ساختار سازمانی شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
فواید خدمات حسابداری شرکت حسابداری
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷
مشاوره مالیاتی
خدمات مشاور مالیاتی
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷
خدمات حسابداری

ساختار سازمانی شرکت حسابداری

ساختار سازمانی شرکت حسابداری

 

ساختار سازمانی شرکت حسابداری کمک می کند تا کسب و کار تعهدات مالی خود را ساده تر کند.وخدمات حسابداری به نحو احسن انجام شود.

سلسله مراتب حسابداری در محل کار

شرکت هایی که خوش شانس هستند که بیش از یک نفر از کارکنان را در بخش های مالی و حسابداری خود داشته باشند، اغلب دارای ساختار سازمانی برای مدیریت ساده هستند. سلسله مراتب در بخش شرکت حسابداری کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که امور مالی به طور موثر و مسئولانه مدیریت می شود.

مدیر ارشد مالی

معاون امور مالی اجرایی در بالای ساختار سازمانی شرکت حسابداری است. این شخص مستقیما به صاحب کسب و کار یا مدیرعامل گزارش می دهد و مسئول اطمینان از این است که تمام جنبه های حسابداری و مالی بر اساس سیاست های شرکت انجام می شود. در کسب و کارهای کوچکتر، مدیر مالی ممکن است تنها یک یا دو گزارش داشته باشد، اما گرایش کار یکسان است – مسئولیت حفظ شرکت مالی صحیح است.

 

خدمات حسابداری کنترل مالی

بسیاری از شرکت ها یک کنترل کننده مالی دارند که به مدیر مالی گزارش می دهند اما دارای مسئولیت های خاصی برای حسابداری است. کنترل کننده حسابداری درآمد و هزینه های روزانه را مدیریت می کند، وظایف را به دیگر کارکنان حسابداری اختصاص می دهد و با CFO همکاری می کند تا به تصمیم گیری های مالی در سطح شرکت کمک کند. با این حال، این شخص عضو تیم اجرایی نیست و بنابراین وی به عنوان مشاور یاد می شود.

خدمات حسابداری

مدیران بخش

در شرکت های بزرگتر، کنترل کننده معمولا سه گزارش اصلی دارد – مدیر حساب دریافتی، مدیر حساب قابل پرداخت و مدیر حقوق و دستمزد. در شرکت های کوچکتر، یک فرد ممکن است تمام این توابع را انجام دهد، یا ممکن است به اختیار کنترل کننده یا مدیر مالی منتقل شود. در هر صورت، این تقسیم ها عناصر اصلی ساختار حسابداری را نشان می دهند؛ آنها مسئولیت مدیریت درآمد، هزینه ها و حقوق را دارند.

خدمات حسابداری حسابداران و کارفرمایان

مدیران بخش ممکن است یک گروه حسابداران و کارفرمایی برای آنها داشته باشند. این متخصصان تخصصی با تخصص در ردیابی درآمد، مدیریت هزینه ها و مدیریت حقوق و دستمزد و سیاست های منابع انسانی هستند. یک شرکت بزرگ تر تمایل دارد این مناطق را جدا کند به طوری که حجم کاری بیش از حد غرق نخواهد شد، اما در یک شرکت کوچکتر ممکن است ساده شود، فقط یک حسابدار یا کارمند گزارش دهی به مدیر بخش.

خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

کارآموزان

شرکت های حسابداری  که در هر مقیاس اندازه گیری می شوند، از کارآموزان – دانش آموزان یا متخصصان جوان استفاده می کنند تا به آنها در انجام کار روزانه بخش حسابداری و مالی کمک کنند. کارورزان می توانند پرداخت یا بدون پرداخت می شوند، اما معمولا وظایف آنها در پایین ترین سطح نردبان قرار دارد. آنها ممکن است در تحقیق، ثبت نام، ورود داده ها و سایر وظایف اداری که توسط مدیرانشان تعیین شده اند، که معمولا مدیران بخش یا کنترل کننده هستند، کمک کنند.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است