ماده 141قانون مالیات

ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد

ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت مالیاتی راشامل می شود که صادرات کلیه کالاها وخدمات از پرداخت مالیات معاف می باشد که به شرح ذیل می باشد

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 141ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.
تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء می‌شود.(1)
________________________________________
1.به موجب بند 35 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (141) قانون و تبصره آن ‌شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389، به موجب مفاد ماده 235 آن تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است مفاد ماده 141 از سال 1395 لازم الاجراست. قانون مالیات ماده 141
“ماده141-
الف – صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌ باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

قانون مالیات ماده 141
ب – صددرصد(100 %) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.”

ایین نامه ها
[1380/02/09][4520/ت 24152هـ] آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در طول برنامه سوم از 79/1/1 لغایت 83/12/29

[1381/02/29][7945/ت26439هـ] *اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال

بخشنامه ها
[1372/07/10][30/4/8365/34008] *اصلاحی لغو معافیت قبل از اصلاحیه نمی باشد

[1372/09/10][30/5/3635/46646] *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی

[1376/04/23][30/4/3856] *در مورد استفاده کننده از معافیت صادره در زمانیکه توسط حق العملکاری صادر میشود

[1376/05/15][30/4/4677/20926] *در مورد فعالیتهای شرکتهای ایرانی که صدور خدمات فنی و مهندسی دارند

[1376/05/20][30/4/4788/21762] *در مورد استفاده کننده از معافیت صادراتی در زمانیکه صادرات بنام حق العمل کار صادر شود

[1377/03/27][30/4/2171] *در مورد شروع معافیت کالاهای صنعتی صادراتی

قانون مالیات ماده 141

[1377/08/20][30/4/8468/39932] *امتیازات صادرات بایستی بعنوان درآمد صادرات از نظر معافیتها منظور شود

[1377/12/26][30/4/10435/62082] *معافیت 50% در زمان علی الراس کالاهای صادراتی بایستی نسبت به فروش واریز نامه و جوایز نیز اعمال گردد

[1378/12/17][30/4/13659/63514] *اعلام تاریخ اجرایی مصوبه جدید فهرست کالاهای صادراتی معاف

[1381/05/30][211/1908] *اصلاح تعرفه گمرکی7728/40به 7228/40

 

 

[1381/07/29][201/4447/43128] صادرات کلیه کالا ها وخدمات از جمله خدمان فنی ومهندسی بدون هیچ قید وشرطی در طول برنامه سوم معاف از مالیات می باشد

[1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی

 

 

[1382/11/26][211/2042/11866] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان

[1383/04/17][211/1527/6162] معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال 83

[1383/09/01][232/1671/3708/14905] اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات

[1384/05/19][211/1441/9465] تصویب نامه شماره 971/ت/32549/ک مورخ 14/1/1383 وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

[1385/01/19][211/4/617] معافیت 100% صادرات از سال 88تا 84

[1386/04/30][38962] رفع ابهام در خصوص اینکه فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور ونظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده ومشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند

[1392/07/15][230/19543] دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد،

[1393/11/12][200/93/128] درخصوص تلقی انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی از تاریخ جلسه مورخ 30/4/1393 شورای اقتصاد

[1395/04/22][200/95/25] تسعیر ارز

[1396/06/07][200/96/87] معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

قانون مالیات ماده 141

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
[1371/12/23][54914/ت552هـ] *فهرست معافیتها ی صادراتی

[1374/08/06][6592/ت 15270هــ] *تمدید معافیتهای صادراتی

[1375/11/16][123780/20/ت 17469هـ] *فهرست کالاهای تحت پوشش معاون و فلزات مشمول 100% معافیت

[1375/12/19][126695/201/ت 17469هـ] *اصلاح عبارت 100% که اشتباها 1% قید شده بود

[1377/06/03][35985/ت 20035هـ] کلیه مزایا وتشویق های تعیین شده برای صادرات کالا برای خدمات هم معتبر است

[1378/10/28][53436/ت21900هـ] *ارسال جداول کالاهای صادراتی 100% معاف

[1378/12/30][50771/ت22222هـ] *معافیت از پیمان ارزی صادرات نرم افزار، سخت افزار و خدمات مهندسی در صورت درخواست صادر کننده

[1381/02/29][5514/ ت 26441هـ] آیین نامه اجرایی بندهـ تبصره 19بودجه 1381 در خصوص تشویق صادرات

[1382/01/16][1020 / ت 28345 هـ] آئین نامه اجرایی بند”پ” تبصره 19 بودجه 82 و جوایز تشویق صادراتی

[1383/01/22][1718/ ت 29557هـ] پرداخت 10% جایزه به محصولات نساجی صادر شده در سال 83

دستورالعمل ها
[1391/08/10][200/16218] معافیت صادرات کالا و خدمات[1391/10/25][200/21016] شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات[1393/06/22][200/93/524] نسعیر ارزدیوان عدالت اداری[1378/08/09][295] ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داندرای شوراها
[1375/05/14][30/4/5359] *تسعیر ارز

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...