عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم : ترتیب رسیدگی مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت¬های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن

بخشنامه مالیاتی – عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/06/03][260/95/515][دستورالعمل] فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده

[1395/06/02][200/95/39][بخشنامه] ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران)

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/06/02][200/95/40][بخشنامه] ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394

[1395/06/02][200/95/41][بخشنامه] معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم

[1395/05/27][230/95/512][دستورالعمل] ضوابط و شرایط صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 5 ماده 100 اصلاحی 27-11-1380

[1395/05/26][354/355][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 14971/230د-3/6/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

[1395/05/25][62111/ت 51052 هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان ها

[1395/05/18][58555/ت 52459 هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین¬ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم

[1395/05/18][58555/ت 53122 هـ][ایین نامه] اصلاح آیین¬ نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم

[1395/05/18][200/95/34][بخشنامه] اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق مضاربه»، « اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام »، « اوراق گواهی سپرده کالایی »، « اوراق گواهی ظرفیت»، « اوراق منفعت » و « اوراق خرید دین »

[1395/05/17][230/20248/د][بخشنامه] مرحله اول صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال 1394 مودیان موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/05/16][57225/ت 53367هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

[1395/05/16][57203/ت 53355هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره¬ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

[1395/05/10][53970/ت52406هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

[1395/05/10][53944/ت53316هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/05/10][53944/ت53316هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/05/10][53970/ت52406هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

[1395/05/06][230/95/30][بخشنامه] ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394

[1395/05/05][200/95/29][بخشنامه] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده¬های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/05/05][200/95/511][دستورالعمل] نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/05/05][200/95/511][دستورالعمل] نحوه اجرای بند «د» تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/05/02][200/95/28][بخشنامه] ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1395 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم

[1395/05/02][200/95/27][بخشنامه] عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 ق.م.م به مالیات اراضی بایر

[1395/04/27][200/95/26][بخشنامه] ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1394 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/04/22][200/95/25][بخشنامه] تسعیر ارز

[1395/04/22][46442/ت51559هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

[1395/04/22][46442/ت51559هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

[1395/04/15][43458/ت51791هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

[1395/04/15][43458/ت51791هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

[1395/04/15][43449/ت52328][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

[1395/04/15][43449/ت52328][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

[1395/04/05][200/95/24][بخشنامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

[1395/04/02][38463/ت53203هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/04/02][38463/ت53203هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/03/31][200/95/22][بخشنامه] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

[1395/03/31][200/95/508][دستورالعمل] ابلاغ کاربرگ های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

[1395/03/30][200/95/21][بخشنامه] ابلاغ فرم های گزارش رسیدگی و برگ مطالبه جرائم واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

[1395/03/26][200/95/19][بخشنامه] میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395

[1395/03/22][33267/ت52982هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[1395/03/19][32336/ت52882/هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

[1395/03/19][32336/ت52882هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/03/18][200/3949/46378][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

[1395/03/16][200/95/18][بخشنامه] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/03/13][29931/ت52982هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه هیآت وزیران

[1395/03/10][200/95/17][بخشنامه] اعلام فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس(موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

[1395/02/29][200/95/16][بخشنامه] بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب 31-04-1394

[1395/02/28][104/95][دیوان عدالت اداری] در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

[1395/02/27][200/95/15][بخشنامه] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19-03-1395

[1395/02/27][200/95/14][بخشنامه] صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

[1395/02/22][201-1][رای شورا] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده¬های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

[1395/02/19][230/95/13][بخشنامه] تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

[1395/02/19][200/95/12][بخشنامه] مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم

[1395/02/15][200/95/506][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/02/13][15185/ت53057هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] نصاب معاملات موضوع ماده (2) قانون برگزاری مناقصات

[1395/02/06][260/95/11][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393

[1395/02/05][200/95/10][بخشنامه] آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394

[1395/02/04][200/95/09][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه های اجرایی موضوع تبصره های2 مواد 26 و34 اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و فرم های مربوط به مالیات برارث

[1395/02/04][200/95/505][دستورالعمل] نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

[1395/01/31][200/95/08][بخشنامه] تعیین مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل زمستان سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 15-02-1395

[1395/01/29][200/95/06][بخشنامه] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار

[1395/01/29][200/95/504][دستورالعمل] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه مسافری ، باری ، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

[1395/01/29][260/95/07][بخشنامه] ابلاغ نظریه شماره 150702-28292 مورخ 22-12-1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اخذ عوارض بهداشت برای سال 1393 از واحدهای نوشابه سازی

[1395/01/25][200/95/05][بخشنامه] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

[1395/01/25][260/95/503][دستورالعمل] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1394

[1395/01/22][200/95/501][دستورالعمل] دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده¬های مالیاتی

[1395/01/22][200/95/02][بخشنامه] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1395/01/22][200/95/04][بخشنامه] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

[1395/01/22][200/95/03][بخشنامه] تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط

[1395/01/21][3874/ت52793هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394

[1395/01/21][3874/ت52793هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394

[1395/01/21][3862/ت52804هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394

[1395/01/21][3862/ت52804هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394

[1395/01/21][3869/ت52885/هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

[1395/01/21][3869/ت52885/هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

[1395/01/18][200/95/01][بخشنامه] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

[1394/12/27][200/94/126][بخشنامه] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/12/26][200/94/125][بخشنامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/12/26][230/94/124][بخشنامه] تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/12/26][50582/171343][تصویب نامه و تصمیم نامه] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

[1394/12/26][679/91744][تصویب نامه و تصمیم نامه] کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

[1394/12/24][200/94/122][بخشنامه] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 13428-200 مورخ 07-06-1390 موضوع دادنامه شماره 353 مورخ 13-10-1394

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1394/12/22][200/94/121][بخشنامه] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394

[1394/12/19][200/94/120][بخشنامه] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

[1394/12/18][200/94/119][بخشنامه] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

[1394/12/18][200/94/119][بخشنامه] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1394/12/16][165311/ت52642هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/12/16][165311/ت52642هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/12/16][165304/ت52234هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

[1394/12/09][200/94/118][بخشنامه] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394

[1394/12/04][230761][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

[1394/12/04][260/94/117][بخشنامه] ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

[1394/11/26][1216][دیوان عدالت اداری] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

[1394/11/26][200/94/116][بخشنامه] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387

[1394/11/25][154888/ت52725هـ][ایین نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/11/25][154888/ت52725هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مصوب 31-4-1394 قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/11/24][200/94/114][بخشنامه] ابلاغ تصویب نامه اصلاح “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها”

[1394/11/24][200/94/113][بخشنامه] ارسال آراء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 327 مورخ 30-8-1394 و 325 93 -ا ق -123 مورخ 9-8-1394 مبنی بر عدم ابطال نامه شماره 38410-230/د مورخ 6-12-1391، بخشنامه شماره 23468-200/ص مورخ 24-12-1392ونامه های شماره 6081-250/د مورخ 25-7-1391 و 18410-230/د مورخ 6-12-1391

[1394/11/24][373 اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار

[1394/11/24][371–اقتصادي][دیوان عدالت اداری] ابلاغ دادنامه شماره 371 مورخ 24-11-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27-07-1393

[1394/11/21][220/94/111][بخشنامه] ابلاغ الگوی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی املاک و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...