شرکت حسابداری معتبر

شرکت حسابداری خوب

مهمترین وظیفه  شرکت حسابداری معتبر به مشتریا ن  خود مشاوره مالیاتی جامع و خدمات حسابرسی داخلی ارائه می کند. شرکت حسابداری  از تجربه حسابرسان ، مشاوران مشاغل و مشاوران مالیاتی  استفاده می کند که به طور جامع در تصمیمات آینده گرا از شما حمایت خواهند کرد. یکی ازبزرگترین شرکت حسابداری معتبر شرکت آرمان پرداز خبره می باشد که ما با آگاهی از فعالیت های حسابرسی ، می توانیم به سرعت فرصت ها و خطرات مربوط به شرکت شما را شناسایی کنیم.

شرکت حسابداری معتبر با بهره مندی از دانش عمیق حسابرسان ، مشاوران مشاغل و مشاوران مالیاتی با موضوع صنایع و فرآیندهای تجاری. با توجه به مسیرهای آموزشی مختلف و زمینه های اصلی فعالیت مشاوران ما ، دستیابی به اهداف تعیین شده را تضمین می کند.

شرکت حسابداری  خوب راه حل هایی متناسب با نیاز مشتری خود توسعه می دهد. بسته به شایستگی هایی که شغل به آن نیاز دارد ، تیم های خود را به صورت جداگانه در کنار هم قرار می دهیم تا همیشه بهترین توصیه را داشته باشید.

با ما تماس بگیرید و خودتان را ببینید.

 

حسابرسان شرکت حسابداری معتبر سالها تجربه و دانش عمیق دارند

حوزه فعالیت شرکت حسابداری معتبر شامل ممیزی صورتهای مالی سالانه و تلفیقی قانون تجارت ، و همچنین تحقیقات در مورد تملک شرکت (دقت کافی) است.بخش دیگری از فعالیت شرکت  حسابداری معتبرانجام  حسابرسی بررسی فرایندهای تبدیل (ادغام ، تقسیم و برون سپاری) و ارزیابی شرکت و ارزیابی فاریندهای مالیاتی شرکتها است. علاوه بر این ، توصیه های جامع ما شامل حسابرسی شرکت ها وسازمانهای غیرانتف

 

مشاوران تجاری شرکت معتبر حسابداری  به شما کمک می کنند تا از طریق راه حلهای فردی ، اثربخشی خود را افزایش دهید.

هنگام طراحی قراردادهای شرکت و شرکت های غیر انتفاعی ، ما در  شرکت حسابداری معتبرخود راه حل های هدف گرا را برای شما و شرکت خود می یابیم. پیشنهاد شرکت حسابداری معتبر در زمینه حسابرسی شامل تبدیل و تغییر ساختار شرکتها و همچنین آیین نامه جانشینی و استراتژی های جانشینی است.

مشاوران مشاغل شرکتحسابداری معتبر در زمینه مشاوره در مورد بحران و ورشکستگی آموزش می بینند. علاوه بر این ، ما در تهیه مفاهیم نوسازی از شما حمایت می کنیم و برای مشاوره در مورد امور مالی و مشاوره رتبه بندی در کنار شما هستیم.

ساخت و طراحی سیستم های تشخیص ریسک اولیه یکی از تخصص های ما است.

علاوه بر این ، ما خوشحالیم که در ترازنامه و تحلیل های موفقیت و همچنین در انتقال بودجه و فرصت های یارانه به شما کمک کنیم. ما از تجربه تیم متنوع ما برای مشاوره همه جانبه ما استفاده می کنیم.

 

مشاورین مالیاتی شرکت حسابداری  در قالب مشاوره مالیاتی پشتیبانی بهینه ارائه می دهند:

ما در تهیه اظهارنامه مالیاتی خصوصی از شما حمایت متفاوتی ارائه می دهیم.

ما همچنین از بررسی ارزیابی های مالیاتی و رسیدگی به تجدید نظر مراقبت می کنیم و شما را به دادگاههای مالی معرفی می کنیم. برنامه ریزی بلند مدت و پایدار مالیاتی برای ما مهم است. این همچنین شامل مشاوره در مورد تأثیر و طراحی است.

هدف ما در شرکت حسابداری معتبر  این است که با حمایت از حسابرسی های مالیاتی خارجی ، شما یک مفهوم مالیات گرا در آینده به شما ارائه دهیم.

به منظور به دست آوردن بیشترین استفاده از حساب های سالانه شما ، ما برای شرکتها از همه اشکال قانونی حساب سالانه ایجاد می کنیم.

علاوه بر این ، ایجاد ترازنامه ویژه و تکمیلی بخشی از حوزه فعالیت مشاوران مالیاتی ما در شرکت حسابداری معتبر است.

انتخاب فرم قانونی از دیدگاه مالیاتی نه تنها هنگام راه اندازی یک شرکت نقش مهمی ایفا می کند. حتی پس از آن ، تصمیم صحیح می تواند شما را از بار مالیاتی رهایی دهد.

حسابرسی

بخشی از فعالیت شرکت حسابداری خوب در کلیه حسابرسی های قانونی و داخلی کمکهای تخصصی را به شما ارائه می دهد.  درشرکت حسابداری رویکرد حسابرسی فراتر از حسابرسی استاندارد است زیرا می تواند نه تنها یک فرآیند حسابرسی متناسب با ریسک ، بلکه به این دلیل که به کار خود از رویکرد مشاوره مدیریت نیز نزدیک می شود .

 

حسابرسان شرکت حسابداری معتبر نه تنها به وضعیت اقتصادی فعلی تجارت شما می پردازند بلکه شما را از خطرات و فرصتهای احتمالی در عملکرد آینده شغل شما آگاه می کنند. تجربه مشاوره تجاری تیم ما پاسخ می دهد نه بیشتر سوالات.

 

خدمات شرکت خبره حسابداری

حسابرسی صورتهای مالی مستقل

حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی

حسابرسی های ویژه (به عنوان مثال در مورد افزایش یا کاهش سرمایه ، تشکل های تجاری ، حسابرسی اختلاس ، در مورد ادغام

تخصص مشاوره شرکت حسابداری معتبر ، به ویژه در زمینه های کنترل ، ارزیابی و تأمین مالی ، می تواند (هنوز) ظرفیت بالقوه در کار شما را شناسایی و موفقیت شما را تضمین کند.

مشاوره مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اغلب یک تعهد قانونی است. درک اشکال و همچنین یک محیط مداوم در حال تغییر تحت تأثیر تغییرات در قانون ، سخت تر کردن تهیه اظهارنامه مالیاتی است. شرکت حسابداری معتبر از طریق آموزش و آموزش مداوم جریان می یابد و دانش گسترده خود را در تهیه اظهارنامه مالیاتی شما به کار می برد.

 

شرکتحسابداری معتبر به سؤالات ساختاری و بهینه سازی شما با پیش بینی و توصیه های خاص پاسخ می دهد. شرکت حسابداری به شما کمک می کند تا در صورت ارزیابی های نادرست از طریق تجدید نظر و یا تغییر درخواست ها ، حقوق خود را مطالبه کنید.

 

خدمات ما

اظهارنامه مالیات بر درآمد

اظهارنامه مالیاتی تجارت

اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه مالیاتی ارث

ارتباط با مقامات مالیاتی

بررسی ارزیابی مالیاتی

رعایت الزامات قانونی

پس انداز مالیات از طریق استفاده از رعایت قوانین مالیاتی

بررسی ارزیابی های شما و ارتباطات شرکت حسابداری معتبر با سازمان امور مالیاتی ، از برخورد صحیح مالیات اطمینان می دهد

حساب های مالی و حقوق و دستمزد

حسابداری مالی اولین منبع اطلاعات شما در مورد وضعیت مالی شرکت شما است. این اساس پایه و اساس تهیه صورتهای مالی سالانه شما را تشکیل می دهد و نقطه شروع تصمیم گیری های تجاری (کنترل) است. سرانجام ، حساب های مالی به عنوان نقطه شروع برای ارائه مشاوره با کیفیت کیفی خدمت می کنند. حتی اگر این فقط روندها را آشکار سازد ، می توان مالیات های خود را (ساختار مالیاتی) مدیریت کرد.

. علاوه بر این ، تغییرات مداوم در قوانین مالیاتی و بیمه های اجتماعی ، آموزش مداوم را ضروری می کند. کادر آموزش دیده حرفه ای شرکت حسابداری معتبرکه شما را از این فشار خلاص می کنند. ادامه تحصیل منظم ، ما را برای رسیدن به سؤالات شما ، به یک نقطه تماس همیشه صالح تبدیل می کند.

 

خدمات ما

شرکت حسابداری معتبر عملکرد همه یا بخشی از عملکردهای حسابداری شما از ارسال معاملات در حال انجام تا مدیریت معاملات پرداخت شما را انجام می دهد.

رسیدگی به تمام یا بخشی از مدیریت منابع انسانی شما ، تهیه آن برای تهیه صورت های ماهانه و دستمزد ، گزارش کمکهای بیمه ای اجتماعی به ارائه دهندگان بیمه درمانی و همچنین ثبت نام ، حذف و گزارش های سالانه در مورد کارکنان برای سیستم بیمه اجتماعی و سایر موارد مربوط به مدیریت منابع انسانی است.

محاسبه دستمزدها در صنعت ساخت و ساز

شرکت حسابداری معتبر از طریق تصمیم گیری هایی که بویژه برای شما انجام شده است ، از فرایند تصمیم گیری در مورد تجارت شما پشتیبانی می کند.

مزایای شرکت حسابداری معتبر

ادامه تحصیل منظم از طرف کارکنان ما ، کیفیت حسابهای شما را تضمین می کند.
با شرکت حسابداری معتبر ، مدیریت حسابهای شما خوب است تا بتوانید روی مشاغل خود تمرکز کنید
دوره تحت پوشش: در صورت لزوم ، شما می توانید تجزیه و تحلیل های تهیه شده به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه یا سالانه دریافت کنید

دامنه: تخصص شرکت حسابداری معتبر در زمینه های کنترل و تأمین مالی این امکان را می دهد تا علاوه بر گزارش های استاندارد ، تجزیه و تحلیل های سفارشی را نیز در اختیار شما قرار می دهد

گزینه ها: شرکت حسابداری معتبر. در صورت تمایل ، می تواند حسابهای مالی و حقوق و دستمزد شما را نیز در محل در دفاتر شما آماده می کند

نسازماندهی مجدد ساختارهای مالی شرکت

نظر سازماندهی مجدد ضروری است به محض اینکه مشاغل شما خود را درگیر بحران کند و شما مایل به مذاکره با بانک خود باشید ، ارائه نظر سازماندهی مجدد تهیه شده توسط یک شرکت حسابداری معتبر به طور کلی شرط لازم برای مذاکرات موفق با بانک شما است ، این باید نشان دهد که آیا و چگونه می توان سودآوری و رقابت پایدار را با روشی شفاف ، عینی و قانع کننده بازگرداند.

 

به عنوان یک قاعده ، نظر سازماندهی مجدد به موضوعات زیر می پردازد:

 

تجزیه و تحلیل نقطه شروع: وضعیت فعلی کسب و کار شما چیست؟ تجارت شما در کدام مرحله از بحران است و چه عواملی باعث بروز بحران شده است؟

امکان سازماندهی مجدد: آیا می توان تجارت را به عنوان یک نگرانی در حال انجام (استاندارد نقدینگی) حفظ کرد و آیا بازگشت به سودآوری و رقابت پذیری پایدار است؟

اقدامات: برای رفع بحران مشاغل چه تدابیری برنامه ریزی شده است و چگونه آنها باید عملی شوند؟

سپس یک برنامه سازماندهی مجدد  شرکتحسابداری معتبر اقدامات برنامه ریزی شده را تعیین می کند و به سؤالات ذکر شده در بالا پاسخ می دهد. این مبتنی بر برنامه ریزی یکپارچه کسب و کار است که شامل برنامه های جامع مربوط به دارایی های خالص ، وضعیت مالی و نتایج فعالیت های کار شما است و شامل سناریوها یا تجزیه و تحلیل های حساسیت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد است.

نظر سازماندهی مجدد هم به دانش قانونی و هم به تجارت نیاز دارد. شرکت حسابداری تیمی است متشکل، از متخصصان برنامه ریزی شغلی ، حسابرسان ، مشاوران مالیات و وکلای تخصصی می باشد ، دارای ابزار لازم و تجربه ای فراوان هستن

 خدمات شرکت حسابداری معتبر

تهیه و بررسی امکان سنجی برنامه ریزی یکپارچه مشاغل به عنوان مؤلفه ای از نظر سازماندهی مجدد

تجزیه و تحلیل و ارزیابی ساختارهای مالی و سازماندهی مجدد موجود

تهیه ساختار مالی و سازماندهی مجدد

عملکرد تحلیل های لازم

تدوین اقدامات سازماندهی مجدد متناسب با فرد

تهیه برنامه های سازماندهی مجدد یکپارچه

 

صورتهای مالی سالانه و صورتهای سود و زیان

بسته شدن حسابهای شما و برآورد حسابداری سال مالی شما صورتهای مالی سالانه شما را تشکیل می دهد. این نتایج مالی کسب و کار و وضعیت مالی شما را ارائه می دهد. بر این اساس ، این یک مبنای مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران ، مشتریان ، فروشندگان و برای شما را نشان می دهد. ما در شرکت حسابداری خود می دانیم که بر اساس تخصص ما در ارزیابی و کنترل شرکت مهم است. صورتهای مالی سالانه شما را با شما تحلیل و تفسیر می کنیم. اینها سنگ بنای تصمیم های استراتژیک شما می باشد و تصویری ایده آل از شرکت خود را به طرف های خارجی ارائه می دهید.

 

خدمات ما

تهیه صورتهای مالی سالانه

تهیه صورتهای سود و زیان

نگهداری حسابهای جداگانه برای شرکاء در یک مشارکت تجاری

تهیه ترازنامه برای اهداف خاص و ترازنامه های تکمیلی برای شرکاء در یک مشارکت تجاری

بررسی های احتمالی

تجزیه و تحلیل ترازنامه

مزایای شما

رعایت الزامات قانونی

تجزیه و تحلیل و تفسیر ترازنامه بهمراه شرکتحسابداری معتبر ، به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از صورت های مالی سالانه خود بدست آورید که پایه و اساس تصمیم گیری استراتژیک است

علاوه بر رعایت الزامات قانونی ، تخصص شرکت حسابداری معتبر در ارزیابی ، کنترل و تأمین مالی شرکت است

پیش آگهی موجود برای اهداف قانونی در مورد ورشکستگی و پیش بینی نگرانی تجاری اهداف مختلفی دارد و به گونه های مختلفی سازماندهی می شوند. تهیه یک برنامه تجاری یکپارچه توسط شرکت حسابداری معتبر یک شرط اساسی برای هر دوی آنها است.

تهیه برنامه مالی یکپارچه باید نشان دهد که آیا شرکت قادر به تعهدات پرداخت خود است که در طول سال مالی جاری و متعاقب آن تأمین می شود یا اینکه ورشکستگی قریب الوقوع است. ممکن است در صورتی که جریانهای نقدی برنامه ریزی شده دارای میزان بالایی از پوشش خروجی های برنامه ریزی شده پول باشند ، نظر مثبت داده شود.

 

خدمات ما

تهیه برنامه های تجاری یکپارچه برای پیش بینی نگرانی ها و پیش بینی های ادامه وجود ، شامل پیش بینی مالی پیش بینی ترازنامه وسود وزیان و صورت جریان پول نقد

مزایای شرکت حسابداری خوب

کارهایی که توسط حسابرسان و همچنین متخصصان تجارت و ارزشیابی انجام می شود که دارای تجربه ای فراوان هستند

تحویل به موقع نظرات – حتی در مواردی که مهلت ها کوتاه است

تجربه عمیق ورعایت  مراحل و الزامات مالی

شرکتحسابداری معتبر دقیقاً کارهایی را که ما انجام می دهد توصیف می کند: و تجربه ، دانش و تخصص خود را در خدمت وظایفی قرار می دهد که مشتریان  تجاری درخواست می کنند و همیشه تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت وساختار مالی مشتریان انجام می دهند

 

دامنه تخصص های شرکت حسابداری معتبر:

 

حسابرسی

صلاحیت اصلی شرکت حسابداری معتبر با تیم حسابرسان ، مشاوران مالیاتی و اقتصاددانان تجارت از شما مراقبت خواهند کرد. با یک شخص تماس دائم و آگاه که از نگرانی های شما آگاه است. کارمندان شرکت حسابداری معتبر در حسابداری ملی و بین المللی به طور منظم آموزش می بینند.

ارزیابی شرکت

ما نظرات خود را درباره ارزیابی شرکت آماده می کنیم. مثلا:

 • خرید و فروش شرکت ها
 • تغییر ساختار
 • تغییر در گروه سهامداران
 • برنامه ریزی مالی

 

دقت کافی

آیا قصد خرید و فروش یک شرکت را دارید یا قصد دارید ترکیبی از تجارت را تهیه کنید؟ شرکت حسابداری معتبر هدف را برای شما بررسی می کند و کلیه اطلاعات مهم تصمیم گیری را در یک گزارش گردآوری می کند. در عین حال ، فرصتها و خطرات ناشی از همکاری با وکلا و متخصصان واجد شرایط مناطق مربوطه را تحلیل می کند.

حساسیت و اختیار برای ما مسئله ای است!

مشاوره بین المللی

کارآفرینان به طور فزاینده ای با مشکلات و چالش های خارجی روبرو هستند. معاملات از طریق مرزها در حال افزایش است. تجربه چندین ساله شرکت حسابداری معتبر در زمینه خدمت به مشتریان داخلی و خارجی نتایج مناسبی را ارائه می دهد.

شرکت حسابداری معتبر شما را به صورت حرفه ای برای انجام تعهدات خود در قبال مسئولین همراهی می کند.

10 تفاوت مهم

در وهله اول در رابطه بین کارآفرینان و مشاوران مالیاتی اعتماد شخصی است. علاوه بر این ، با وجود این ، برخی از شرایط مهم چارچوب وجود دارد که یک مشاور مالیاتی را برای ارائه خدمات عالی امکان پذیر می کند. در ادامه ، شما را با برخی از نکات مهم نحوه تنظیم ما آشنا خواهیم کرد. هر جنبه ای ما را از بسیاری از شرکتهای حسابداری  دیگر متمایز می کند.

 

 

1 درک بیشتر تجارت

در شرکت حسابداری معتبر، تمرکز بر درک منافع اقتصادی مشتریان است. این تمرکز بر مدیریت مشاغل ، همراه با تجربه مشاوران به دست آمده در طی سالهای متمادی ، تضمین می کند که وظایف مالیاتی و اقتصادی در چارچوب حل می شوند. اولویت های مشاوره طراحی فقط در صورت درک زمینه اقتصادی قابل تنظیم است.

 

همه مشاوران ما دارای آموزش های علمی مرتبط هستند ، که اکثر آنها سابقه کار و برخی از آنها نیز به عنوان حسابرس واجد شرایط هستند.

 

2 به اندازه کافی کوچک و به اندازه کافی بزرگ

 

گالری کارمندان

 

شرکت حسابداریمعتبر یک شاخه ناشناس یک گروه مشاوره نیست ، اما مستقل و به اندازه کافی کوچک برای تضمین پشتیبانی شخصی از مشتریان متوسط ​​برای ده ها سال است. در عین حال ، دایره متخصصان و کل تیم به اندازه کافی بزرگ هستند که بتوانند خود را به پروژه های ویژه اختصاص دهند. اندازه همچنین اجازه می دهد درجه تخصص مورد نیاز امروز زیر یک سقف.

 

3 مشاوره طراحی با کمک های اجرای

 

شرکت حسابداری  معتبراغلب به عنوان مشتریانی که مشاوران مالیاتی خود را بیشتر از برخورد با گذشته می خواهند ، کارآفرینان را برنده می شویم. شرکت حسابداری معتبر در درجه اول آینده گرا است.

 

شرکت حسابداریمعتبر هر ساله پروژه هایی را در زمینه جانشینی شرکت ها و همچنین ایجاد و بازسازی شرکت ها همراهی می کند. این امر به ظرفیت های فنی و پرسنلی مناسب نیاز دارد ، که در سالهای اخیر به طور منظم ایجاد کردهاست.

 

4 حسابداری کاملاً دیجیتالی شده برای شما

 

حسابداری مالی ، صورتهای مالی ، اظهارنامه مالیاتی و منابع انسانی کار اصلی  اکثر شرکتهای مشاوره مالیاتی است. آرزوی شرکت حسابداری معتبر فراتر از انجام این وظایف برای مشتریان است. درعوض ، بهینه سازی برای مشتری ها و فرآیندهای دیجیتال مداوم برای جلوگیری از تلفات اصطکاک و افزایش ارزش افزوده برای مشتریان ، برای شرکت حسابداری معتبر مهم است.

 

 

شرکت حسابداری معتبر سالهاست که رسیدهای دیجیتالی را برای مشتریان خود رزرو می کند ، به این معنی که مبادله کاغذ از طریق یک پوشه آونگ دیگر ضروری نیست. ، همه حسابداری را به پردازش اسناد دیجیتال تغییر دادیم. رسیدهای کاغذی یا توسط شرکت مشتری یا توسط ما اسکن می شود.

 

مشتریان شرکت حسابداری معتبر دسترسی کامل به اسناد و ارزیابی های حسابداری خود و همچنین همه ارزیابی دستمزدها از طریق بستر بسیار امن آنلاین دارند.

مشتریان شرکت حسابداری معتبر می توانند کل تراکنش های پرداخت خود را از طریق شرکت ها بصورت آنلاین یا از طریق نرم افزارحسابداری تحت وب  نصب شده کنترل کنند و در صورت تمایل ، مشتری و استاد مقاله را نیز مدیریت کنند و فاکتور ایجاد کنند. مدیریت ثبت وجه نقد نیز بسیار راحت تر از قالب کاغذی است.

در صورت لزوم ، ما به صورت هفتگی یا بیشتر اوقاتاسناد مشتریان را به روز می کنیم ، به این معنی که ارزیابی های روزانه برای اجرای برنامه های نقدینگی یا نقدینگی در دسترس است.

5 مدیریت مالیات و ثروت برای خانواده

 

 

 

البته شرکت حسابداری معتبر اظهارنامه سالانه مالیات بر درآمد را برای مشتریان خود آماده می کند و آنها را از بررسی تصمیم ، تعدیل پیش پرداخت و سایر مکاتبات با اداره امور مالیاتی رهایی می دهد.

 

 

شرکت حسابداری معتبرحال توسعه مدیریت دارایی شخصی می باشد. در صورت درخواست ، شرکت حسابداری معتبر به طور جدی از فرض وظایف اعتماد مانند اجرای اراده ها ، از مشتریان خود در مدیریت دارایی های خصوصی پشتیبانی می کند.

 

 

راندمان بالا از طریق استفاده مداوم از فناوری اطلاعات

 

 

 

شرکت حسابداریمعتبر معتقد است كه فناوری اطلاعات مهمترین عامل نوآوری در سالهای آینده و در نتیجه عامل اصلی موفقیت خواهد بود. شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  در فن آوری های جدید سرمایه گذاری و تحرک را زود سرمایه گذاری می کند. وظیفه سرعت بخشیدن به گردش اطلاعات است ، هدف این است که چرخه اطلاعات را کوتاه کنید. همچنین برای ما ایجاد هم افزایی جدید برای مشتریان و شرکت حسابداری  ما از طریق کاهش مداوم کار اداری برای ما مهم است.

 

یک سیستم مدیریت اسناد دیجیتال هزینه های ما را کاهش می دهد و جریان اطلاعات را سرعت می بخشد

رمزگذاری پست الکترونیکی محرمانه بودن را تضمین می کند: شرکت حسابداری معتبر اسناد و اطلاعات محرمانه به درخواست مشتری به صورت دیجیتالی به صورت رمزگذاری شده ارسال می کند.

البته ما از همه امکانات اتصال دیجیتال به مدیریت مالی (مشارکت در روش تخصیص ، انتقال داده های تصمیم گیری ، بانک اطلاعاتی وکالت ، حساب مالیاتی بصورت آنلاین و موارد دیگر) استفاده می کنیم

شرکت حسابداری  به مهارت های IT در خانه تكیه می كند و فقط برای انجام وظایف IT ، موقعیت كلی را در اختیار دارد- كه بیش از سه كارمند گسترش یافته است – كه علاوه بر آموزش مالیاتی ، دانش عمیق در زمینه IT دارند. این شرکت حسابداری معتبر را قادر می سازد تا به نیازهای رابط فردی مشتریان خود پاسخ می دهد.

 

از طریق بازخورد مربوط به فرآیند به طور منظم از کارمندان ، می توانیم بطور مداوم از طریق توصیفات بهینه سازی فرآیند بهبود یابیم. الزامات فردی مشتریان ما در لیست های چک ثبت شده است و بنابراین در مورد نمایندگی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

در شرکت حسابداری معتبربا شور و شوق و روابط بسیار باز و آشنایی بین همه کارمندان روبرو می شوید. آنها همچنین به خوبی آموزش دیده ، متعهد هستند و در کل فضای کار بسیار خوبی وجود دارد.

 

انواع اقدامات تضمین کیفیت تضمین کننده سطح بالایی از امنیت فرآیند و تکمیل مشتری مداری کلیه خدمات شرکت حسابداری  است. ”

 

شبکه قوی در صنعت و منطقه

 

شرکت حسابداری معتبرطیف گسترده ای از مشاوره مالیاتی و حسابرسی را پوشش می دهد. در کارهای پیچیده ما شرکت حسابداری  به طور جامع از مشتری خود در صورت درخواست پشتیبانی می کند یا “جهت کلی” را به دست می گیرد.

 

در صورت نیاز به حمایت قانونی یا دفتر اسناد رسمی ، و همچنین موضوعات خاص ، می توانیم از شبکه گسترده ای از مخاطبین استفاده می کند که از طریق آن می توانیم دانش ویژه ای را برای مشتریان خود بصورت موردی تهیه می کند.

مقابله با گذشته یک ضرورت است ، شکل دادن به آینده یک ضرورت است.

البته اظهارنامه مالیاتی برای گذشته باید انجام شود. با این حال ، چالش واقعی مشاور مالیاتی تحت تأثیر قرار دادن امور امروز و آینده به گونه ای است که اثرات مالیاتی آنها بهینه شود. منطقی نیست که اثرات مالیاتی را جدا از چارچوب اقتصادی در نظر بگیریم. درک اقتصادی خوب اساس مهمی برای توسعه راه حلهای بهینه مالیاتی است. در برابر این پیش زمینه ، شرکت حسابداری معتبر آموزش صحیح مدیریت شغلی مشاوران مالیاتی خود را پایه اساسی کار خود می داند.

 

.

 

مشاوره مالیاتی واجد شرایط نیاز به مهارت های حسابداری قوانین مالیاتی  دارد. شرکت حسابداری معتبر از پشتیبانی طولانی مدت گروه های شرکت های بین المللی و شرکت های یکپارچه ایرانی با همکاران خارجی ارتباط برقرار کند.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  یک شرکت حسابداری معتبر که خدمات حسابرسی داخلی  برای شرکت های متوسط ارائه می کند. علاوه بر شرکت های تولیدی ، شرکت های بازرگانی و صنایع دستی ، مشتری های و شرکت های صنعتی بین المللی نیز می شوند.

 

بنابراین شما با شرایط و اهداف زندگی شخصی و کارآفرینی خود در مرکز کار ما قرار دارید.

 

آرمان شرکت حسابداری معتبرمشارکت بلند مدت مبتنی بر اعتماد ، مشاوره و پشتیبانی بهینه شخصی و همچنین یک راه حل خلاق برای دستیابی به اهداف شما است – این مواردی است که مطمئناً از شرکت حسابداری  انتظار دارید.

 

 

ما در شرکت حسابداری معتبرخود طیف وسیعی از مشتری داریم که ما را در کلیه تصمیمات تجاری و تصوری قابل تصور درگیر می کند. این مهارت های جدیدی را ایجاد می کند که ما به طور مداوم به نفع مشتریان خود استفاده می کنیم. این تنها راه برای دستیابی به توصیه های کارآفرینی و شخصی در سطح بالا است.

 

در مشاغل روزانه ، مشارکت مشارکتی که توسط شخص مخاطب شخصی ارائه می شود ، به مشتری امنیت و آزادی می دهد تا بیشتر بر وظایف اصلی خود تمرکز کند.

 

 

کیفیت برعکس شانس است

 

کیفیت مشاوره ارائه شده توسط یک شرکت حسابداری معتبر می تواند از طرف مشتری احساس شود. هر سرویس دقیقاً مطابق با مشخصات مورد نیاز تطبیق می یابد ، هر خدماتدقیقاً بر اساس نیاز مشتری انجام می شود.

هرکسی که مایل به راه اندازی یک شرکت باشد در هنگام برنامه ریزی با مشکلات و تصمیمات زیادی روبرو است:

برنامه كاری ، فرصتهای تأمین اعتبار ، فرم قانونی ، الزامات گزارش دهی و غیره

 

ما در شرکت حسابداری معتبر  به شما کمک می کنیم تا تجارت خود را شروع کنید و از تمام تعهدات در رابطه با اجرای پروژه خود از شما پشتیبانی می کنیم.

 

مشاوره کسب و کار

ما در شرکت حسابداری  معتبرخود شرایط چارچوب استراتژیک و عملیاتی را تجزیه و تحلیل می کنیم ، استراتژی ها و اقدامات هدفمندی را توسعه می دهیم و آنها را با شما اجرا می کنیم:

 

سرمایه گذاری های تجاری و خصوصی

بودجه بهینه

ارزیابی شرکت

محاسبه سرمایه گذاری و سودآوری

بحران و مشاوره برای بازسازی

ما شرکتها را با شرکای ویژه خود در کل فرایند تغییر ساختار پشتیبانی می کنیم.

در مورد مفاهیم ، فرآیندها ، مراحل و اهداف چنین فرایندی بیاموزید.

 

بررسی ساختارها و فرآیندهای سازمانی در شرکت

مشاوره در مورد سازگاری با شرایط چارچوب

اجتناب یا کاهش موقعیت هایی که شرکت را به خطر می اندازد

مشاوره و مدیریت بحران

مشاوره ورشکستگی

 

تهیه صورتهای مالی سالانه به روال مقرر در قانون

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

در صورت درخواست ، ما خدمات اضافی زیر را نیز ارائه می دهیم:

 

پشتیبانی در تهیه گزارش مدیریت

پشتیبانی در تهیه ضمایم ترازنامه

روشهای جامع حسابرسی و ارزیابی های احتمالی

ارائه شاخص های تجاری

آماده سازی صورت های مالی پایان سال

شما را در بحث با بانک ها یا سرمایه گذاران همراهی می کند

 

حفظ صداقت و عینیت در کار حرفه ای ، تضمین صلاحیت و مراقبت حرفه ای و همچنین محرمانه بودن و رفتار حرفه ای در همه زمانها دستورالعمل کار روزانه ما است. استقلال عینی قابل درک و همچنین اجتناب ناپذیر از تضاد منافع اولویت ما در تفکر و عمل است.

 

 

مشتریان ما به عنوان یک شریک قابل اعتماد در مشاوره مالیاتی ، مشاوره تجاری و حسابرسی احترام می گذارند.

 

 

 

 

صنایع غذایی و صنایع غذایی

برای شرکت های صنایع غذایی و صنایع غذایی ، ما در شرکت حسابداری معتبرخود فرآیند پایداری و بهینه سازی هزینه و همچنین رویکردهای مفهومی را برای استراتژی های توسعه محصول در زمینه مواد غذایی کاربردی و غذای مناسب توسعه می دهیم.

حسابداری مالی

ما از حسابداری ماهانه برای شما مراقبت می کنیم و از شما در قبال تعهدات مالیاتی ماهانه شما پشتیبانی می کنیم. از طرف دیگر ، ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  همچنین راه حل هایی متناسب با نیازهای فردی شما ارائه می دهیم. و برای مشاوره در مورد سوالات در دسترس هستیم.

 

حسابداری حقوق و دستمزد

ما با تمام سؤالات فردی در رابطه با مالیات بر دستمزد و قانون تأمین اجتماعی از شما حمایت می کنیم. ما هزینه دستمزد و دستمزد شما را به عهده می گیریم ، از کلیه تعهدات گزارش دهی به موسسات تأمین اجتماعی مراقبت می کنیم و پردازش سریع ، دقیق و مقرون به صرفه اطلاعات ارائه شده توسط شما را تضمین می کنیم.

 

بهینه سازی مالیات

ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  به شما توصیه های مالیاتی و برنامه ریزی در زمینه تجارت ارائه می دهیم.

 

اجرای مشاوره مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی (مشاوره راه اندازی ، تعیین قیمت نقل و انتقالات ، اخذ تعهدات الزام آور از طرف مقامات مالیاتی ، مقایسه بار مالیاتی و غیره)

مشاوره مالیاتی برای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور ، به ویژه از شرکت های سرمایه گذاری ، دفاتر خانواده و افراد ثروتمند

مشاوره مالیاتی در مورد سرمایه گذاری مستقیم مانند معاملات شرکت ها (معاملات دارایی و معاملات سهم) ، معاملات املاک و مستغلات (معاملات دارایی و معاملات سهم) یا سرمایه گذاری در محصولات مالی پیچیده

مشاوره مالیات بر ارث

ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  از شما در یافتن بهترین جانشین مالیاتی برای شما هنگام انتقال دارایی های تجاری یا تنظیم امور مربوط به ثروت خصوصی شما پشتیبانی می کنیم. ما اظهارنامه های مالیاتی ارثی لازم را آماده می کنیم و ارزیابی مالیات را نظارت می کنیم.

توسعه تجاری

ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  در تصمیمات استراتژیک شما و همچنین در اجرای بعدی و اجرای توصیه هایی برای اقدام از شما پشتیبانی می کنیم. خدمات ما نه تنها تأسیس سازمان های حسابداری ، کنترل و خزانه داری ، بلکه اجرای مدیریت پایدار شرکت ها را نیز شامل می شود.

 

طیف وسیعی از خدمات ما:

 

تجزیه و تحلیل دقیق بازار و رقابت (توسعه بازار ، رقبا ، ساختارهای هزینه و فروش ، گروه های مشتری)

اجرای حاکمیت پایدار شرکتها در داخل و خارج از کشور با تمرکز ویژه بر صلاحیت هیئت های نظارتی و مشاوره

طارحی وپیاده سازی سیستم حسابداری ، کنترل و خزانه داری

نقدینگی و مدیریت نقدی

تعیین و نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد

ادغام و مالکیت

ایجاد برنامه های تجاری

مدل سازی مدل های مالی

پشتکار مالی

به عنوان بخشی از تدبیر مالی ، ما اطلاعات حسابداری و مالی را برای اختلافات و خطرات احتمالی بررسی و تحلیل می کنیم. دقت کافی به بررسی احتمالی داده های برنامه ریزی کمک می کند و تجزیه و تحلیل سناریوی برخی از وقایع تجاری را در رابطه با دارایی ، تأمین اعتبار و وضعیت درآمد شرکت امکان پذیر می کند.

 

طیف وسیعی از خدمات ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  :

 

بررسی ترازنامه ، حساب سود و زیان و حساب نقدینگی

تجزیه و تحلیل خطرات ترازنامه و اختلافات

بررسی امکان سنجی داده های برنامه ریزی یا بودجه

انجام تجزیه و تحلیل سناریو

ادغام و ادغام

.

 

طیف وسیعی از خدمات ما  در شرکت حسابداری معتبرخود  شامل موارد ذیل می باشد:

 

تهیه برنامه کسب و کار با تجزیه و تحلیل پسماند / رقیق متعاقبا (تجزیه و تحلیل اثرات صورت های مالی سالانه شرکت کنندگان در معامله)

انجام ارزیابی شرکت از جمله تجزیه و تحلیل حساسیت و ارزیابی گروه همسالان

انجام دقت کافی

ایجاد یادداشت اطلاعات ، ارائه مدیریت و سایر اسناد مربوط به فرآیند

ساختار بودجه و هر مکانیسم درآمدزا

ایجاد یک نظر منصفانه (در صورت درخواست)

نظرات شرکت و ارزیابی منصفانه شرکت

ارزشگذاری شرکت اساس هرگونه طراحی قرارداد را برای معاملات شرکت و تأمین مالی تشکیل می دهد. به ویژه برای خرید و فروش شرکت ، ارزیابی سرمایه گذاری ، خرید و فروش مدیریتی ، خرید و فروش مدیریتی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام و همچنین بازسازی ، ارزش گذاری شرکت های هدفمند یک الزام اجباری برای همه طرفین درگیر است.

شرکت حسابداری معتبر با ارائه خدمات باکیفیت در زمینه های حسابرسی ، مشاوره مالیاتی و حسابداری برای شرکت ها با اشکال و اندازه های مختلف حقوقی ، از فعالیتهای اصلی شرکت حسابداری  است.

 

شرکت حسابداری معتبراز جدیدترین تکنیک های کنترل داخلی در کار خود استفاده می کند. تیمی از حسابرسان و مجرب و مجرب و مشاوران مالیاتی در دسترس مشتریان هستند.وهمچنین با وکلا مشهور در زمینه مسائل حقوقی همکاری نزدیک دارد. مشتریان شرکت حسابداری معتبر عمدتاً شرکتهای بزرگومتوسط ​​در صنایع مختلف هستند.

 

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  خود را به عنوان یک بانک اطلاعات حسابداری در بین شرکتهای حسابداری  می بیند. به همین دلیل ما خدمات بی کیفیت  ارائه نمی دهیم ، بلکه بر صلاحیت های اصلی خود تمرکز می کنیم:

 

 

شرکت حسابداری معتبر در روش خود مشتری و نیازهای وی را در مرکز توجه قرار داده و سعی در ارائه راه حل های جایگزین مناسب داریم.

 

با توجه به تخصص ما در شرکت های تحت مالکیت و این واقعیت که مشتری های ما اغلب از قبل مشاور مالیاتی معتبری دارند ، مادر شرکت حسابداری معتبر  روی موضوعات ویژه ای تمرکز می کنیم که معمولاً تمرکز این مشاور مالیاتی در حال حاضر آشنا نیست. در این زمینه ، ما طیف وسیعی از خدمات را تکمیل می کنیم.

 

اینها معمولاً موارد مالیاتی با تمرکز خارجی ، موضوعات مالیاتی در زمینه جانشینی شرکت ، موضوعات مالیاتی در زمینه اسناد قیمت گذاری نقل و انتقالات برای موضوعات متوسط ​​شرکتها با تمرکز خارجی یا موضوعات مالیاتی در معاملات تجاری (شرکت های خرید و فروش در ایران و خارج از کشور) است. .

 

در این زمینه ، ما یا مفاهیم مالیاتی ایجاد می کنیم که با همکاران داخلی و خارجی هماهنگ شده باشند ، یا طرح های موجود را برای اثرات مالیاتی آنها در داخل و خارج از کشور بررسی می کنیم.

 

علاوه بر تمرکزشرکت حسابداری معتبر روی ممیزی و مشاوره مداوم در امور مالیاتی ، ما به مشتریان خود در مورد مسائل مربوط به برنامه ریزی مالیاتی توصیه می کنیم و همچنین از آنها در زمینه چالشهای تجاری پشتیبانی می کنیم. در اینجا ما به عنوان مثال با سرمایه گذاری و تأمین اعتبار و همچنین با تغییر ساختار یا تملک شرکت کمک می کنیم.

 

لطفا هر زمانی با ما تماس بگیرید. ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  بلافاصله با شما تماس خواهیم گرفت و خوشحال می شویم که به عنوان شریک ذیصلاح به شما کمک کنیم.

مشاوره تجاری

علاوه بر مشاوره حسابرسی و مالیات ، شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  همچنین مشاوره کسب و کار را به عنوان مثال. مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تأمین مالی ارائه می دهد.

برای شرکت حسابداری خوب، توصیه به معنای چیزی بیشتر از مشاوره با توجه به جنبه های صرفاً مالیاتی است. ارزیابی موفقیت در تجارت به موفقیت چشمگیر یک شرکت کمک می کند. برای شرکت حسابداری مهم است که شرکت شما به درستی تأمین مالی و سازمانی شود.

 

از یک طرف ، شرکت حسابداری معتبر در مورد سرمایه گذاری و امور مربوط به تأمین مالی ، مشاوره ارائه می دهد ، از طرف دیگر ، شرکت ها را در زمینه تملک شرکت یا فروش شرکت ارزیابی می کند.

 

شرکت حسابداری معتبر سوالات سازمانی را به عنوان بخشی از مشاوره سازمانی پاسخ می دهد.

 

به عنوان یک شرکت نسبتاً کوچک ، تعهد و روابط نزدیک کاری برای شرکت حسابداری معتبر مهم است. این تضمین شماست که همان شخص در طول زندگی شغل شما با شما همکاری خواهد کرد.

این که آیا شما در حال راه‌اندازی یا رشد مشاغل خود هستید ، با مشکلات موقتی روبرو هستید ، نیاز به کمک به مدیریت روزانه یا انتقال مالکیت از طریق فروش یا وراث دارید ، حسابدار شما در کنار شما خواهد بود.

شرکت حسابداری  خوبشریک زندگی شما برای کمک به مدیریت حسابها و امور مالی شما می باشد ، بلکه در تعدادی از زمینه های دیگر که به مهارت های بسیار متنوعی نیز احتیاج دارند ، مانند: سازماندهی ، ارزیابی ، کارآیی مالیات ، بهینه سازی امور مربوط به کارمندان و تحلیل استراتژیک به شرکتها کمک می کند.

 

اولویت شرکت حسابداری معتبر این است که یک شریک متعهد باشید که بتواند در جستجوی و درک کسب و کار شما ، شناسایی نیازهای شما و پیش بینی آنها باشد. اگر بخواهیم به شما کمک و توصیه کنیم ، این عناصر ضروری هستند.

ما در شرکت حسابداری  منابع مادی و انسانی لازم را در اختیار داریم تا بتوانیم دیدگاه کاملی از تجارت خود و طیف گسترده ای از دانش و مهارت های لازم برای کمک به شما در زمینه چالش های روزانه خود داشته باشیم.

برای دستیابی به اهدافمان ، متخصصان ما در شرکت حسابداری  کاملاً متعهد هستند که استقلال ، رازداری حرفه ای و صلاحیت را به عنوان پایه و اساس هر کاری که انجام می دهیم .

حسابداری

شرکت حسابداری معتبرخطرات احتمالی را شناساییمی کند ، گزینه های حسابداری و مالیاتی خود را با یکپارچه کردن محیط اقتصادی مورد نظر خود بهینه می کند.

 

 

راه حل های متناسب با هر موقعیتی

شرکت حسابداری معتبربه صورت داوطلبانه ، ما به عنوان یک شریک ، به هر یک از چالش های شما از یک زاویه جدید و مستقل نزدیک می شود تا یک دید عادلانه را به شما ارائه دهیم.

 

فراتر از یک دید جدید ، حسابداران شرکت حسابداری معتبربه شما امکان می دهند با همراهی در یک محیط امن قدم بگذارید تا بتوانید پیامدهای جهت گیری هایی را که در شرکت القا می کنید اندازه گیری کنید.

 

البته حسابداران خبره شرکت حسابداری معتبر به لطف سالها تجربه در زمینه مشاوره با مدیران و به دلیل داشتن یک دید عملی از بازار که در آن کار می کنید ، از نگاه با تجربه در فعالیت شما بهره مند می شوند. در حقیقت ، کارشناسانشرکت حسابداری  با مشاهده و مبادله بازارها در سطح محلی ، ملی و بین المللی ، ساعت فنی خود را در زمینه های تخصصی ما تکمیل می کنند.

 

شرکت حسابداری معتبربرای این منظور کمیسیون های بخش و بخش های تجاری ایجاد کرده است. کارشناسان همه شرکتها بطور مرتب برای تبادل و توسعه راه حلهای نوآورانه برای مشتریان خود ملاقات می کند

حسابرسی

شرکت حسابداری معتبربا انجام حسابرسی پیمانکاری یا حسابرسی مالی  را در انواع ساختارها انجام می دهند

این که آیا اندازه یا ماهیت کار شما از نظر قانونی تعیین حسابرس را توجیه می کند یا اینکه مایل به پاسخگویی به درخواست های اطلاعات مالی معتبر از شرکای اقتصادی خود هستید ،

 

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  اطلاعات مالی معتبر ، شفاف و مجاز را در مهلت های مشخص تضمین می کند.

 

یک دید متفاوت

کارشناسان شرکت حسابداری معتبر ابتدا خطرات مرتبط با فعالیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و می توانند خطاهای صورتهای مالی را شناسایی کنند و پیامدهای جدی در عملکرد شرکت ، جریان و آینده پیش بینی کنند.

 

تیم های شرکت حسابداری  خطرات باقیمانده سلسله مراتبی را بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق فرآیندها و کنترل های داخلی و مطابق با قضاوت حرفه ای آنها بررسی می کنند.

 

حسابرسان ما به شما این امکان را می دهند تا در محیط امن گامی بردارید تا بتوانید پیامدهای جهت گیری هایی را که در شرکت القا می کنید اندازه گیری کنید.

 

 

در دسترس بودن سریع ، دانش دقیق از وضعیت مشتری و همچنین صلاحیت های عالی – اینها مشخصات شرکت حسابداری معتبر است.

 

 

 

شرکت حسابداری معتبر به روابط شخصی اعتماد با مشتریان متکی است. چنین ارتباط خوب فقط بین شرکایی برقرار می شود که یکدیگر را می پذیرند و قدردانی می کنند.

 

 

 

در رأس شرکت شرکای دهها سال تجربه در زمینه های مشاوره و حسابرسی هستند. اینها کاملاً یکدیگر را تکمیل می کنند تا بتوانند وسیع ترین خدمات ممکن به مشتریان خود را ارائه می دهد.

 

 

 

تحت هدایت شرکای شرکت حسابداری معتبر، یک تیم متخصص در زمینه های مختلف فعالیت آماده پشتیبانی شما می باشد. علاوه بر متخصصانی که برای ما کار می کنند ، در زمینه های مختلف فعالیت نیز کارشناسان و شرکای همکاری ملی انتخاب شده اند تا در کنار هم در زمینه راه حل ها برای شما کار کنند. این امر ما را قادر می سازد بهترین پشتیبانی ممکن اما کارآمد و اقتصادی را به مشتریان خود ارائه دهد.

خدمات ما به طور کلی

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  با پشتیبانی شخصی و مشاوره های فردی نام خوبی برای خود در صنعت ایجاد کرده است. زمینه فعالیت همیشه بر اساس نیاز مشتری است. شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  علاوه بر فعالیت هایی که جزئی از مشاغل روزمره و روزمره یک مشاور مالیاتی است ، زمینه های تخصصی خاصی را نیز توسعه داده است. اینها شامل تغییر ساختار شرکت ها ، برنامه ریزی جانشینی در شرکت ها و قانون مالیات بین المللی است.

 

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ثابت کرده است که به خصوص در تجارت بین المللی شریک قابل اعتماد است.

 

 

 

طیف وسیعی از توصیه های شرکت حسابداری معتبر:

 

مشاوره مالیاتی و مشاوره کلاسیک ، از بنیاد گرفته تا انحلال

ایجاد و پشتیبانی از مفاهیم تأمین مالی

حسابرسی شرکت (همچنین ممیزی ویژه) توسط

قانون تجارت ، مالیات و پشتیبانی حقوقی برای شرکتها در همه جنبه ها

تعدیل در موارد درگیری اقتصادی

نمایندگی در دادرسی مالیاتی

علاوه بر مباحث مالیاتی ، طیف وسیعی از خدمات مشاوره ای به جنبه های مدیریت اقتصادی یک تجارت و سرمایه گذاری دارایی نیز متمرکز است.

 

تجربه طولانی در مشاغل مشاوره ملی و بین المللی

سازماندهی مجدد و تجدید ساختار شرکت ها

برنامه ریزی جانشینی در شرکت ها

تجزیه و تحلیل کسب و کار از شرکت

برنامه ریزی مالی

اعم از اظهارنامه مالیاتی ، برنامه ریزی مالیاتی یا کمک به امور مالیاتی بین المللی ، کارشناسان شرکت حسابداری معتبر راه حل های بهینه مالیاتی را با صلاحیت حرفه ای و حس کاملی از ویژگی های خاص شرکت شما تهیه می کنند. شما از تجربه گسترده ما و در صورت لزوم از شبکه ملی و بین المللی ما بهره مند می شوید.

 

 

 

شرکت حسابداری معتبرهنگام ساختن ترتیبات پی در پی در مالکیت ، مشارکتها یا شرکتها ، از مشتریان خود نه تنها در توسعه ترتیبات کارآمد مالیاتی استفاده می کند.

 

 

مشاوره به موقع در شرکت حسابداری خوب

فرآیند تجدید ساختار به منظور ایجاد یک ساختار هدف مناسب ، نیاز به یک تحلیل مناسب شرکت دارد. شرکت حسابداری معتبر در اجرای موفق یک سازماندهی مجدد مستلزم مدیریت صحیح تجارت ، ترازنامه تجاری ، دانش حقوقی شرکتها و مالیات نقش مهمی دارد.

 

 

 

در اینجا شرکت حسابداری  معتبر در شناسایی زودهنگام بحرانها ، تشخیص علل بحرانها و تدوین اقدامات بازسازی ، از مراجعان خود حمایت می کند.

 

 

 

در طول بحران و به ویژه در شرایطی که بحران پیش می رود ، طرفهای درگیر ، در درجه اول مدیران عامل ، بلکه سهامداران ، مؤسسات اعتباری و طلبکارها ، در معرض خطرات بسیار قابل توجهی از مسئولیت قرار می گیرند ، که به طور قابل ملاحظه ای توسط قانون پرونده تشدید شده است. سالهای اخیر چنین ریسکهای مربوط به مسئولیت ، به عنوان مثال ، از مذاکرات اعتباری و قراردادهایی که برای این منظور منعقد شده اند ، در ارتباط با مالیات یا پرداخت کمک های تأمین اجتماعی ، به ویژه برای مدیریت مدیران ناشی می شود.

همچنین با همکاری سایر شرکت ها و توافق نامه های مربوطه همکاری ، پتانسیل مسئولیت قابل توجهی وجود دارد. تغییر در مفهوم بدهی بیش از حد ناشی از بحران بازار مالی نیز باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد. شرکت حسابداری معتبربا استفاده از یک سازماندهی مجدد قانونی از طریق استراتژی ها – تا حدی اصلاح شده – و رویكردها به راه حلها ، نسبت به این خطاها واکنش نشان می دهد.

 

 

 

هدف اصلی توسعه چشم انداز کارآفرینانه متقاعد کننده و لنگر انداختن ساختارهای رقابتی بلند مدت است. شرکت حسابداری معتبرشما را قادر سازیم بحران احتمالی را در مراحل اولیه بشناسید ، اقدامات مناسب را در زمان مناسب انجام دهید ، از خطرات مسئولیت برای مدیریت و سهامداران در حوزه تعارض بین تلاش برای عقب نشینی و تشکیل پرونده برای ورشکستگی جلوگیری کنید ، به طور مداوم از فرصتهای تجدید ساختار و در نتیجه حفظ شرکت استفاده کنید. اگر نمی توان از ورشکستگی جلوگیری کرد ، به شما امکان استفاده مداوم از یک پرداخت ورشکستگی را برای اهداف سازماندهی مجدد می دهد.

شرکت حسابداری معتبر توسعه و پیاده سازی مفهوم سازماندهی مجدد از یک منبع واحد را به شما ارائه می دهد.

مهم نیست که آیا قصد ایجاد شرکتی را دارید که با انتخاب فرم قانونی روبرو هستید ، می خواهید بازسازی را انجام دهید ، در مورد خرید یا فروش شرکت در نظر دارید – مزایای روش کار ما در همه شرایط بازی می شود: علاوه بر مسائل مربوط به ساختار بهینه سازی شده در امور مالیاتی و مدیریت مشاغل ، ما  درشرکت حسابداری معتبرخود همیشه برای مسائل حقوقی تجاری و شرکت ها راه حل هایی را در نظر می گیریم

مشاوره مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی

شما به عنوان کارآفرین و به عنوان یک شخص خصوصی چه انتظاری می توانید ازشرکت حسابداری معتبرداشته باشید؟ راه حل های متناسب و انفرادی.

 

خدمات ما برای شما:

ایجاد حساب سالانه برای کلیه اشکال قانونی

ایجاد اظهارنامه مالیاتی شرکت

حسابرسی

مشاوره طراحی درمورد مالیات بر دارایی ها ، شرکت ها و مشارکت در همه صنایع و اندازه ها

ارزیابی های تجاری ، متناسب با نیازهای فردی شما

مشاوره مالیاتی

مشاوره واجد شرایط مالیاتی به معنای چیزی بیشتر از فقط انجام وظایف قانونی است. شرکت حسابداری معتبر توصیه های واجد شرایط مالیاتی برای بهینه کردن  وضعیت مالیات ارائه می کند.

 

شرکت حسابداری معتبر با ارائه دوره های آموزشی مستمروبا بروز کردن دانش فنی کارمندان خود به حل مسائل پیچیده مالیاتی مشتریان اطمینان می دهد..

 

بخش مشاور مالیاتی در شرکت حسابداری معتبر مطابق الزامات قانونی و تحت مدیریت حرفه ای خدمات مشاوره مالیاتی به مشتریان ارائه می کند. به این ترتیب ، ما در شرکت حسابداری معتبرخود اطمینان می دهیم که مشتریان ما به صورت جداگانه مورد مراقبت قرار می گیرند و اطمینان حاصل می کنند که به چند روش به بهترین شکل ممکن ، حتی در موارد پیچیده ، به بهترین شکل ممکن کار می کنیم.

حسابرسی

استانداردی که امروزه باید حسابرسی خود را اندازه گیری کند فراتر از حسابرسی قانونی صورت های مالی سالانه است. برای شرکت ها تقاضای فزاینده ای در زمینه حسابداری ، شفافیت و مدیریت ریسک وجود دارد.

 

صرف نظر از این که آیا بررسی صورتهای مالی سالانه ، بررسی حسابرس ،حسابرسی از معاملات شرکتها ،حسابرسی های ویژه یا خدمات مرتبط با حسابرسی است: ما در شرکت حسابداری معتبرخود از شما در تحقق الزامات قانونی و شرکتی خود و در شفاف سازی وضعیت دارایی ، مالی و درآمد شما پشتیبانی می کنیم. با داشتن تخصص بالای کارمندان ، از قابلیت اطمینان و معناداری ارقام شما اطمینان می کنیم.

ادعای ما

مادر شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خودمان را به عنوان ارائه دهنده خدمات حسابداری  و چندین سال تجربه و دانش لازم “می بینیم. شما به عنوان مشتری ما توسط تیمهای ما به صورت شخصی و فردی مورد مراقبت قرار می گیرید – در تجارت روزانه و همچنین در برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت. “شما همدیگر را می شناسید” – این باعث ایجاد اعتماد و همدلی می شود. چه چیزی برای همکاری موفق بهتر است.

 

 

صلاحیت ما

شرکت حسابداری معتبر طیف گسترده ای از خدمات در زمینه های حسابرسی ، مشاوره مالیاتی ، حسابداری ، اداره امور تجاری ، حسابداری مالی و حقوق و دستمزد است.

ما یک ایده مشاوره بین رشته ای را دنبال می کنیم ، که در بسته های خدماتی متناسب با نیاز شما منعکس می شود.

 

به عنوان حسابرس ، ما می توانیم طیف وسیعی از خدمات حسابرسیاحتمالی ، ازحسابرسی صورتهای مالی سالانه و تلفیقی گرفته تا دقت و ارزیابی شرکت را به مشتریان خود ارائه دهیم.

بیش از 20 سال است که شرکت حسابداری معتبرما به ارائه مشاوره حقوقی تجاری و مالیاتی جهت شرکتها ، موسسات و اشخاص خصوصی اختصاص داده است. ما به شما طیف وسیعی از خدمات یک شرکت مدرن حسابرسی و مشاوره مالیاتی را ارائه می دهیم. تیم ما از سه شریک با صلاحیت های حرفه ای به عنوان حسابرس و مشاور مالیاتی و همچنین سایر کارمندان با مهارت برخوردار است.

 

مشتریان ما مشاغل خانوادگی ملی و بین المللی ، شرکت های متوسط ​​، افراد و خانواده های ثروتمند ، موسسات غیرانتفاعی و دولتی – همچنین به شکل قانونی بنیاد – و همچنین انجمن های حرفه ای هستند. بسیاری از آنها ده ها سال مشاوره ما بوده اند.

 

شرکت حسابداری معتبر ما تجربیات گسترده ای در زمینه حسابرسی و مشاوره مالیاتی داریم و تلاش می کنیم تا آن را بطور مداوم گسترش دهیم. علاوه بر کارهای دوره ای مکرر مانند ممیزی ، بررسی حسابرس یا تهیه صورت های مالی سالانه و تلفیقی یا تهیه صورت های مالیاتی ، ما در مباحث پیچیده مشاوره ای تخصص داشته ایم. به این ترتیب ما در شرکت حسابداری از مشتریان خود در طراحی ساختار شرکتها ، معرفی کنترل ، تبدیل شرکت به یک شکل قانونی دیگر ، عمومی شدن یا خرید یا فروش یک شرکت پشتیبانی می کنیم. در آستانه مالکیت شرکت یا دارایی ، با همکاری شرکتهای حقوقی مشهور ، اقدامات لازم را انجام می دهیم.

 

شرکت حسابداری معتبر ما راه حل های متناسب و خلاقانه را از یک منبع واحد و از یک منبع واحد تهیه می کنیم ، حتی اگر راه حل ها توسط دیگران امکان پذیر نباشد. ما از عمل توازن غیر ضروری جلوگیری می کنیم. پیشنهادات ما مبتنی بر اطمینان قانونی و به صورت دائمی است.

مشاوره حسابرسی و مالیاتی یک شرکت بالاترین تقاضا را بر صلاحیت و عملکرد شخص اجرایی قرار می دهد. این قدرت ما است. این قدرت ، همراه با سالها تجربه و سازماندهی کارآمد ، تیم ما را مشخص می کند ، که با آنها در دسترس مشتری های ما هست

 

 

الزامات حسابرسی صورتهای مالی سالانه شرکتها در بخش خدمات مالی بطور مداوم در سالهای اخیر افزایش یافته است. علاوه برحسابرسی گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای حسابداری قابل اجرا و همچنین در نظر گرفتن شفافیت در کلیه فرایندهای داخلی ، به طور فزاینده الزامات نظارتی بطور فزاینده ای سهم فزاینده ای را در ممیزی نهایی به خود اختصاص می دهد و دائماً حسابرسان را با چالش های جدید مواجه می کند.

 

 

 

چه صورت های مالی سالانه ، موقت و / یا تلفیقی ،حسابرسی های خاص توسط حسابرسان ، قابلیت اطمینان اطلاعات مالی را افزایش می دهد و اطلاعات ارزشمند حسابداری و نظارتی را برای کلیه تصمیم گیرندگان فراهم می کند.

 

 

 

 

 

 

شرکت حسابداری معتبر ما سالها تجربه ، شایستگی و دانش صنعت داریم. استمرار تیم و افراد تماس دائم مسئول ، اطمینان از جریان بهینه اطلاعات و پشتیبانی را فعال می کنند. ابزار آزمایشی که ما از آن استفاده می کنیم و به طور مداوم بهبود می یابیم ، براساس درک ما از تجارت ، روشی را که بطور خاص برای مشتریان طراحی شده باشد ، تضمین می کند.

حسابرسی داخلی

عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان کارکرد داخلی ، کنترل داخلی در شرکت را نشان می دهد ، از جمله موارد دیگر ، ارزیابی اینکه آیا سیستم کنترل داخلی ، سیستم مدیریت انطباق و سیستم مدیریت ریسک موثر است. شرکت حسابداری معتبر علاوه بر عملکرد کنترل خود ، خدمات حسابرسی و مشاوره ای مستقل و عینی را به مدیریت ارائه می دهد. بنابراین می تواند در بهبود فرآیندها و سیستم ها نقش داشته باشد.

 

بسیاری از مسائل مربوط به صنعت و رویدادها نیاز به تخصص حسابرس توسط حسابرس به عنوان یک امتحان نهایی نهایی کلاسیک دارد. علاوه بر این ، قانونگذار حسابرسی توسط حسابرس را در صورتهای فلکی پیچیده زندگی اقتصادی ضروری می داند. این امر باید توجه به منافع ذینفعان مختلف مانند سهامداران و سرمایه گذاران ، بازار مالی و نظارت داشته با

شرکت حسابداری معتبربا انجام حسابرسی های مالی سالانه را انجام می دهد و خدمات مهم مربوط به حسابرسی را ارائه می دهد ، مانند ارزیابی شرکت. مشتریان ما از تیمی مجرب بهره می گیرند که شما و شرکت شما را با مشاوره مالیاتی حرفه ای و مشاوره مدیریت مشاغل پشتیبانی می کند.

 

شرکت حسابداری معتبر از یک تجزیه و تحلیل کامل از وضعیت شما و توصیه های مهم در موفقیت شرکتها ایفا می کند. شرکت حسابداری معتبر ما همیشه با جدیدترین تخصص های فنی و با راه حل های واقعا مناسب  مشریان را متقاعد می کنیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در تهران تاسیس شده است که با هدف ارائه مشاوره بهینه عملیاتی و استراتژیک به مشتریان ارائه می دهد. شرکت حسابداری معتبر ما به صورت کارآمد عمل می کنیم و همیشه به منافع مشتریان خود توجه می کنیم. و اکنون در سراسر کشور فعال هستیم.

 

شرکت حسابداری معتبردر مورد امور مالیاتی به شرکتها و مشتریان خصوصی توصیه می کند ، حسابرسی ها را انجام می دهد و مشاوره مدیریت شغلی ارائه می دهد. آیا بیش از راه حلهای استاندارد ناشناس انتظار دارید؟ ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات مشاوره مالی ومالیاتی جامع می دهیم.

 

آیا درمورد مالیاتها ، حسابرسی یا اداره امور تجاری سؤال دارید؟ شرکت حسابداری معتبردر با استفاده از دانش کل تیم  با تجربه راه حل های کارآمد ارائه می دهد ، زیرا تفکر گروهی منجر به موفقیت می شود!

 

مجموعه خدمات شرکت حسابداری معتبردر شامل موارد زیر است:

صورتهای مالی

بازده مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره کسب و کار و مدیریت

حسابرسی

حسابداری مالی و حقوق و دستمزد

 

خدمات ما در زمینه صورتهای مالی سالانه:

تهیه صورتهای مالی سالانه به روال مقرر در قانون (ترازنامه تجاری / ترازنامه مالیاتی یا صورت درآمد)

ایجاد حسابداری دارایی

مقایسه چند ساله (همچنین بصورت نمودار) براساس ترازنامه و صورت درآمد

شاخص های کسب و کار طبق برنامه های تحلیل فردی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 

صورتهای مالی

تراز تجاری ، تراز مالیاتی ، محاسبه مازاد درآمد

صورتهای مالی سالانه (ترازنامه یا صورت درآمد) مهمترین مبنای محاسبه بار مالیاتی شما را تشکیل می دهد و موفقیت تجاری سال گذشته را نشان می دهد. به همین دلیل ، صورتهای مالی سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی برای بانکها هنگام وام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

درشرکت حسابداری معتبرما صورتهای مالی سالانه شما را بطور جداگانه ، مالیاتی بهینه و اقتصادی مهم تهیه وتنظیم می کنیم. به این ترتیب شما وظایف خود را نسبت به مدیریت مالی انجام می دهید ، بانک ها ارقام شما را در بحث اعتبار و روش های رتبه بندی بر اساس اطلاعات دقیق به بهترین شکل ممکن ارزیابی می کنند.

 

به عنوان آینه موفقیت اقتصادی و اقتصادی ، صورتهای مالی سالانه برای تصمیمات تجاری آینده و کنترل توسعه عملیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به سرعت و با همکاری نزدیک با شما کار می کنیم تا نیازهای فردی شما را به نحو احسن برطرف کنیم. در بحث ترازنامه مشترک با ارائه ، ابتدا ارقام صورتهای مالی سالانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، سپس از آنها برای تهیه استراتژی های آینده استفاده می کنیم.

 

شرکت حسابداری معتبر  به مشتریان خود کمک می کند ، با سرعت و اعتماد به نفس لازم برای به دست آوردن فرصت پایدارتصمیم گیری صحیحی بگیرند.

 

شرکت حسابداری معتبر  با ایجاد فرهنگ یادگیری ، بهبود مستمر و تمرکز بر روی تعالی عملیاتی در درازمدت با مشتریان خود یکپارچه کار می کند. با تمرکز روی ریسک ، به گردش سرمایه کمک می کند، از سرمایه گذاران محافظت می کند و از دارایی ها محافظت می کند با انجام این کار ، شرکت حسابداری معتبر  اطمینان و امنیت مشتریان و بازارهای مورد نیاز خود را تأمین می کند.. شرکت حسابداری معتبر  هر روز به انجام کارهای درست متعهد است.

 

شرکت حسابداری معتبر  یک بستر فناوری و خدمات می باشد. و هر روز ، تخصص و تجربیات فنی خود را از طریق راه حلهای ایمن ، مقاوم و پایدار تحویل و اجرا می کند و اطمینان می دهد که مشتریان اطمینان و شفافیت لازم را برای به حداکثر رساندن پتانسیل شغل ، صندوق یا نمونه کارها دارند.

مهم نیست که چه نوع کنترلهای باشد – می توانید از کنترل هدفمند و اقتصادی انتظار داشته باشید. کانال های تصمیم گیری کوتاه ، یک شخص تماس شخصی و ارتباطات پروژه شفاف به شما اطمینان می دهند که کنترل نهایی شما “از یک منبع واحد” انجام می شود.

 

چه حسابرسی داخلی ویا مالی  ، بررسی حسابرس یاحسابرسی اسناد حسابداری برای اهداف خاص – هدف شرکت حسابداری معتبر  ارائه خدمات متناسب با شرکت شما ، در هر زمان و هر مکان است. اگر علاوه بر مقررات مربوط به قانون تجارت ایران ، رعایت استانداردهای حسابداری نیز برای شما اهمیت دارد ، شرکت حسابداری معتبر همیشه در کنار شما خواهد بود.

 

شرکت حسابداری معتبر به ارتباطات شفاف و سریع اهمیت ویژه ای می دهد این به شرکت حسابداری امکان می دهد تا از فرآیندهای تصمیم گیری کوتاه اطمینان حاصل کند.

 

پیروی از برنامه ها ، استمرار تیم ، تفکر اقتصادی و بازیگری – همراه با استانداردهای با کیفیت بالا – اصول اساسی اقدامات شرکت حسابداری معتبر  هستند. هدف شرکت حسابداری  این است که امنیت موردنیاز خود را برای مدیریت شرکت خود از طریق کنترل های داخلی صحیح  فراهم کنید.

 

این آرزوی حرفه ای شرکت حسابداری معتبر  این است که برای کلیه سؤالات دیگر خدمات مشاوره ای باکیفیتی را به مشتریان ارائه دهدخدمات مشاوره ای شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره مستقیماً بر اساس انتظارات و اهداف مشتریان بنا شده است.

 

 

مشاوره استراتژی در رابطه با ایجاد یا تغییر ساختار (به عنوان مثال برنامه ریزی شغلی ، گسترش ، تأمین اعتبار ، ساختارهای حقوقی شرکتها ، توسعه بازارها و مناطق تجاری ، قانون مالیات تبدیل)

مشاوره استراتژی در زمینه فعالیتهای تجاری در حال انجام (به عنوان مثال بهینه سازی عملیات و فعالیتهای تجاری عملیاتی ، محک ، مربیگری و میانجیگری ، کنترل و گزارش دهی ، برنامه ریزی مالیاتی و بهینه سازیاز ذلایل نیاز به شرکت حسابداری معتبر است.

انجام ارزیابی های شرکت برای موارد مختلف توسط شرکت حسابداری معتبر انجام می شود.

 

مشاوره معاملات (به عنوان مثال جستجوی اشیاء هدف مناسب یا سرمایه گذاران ، دقت کافی ، پشتیبانی از مذاکره ، ادغام پس از ادغام)

مشاوره و تغییر ساختار در مورد بازسازی (به عنوان مثال پروژه های ادغام ، بازسازی گزارش ها و مفاهیم ، بازسازی خارج ، مذاکرات تأمین مالی)

هدف شرکت حسابداری معتبر ارائه خدمات در بالاترین سطح ، حفظ ارتباط با مشتری است که با اعتماد ، شفافیت و یکپارچگی و ارائه ارزش افزوده واقعی با خدمات ارائه می شود. تا در صورت لزوم ، در هماهنگی نزدیک با مشتریان ، پردازش را انجام دهند

شرکت حسابداری معتبر مفهوم مالیات را برای شما تهیه می کند که مناسب شرکت شما باشد.

شرکت حسابداری معتبر حقوق و دستمزد و حسابداری مالی ، ترازنامه یا اظهارنامه مالیاتی و کلیه امور مالیاتی و مالی مراقبت می کند. و برای برنامه ریزی مالی، خرید یا فروش یک شرکت ، راه حل بهینه مالیاتی را به شما پیشنهاد می دهد، زیرا نیاز اولیه اقدام را در مرحله اولیه تشخیص می دهد.

 

شرکت حسابداری معتبر در توسعه بلند مدت شرکت شما تلاش می کند. یعنی: ابتدا وضعیت فعلی شرکت را تحلیل می کند. تازه شروع شده؟ آیا در مرحله رشد است؟ آیا هدف تضمین موفقیت تجاری موجود است؟ با تکیه بر این ، مفهوم مالیاتی را تهیه می کند که دقیقاً متناسب با شرکت مربوطه باشد.

 

با همراهی مداوم با مشتری ، نیاز بالقوه برای اقدام را در مراحل اولیه تشخیص می دهد. این به ما امکان می دهد راه حل های بهینه مالیاتی را پیدا می کند. شرکت حسابداری معتبر همچنین در هنگام برنامه ریزی مالی ، خرید یا فروش یک شرکت یا تغییرات ساختاری لازم ، یک شریک قابل اعتماد و با تجربه می باشد.

حسابرس مستقل شما برای شرکتهای متوسط

شرکت حسابداری معتبر علاوه بر مسائل مربوط به قانون تجارت و مالیات ، دانش تخصصی گسترده ای نیز ارائه می دهد.

 

شرکت حسابداری معتبر ما سالها تجربه در حمایت از شرکت های متوسط ​​در صنایع مختلف دارد. تمرکز اصلی کارشرکت حسابداری حسابرسی  صورتهای مالی سالانه و تلفیقی مطابق با استانداردهای حسابرسی  است. قضاوت متخصص ما به ایجاد اعتماد عمومی به گزارشگری مالی کمک می کند.

 

علاوه بر این ، مشتریان شرکت حسابداری  به عنوان بخشی از حسابرسی  ویژه ، که برای تصمیمات مهم تجاری مورد نیاز و اطلاعات ارزشمندی دریافت می کنند.

 

علاوه بر حسابرسی مالی وداخلی  ، همچنین خدمات مشاوره ای جامع تجاری ارائه می دهد. این امر ما را قادر می سازد تا به طور چشمگیری شانس موفقیت مشتریان را بهبود بخشند ، به خصوص در محیطی که سریعاً پیچیده باشد. تمرکز همیشه بر روی نیازهای فردی مشتریان است – با هدف ایجاد ارزش افزوده. علاوه بر مباحث مربوط به قانون تجارت و مالیات ، شرکت حسابداری معتبر دانش تخصصی و گسترده ای در زمینه مشاوره و بازسازی شرکتها در بحران مالی دارد.

 

شرکت حسابداری معتبر با انجام مشاوره مالی با کیفیت  کیفیت بالای مشاوره و تبادل حرفه ای مداوم در مورد موضوعات فعلی به نفع مشتریان عمل می کند.

حسابرسی

حسابرسی یک حوزه مسئولیت پذیری بسیار مهم در شرکت حسابداری معتبر است. علاوه بر حسابرسی های سالانه قانونی یا داوطلبانه ، مجموعه خدمات شرکت حسابداری شامل حوزه های مختلف دیگری از مسئولیت نیز می باشد.

 

این شامل:

 

صورتهای مالی سالانه مطابق استانداردهای حسابداری برای شرکتهای با اشکال قانونی مختلف و صنایع

بررسی معاملات ویژه تجاری مانند

بررسی بنیاد ، بررسی اعتبار یا بررسی سازماندهی مجدد

بررسی و ادغام را بررسی کنید

ارزیابی شرکت هنگام خرید یا فروش یک شرکت و همچنین برای اهداف مالیاتی

 

 

فعالیت حسابرسی شرکت حسابداری معتبر فراتر از صرفاً کنترل تعداد و رعایت استانداردهای حسابداریمربوطه است. این مبتنی بر درک کاملی از تجارت و ساختار شرکتی مشتریان است. این امر شرکت حسابداری را قادر می سازد تا به طور جداگانه به نیازهای شما پاسخ دهد و با کنترلهای مالی ، ارزش افزوده دیگری را برای شرکت تولید کند.

 

. نرم افزار مورد استفاده شرکت حسابداری همیشه به روز است ، کلیه الزامات قانونی سیستم حسابرسی را پوشش می دهد و همچنین تجزیه و تحلیل های بیشماری از ارقام را امکان پذیر می کند ، که البته می توانددر اختیار مشتریان خود قرار دهد.

زمینه های ویژه مشاوره

علاوه بر زمینه های کاری معمولی یک شرکت حسابداری معتبر همچنین به مشتریان خود خدمات مشاوره مدیریت بازرگانی در زمینه های برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی را به عنوان بخشی از مفهوم جامع خود ارائه می دهد. ما نه تنها به عنوان مشاور برای توسعه رویکردها و مفاهیم مشاوره پایدار و مترقی فعال هست بلکه شما را در مرحله اجرای برنامه نیز همراهی می کند شرکت حسابداری معتبر با طرز تفکر کارآفرینی و سطح بالایی از دانش فنی شغلی مشخص می شود.

 

چند نمونه از روش مشاوره شرکت حسابداری معتبر:

 

برنامه ریزی تجاری

شرکت حسابداری معتبر از طریق برنامه ها و ابزارهای برنامه ریزی توسعه یافته ، می تواند یک برنامه ریزی فردی ، واجد شرایط و پویا را در کنار شما ایجاد کند ، که پایه و اساس رسیدن به اهداف را تشکیل می دهد. البته چنین برنامه ریزی هایی شامل تجزیه و تحلیل انحرافات هدف نیز می شود ، به این معنی که تخصیص های نادرست در زمان مناسب تشخیص داده می شود و اقدامات لازم را می توان در مدت کوتاهی انجام داد. علاوه بر این ، ما شرکت حسابداری معتبر همچنین یک بررسی مستقل از برنامه ریزی که قبلاً ایجاد کرده اید را با توجه به قوام برنامه ریزی ارائه می دهد.

 

کنترل کردن

شرکت حسابداری معتبر با کنترلی که بطور جداگانه متناسب با شرایط شرکت تنظیم می کندکه شفافیت و امکان مدیریت نتیجه گرا را ایجاد می کند. براساس یک برنامه ریزی بیرونی قابل درک شرکت ، مفاهیم واقعی با هدف شما و کارمندان ساخته می شوند. شما شاخصهای مهمی و مؤثر دریافت خواهید کرد که روند مدیریت شرکت شما را آسانتر کرده و از تصمیمات عملیاتی و استراتژیک پشتیبانی می کند.

 

شرکت حسابداری معتبر تجربه گسترده ای از پروژه ها در صنایع مختلف داردو استقبال می کند که آنها را به شما منتقل کند.

 

مشاوره استراتژی

شرکت حسابداری معتبر وقتی خودشان را به عنوان یک ناظر بیرونی و شریک بحث بی طرف برای کارآفرین یا مدیریت می بیند ، وقتی صحبت از سؤال یا توسعه استراتژیهای شرکتی در گفتگو است ،. پشتیبانی از نظرات کارشناسی ، به عنوان مثال به عنوان مثال ، در بازار و وضعیت رقابتی ، ما برای تطبیق فرآیندهای تجاری ، ساختار سازمانی و تراز تجاری متناسب با استراتژی شرکتی شما با شما اقداماتی را انجام می دهد.

 

ارتباطات بانکی

الزامات مؤسسات اعتباری مختلف برای اسناد و اطلاعات درخواست شده توسط مشتریان شما طی سالهای اخیر به طور مرتب افزایش یافته است. شرکت حسابداری معتبر با شما همکاری می کند تا اسناد اطلاعاتی و برنامه ریزی لازم را تهیه کنید.

حسابداری مالی و حقوق و دستمزد

حسابداری مالی

ثبت به موقع و دقیق کلیه معاملات تجاری نه تنها توسط قانون لازم است ، بلکه پیش نیاز کلیه مفاهیم ارزیابی و گزارش دهی بر اساس آن نیز می باشد.

 

بنابراین مدیریت شرکت بدون حسابداری دقیق امکان پذیر نیست. بر اساس ارزیابی های معنادار ، حسابداری مالی بدون تلاش زیاد اضافی می تواند به شما یک سیستم کنترل زودتر و هشدار دهنده تبدیل شود.

 

شرکت حسابداری  معتبربه کمک نرم افزار حسابداری مناسب اسناد مالی شرکت شما را ثبت می کند. شرکت حسابداری  در سالهای اخیر دانش و دانش زیادی را در زمینه ارسال اسناد آنلاین ایجاد کرده است در صورت تمایل می توانید در چرخه انتخاب شده رسیدهای خود را به صورت الکترونیکی به شرکت ارائه دهید و ما از آنها برای توسعه حسابداری کامل مالی از جمله حسابداری دارایی و محاسبه دستمزد خودکار استفاده می کند.

 

البته ، شرکت حسابداری معتبرمی تواند ارزیابی شغلی فردی را با شما انجام دهد که دقیقا متناسب با نیاز شرکت شما باشد.

واگذاری حسابداری خود در امور برون سپاری به شرکت حسابداری معتبر به معنای بهره گیری از یک سرویس با کیفیت و پیشرفته است.

فعالیت شرکت حسابداری معتبر کل چرخه فعالیتهای اداری را شامل می شود: از درج و پردازش حسابداری و حقوق و دستمزد ، تا گزارشگری دوره ای ، از تهیه صورت های مالی شرکت و تهیه صورت های مالی گروه تلفیقی طبق اصول حسابداری وکلیه عملیات با قوانین مالیاتی وکار وبیمه تطبیق دارد

 

کارکنان شرکت حسابداری معتبر قادر به انجام فعالیتهای کنترل داخلی هستند که شامل تشکیل بودجه ، تأیید دوره ای از تراز نهایی ، کنترل دوره ای جریانهای مالی ، سرمایه در گردش و موقعیت مالی نیز می باشد. هر فعالیتی توسط کارشناسان حسابداری بر اساس نیازهای واقعی مشتری انجام می شود. . فعالیت های حسابداری و اداری توسط سیستم عامل های نوآورانه فناوری پشتیبانی می شوند.

 

شرکت حسابداری معتبرروند صدور صورتحساب شما را بهینه و اتوماسیون می کند ، آن را با سیستم حسابداری ادغام می کند و به پیشرفت شرکت شما اطمینان می دهد. شرکت ها می توانند با استفاده از یک سیستم مبتنی بر وب با رابط کاربری بصری و انعطاف پذیر ، با یک گردش کار پایدار و ویژگی های گزارش دهی مؤثر ، فاکتورها را به سرعت پردازش کنند.

 

شرکت حسابداری معتبر روند تجاری خود را در زمان واقعی مدیریت و کنترل کند و آنالیز روندهای کلی و تفصیلی ، ورود به برنامه ریزی و اهداف مورد نظر را انجام دهد.

 

شرکت حسابداری معتبر از حداقل منابع و بدون هزینه در حال انجام ، مراحل صدور فاکتورهای خود را سریع ، ساده و در دسترس برای سازمانهای با هر اندازه انجام می دهد

حسابداری و اظهارات مالی شرکتهای سرمایه ای

حسابداری باید نمایانگر قلب شرکت باشد و به مدیران و مشاوران اجازه دهد در زمان مناسب انتخاب صحیح را انجام دهند.

 

تنظیم یک ساختار سازمانی و حسابداری صحیح یک عنصر اصلی برای موفقیت شرکت است.

 

 

 

شرکت حسابداری  معتبر مشاوره مالیاتی و تجاری را به مشتری ارائه می دهد یا در صورت درخواست ، اسناد و مدارک اطلاعات را هم از طریق مدیریت اسناد دیجیتال و هم از طریق کانال های سنتی (پستی ، نمابر و …) مدیریت می کند.

 

 

 

برای شرکت هایی که مستقیماً حساب های خود را مدیریت می کنند ، شرکت حسابداری معتبر مشاوره و کمک حرفه ای را در دفاتر خود ارائه می دهد.

شرکت حسابداری معتبر در کلیه مراحل فعالیت شرکت ، از تأسیس تا انحلال ، مشاوره شرکت را ارائه می دهد.

 

مشاوره شرکت حسابداری در مورد معاملات خارق العاده مانند ایجاد نهادهای شرکتی و افزایش سرمایه ، تحول ، ادغام ، دیمرگر و تمرکز شرکتها ، کمکهای مستمر و عمومی شرکتها را انجام می دهد.

 

 

 

در تأسیس شرکت: شرکت حسابداری معتبرمناسب ترین شکل قانونی  برای دستیابی به اهداف شرکت ارزیابی می شود و مشاوره و پشتیبانی لازم برای مراحل مختلف تأسیس خود ارائه می شود.

فعالیت شرکت حسابداری معتبر شامل نگهداری حساب های شرکت ها و اشخاص ، مدیریت فرایندهای  اداری و مالیاتی و همچنین برنامه ریزی و فعالیت های کنترل و هدایت و کنترل مالی شرکت های دولتی و خصوصی است.

 

متخصصان حسابداری شرکت حسابداری معتبرنسبت به مدیریت کلیه اسناد مربوط به کارهای حسابداری یک شرکت مراقبت می کنند: حسابداری عمومی و صورتهای مالی ، یادداشتهای حسابداری ، گزارشهای مربوط به وضعیت مالیات شرکت ، تعهدات مالیاتی و اداری را انجام می دهد.

 

شرکت حسابداری  معتبردر زمینه مالیات مشاوره ارائه می دهند ، حساب های مشتری را حفظ می کنند ، اظهارنامه مالیاتی مشتریان را برنامه ریزی می کنند تا مالیات کمتری پرداخت کنند  و از دارایی های خود محافظت کنند.

 

برای کار در بخش حسابداری ، امور مالی و کنترل ، معمولاً یک مدرک دیپلم اداری / تجاری یا مدرک اقتصاد بازرگانی لازم است ، مدارک تحصیلی که آمادگی بین رشته ای را در زمینه اقتصادی ، حقوقی و آماری-ریاضی فراهم می کند.

 

:

 

حسابداری – چشم انداز شغلی در این بخش

چشم انداز اشتغال در بخش حسابداری مثبت است: مهارت های موجود در حسابداری و صورت های مالی ، به همراه مهارت های قانونی (با مراجعه ویژه به سیستم مالیاتی) ، اجازه می دهد تا در زمینه های مختلف تجاری فعالیت کنند.

 

به طور کلی ، در شرکت حسابداری  معتبر برای حوزه حسابداری و مالیات خدمات متنوعی انجام می دهد. عملکرد شرکت حسابداری معتبر در واقع به ویژه در هر شرکت ، دولتی و خصوصی برای مدیریت صحیح مدیریت کلیه تعهدات اداری ، مدیریتی و مالیاتی مورد نیاز قانون فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

چهره ای که مورد توجه بازار قرار گرفته است ، مربوط به حسابرس قانونی ، متخصص حسابرسی است. حسابرس (یا حسابرس) با تجزیه و تحلیل رویه های اداری داخلی و تأیید صحت حسابها در زمینه صورتهای مالی یا صورتهای مالی تلفیقی و همچنین با هدف پیشگیری از کلاهبرداری سروکار دارد.

 

شرکت حسابداری معتبر به چه مهارتهایی نیاز دارد

حسابداری – مهارت ها و مدارک لازم

شرکت حسابداری در زمینه حسابداری فعالیت می کنند ، مهارت های اداری و مدیریتی متنوعی دارند. به ویژه در بخش حسابداری مستلزم موارد زیر است:

 

مهارتهای اقتصادی و تجاری

 

شرکت حسابداری معتبر باید در حسابداری باید قادر به تهیه ترازنامه باشند ، بتوانند سوابق حسابداری شرکتهای محدود ، شرکتهای خصوصی ، اشخاص دولتی و غیرانتفاعی را بخوانند ، قادر به تهیه اسناد مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی و غیره) باشند ، با آنها آشنا شوند. حسابداری تحلیلی و واصول مالی شرکت را بدانند.

 

مهارت های ریاضی-آماری

 

شرکت حسابداری  معتبر برای انجام سوابق حسابداری ، انجام فعالیتهای بودجه ریزی ، برنامه نویسی و کنترل ، پرداخت و صدور فاکتورها ، تهیه صورت ها و تخمین ها و غیره. مهارت محاسبه باید از مهارت آماری-ریاضی خوبی برخوردار باشد.

 

دانش نرم افزار حسابداری

 

یک مهارت اساسی برای شرکت حسابداری معتبر داشتن ، دانش سیستم های IT ، صفحات گسترده و نرم افزار مدیریت است. نرم افزاری برای کلیه تعهدات حسابداری و مالیاتی ، برای حسابداران و مشاغل موجود است. به عنوان مثال: نرم افزاری برای حسابداری عمومی و مدیریت خزانه داری؛ برای مدیریت حسابداری ، انبار ، فاکتورها و سفارشات باید مسلط باشد.

شرکت حسابداری  معتبر با انجام حسابرسی  صورتهای مالی وضعیت اقتصادی و نتیجه اقتصادی شرکت را به روشی درست و صحیح نشان می دهد ، شرکت حسابداری  باید ادعاهای مربوط به موارد صورتهای مالی را که دارای اهمیت هستند تأیید می کند.
شرکت حسابداری معتبر در واقع ، با بررسی صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی برخی از ادعاها در مورد دارایی ها و درآمدهای موجود در صورت های مالی و، کامل بودن بدهی ها و هزینه های موجود در صورت های مالی وارزش گذاری حساب های ترازنامه وحقوق و تعهدات و بدهی های موجود در ترازنامه ویادداشتهای همراه صورتهای مالی وضعیت مالی واقتصادی شرکت را روشن می کند

 

گزارش حسابرس داخلی

شرکت حسابداری  معتبر در صورت عدم وجود مشکلات ،گزارش حسابرسی داخلی را  در قالب گزارش به مدیران ارائه  می کند (که در صورت حسابرسی قانونی سهامداران آن هستند) که توسط حسابرس مسئول (شریک) امضا شده و به سه بند تقسیم می شود. بند اول صورتهای مالی را که مربوط به شرکت حسابرسی (عمدتا ذکر نام شرکت و سال مرجع) است مشخص می کند و مسئولیت های مربوط به مدیران شرکت (تهیه صورت های مالی) و حسابرس (داوری حرفه ای در مورد صورت های مالی) را تعیین می کند.

 

بند دوم اصول حسابرسی مرجع را مشخص می کند (که عمدتا موضوع صدور را نشان می دهد) ، رویه های انجام شده (معرفی مفهوم نمونه گیری) را بطور خلاصه نشان می دهد و این کار را به داوری حرفه ای متصل می کند. بند سوم نظر حسابرس را مبنی بر انطباق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری مرجع بیان می کند و خود را در مورد وضوح پیش نویس و همچنین درستی و صحت نمایندگی از حقوق صاحبان سهام شرکت و وضعیت مالی و نتایج اقتصادی بیان می کند.

مراحل اصلی

انجام حسابرسی در شرکت حسابداری  معتبر به سه مرحله اصلی تقسیم می شود که با پشت سر گذاشتن مراحل منطقی ، به شرکت این امکان را می دهد تا یک صورت داوری حرفه ای را در صورت های مالی حسابرسی شده تشکیل دهد. این سه مرحله عبارتند از: برنامه ریزی ، انجام کنترلهای مالی  و انجام آزمونهای هدفمند. که شامل مراحل ذیل می باشد.

 

برنامه ریزی

مرحله برنامه ریزی به طور معمول در طی مقدمات انجام می شود.

 

در مرحله اول ، باید تعیین خطر را برای انجام تکالیف انجام دهید. در طی این فعالیت ، شرکت حسابداری معتبر ریسک مرتبط با صورتهای مالی را بر اساس عناصر کیفی و کمی ارزیابی می کند. نتیجه این فعالیت تصمیمی برای پذیرش تعهد حسابرسی از مشتری جدید است (یا توافق برای تمدید تعهد حسابرسی از مشتری که قبلاً در سال گذشته آن را تأیید کرده است) یا خیر.

 

در مرحله بعد ، شرکت حسابداری معتبر باید درک دقیقی از تجارت مشتری داشته باشید. در طی این فعالیت ، شرکت حسابداری خطرات مربوط به فعالیت مشتری (به عنوان مثال واقعیت کار در بازار را که در معرض سطح بالای رقابت قرار دارد یا مشمول قوانین یا مقررات مخصوصاً پیچیده ای است) مشخص می کند و فعالیت های حسابرسی بعدی را نیز برنامه ریزی می کند که آنها بسته به فعالیت مشتری متفاوت هستند.

 

از این رو ، درک دقیقی از سیستم حسابداری مشتری باید بدست آید. در طی این فعالیت ، شرکت حسابداری معتبر وارد محاسن کلیه فعالیت های انجام شده توسط شرکت می شود و هدف آن تهیه صورت های مالی است. به طور معمول ،شرکت حسابداری برای درک عملکرد فرآیندهای تجاری که منجر به شکل گیری مقادیر ترازنامه می شود ، روی موارد اقلام اقتصادی (هزینه ها و درآمدها) تمرکز می کند. به عنوان مثال ، در رابطه با چرخه غیرفعال (خرید) ،شرکت حسابداری این واقعیت را تأیید می کند .

که (خلاصه) شرکت صادر کننده سفارشات ، کالاها را دریافت می کند ، فاکتورها را دریافت می کند ، هزینه های ثبت می کند (این لحظه ای است که ترازنامه مورد “هزینه های خرید”) ، فاکتورها را با سفارشات و یادداشت های تحویل کالا ترکیب می کند (این اصلی ترین کنترل است که شرکت در این چرخه از آن استفاده می کند) و فاکتورها را پرداخت می کند (این زمان تشکیل کالا است ترازنامه “بازپرداخت قابل پرداخت”).

 

بنابراین برای تمام چرخه هایی که توسط شرکت حسابداری خوب هم و قابل توجه تلقی می شود (و به موارد اقلام اقتصادی محدود نمی شود: اجازه دهید مثلاً چرخه سرمایه گذاری یا چرخه مالی فکر کنیم). نتیجه این فعالیت شناسایی ریسک های مربوط به موارد صورت های مالی مورد تجزیه و تحلیل (به عنوان مثال این واقعیت است که شرکت می تواند فاکتورهای مربوط به کالاهایی را که دریافت نشده است) پرداخت کند.

 

و همچنین کنترل های انجام شده توسط شرکت برای کاهش این خطرات (به عنوان مثال این واقعیت که شرکت قبل از پرداخت فاکتورها ، فاکتورها را با سفارشات و برگه های دریافت کالا ترکیب می کند) در رابطه با یک یا چند صورتحساب بودجه (به عنوان مثال ، وجود و کامل بودن هزینه های خرید و همچنین کامل و حقوق و تعهدات بازپرداخت تجاری).

 

سرانجام ، باید یک تحلیل بودجه انجام شود. در طی این فعالیت ، شرکت حسابداری  معتبر شامل مدیریت اقتصادی ، مالی و دارایی شرکت یا مالکیت انحصاری از طریق مطالعه صورت های مالی و داده ها یا شاخص هایی است که می توان از آن بدست آورد. نتیجه این فعالیت ، شناسایی خطرات مرتبط با مدیریت اقتصادی ، مالی و دارایی شرکت است (برای مثال ، افزایش میانگین روزهای تمدید اعطا شده به مشتریان می تواند نشانگر وخیم شدن در مطالبات تجاری است که در صورتهای مالی ارائه شده است).

 

پس از اتمام فعالیتهای گفته شده در بالا ، با شناسایی کلیه خطرات مربوط ، شرکت حسابداری معتبر تصمیم می گیرد ، با در نظر گرفتن مناسب از عوامل کمی و کیفی ، آستانه ای را که در آن می توان یک خطا را غیرمادی و فراتر از آن دانست) تعیین کند. که لزوماً باید از طریق یک بند خاص در گزارش ، مورد توجه سهامداران قرار گیرد) و برنامه ریزی را رسمیت ببخشید ، بنابراین شرکت حسابداری معتبر تصمیم می گیرید که روشهای حسابرسی در صورتهای مالی شرکت برای کاهش خطرات شناسایی شده ، برای انجام چکهای لازم در رابطه با به موضوعی که شناسایی کرده است

مسئولیت های اصلی

در اینجا لیستی جزئی از برخی از کارهای متداول شرکت حسابداری معتبر برای انجام حسابرسی آورده شده است.

 

 

فعالیت بررسی را برنامه ریزی می کند

انجام تجزیه و تحلیل اولیه از رویه های کنترل داخلی؛

انجام تجزیه و تحلیل اولیه بودجه؛

تهیه یک برنامه بررسی

“خطر ذاتی” را تعیین می کند.

سیستم کنترل داخلی را بررسی می کند

شرکت حسابداری معتبر روشهای کنترل داخلی را تجزیه و تحلیل کرده ، عملکرد آنها را بررسی کرده و اثربخشی آنها را ارزیابی می کند

تست های انطباق را اعمال می کند

تأثیر بررسی را ارزیابی کنید ، “خطر کنترل” را تعیین می کند

تجزیه و تحلیل و اسناد خلاصه.
شرکت حسابداری معتبر حساب ها و اسناد حسابداری یک شرکت را بررسی می کند

صحت رویه های اداری و کاربرد آنها را بررسی می کند.

 

صحت سوابق حسابداری را تأیید می کند

صحت و انطباق صورتهای مالی با قانون را تأیید می کند

تأیید استانداردهای حسابداری ملی یا بین المللی

تجزیه و تحلیل و اسناد خلاصه.

تنظیم اسناد حسابرسی:

شرکت حسابداری معتبر صحت و کامل بودن اسناد تولید شده در هنگام حسابرسی را بررسی می کند

در صورت لزوم ، اسناد را اصلاح و ادغام می کند

تهیه گزارش حسابرسی:

گزارش حسابرسی را تهیه می کند.

نامه مدیریت پیشنهادات را تهیه می کند

فعالیت های روزانه

شرکت حسابداری معتبر اسناد حسابداری یک شرکت را تجزیه و تحلیل می کند

فعالیت بررسی را برنامه ریزی می کند.

اسناد حسابرسی را دوباره پردازش می کند

صحت کلیه مراحل اداری را بررسی می کند

به منظور شناسایی هرگونه نقص ، حساب ها و اسناد را تجزیه و تحلیل کنید.

تجزیه و تحلیل و اسناد خلاصه را تهیه می کند

استراتژی ها و راه حل هایی را برای حداکثر بهره وری و محدود کردن هزینه های یک شرکت تدوین می کند.

صورتهای مالی ترازنامه ، وضعیت مالی و نتیجه اقتصادی شرکت را نشان می دهد: برای استقبال خوب سهامداران ، بانکها و عموم ، باید مطابق با بهترین استانداردهای اطلاعاتی و اصول حسابداری ارائه شود. شرکت حسابداری معتبر وظیفه دارد برای تهیه صورتهای مالی ، روشی را انجام دهند که طی آن ، بین اظهارنامه های شرکت و صورت های واقعی مالی ، منطبق باشد: این مرحله در پایان مراحل حسابرسی منتشر می شود. ، که شامل مجموعه فعالیتها و رویه ها است ، که باعث می شود حسابرس گزارش مقبول را ارائه دهد.

 

حسابداری شرکت در شفافیت کل

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره که یکی از شرکتهای حسابداری معتبر در ایران می باشد که خدمات حسابداری  را هم برای مشاغل کوچک و هم برای شرکتهای بزرگ در ایران انجام می دهد. خدمات حسابداری وحسابرسی برای همه مشاغل مناسب نیست ، بلکه برای کلیه شرکت هایی که می خواهند قوانین را رعایت می کند توصیه می شود.

 

در حقیقت ، صرف نظر از تعهد ، اتکا به یک شرکت حسابداری معتبر  به شما این امکان را می دهد تا اطلاعات شفاف و واجد شرایط تری را به سهامداران ، طلبکاران و بازار بطور کلی ارائه دهید. بررسی دقیق و دانش روشهای حسابداری و اداری همچنین به شرکت حسابداری معتبر این امکان را می دهد تا نظرات ، نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار مشتری قرار دهد تا سیستم شرکت بتواند کارآمدترکند.

 

 

لیست چک ما

برای تأیید مطابقت صورتهای مالی با چارچوب نظارتی فعلی ، و با اصول حسابداری مرجع ، یک ابزار کار مفید ، لیست چک حسابرسی وجود دارد. به ویژه ، حسابرسی بر اساس چهار مرحله اساسی انجام می شود:

 

تجزیه و تحلیل فعالیت؛

برنامه ریزی تجدید نظر؛

عملیات حسابرسی

گزارش حسابرسی

حسابرسی فرایندی طولانی است که نیاز به دانش ، دقت و عمق دارد ، که به شما امکان می دهد جدیت و صحت شرکت را از نظر حسابداری نشان دهید. کارشناسان A.P.R.E شرکت حسابداری معتبر در مورد حسابداری شرکتی ، آنها به تفصیل با این موارد سروکار دارند:

 

 

سوابق حسابداری

تأیید ، شماره گذاری و گزارش اسناد حسابداری ، مالیاتی و شرکت ها.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ماهانه ، سه ماهه و سالانه

گردآوری و انتقال الکترونیکی ارتباطات مالیات بر ارزش افزوده سالانه و لیست مشتریان – تأمین کنندگان برای اهداف مالیات بر ارزش افزوده.

تهیه صورتهای مالی ، شبیه سازی حسابداری و بودجه شرکت؛

تهیه صورتهای مالی تجدید طبقه بندی شده و تشکیل پرونده الکترونیکی با ثبت نام در تجارت.

ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد

شرکت حسابداری معتبر کار حسابرسی را با شایستگی و روحیه کارآفرینی انجام می دهد و به شرکت ها اجازه می دهد تا از طریق این فرآیند ، هرگونه ناکارآمدی مدیریت را شناسایی کنند ، سپس پیشنهادات مفیدی را برای اصلاح بودجه ارائه دهد. جدیت و درست بودن شرکت و همچنین تمایل به شفافیت و همکاری را نشان می دهد.

رویکرد حسابرسی مالی شرکت حسابداری معتبرمبتنی بر تحلیل و تحلیل و ارزیابی خطرات ناشی از ضعفهای کنترل داخلی ، مؤثر و کارآمد است.

 

شرکت حسابداری  معتبردر مرحله مقدماتی ، اطمینان حاصل می کند که زمینه کلی تکالیف را به روشنی تعریف کرده ، خطرات مربوط به بخش فعالیتی که مشتری در آن فعالیت می کند و ویژگیهای کلی آن را ارزیابی کرده و معاملات قابل توجهی را شناسایی می مند

 

شرکت حسابداری معتبر رای تکرار داده ها ، ارزیابی کنترل داخلی به ما امکان می دهد روشهای مورد استفاده برای تولید اطلاعات مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد و خطرات مربوط به طراحی و عملکرد آنها را شناسایی می کند

 

شرکت حسابداری معتبر برای داده های غیر تکراری و ارزیابی های مدیریتی مانند برآورد مفاد حسابداری یا تعریف روشهای استهلاک ، تجزیه و تحلیل اولیه به ما امکان می دهد خطرات خاص را ارزیابی می کند ، هرگونه مشکل را پیش بینی و یک برنامه کنترل مناسب تهیه می کند.

 

مرحله کنترل حساب با توجه به اطمینان حاصل از مراحل قبلی و میزان ریسک های شناسایی شده ، برای هر نوع معامله و برای هر هدف سازگار است.

شرکت حسابداری معتبر با ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی به شرکت ها سرو کار دارد. مطالعه حسابرسان حرفه ای در زمینه حسابرسی ، مدیریت مالیات ، در ایجاد ارزش ، برای به دست آوردن فرصت های جدید بازار کار می کند.

 

همکاری با شرکت حسابداری معتبر مدیریت مالیاتی و بهینه سازی تأثیر مالیات بر هزینه هارا بهینه کنید خطرات را به حداقل برسانید و از فرصتهای جدید استفاده کنید. مدیریت تجاری معمولی ، کسب فعالیتهای جدید ، توسعه بخشها و ایجاد ارزش؛ را به حد اکثر برسانید.

 

مهمترین اقدامات شرکت حسابداری معتبر شامل موارد ذیل می باشد

 

حسابرسی داخلی

حسابرسی بودجه به عنوان بخشی ازحسابرسی

کمک در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه

بررسی مراحل فرایندهای داخلی شرکت

تجزیه و تحلیل ، طراحی و اجرای مراحل حسابداری

تأیید مدلهای سازمانی پیش بینی شده

حسابرسی برای حمایت از مراحل ورشکستگی

بهینه سازی / پشتیبانی از عملکرد حسابرسی داخلی

بررسی قابلیت اطمینان سیستم کنترل داخلی.

 

در روابط با مطالعات حرفه ای ، شرکت حسابداری معتبر خود را برای حمایت از فعالیت های خود به مناسبت انجام عملیات فوق العاده ، با دقت و احتیاط و حسابرسی قرار می دهد. در دوره تهیه صورت های مالی شرکت حسابداری به صورت حرفه ای در مورد جنبه های خاص به نقش ها ، راه حل های فنی کافی بحث می کند. این در روابط تلفیقی با مشتریان خود دخالت نمی کند و به عنوان یک شریک مستقل و از لحاظ فنی قابل اعتماد فعالیت می کند.

شرکت حسابداری معتبر به شما در توسعه ایده هایتان کمک می کند

مدیریت حساب

حسابداری ، اظهارنامه مالیاتی ، صورتهای مالی و مشاوره مالیاتی.

علاوه بر حسابداری ، خدمات شرکت حسابداری معتبر شامل اظهارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و صورتهای مالی سالانه است.

 

شرکت حسابداری معتبر شرکتها و متخصصان را با توجه به کلیه تعهدات مالیاتی و سایر موارد اداری یا غیر اداری ، کمک و مشاوره را به شما تضمین می کند.

 

از آنجا که امور مالیاتی کار آسانی نیست ، باید توسط متخصصان دارای صلاحیت و تجربه رسیدگی شود. شرکت حسابداری معتبر با دانستن قوانین مربوط به مالیات ، به لطف تجربه و برنامه ریزی دقیق ، بهترین تصمیمات و بهینه سازی بار مالیاتی را تضمین می کند.

شرکت حسابداری به شما در توسعه فرصتهای جدید کمک می کندتا بتوانید فقط روی مشاغل خود تمرکز کنید.

10 دلیل اساسی همکاری با شرکت حسابداری معتبر

شرکت حسابداری هر رویداد با اهمیت اقتصادی را ثبت می کند. وسوابق حسابداری را به طور منظم حفظ می کند.

 

 

1) سازمان و حرفه ای بودن

شرکت حسابداری تمام اطلاعات مالی بور ساده قابل استفاده سازماندهی می کند ، به گونه ای که این کار با حرفه ای و بدون اتلاف وقت انجام میشود.

 

2) برنامه ریزی و برنامه نویسی

برای مدیریت بهتر منابع و داراییهای شرکت ، شرکت حسابداری معتبراطمینان می دهد که تمام حرکات ، چه از راه خروجی و چه ورودی را در شرکت به طور دقیق ثبت می شود. اگر نمی دانید در حال حاضر چه اتفاقی می افتد ، می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید؟ بدیهی است که بدوناطلاعات نمی توان تصمیمات درست گرفت.

 

 

 

3) تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت

یک شرکت همیشه سرمایه گذاری خود را با آن انجام می دهد: شرکت حسابداری معتبربا تجزیه و تحلیل عملکرد ، به شرکتها کمک می کند که کدام بخش ها به بهترین شکل کار می کنند و کدام یک به مدیریت متفاوتی نیاز دارند.

 

 

 

4) گزارش برای ذینفعان

همه افرادی که به تجارت مشغول هستند ، باید بدانند که تجارت چگونه انجام می شود ، خواه سرمایه گذاری باشد و هم سرمایه گذار ، یا عملکرد و تصمیم گیرنده باشند. شرکت حسابداری معتبر باید اطلاعات وگزارشات مالی  را برای مدیریت زمان حال ، بلکه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران آینده فراهم کند که برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا نبودن به آنها متکی هستند.

 

 

 

5) داشتن یک مورخ

اسناد حسابداری شامل کلیه فعالیتهای شرکت می باشد و در واقع با تاریخ ، مسیر و سیر تکاملی شرکت طی سالها مطابقت دارد. به تعبیری ، می توان گفت که آنها تاریخچه شرکت را به نسل های آینده منتقل می کنند. “واقعیت ها ثبت شده اند ، داستان ها به یاد می آورند.”

 

 

 

6) شرکت حسابداری معتبردر برخورد با بانک ها کمک می کند

دیر یا زود در زندگی بسیاری از شرکت ها زمان آن فرا می رسد که بانک ها به کمک نیاز داشته باشند و مشخص است که موسسات مالی دقیقاً مشخص نیستند که اعتبار را به راحتی تسهیل کنند. و بدون در دسترس بودن و نظم کتابها و صورتهای مالی ، امکانات تقریباً صفر است.

 

 

 

7) شرکت حسابداری معتبربه شما در فروش کمک می کند

اگر روزی بخواهید شغل خود را بفروشید ، مهمترین داده ای که از شما خواسته می شود ، مربوط به حسابداری و فعالیت های مالی است. آیا تاکنون شرکتی با حسابداری خریداری می کنید؟ “شما باید گذشته را بشناسید تا آینده را بسازید”.

 

 

 

8) شرکت حسابداری معتبر به شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید

برای دستیابی به اهداف ، اهداف باید واضح و مشخص باشند. شرکت حسابداری معتبر به شما کمک می کند تا بهتر آنها را تجسم کنید و مهمتر از همه اطلاعات مهم مورد نیاز برای دستیابی به آنها را به شما نشان می دهد.

 

 

 

9) صلح درونی

داشتن یک شرکت کار ساده ای نیست و همیشه موارد زیادی برای فکر کردن وجود دارد. به همین دلیل ، شرکت حسابداری معتبر اسناد حسابداری را ساماندهی می کند آرامش درونی را در دل مدیران ایجاد می کند.

 

 

 

و آخر ، اما کم اهمیت …

 

 

 

10) قانون چنین می گوید

شرکت حسابداری معتبرجدا از نگهداری اسناد حسابداری برای اهداف قانونی ، شرکت ها باید طبق قانون حسابداری را طبق معیارهای استاندارد حفظ کنند و باید روش ورود مضاعف را اعمال کنند.

برنامه ریزی عملیاتی کسب و کار

شرکت حسابداری که به ثبت و اسناد و مدارک مربوط به هر حرکت حسابداری می پردازد. مجموعه فعالیت های شرکت حسابداری را می توان به صورت خلاصه بیان کرد:

 

با تکامل سازمان شرکت هم در صنعت و هم در شرکتهای بزرگ و کوچک خدمات ، شرکت حسابداری می تواند هم در شرکت و هم در خارج به عنوان مشاور فعالیت کند.

 

مهارت ها

شرکت حسابداری معتبر باید نه تنها از اصول حاکم بر حسابداری مالیات عمومی و شرکتها بلکه در مورد مواردی که صورتهای مالی را در جنبه های مدنی و مالی خود تنظیم می کند ، دانش عمیق داشته باشد. همچنین باید مبنای محکمی در زمینه حسابداری تحلیلی داشته باشد و روشهای بودجه ریزی را کاملاً بشناسد مجموعه تکنیکهای مورد استفاده برای تهیه بودجه است.در آخر اینکه باید دارای مفاهیمی از اقتصاد تجارت ، قانون مالیات و سازمان تجارت باشد. دانش برنامه هایی مانند نرم افزار حسابداری و Excel ، تسلط داشته باشد.

 

یک شرکت حسابداری معتبر چه کاری انجام می دهد؟

 

در یک شرکت حسابداری معتبر ، کار اصلی این است که برای کمک به حسابداری و تسویه حساب ها ، با یک شرکت یا یک مالکیت خصوصی به عقد مشاوره بپردازد. یكی از كارهای نمایندگی از مشتری در سازمان امور مالیاتی است .

این رویه مالیاتی بدون مشاور مالیاتی نمی تواند انجام شود .

درباره تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی

مهمترین کارهای  شرکت حسابداری معتبر خدمات  حسابداری” و خدمات مشاوره مالیاتی” نام دارد که از جمله آنها می توان به تهیه صورتهای مالی اشاره کرد.

شرکتهای حسابداری و مشاوران مالیاتی یکی از مکانهای معمولی برای کار برای حسابداری هستند.

 

1- شرکت حسابداری معتبر چه نوع کار است؟

alt=”یک شرکت حسابداری / حسابدار مالیاتی با چه نوع کار است؟”

اگر می خواهید برای یک شرکت حسابداری کار کنید ، انگیزه های شما چیست؟

حتی برای همان کار حسابداری / حسابداری ، تفاوت عمده بین شرکتهای حسابداری وجود دارد. با دانستن تفاوت ها و خصوصیات مطالب کار در شرکت حسابداری ، انگیزه “چرا می خواهید در یک شرکت حسابداری معتبر کار کنید” واضح تر می شود.
لطفا حوزه تخصص خود و مسیری را که در نظر دارید با خصوصیات شرکت حسابداری مقایسه کنید تا از آنها به عنوان مرجع برای مراحل آینده شغلی استفاده کند.

تفاوت اصلی ، جدا از ارائه دهنده خدمات ، محتوای کسب و کار است. اصولاً شرکتهای حسابداری از امور مالیاتی و حسابداری شرکتهای تجاری برون سپاری می کنند ، بنابراین محتویات مشاغل آنها غالباً چیزی با حسابداری شرکتهای تجاری دارد

تفاوت های دیگر به شرح زیر است. آن را به عنوان یک ماده مقایسه امتحان کنید.

شرکت حسابداری ، شرکت حسابدار مالیاتیشرکت تجاری
حجم کاربه تعداد و مقیاس مشتری مسئول بستگی دارد.
اگر مسئولیت چندین مشتری یا مشتری های بزرگ را بر عهده داشته باشید ، به طور طبیعی میزان پردازش افزایش می یابد.
اگرچه بستگی به اندازه شرکت و کار مسئول شرکتی که به آن واگذار شده است بستگی دارد ، میزان کار در یک شرکت خیلی تغییر نمی کند.
اما ممکن است با معرفی نرم افزار حسابداری و وقوع پروژه هایی مانند IPO ، میزان کار افزایش یابد.

1-2- آیا شرکتهای حسابداری مشغول فعالیت هستند؟ ! چه موقع فصل شلوغ است؟

ممکن است تصویری داشته باشید که شرکتهای حسابداری و حسابداران مالیاتی با کار خود بسیار شلوغ هستند.”
البته این امر به تعداد مشتری در هر دفتر بستگی دارد ، رشته تخصصی ، اندازه سازماندهی دفتر و غیره ، اما روند کلی در طول فصل شلوغ وجود دارد.

بنابراین ، اگر بسیاری از شرکت ها کار مشتری را انجام دهند ، میزان کار در آن زمان به ناچار افزایش می یابد و یک فصل شلوغ اتفاق می افتد.
با این حال ، این یکی از ویژگیهای شرکتهای حسابداری و شرکتهای حسابدار مالیاتی است که می توانند با بهره گیری از این دوره های شلوغ و خارج از فصل ، انعطاف پذیر کار کنند.

 1. نحوه کار در یک شرکت حسابداری

alt=”نحوه کار در یک شرکت حسابداری یا یک شرکت حسابداری مالیاتی”

 1. چگونه می توانم برای یک شرکت حسابداری کار کنم؟

alt=”چگونه می توانم برای یک شرکت حسابداری یا شرکت حسابداری مالیات کار کنم؟” برخی ممکن است این تصور را داشته باشند که “شرکتهای حسابداری و حسابداران مالیاتی موانع زیادی دارند و گرفتن کار دشوار است”.

بسته به موقعیت ، جای خالی شغلی وجود دارد که به دنبال افراد واجد شرایط می گردند ، اماشرکتهای حسابداری معتبرمحدود به افراد واجد شرایط هستند
مهارت های مورد نیاز به محتوای کار بستگی دارد ، بنابراین بیایید با توجه به تجربه خودتان به لیست کارها بپردازید. شغلی پیدا خواهید کرد که مناسب شما باشد. اگر شغلی را پیدا کرده اید که این را می گوید ، لطفاً به طور فعال درخواست کنید.

در اینجا نکاتی را که باید هنگام درخواست شغل و نکاتی برای ورود به یک شرکت حسابداری معتبر بدانید توضیح خواهم داد.

3-1- نحوه نوشتن رزومه کار در شرکت حسابداری معتبر

 

وقتی با یک کار خوب روبرو شدم ، می خواهم مدارک درخواست را از قبل تهیه کنم تا بتوانم بلافاصله اقدام کنم.
نیازی به گفتن نیست ، افرادی که در ابتدا تجربه کار در یک شرکت حسابداری هنگام درخواست کار در یک شرکت حسابداری معتبر را دارند ، هنگام درخواست یک شغل ، بسیار مورد ارزیابی قرار می گیرند.
با این وجود ، فقط گفتن اینکه شما در یک شرکت حسابداری تجربه عملی دارید ، برای تجدید نظر کافی نیست. در رزومه کاری خود از چه تجربه ای می توانید در محل کار بعدی خود استفاده کنید تا بتوانید نکات را بیان کنید. سپس ، در طی مراحل ایجاد سابقه شغلی ، می توانید از تجربیات خود استفاده کنید و نقاط قوت خود را بشناسید. مهم است که بتوانیم در طول مصاحبه صحبت کنیم.

.

3-3- شرکتهای حسابداری در حال حاضر استخدام می کنند؟

با نگاهی به دستورالعمل های مربوط به استخدام ، تفاوت بزرگی با برنامه های شرکت های عمومی وجود ندارد.
با این حال ، نکاتی را باید در هنگام درخواست کار در یک شرکت حسابداری معتبر به خاطر بسپارید.

alt=”شرکتهای حسابداری در حال حاضر استخدام می کنند؟اول اندازه سازمان و مشخصات دفتر است.
می توان گفت که اندازه یک شرکت حسابداری معتبر بسیار گسترده است ، از شرکت های کوچک مانند دفاتر تأسیس شده توسط یک حسابدار مستقل مالیات گرفته تا یک شرکت حسابرسی در مقیاس بزرگ. ..

این که آیا این یک محیط کار مانند یک دفتر مشترک است یا سازمانی مانند یک شرکت بزرگ کاملاً بستگی به این مقیاس دارد. به عنوان مثال ، در دفاتر کوچک و متوسط ​​، سازگاری با مدیر مهم است ، اما محیط های بسیاری وجود دارد که کار با انعطاف پذیری آسان است. بسته به تخصص مدیر ، اندازه مشتری یا کار پیمانکاری ممکن است کوچکتر از اندازه یک شرکت بزرگ باشد.

از طرف دیگر شرکت حسابداری معتبر علاوه بر این امور حسابداری و امور مالیاتی ، یک دفترمشاوره  بیمه اجتماعی ، ، دفتر وکالت و غیره است. در بعضی موارد. پروژه های ما با توجه به قدرت سازمانی آن متفاوت از پروژه های دفاتر کوچک است و ما اغلب کارهای پیشرفته تر و بسیار تخصصی تری انجام می دهد.
البته برخی از سازمانها دارای فعالیتهای در مقیاس کوچک اما در مقیاس بزرگ هستند و حتی دفاتر بزرگ بسته به اداره ای که به آنها تعلق دارد پروژه های مختلفی را انجام می دهند ، بنابراین حتماً مشخصات هر منطقه را با دقت بررسی کنید.

این تأثیر در محتوای شغلی استخدام شغل استخدامی تأثیر می گذارد و باعث ایجاد تفاوت در طیف شغلی می شود که در آینده مشغول به کار خواهند بود.

یک شرکت حسابداری معتبر چیست

 

بسیاری از مشتریانی که برای اولین بار به دفتر شرکت حسابداری معتبر مراجعه می کنند ، نمی دانند چه چیزی را بپرسند یا چگونه می توانند وضعیت خود را توضیح دهند ، بنابراین صحبت کردن راحت ممکن است دشوار باشد. این تا حدودی به دلیل عدم اطلاع رسانی در مورد شرکت حسابداری معتبر است و واقعیت این است که حرفه حسابداری باید بسیار نگران این موضوع باشد.

 

یک شرکت حسابداری معتبر برای شرکتهای کوچک و متوسط ​​ضروری است. در وب سایت شرکت حسابداری معتبر نه تنها شرکت حسابداری بلکه شرکتهای حسابداری عمومی ، حسابداری ، امور مالیاتی و مدیریت را بدون استفاده از اصطلاحات فنی تا حد امکان توضیح می دهد . شرکت حسابداری معتبر اطمینان دارد که می توانید با خواندن این مطلب “اهمیت وجود شرکت حسابداری” و “ارتباط بین مشتری و شرکت حسابداری” را درک کنید.

3 اهداف شرکت حسابداری معتبر چیست؟

 

هدف نهایی کار یک شرکت حسابداری معتبر محاسبه “سود (درک عملکرد شرکت)” و “درآمد (ارزش استانداردی است که در آن مالیات برداشته می شود)”. محاسبات سود و درآمد باید به صورت منظم و جامع همه جنبه های فعالیتهای شرکت را درک کند و نباید با احساسات یا ایده ها انجام شود. حسابداری و حسابداری که توسط شرکتهای حسابداری معتبر انجام می شود.

 

در محاسبه سود و درآمد از دید مشتری مشتری حرفه ای و واقعی شرکت حسابداری می توانند مطالب را درک کرده و از قوانین و مقررات مختلف پیروی کنند). می توان گفت که انجام می شود. اما در سالهای اخیر تقاضای شدیدی برای ارائه اطلاعات به ذینفعان (موسسات مالی ، شرکای تجاری ، کارمندان و غیره) شرکت ها و استفاده از ارقام حسابداری برای مدیریت وجود داشته است.

 

4 آیا باید همیشه از شرکت حسابداری برای صورتهای مالی و پرونده های مالیاتی سوال کنم؟

 

. اگر مالیات دهندگان بتوانند مالیات را به تنهایی ثبت کنند ، نیازی به سؤال از دفتر حسابداری نیست . با این حال ، حسابداری و تشکیل پرونده های مالیاتی بسیار پیچیده است و یک بخش حرفه ای قوی دارد ، بنابراین فکر می کنم درخواست از خدمات شرکت حسابداری معتبرایده بهتری باشد.

 

 

5 شرکت حسابداری معتبر مالیات را کاهش می دهند

 

 

6 اگر برای اولین بار از شرکت حسابداری درخواست خدمات کنم چه باید بکنم؟

 

شما می توانید بدون تهیه هر چیزی مشورت کنید. با این حال ، اگر آخرین صورتهای مالی / اظهارنامه های مالی ، را تهیه می کنید ، شرکت حسابداری معتبر قادر خواهد بود تا به راحتی مشاغل شما را بفهمد و مشاوره خاص تری ارائه دهند. شما می توانید آن را انجام دهید.

12 به نظر می رسد هزینه خدمات حسابداری  در شرکت حسابداری معتبربا سایرشرکتهای حسابداری متفاوت است

 

فکر می کنم صحیح است که فکر کنیم تفاوت هزینه خدمات حسابداری در محتوای کاروکیفیت کارونوع خدمات درخواست شده وجود دارد .

 

دامنه خدمات انجام شده توسط شرکتهای حسابداری نیز بسیار متفاوت است. هنگام درخواست یک شرکت حسابداری ، لازم است دامنه درخواست را روشن کنید.

مشاوره مدیریت شرکت حسابداری

 

در سالهای اخیر ، “پشتیبانی مدیریت” و “کمک به توسعه شرکت” به عنوان یکی از اقدامات شرکت حسابداری معتبراست

 

تفاوت بین یک شرکت حسابرسی و یک شرکت حسابداری چیست؟

 

مشاوره در مورد تجارت

کار مشاوره شغلی است که به کلیه مشاوره های مربوط به امور مالی در یک شرکت بر اساس دانش تخصصی یک شرکت حسابداری معتبر پاسخ می دهد و فعالیت های گسترده ای از جمله تحقیق و برنامه ریزی مالی را در بر می گیرد.

کار شرکت حسابداری خوب

از طرف دیگر ، شرکتهای حسابداری به طور عمده پردازش حسابداری مانند تشکیل پرونده مالیاتی به نمایندگی از شرکتها یا افراد را انجام می دهند ، مرتباً از شرکتهای مشتریان بازدید می کنند و غیره و اطلاعات حسابداری را بررسی می کنند ، اقدامات پس انداز مالیاتی را در نظر می گیرند ، اظهارنامه مالیاتی را در بالا انجام دهید.

با این حال ، در سال های اخیر ، شرکت حسابداری معتبر با استفاده از دانش و تجربه تخصصی حسابداران معتبر به ارائه مشاوره مدیریت و تجارت دامنه فعالیت خود را گسترش داده اند.
اخیراً ، تمایل به تقسیم به دو دفتر وجود دارد: یکی که عمدتا طبق معمول شرکت حسابداری معتبر مشاوره مالیاتی را انجام می دهد د.
افرادی که در دفاتر مشغول  مشاوره مدیریتکار کرده اند ، فرصت های بیشتری برای فعال شدن به عنوان یک حسابدار رسمی معتبر دارند و انتظار می رود در آینده رشد پیدا کند.

تفاوت در سبک کار و برخورد بین شرکت حسابرسی و شرکت حسابداری معتبر

از آنجا که کار یک شرکت حسابرسی در کنار هم است که می تواند اطلاعات حسابداری ایجاد شده توسط شرکت را بررسی کند ، مستقیماً با مالیات و حسابداری هر یک از شرکت ها سروکار ندارد.

از طرف دیگر ، کار در شرکت حسابداری معتبر تمایل دارد که در دوره های اوج برای اظهارنامه مالیاتی فردی ، از فروردین تا اسفند و در دوره های اوج برای حساب های شرکت ها ، از فروردین تا تیر مشغول به کار شوند.

در مورد حسابهای شرکت ، تعداد پرونده ها به اندازه بیانیه های نهایی مالیات نیست بلکه از آنجا که انواع مختلفی از اشخاص وجود دارند که حساب ها مانند سهامداران ، بانک ها و شرکای تجاری را بررسی می کنند ، می توان گفت مسئولیت تحمل آنها بیشتر می شود.
علاوه بر این ، ایجاد اظهارنامه مالیاتی برای یک شرکت غالباً پیچیده و وقت گیر است و احتمالاً کار شرکت حسابداری معتبرزیاد است.

از طرف دیگر ، افرادی که می خواهند در آینده به عنوان مشاور مالیاتی برای شرکتها و افراد و همچنین متخصصان مشاوره در زمینه مشاغل و مشاوره در آینده نقش موثری داشته باشند ، باید یک برنامه شغلی را در یک شرکت حسابداری معتبردر نظر بگیرند.
در یک شرکت حسابداری معتبرمی توانید مشاغل شخصی و شرکتی را به عهده بگیرید و کارهای مشاوره مالیاتی و مدیریتی را انجام دهید ، بنابراین می توانید مهارت های خود را به عنوان یک حسابدار بهبود بخشید ، تجربیات را جمع کرده و ارتباطات شخصی ایجاد کنید.
طیف گسترده ای از دانش نه تنها در امور مالیاتی بلکه برای مدیریت و امور مالی مورد نیاز است بنابراین ، پیگیری شغلی مهم است ضمن شناسایی دقیق زمینه هایی که در آن خوب هستید و تخصص مورد نظر خود را ارتقا دهید.

یک شرکت حسابداری معتبر چیست؟

شرکت حسابداری معتبر خدمات مالیاتی / حسابداری مانند مشاوره مالیاتی برای شرکت ها / افراد ، انواع پرونده های مالیاتی و خدمات حسابداری را ارائه می دهد.
یک شرکت حسابداری که دارای تخصص در امور مالیاتی و حسابداری تخصص داشته وبه صورت مستقل فعالیت می کند.

خدمات حسابداری و تجزیه و تحلیل مدیریت برای شرکتهای کوچک و متوسط ​​که بخش حسابداری در آن تأسیس نشده است ، از جمله خدمات انحصاری است که شرکت حسابداری معتبر می تواند انجام دهد. علاوه بر این ، تعداد شرکتهای حسابداری ارائه دهنده خدمات مشاوره ای از نوع پیشنهادی اطلاعات ، مانند پشتیبانی عمومی ارائه خدمات و پشتیبانی از بازسازی شرکتها ، سال به سال در حال افزایش است.

شرکت حسابداری معتبر خدمات حسابرسی حسابداری و سایر خدمات مشاوره مرتبط را توسعه می دهد.

شرکت حسابداری معتبر خدمات حسابداری (ورود اطلاعات حسابداری ، بسته شدن ماهانه / سالانه ، برنامه ریزی مالیاتی و غیره) و خدمات پرسنلی (محاسبه حقوق و دستمزد / روشهای بیمه اجتماعی) برای ارائه خدمات به مشتریان ارائه می کند.

.

 1. شرکت حسابداری معتبرخدمات حسابداری (برای مشتریانی که کارمندان حسابداری ندارند)2. کار حسابرسی (برای مشتریانی که شخصی مسئولیت حسابداری را دارند و خود ارزیابی دارند * 1)
  شرکت حسابداری معتبر حسابهای مشتریان را بررسی می کند که آیا محتوای حسابداری ، پردازش حسابداری ، پردازش مالیات (طبقه بندی مالیات مالیات بر مصرف) و غیره به طور صحیح بر اساس موادی مانند اسناد حسابداری انجام می شود و در صورت لزوم راهنمایی ارائه می کند.
 2. انجام کار در برخی موارد ، ما ممکن است مشاوره مستقیم با مدیریت داشته باشد ، مانند پیش بینی نقطه آخر تسویه حساب سال مالی جاری ، اقدامات صرفه جویی در مالیات و در نظر گرفتن زمان سرمایه گذاری. به طور معمول ، شرکت حساب های خود را به صورت ماهانه بسته می کند ، اما بسته به اندازه شرکت ، حساب های سالانه به مواردی تقسیم می شود که توسط یک شرکت انجام می شود و مواردی که توسط یک شرکت حسابداری انجام می شود.
  * 1 مشتری یک شرکت حسابداری معتبر باید اطلاعات لازم را برای نرم افزار حسابداری وارد کند.

آماده سازی مالیاتی

شرکت حسابداری معتبر اظهارنامه مالیاتی را بر اساس داده های حسابداری به مدت یک سال آماده می کند.

مالیات بر ارث

به طور کلی مالیات وراثت توسط وراث ثبت می شود و موظفند ظرف 6 ماه از زمان تاریخ متوفی  اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنند.

اخیراً انواع خدمات مشاوره ای در دسترس است!

در سالهای اخیر ، عملکرد شرکت حسابداری  معتبر نیز متنوع شده است. نه تنها دانش مالیاتی بلکه دانش حسابداری و دانش محیطی را به سمت مشاغل مشاوره مالیاتی سوق می دهد.

حسابرسی صورتهای مالی

شرکت حسابداری  معتبرقضاوت درمورد اینكه آیا صورت های مالی مانند ترازنامه های ایجاد شده توسط شرکت ها و غیره به درستی نمایانگر وضعیت مالی و عملکرد تجاری شرکت هستند و نظرات خود را بیان می کنند. این کار از مهمترین خدمات  برای شرکت ها می باشد. ذینفعان اطراف شرکت می توانند با داشتن یک شرکت حسابداری معتبر ، حسابرسی را را برونسپاری می کنند و با آرامش خاطر می توانند معاملات مختلفی را انجام دهند.

به دنبال مهارت

حسابرسی کنترل داخلی تأیید و ارزیابی وضعیت عملکرد سیستمهای کنترل داخلی اکه برای دستیابی به اهداف مدیریتی مانند مدیریت ریسک ، تقسیم وظایف ، قوانین تصمیم گیری و غیره ازمهمترین مهارتها وخدمات مهم شرکت حسابداری معتبر می باشد. یک شرکت حسابداری معتبر که آگاهی درستی از چنین سیستم کنترل داخلی دارد ، می تواند این موارد را تأیید و ارزیابی کند و مشاوره مناسبی ارائه دهد.

 • براساس آخرین دستاوردهای شما ،شرکت حسابداری معتبرایمنی ، سودآوری ، بهره وری و ظرفیت رشد شرکت شما را با تجزیه و تحلیل سری زمانی مقایسه خواهد کرد تا روند و مسائل تجاری شما را با روشی آسان درک کنید.

 • شرکت حسابداری معتبر با تهیه اظهارنامه های مختلف مالیاتی مانند مالیات بر شرکت ها ، مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث ، مدیریت بودجه با تعطیلی ماهانه ، همکاری با سایر متخصصان مانند وکلا ، و مشاوران کار در زمینه بیمه های اجتماعی از شما کاملاً پشتیبانی می کند.

 

 • پشتیبانی کامل با آرامش خاطر و اعتماد
 • شرکت حسابداری معتبر درجریان انجام کار شغل و مشکلات مختلفی وجود دارد. شرکت حسابداری معتبر برای حل نگرانی های شما سرنخ هایی را جستجو می کند و در صورت لزوم با سایر متخصصان همکاری خواهد کرد تا به شما در انجام امور تجاری با آرامش خاطر کمک کند. مطمئن باشید که یک شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  درکنار شما وجود دارد!
 • شرکت حسابداری معتبر بدون رشد شرکت های مشتری خودنمی تواند رشد کند

 • تجارت شرکت حسابداری حرفه خدمات مالی اسا است. وظیفه شرکت حسابداری این است که مشتریان خود را خوشحال کند و مسائل ومشکلات  خود را کشف کند و از این نتایج برای فعالیتهای واقعی مدیریت مدیریت استفاده کند.  یک شرکت حسابداری معتبر در شهر تهران معتقد است که به دلیل رشد شرکت های مشتری خود می تواند رشد وپیشرفت کند !

 • با هدف اینکه یک مشاور  مدیریت باشید
 • همه مدیران با حسابداری و امور مالی آشنایی ندارند. در عوض ، بسیاری از افراد وجود دارند که از عملکردهای روزانه خود غرق شده اند و غالباً از درک چنین اطلاعات مدیریتی عقب مانده اند. اما درک اطلاعات مدیریتی نه تنها برای تأیید وضعیت فعلی شرکت بلکه برای پیش بینی آینده نیز مفید است. دانش حسابداری و امور مالی نیز به عنوان رشته ای برای تصمیم گیری در هنگام سرمایه گذاری سرمایه و وام مهم است. شرکت حسابداری معتبر از مدیران شرکت استقبال می کند که هر ماه به سوالات مدیریت پاسخ می دهد و در مورد تصمیم گیری مدیریت مشاوره می دهد.
 • خدمات ارائه شده توسط شرکت حسابداری معتبر و مشاور مالیاتی بسته به اندازه شرکت ، خط مشی مدیریت و بخش مشتری متفاوت است.
 • یک شرکت حسابداری خبره یک شرکت خدماتی است که خدمات مالیاتی / حسابداری و خدمات مرتبط را براساس خدمات انحصاری مجاز به مشتریان ارائه می دهد.

  .

  .

  اظهارنامه مالیاتی

  تشکیل پرونده های مالیاتی عبارت است از عملیاتی تنظیم عملکرد مالی شرکت برای پرداخت مالیات که براساس صورت های مالی به اداره امور مالیاتی ارسال می شود. شرکتهای حسابداری و مشاوران مالیاتی که برای ایجاد صورتهای مالی مانند صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورتهای درآمدی و غیره تلاش می کنند.

  به طور کلی ، هنگامی که یک شرکت حسابداری معتبر اظهارنامه مالیاتی را تهیه می کند ، ممکن است به عنوان نماینده شرکت از حقوق مالیاتی شرکت دفاع کند عمل کند.

 • رفتار می شوند. حتی اگر بی تجربه باشید ، وظیفه دارید اعتماد یک متخصص مالیات و حسابداری را بدست آورید.

  مشاوردهی در امر مدیریت

  شرکت حسابداری خبره وضعیت واقعی وضعیت مالی مشتریان و مسائل مربوط به مدیریت را از طریق حسابداری و گردش پول می دانند ، بنابراین آنها در موقعیتی هستند که به راحتی می توانند در مورد مدیریت کلی مشاوره دهند.

  برای انجام مشاوره مدیریت ، نه تنها مالیات و حسابداری بلکه دانش گسترده ای از قبیل استراتژی مدیریت و فناوری اطلاعات مورد نیاز است.

  مشاغل دیگر

  علاوه بر موارد فوق ، شرکتهای حسابداری خبره وظایف متنوعی دارند ، اما در وظایف مربوط به مالیات و حسابداری ، ما اغلب محاسبات حقوق و دستمزد و تعدیل های پایان سال را انجام می دهیم.

  • خلاصه مشاغل انحصاری
  مشاوره  مالیاتیمحاسبه حقوق و دستمزد و تعدیل پایان سال
  مشاور کار بیمه بیمه اجتماعیتهیه و اعلام محاسبه حقوق و دستمزد ، اطلاع رسانی مبنای محاسبه ، بیمه کار ، اطلاع رسانی تغییر ماهانه

   

 • کار یک شرکت حسابداری معتبر پشتیبانی از امور حسابداری و امور مالیاتی مشتریان است. از آنجا که امور حسابداری و امور مالیاتی از نزدیک ارتباط دارند ، فعالیت یک ساله مشاورمالیاتی” به زمان ارائه اسناد به اداره مالیات بستگی دارد. بنابراین ، حفه حسابداری یک دوره شلوغ و یک دوره آرام دارد.

   (2) برنامه کاری سالانه

  در حسابرسی مالیاتی شرکت کنید

  تنظیم پایان سال

  تنظیم پایان سال

  تهیه سوابق قانونی

  گزارش مالیات

  اظهارنامه مالیاتی فردی

 • امتیاز خدمات مشاوره مالی

  ·

  مدیریت بودجه مجموعه ای از فعالیتهایی است که ابتدا با تهیه یک برنامه بودجه برای فروش و هزینه های مورد نیاز ، درک و تجزیه و تحلیل نتایج واقعی است و بر اساس این تجزیه و تحلیل ، مسیر استراتژی ها و فعالیت های آینده را تصحیح می کند.

  شرکت حسابداری معتبر اقدامات پیشگیرانه ای را در نظر می گیرد ، از جمله در نظر گرفتن وام به طوری که پرداخت ها بر اساس کنترل بودجه به تعویق نیفتد تا کمبود نقدی رخ ندهد.

  ·

  شرکت حسابداری معتبربرای پیش بینی جریان پول آینده از جدول گردش پول استفاده می کند.

  جریان نقدی برای درک واقعی حرکت وجه نقد با مشاهده برنامه ریزی شده و زمان جمع آوری قیمت فروش است.

  “برنامه مالی جدولی است که این درک را آسان می کند.

  اگر جریان نقدی خود را ردیابی نکنید ، ممکن است با وجود اینکه اسناد شما به ثبت رسیده  ، از کار بیفتید ، اما ممکن است قادر به پرداخت مشتری نباشید زیرا پول کافی در دست ندارید.

  روش های مختلفی برای بهبود جریان پول وجود دارد ، از جمله شتاب سایت برای جمع آوری حساب های دریافتنی و بررسی شرایط بازپرداخت بدهی.

  شرکت حسابداری معتبر، نه تنها از آماده سازی جریان وجوه پشتیبانی می کند بلکه برنامه های وام ، برنامه های هزینه پرسنل ، برنامه های سرمایه گذاری و غیره را به همراه مدیریت در نظر می گیرد و از بهبود جریان پول با توجه به وضعیت هر شرکت پشتیبانی می کند.

  ·

  بودجه باید زمانی انجام شود که پول باشد ، نه وقتی که نیست.

  دلیل این امر این است که بانکها به “شرکتهای ریسک پذیر” که پول ندارند ، وام می دهند ، بلکه می خواهند در جاهایی که ریسک کمتری دارند ، وام دهند.

  شرکت حسابداری معتبر، به شما توصیه می کند که زمان تأمین مالی را انجام دهید تا پس از مشکلی که شرکت دارید مجبور به وام گرفتن نیستید.

  MAS مخفف “خدمات مشاوره مدیریت” است.

  گفته می شود که فرایند مدیریت شامل چرخه برنامه → انجام → بررسی → اقدام → بهبود است.

  هدف مشترک را به عنوان یک شرکت شفاف سازی کنید ، برای دستیابی به آن برنامه ای را تدوین کنید ، فعالیت هایی را طبق برنامه انجام دهید ، نتایج و مشکلات حاصل از تمرین را تشخیص داده و درک کنید و برای مرحله بعدی برنامه ای تهیه کنید. ارتباط با. این چرخه چرخه مدیریت نامیده می شود.

  ایجاد این چرخه مدیریت در شرکتها برای رشد ضروری است .

  گفته می شود ، مدیریت چرخه مدیریت توسط خودتان بسیار دشوار است.

  حتی اگر برنامه ای را تهیه کرده و آن را اجرا کنید ، نمی توانید یک ارزیابی مناسب انجام دهید ، برنامه مدیریت و نتیجه واقعی از هم جدا شده اند ، یا احساس می کنید که فقط می توانید با تهیه یک برنامه مدیریت این کار را انجام دهید ، بنابراین می توانید یک برنامه مدیریتی تهیه کنید اغلب بدون مراقبت باقی می ماند.

  هر وقت شرکت حسابداری خوب خود چرخه مدیریت را پشت سر می گذارد ، من همیشه ناامید می شوم. با چک کردن با چشم دقیق شخص ثالث ، می توانید چرخه مدیریت را محکم اجرا کنید.

  شرکت حسابداری معتبراین چرخه مدیریت را در شرکت ها ایجاد می کند و از دستیابی به اهداف مدیریتی ترسیم شده توسط مدیریت پشتیبانی می کند .

 • مشاور مالی-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری-شرکت حسابرسی-مشاوره مالی-اظهارنامه مالیاتی-وکیل مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...