به عهده فروشنده است.

9-(DELIVERED-DUTY-PAID)DDP

وظیفه فروشنده هنگامی به پایان می­رسد که کالا را در محل کار (سایت) خریدار در کشور مقصد تحویل نماید و عوارض و مالیاتها و کلیه خطرات به عهده فروشنده است.

10- (DELIVERED-AT-FRONTIER)DAF

تحویل در مرز به معنای آن است که وظیفه فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می­رسد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه یا محل تعیین شده در مرز تا قبل از مرزگمرکی کشور همجوار و در اختیار خریدار بگذارد.

11-(DELIVERED-EX-SHIP)DES

تحویل از کشتی به معنای آن است که وظیفۀ فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان می­رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود در بندر مقصد تعیین شده روی عرشه کشتی در اختیار خریدار قرار دهد.

نحوه پرداخت وجه کالای خریداری شده از خارج

1- ارز دولتی

در این حالت موافقت دولت با ورود کالا و پرداخت وجه کالا به ارز دولتی بایستی توسط خریدار اخذ شود و ارز تخصیص یافته از طریق سیستم بانکی در اختیار واردکننده قرار گیرد. قیمت تمام شده کالای واردشده شامل وجه پرداختی به بانک مرکزی بابت خرید ارز و سایر هزینه­های ورود کالا تا انبار می­باشد. در این روش قیمت تمام شده تماماً بر اساس اسناد و مدارک معتبر بوده و بایستی از خریدار مطالبه شود.

۲- ارز صادراتی (واریزنامه)

در این حالت خریدار پس از موافقت با ورود کالا،‌ارز مورد نیاز خود را از کسانی که کالای خود را در خارج به فروش رسانده­اند تأمین می­نماید. و پس از ارائه واریزنامه­های خریداری شده از صادرکنندگان به بانک مابه­التفاوت قیمت ارز را به بانک پرداخت و اقدام به گشایش اعتبار جهت ورود کالا می­نماید. در این روش قیمت تمام شده کالا شامل مبلغ پرداختی بابت خرید واریزنامه و مابه­التفاوت پرداختی به بانک و هزینه­های لازم جهت ورود کالا تا انبار با توجه به روشهایی که قبلاً گفته شد می­باشد. در این حالت مبلغ پرداختی بابت خرید واریزنامه به درستی معلوم نیست و ممیز مالیاتی بایستی نرخ واریزنامه را در موقع خرید با تحقیق به دست آورد ولی سایر هزیه تماماً بایستی دارای اسناد و مدارک معتبر باشد.

3- ارز بازار آزاد (بدون انتقال ارز)

در این حالت کالای مجاز از طریق ارز آزاد وارد می­شود و بانک هیچگونه دخالتی در این مورد پرداخت وجه کالا ندارد و قیمت تمام شده کالا در این روش شامل وجه پرداختی بابت خرید ارز آزاد و سایر هزینه­های لازم تا ورود کالا بر اساس روشهای گفته شده می­باشد. با توجه به اینکه به علت نوسان قیمت ارز در بازار آزاد وجه پرداختی بابت خرید ارز معلوم نمی­باشد ممیز مالیاتی بایستی بر اساس تحقیق نرخ ارز خریداری شده را در تاریخ خرید معلوم نماید.

4- واردکردن کالا از خارج برای دیگران

خرید کالا از خارج گاهی توسط خود خریدار و با کارت بازرگانی او انجام می­شود و گاهی توسط اشخاصی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز ورود کالای مورد نظر خریدار دارند برای دیگران وارد می­شود. در حالت دوم واردکننده به نام خود و پس از گشایش اعتبار، کالای سفارش خریدار را برای او وارد کرده و ارز مورد نیاز از طرف خریدار تأمین و در اختیار واردکننده قرار می­گیرد:

قرارداد منعقده به دو صورت به شرح زیر می­باشد:

1- واردکننده تقبل می­نماید در ازاء واردکردن کالا مبلغی به عنوان حق­العمل از خریدار دریافت نماید که در این حالت حق­العمل دریافتی درآمد محسوب می­شود.

2- واردکننده موافقت می­نماید در مقابل دریافت مبلغی ارز از خریدار مقدار معین از کالای مورد تقاضا را پس از ورود به او تحویل نماید. در این روش بایستی دقت شود مابه­التفاوت مقدار کالای واردشده و مقدار تحویلی به خریدار برای واردکننده درآمد محسوب می­شود که با توجه به نرخ ارز کالای خریداری شده و سایر هزینه­ها قیمت تمام شده آن به ریال ارزیابی گردد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...