قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 172

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک¬های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه¬های تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن¬آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد. قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

ایین نامه ها
[1376/01/16][50447/ت17835هـ] *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76

 

 

[1376/02/21][54027/ت17197هـ] *1% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده 5 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

[1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول

 

 

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است

[1380/05/27][24844/ت 24469هـ] آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی

[1393/04/24][200/93/50] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/11/21][200/94/110] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه ها
[1369/05/13][30/5/1332/20502] *اعلام شماره حساب بازسازی خرمشهر

[1369/09/26][30/5/3736/3001] *اعلام شماره حساب برای زلزله زدگان گیلان و زنجان

[1369/12/27][30/5/5178/59902] *اعلام حساب های کمک به زلزله زدگان استان های گیلان و زنجان

[1370/07/29][30/5/3689/38790] *اعلام شماره حساب استانداری گیلان

[1372/02/11][30/5/533/5158] *ضوابط اجرایی ماده 172

[1376/09/24][30/4/6886/37438] *کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد

[1377/03/18][3372] *پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …

[1380/07/07][30/5/3374] کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

 

 

[1381/04/06][211-1074/197] *تصویب نامه در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول

 

 

[1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است

[1383/03/27][211/1094/4585] *ضوابط اجرائی اصلاح شده ماده 172 و کمکهای نقدی و غیر نقدی

[1384/05/04][211/1512/8265] تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/4/12 هیات وزیران

[1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

[1386/02/19][13416] در خصوص تفویض اختیار انجام توافق و تفاهم خوداظهاری

[1386/02/19][232/426/13367] بند ج ماده 95 مشاغل عملکرد 85

[1386/02/19][232/427/13364] خوداظهاری و تعیین قرینه مالیاتی از طریق تفاهم با مجامع امور صنفی

[1386/04/12][210/32187] کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به مدرسه عالی شهید مطهری از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال

[1386/11/02][102641] ابلاغ مصوبه شماره 83354/ت34076هـ مورخ 27/5/86 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی نمودن تعدادی از مصوبات قبلی

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

 

[1387/09/03][88167] تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی وموسسه سینما شهر

[1393/04/24][200/93/50] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

[1393/08/03][200/93/86] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق¬های مکانیزه فروش (سامانه¬های فروشگاهی) گردیده¬اند.

[1394/03/03][200/94/22] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی

[1394/11/21][200/94/110] اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

[1396/01/29][230/96/5] اصلاحیه بند(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

[1396/02/17][230/96/22] اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

[1396/03/07][230/96/37] اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396

 

 

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
[1369/04/06][40918/ت117هـ] *کمک به زلزله زدگان

[1369/06/31][42564/ت241هـ] *هزینه های قابل قبول زلزله استانهای گیلان و زنجان

 

 

[1373/08/17][11609/ت 319هـ] اعلام شماره حساب برای تأسیس دانشگاه

[1373/12/17][72962/ت 483هـ] کمک های بلا عوض شرکت های دولتی

[1374/06/13][7229/ت/14588هـ] *کمک به تاسیس شهرک علمی اصفهان

[1374/09/12][11142/ت/15931هـ] *کمکهای بلا عوض شرکت های دولتی

[1376/01/19][127265/ت17901هـ] *حساب 100 امام خمینی (ره) جز حسابهای ماده 172 می باشد

[1376/04/22][56836/ت17785هـ] احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول

[1376/05/11][61501/ت 18440هـ] کمک به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان هزینه قابل قبول است

[1378/09/15][81127/ت20432هـ] *کمک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک به حساب جاری 52256-1578 قابل کسر از درآمد مشمول می باشد

[1379/07/27][32880/ ت 23136هـ] کمک به انجمن امداد بیماران سرطانی جز هزینه های قابل قبول است

[1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم

[1380/05/13][23301/ت 24859هـ] واریزی به حساب 90161 به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله وجود ماده 172 می باشد

[1380/05/13][22292/ت 24859هـ] پرداختی به حساب 90078 به نام بنیاد ایران شناسی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات به انتخاب مودی می باشد

 

 

[1380/05/27][24872/ ت 24559هـ] کمک به انتفاضه فلسطین جز هزینه های قابل قبول است

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

[1380/06/12][27421/ ت 24660هـ] کمک به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب خاص واریز می شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است

[1384/04/12][21610/ت 31910هـ] پرداختی به حساب 1166 به نام انجمن صرع ایران از درآمد کسر می گردد

[1386/05/27][83354/ت34076هـ] از تاریخ 1/1/1386 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942هـ مورخ 31/1/1376، شماره 61501/ت18440هـ مورخ 11/5/1376، شماره 71722/ت19082هـ مورخ 16/10/1376، شماره 32880/ت23136هـ مورخ 27/7/1379 و شماره 25102/ت24798هـ مورخ 28/5/1380 لغو می شوند.

[1387/07/23][124864/ت39509ک] تعیین حساب های خاص در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهر

[1391/02/20][31619/ت24559ه] صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

دستورالعمل ها
[1390/03/02][200/5116] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

[1391/03/31][200/6578] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط

[1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 172

[1393/04/11][200/93/515] پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

[1393/04/25][200/93/523] دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)

رای شوراها
[1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...