09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

 

شرکت حسابداری
حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی
حسابداری برای شرکت ها هم از منظر اطلاع و اشراف مدیران و تصیم گیران بر جنبه های مالی و اقتصادی فعالیت ها و سرمایه گذاری ها و هم از منظر ارائه گزارشات و صورت های مالی به سازمان های مالیاتی و غیره نقش مهمی دارد. از این رو شرکت هایی تحت عنوان شرکت حسابداری ظهور و توسعه یافته اند که در حال ارائه خدمات مالی و مشاوره ای در زمینه های مختلف به شرکت ها و متقاضیان می باشند.

اهمیت جایگاه شرکت حسابداری
پیش از پرداختن به اهمیت شرکت حسابداری ابتدا لازم است تا اهمیت مقوله حسابداری تشریح شود. امروزه حسابداری نقش کلیدی و غیر قابل انکاری در کمک به همه اشکال فعالیت های اقتصادی در عموم حوزه ها ایفا می کند. حسابداری از یک سو به منزله زبان کسب و کار بوده و در تصمیم گیری های شرکت ها نقشی حائز اهمیت دارد. بدون آشنایی با اصول و ضوابط حسابداری، مدیران و صاحبان کسب و کار از موفقیت محصولات یا درستی تصمیمات خود آگاهی نخواهند یافت. از سوی دیگر با کمک حسابداری، شرکت ها از تکالیف مالیاتی خود و همچنین سرمایه مورد نیاز برای پروژه های آتی و اجاره یا خرید دارایی های جدید و غیره آگاهی می یابند. حسابداری همچنین به سرمایه گذاران کمک می نماید تا از اثر بخشی و میزان بازده سرمایه گذاری ها یا منابع مالی و اقتصادی مورد استفاده خود اطلاع یابند.
شرکت ها و کسب و کار های مختلف، از شرکت حسابداری برای مقاصد مختلفی در حیطه انجام امور مالی بهره می گیرند. زیرا شرکت های عمومی از طرف سازمان های مالیاتی، موسسات بورس و سایر مراجع نظارتی و ذیصلاح، ملزم به پیروی از الزامات و استاندارد های خاص در زمینه های حسابداری و تهیه صورت های مالی می باشند. عموما سازمان های مالیاتی از شرکت ها می خواهند تا صورت های مالی خود را توسط یک شرکت حسابداری خارجی و مستقل حسابرسی نمایند. یک شرکت حسابداری همچنین می تواند در امور مختلف مالی از جمله حسابداری مالیاتی، مشاوره های مدیریتی، حسابدرای خرید، ادغام و یا حسابداری قضایی تخصص داشته باشد. نوع نیاز های یک شرکت تعیین کننده شرکت حسابداری مورد نیاز برای تقاضا برای همکاری آنها می باشد.
طبقه بندی مجموعه های فعال بعنوان شرکت حسابداری معمولا بر اساس فاکتور های مختلفی همچون اندازه شرکت، تعداد دفاتر و شعب، درآمد شرکت، خدمات قابل ارائه توسط شرکت و همچنین حوزه فعالیت شرکت حسابداری بر حسب داخلی یا بین المللی بودن آن صورت می گیرد.

چهار شرکت حسابداری بزرگ
در حال حاضر در کنار همه شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک حسابداری که در سطوح داخلی و بین المللی در کشور های مختلف مشغول فعالیت هستند، چهار شرکت حسابداری بسیار بزرگ که اصطلاحا تحت عنوان Big Four نیز شناخته می شوند، در سطح بین المللی مشغول ارائه مجموعه کاملی از خدمات حسابداری به شرکت های متقاضی هستند که عبارتند از Ernst & Young (EY)، Deloitte، KPMG و PricewaterhouseCoopers (PwC. بر اساس گزارش شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فاینانشیال تایمز در انگلستان که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، بازار مربوط به حسابرسی بیش از ۹۹ درصد از شرکت ها در انگلستان در اختیار این چهار شرکت بزرگ بوده است که این رقم برای شاخص ۲۵۰ بورس نیز ۹۶ درصد گزارش شده است.

با ما در ارتباط باشید