مشاوره تجزیه و تحلیل ریسک شرکت حسابداری

خدمات حسابداری

مشاوره تجزیه و تحلیل ریسک شرکت حسابداری

 

 

خدمات و راه حل های خدمات مشاوره در اطراف تخمین های کلیدی ریسک و چالش های مدیریت ریسک با شرکت های در سراسر جهان گرد هم می آیند.

خدمات حسابداری خبره

مدیریت ریسک موثر بستگی به اندازه گیری دقیق ریسک دارد. طراحی یک راهبرد مدیریت ریسک پایدار و موفقیت آمیز بدون نیاز به شناسایی، اندازه گیری، تحلیل و درک خطرات موجود و در حال ظهور که بر کسب و کار شما تأثیر می گذارد بسیار دشوار است.

ریسک شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

یک شرکت  حسابداری بین المللی است که خدمات مشاوره ای در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک پیش بینی و مدل سازی تصمیم گیری ارائه می دهد.

خدمات حسابداری شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

 

با کمک شرکت حسابداری تیم  شرکت حسابداری ما در سطح جهانی، شرکت حسابداری ما تلاش می کنیم بر روی چارچوب روش مدل سازی کمی و روش های تحلیلی قرار گیریم تا مشتریان شرکت ما و شرکای تحقیقاتی را با تحلیل های دقیق تر و دقیق به سوالات تصمیم گیری خود ارائه دهند.

 

تیم تخصصی شرکت حسابداری ما از ابزارهای تحلیلی داده ها و تکنیک های برآورد استفاده می کند. و ترکیب آن با دانش جهانی ما در مورد مدیریت ریسک و مسائل مربوط به نظارتی برای شبیه سازی سناریوهای احتمالی و پیش بینی وقایع آینده است. به عنوان یک نتیجه، شرکت حسابداری ما به مشتریان شرکتی ما کمک می کنیم تا به طور موثر در ریسک سرمایه گذاری، بهبود عملکرد مالی و عملیاتی، کاهش هزینه ها و افزایش سود را مدیریت کنیم.

تجزیه و تحلیل ریسک بازار

مدل های آماری مبتنی بر همپوشانی مدرن شرکت حسابداری ما به مشتریان ما کمک می کند تا با دقت اندازه گیری و نظارت بر ریسک بازار و زیان های استرس زا را کنترل کند.

خدمات حسابداری آرمان پرداز خبره

ریسک بازار، به دلیل تغییرات قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ های اعتباری، نرخ ارز خارجی، قیمت کالاها و سایر شاخص هایی است که ارزش آنها در بازار عمومی تعیین می شود، به خطر زیان در یک کتاب تجاری شرکت اشاره دارد. برای مدیریت ریسک بازار، شرکت ها تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری بسیار پیشرفته را اعمال می کنند.

بیشترین محبوبیت در میان آن ها تجزیه و تحلیل ارزش در معرض خطر (VAR) است، که در طول 15 سال گذشته به عنوان صنعت و استاندارد قانونی در اندازه گیری ریسک بازار تبدیل شده است.

تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری

با توجه به آشفتگی های موجود در بازارهای اعتباری، یک ارزیابی انتقادی از رویکردهای مدل سازی سرمایه و خطرات در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری به منظور تبعیض موانع و / یا مواجهه با توجه به پیش بینی (PD)، ضرر و زیان (LGD) و خطر (EAD) خطر است. با این حال، ضرر و زیان باید توسط سرمایه به طور مطلق جذب شود! از این رو، ما قصد داریم توسعه روش های کالیبراسیون را که با توجه به اندازه گیری های مهم ریسک پذیری به حساب می آید، در نظر می گیرد که تجربه گذشته و انتظارات آینده را در بر دارد.

خدمات حسابداری آرمان پرداز

بنابراین ما شناسایی می کنیم که کدام روش آماری خوب در یک سری زمانی از اطلاعات ریسک اعتباری تاریخی و چگونه تجزیه و تحلیل بقا می تواند برای کار با افق های زمانی مختلف از جمله هر نقطه در زمان (PIT) و کالیبراسیون از طریق چرخه (TTC) .

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...