ماده 91قانون مالیات

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

 

ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2-روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3-کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

4-کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

5-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.(1)

6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7-حذف شد.(در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می­گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (??) این قانون.

11-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (??) این قانون.

14-درآمد­­حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.ماده 91قانون مالیات

1. به موجب بند (19) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» از بند(5) ماده (91) قانون حذف شد.
ایین نامه ها

[1381/02/22][6558/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق
[1381/03/25][12650/ت 26571هـ] اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آئین نامه تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 70/9/6
[1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1384/05/09][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

بخشنامه ها

[1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
[1370/02/28][30/4/2140/4946] *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
[1370/06/10][30/5/702/29506] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
[1371/03/20][30/5/727/12014] *محاسبه جدول حقوق
[1372/02/05][30/5/401/3904] *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
[1372/03/17][30/5/1029/7597] *پرداختها به استناد قانون متمم بودجه تصویب نامه 11/7/70

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1372/03/30][30/5/949/14506] *معافیت حق جذب
[1373/08/22][30/5/3019/43326] *پرداخت حقوق مربوط به ایام مرخصی بعد از بازنشستگی
[1373/12/09][30/5/4479/65974] *معافیت حقوق کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
[1373/15/25][30/5/4339/69552] *معافیت حقوق و مزایای مرخصی باز خریدشدگان و مالیات کارانه ماده 74 قانون استخدام کشوری
[1374/11/26][30/4/13265/66628] *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق
[1375/03/23][30/4/1525/11866] *معافیت عیدی
[1375/04/11][30/4/2905/155442] *معافیت آزادگان
[1376/01/26][30/4/661/2790] *محاسبه مالیات حقوق
[1376/05/02][30/4/4685/18872] *نحوه محاسبه مالیات حقوق
[1377/04/07][954/406] *کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد
[1377/11/06][30/4/1616/52726] *در مورد مالیات حقوق اتباع خارجی
[1377/12/09][30/4/11719/58324] *مشمول مالیات بودن وجوهیکه تحت عنوان پایان خدمت به کارکنان قراردادی داده میشود
[1378/02/13][30/4/879] *در خصوص تاریخ شروع معافیت کادر عملیات و تخصصی شرکت خدمات ویژه
[1378/07/24][30/4/8135] *معافیتهای بند 6 ماده 91 به سایر فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور تعلق نمی گیرد

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت
[1381/01/22][30/5/113/2067] در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
[1381/01/24][30/5/7117/2157] معافیت مالیات حقوق جانبازان و آزادگان و کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
[1381/07/15][211/1808/40107] مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
[1382/04/08][211/1918/17151] در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
[1382/04/11][201/2708/18197] فوق العاده اشتغال خارج از کشور به کارکنان دولت مشمول مالیات می باشد
[1382/04/31][211/8325/2839] تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص
[1382/06/02][211/2397/29300] در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
[1384/08/07][211/2539/13926] جدول اصلاحی گروه بندی کشورها از نظر سنجی معیشت در خصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور
[1386/11/09][98950] معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1387/04/12][33553] کمک هزینه های رفاهی کارکنان

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1381/02/22][6558/ ت 23995هـ] آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید
[1381/03/25][12650/ ت 26571هـ] اصلاح عبارت مشکلات مالی به مشکلات مالیاتی در آیین نامه تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 70/9/6
[1382/04/09][18298/ت27840هـ] *در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
[1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه
[1383/03/10][11490/ ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند

دستورالعمل ها

[1368/02/24][30/4/1769/8250] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
[1380/11/29][71886] دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

دیوان عدالت اداری

[1381/09/17][333] درخصوص مالیات حقوق شهرداری ها جز کارکنان دولتی

رای شوراها

[1368/02/10][30/4/1097] *در مورد معافیت حقوق پزشکان
[1368/03/30][30/4/3473] *معافیت حق مسکن
[1368/04/13][30/4/4613] *مالیات اعضای هیات علمی
[1368/04/21][30/4/5365] *معافیت حقوق
[1368/04/28][30/501102] پرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی از نظرمالیات
[1368/10/10][30/4/16373] معافیت عائله مندی
[1368/11/10][30/4/18841] *معافیت پایان خدمت
[1368/11/15][30/4/19142] معافیت حق مسکن
[1368/11/15][30/4/19141] معافیت حق مسکن
[1369/10/12][30/4/14023] *معافیت حقوق
[1371/04/24][30/4/3044] *کمک عائله مندی
[1371/10/26][30/4/12352] *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
[1372/02/06][30/4/1795] *کمک عائله مندی

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 91

[1372/12/08][30/4/14086] معافیت مالیاتی آزادگان
[1373/04/07][30/4/3138] *معافیت مالیاتی حق الکشف
[1373/04/29][30/4/3901] *حقوق ایام مرخصی
[1373/10/21][30/4/10595] معافیت مالیات حقوق آزادگان
[1376/03/19][30/4/2911] *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...