خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوا را طراحی کنید.

قانون ارزش افزوده

 خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوا را طراحی کنید.

تشریح سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته و آزمون‌های کنترل‌ها، شواهدی را در مورد نقاط ضعف و قوت سیستم برای حسابرسان فراهم می‌آورد. حسابرسان براساس این اطلاعات، خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوای لازم برای موجودی‌های مواد و کالا و بهای تماماً شده کالای فروش رفته را طراحی می‌کنند. شکل 2-13 روابط بین ادعاهای مندرج در صورت‌های مالی، سیاست‌های کنترلی و روش‌های کنترل داخلی، و روش‌های متداول کنترل داخلی را نشان می‌دهد. همچنین، چگونگی آزمون این سیاست‌ها و روش‌ها را نیز شکل مزبور ارائه می‌دهد. در صورت لزوم، برآورد حسابرسان از خطر کنترل برای تعدیل سطح مورد نظر از آزمون‌های محتوا به کار می‌رود.

ب- آزمون‌های محتوا

  1. صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت و با دفاتر کل و معین مغایرت‌گیری کنید.

حسابرسان نسخه‌ای از صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت می کنند که باید با دفتر کل و دفتر معین مربوط تطبیق و مغایرت‌گیری کنند. نوع صورت‌ها برحسب تولیدی یا خرده‌فروشی بودن شرکت صاحبکار، متفاوت خواهد بود. هدف حسابرسان از اجرای این روش، حصول اطمینان از مطابقت مدارک موجودی‌ها با آنچه که توسط سیستم حسابداری ثبت شده است، می‌باشد

 خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوا را طراحی کنید.

تشریح سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته و آزمون‌های کنترل‌ها، شواهدی را در مورد نقاط ضعف و قوت سیستم برای حسابرسان فراهم می‌آورد. حسابرسان براساس این اطلاعات، خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوای لازم برای موجودی‌های مواد و کالا و بهای تماماً شده کالای فروش رفته را طراحی می‌کنند. شکل 2-13 روابط بین ادعاهای مندرج در صورت‌های مالی، سیاست‌های کنترلی و روش‌های کنترل داخلی، و روش‌های متداول کنترل داخلی را نشان می‌دهد. همچنین، چگونگی آزمون این سیاست‌ها و روش‌ها را نیز شکل مزبور ارائه می‌دهد. در صورت لزوم، برآورد حسابرسان از خطر کنترل برای تعدیل سطح مورد نظر از آزمون‌های محتوا به کار می‌رود.

ب- آزمون‌های محتوا

  1. صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت و با دفاتر کل و معین مغایرت‌گیری کنید.

حسابرسان نسخه‌ای از صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت می کنند که باید با دفتر کل و دفتر معین مربوط تطبیق و مغایرت‌گیری کنند. نوع صورت‌ها برحسب تولیدی یا خرده‌فروشی بودن شرکت صاحبکار، متفاوت خواهد بود. هدف حسابرسان از اجرای این روش، حصول اطمینان از مطابقت مدارک موجودی‌ها با آنچه که توسط سیستم حسابداری ثبت شده است، می‌باشد

 خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوا را طراحی کنید.

تشریح سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته و آزمون‌های کنترل‌ها، شواهدی را در مورد نقاط ضعف و قوت سیستم برای حسابرسان فراهم می‌آورد. حسابرسان براساس این اطلاعات، خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون‌های محتوای لازم برای موجودی‌های مواد و کالا و بهای تماماً شده کالای فروش رفته را طراحی می‌کنند. شکل 2-13 روابط بین ادعاهای مندرج در صورت‌های مالی، سیاست‌های کنترلی و روش‌های کنترل داخلی، و روش‌های متداول کنترل داخلی را نشان می‌دهد. همچنین، چگونگی آزمون این سیاست‌ها و روش‌ها را نیز شکل مزبور ارائه می‌دهد. در صورت لزوم، برآورد حسابرسان از خطر کنترل برای تعدیل سطح مورد نظر از آزمون‌های محتوا به کار می‌رود.

ب- آزمون‌های محتوا

  1. صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت و با دفاتر کل و معین مغایرت‌گیری کنید.

حسابرسان نسخه‌ای از صورت شمارش موجودی‌ها را دریافت می کنند که باید با دفتر کل و دفتر معین مربوط تطبیق و مغایرت‌گیری کنند. نوع صورت‌ها برحسب تولیدی یا خرده‌فروشی بودن شرکت صاحبکار، متفاوت خواهد بود. هدف حسابرسان از اجرای این روش، حصول اطمینان از مطابقت مدارک موجودی‌ها با آنچه که توسط سیستم حسابداری ثبت شده است، می‌باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...