دستورالعمل: 10311اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام

دستورالعمل:

دستورالعمل: 10311 – دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام

اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
________________________________________

شماره:10311
تاریخ:17/06/1389
پیوست:دارد

دستورالعمل

534 89 مواد«18و 35» الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
در راستای ماده«18» قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطـلاعـیه فـراخـوان مـرحـله چـهارم ثبـت نام و اجـرای قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده در روزنـامه های کثیرالانتشار، در خصوص اعلام تاریخ اجـرای قـانون از اول مـهـر مـاه سـال هـزار و سیصد و هشتاد و نه (1/7/1389) توسط فعالان اقتصادی حائز شرایط مرحله چهارم،مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی اقدامات ذیل را به مورد اجرا در آورند:
1- جهت تسهیل امور مودیان،کلیه واحدهای خدمات مودیان می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات برای فعالان اقتصادی باشند.
2- با راه اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مودیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مودیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارند، اقدام نمایند. دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام
3- به منظور اطلاع رسانی موثر و گسترده، اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم را برای کلیه اتحادیه های ذیربط فعالان اقتصادی مذکور ارسال و تاریخ اجرای قانون را تأکید نمایند.
4- جلسات هماهنگی با روسای محترم اتحادیه های مشمول فراخوان مرحله چهارم به منظور هماهنگی در رابطه با نحوه و اجراء برنامه ریزی، جهت آموزش اعضای اتحادیه های مذکور تشکیل و تفاهم نامه های فیمابین مکتوب شود.
5- برای کلیه اعضای اتحادیه های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بسته های آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.
6- هر گونه سوال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مودیان محترم و اتحادیه های ذیربط در اسرع وقت بررسی و در صورت نیاز ضمن طرح موضوع با این معاونت، نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.
7- کلیه مودیان ثبت نام شده مرحله چهارم را با ارسال دعوتنامه یا تماس تلفنی برای شرکت در دوره های آموزشی دعوت نمایند.
8- مدیران کل با هماهنگی روسای اصناف و مسئولین سازمانهای بازرگانی به صورت مشترک در برنامه های صدا و سیمای شبکه های استانی شرکت نموده، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده،اقدام نمایند.
بدیهی است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:88806053-021- ،83271066- 021
بخشنامه های منسوخ: تاریخ اجراء: مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی

اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مـرحـله چـهـارم ثبـت نـام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید.

الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند، در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.
1. صاحبان کارگاه های صنعتی(اعم از صنفی و غیر صنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد;
2. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره);
3. فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات;
4. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستورانها;
5. صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان;
6. صاحبان نمایشگاهها و فروشگاههای خودرو و بنگاه معاملات املاک;
7. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو;
8. چاپخانه داران;
9. صاحبان دفاتر اسناد رسمی;
10. صـاحبـان مـراکز ارتبـاطات رایـانه ای،دفـاتر خـدمات ارتـباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر;
11. صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی;
12. صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکانهای تفریحی و ورزشی;
اشخاصی که شاغل به فعالیتهای صرفا معاف موضوع ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند«ج» ماده «96» قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند،از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود.اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام

ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام
از مودیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است.

ج- تاریخ اجراء و تکالیف قانونی
تاریخ اجرای قانون برای مودیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

قابل توجه مودیان محترم
1- مراکز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استانهای کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود.(فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است).

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مودیان می توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید.

3- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند، فهرست اعضا خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد.

4- پاسخگویی به سوالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استانها، از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می باشد.

5- تذکر مهم:
فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون(برای مودیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مودیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود. دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام

این اطلاعیه در حکم بخشنامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می گردد.

«روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»

مواد قانونی وابسته
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای …

ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیاتی، آموزش وترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه…

تاریخ سند: 1389/06/17
شماره سند: 10311
کد سند: ال/مواد«18و 35»/1389/534
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)
________________________________________

بازگشت به ماده قانونی

سایر دستورالعمل ها
اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام

عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض

فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم

اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام

آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده

تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390

تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391

تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام

دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

سایر اسناد مرتبط

دستورالعمل مالیاتی فرایند ثبت نام

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...