خدمات عمومی شرکت حسابداری

خدمات حسابداری
خلاصه عملیات مالی شرکت حسابداری
اسفند ۷, ۱۳۹۷
خدمات حسابداری
خدمات مالیاتی شرکت حسابداری
اسفند ۷, ۱۳۹۷
خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

خدمات عمومی شرکت حسابداری

 

حسابداری جزء حیاتی هر کسب و کار است.
خدمات عمومی شرکت  حسابداری آرمان پردازخبره بر پایه یکپارچگی سیستم حسابداری خود برای تصمیم گیری مناسب کسب و کار، متکی است. داشتن یک سیستم خوب در محل، اطمینان حاصل خواهد کرد که شما تمام هزینه های خود را ردیابی می کنید و از تمامی کسر های موجود در دسترس شما استفاده می کنید.

خدمات عمومی شرکت حسابداری ، ما اهمیت ارتباط بین یک صاحب کسب و کار و حسابدار خود را درک می کنیم. شرکت ما به مشتریانمان ارزش می دهیم، روابط پایدار را پرورش می دهیم و سرویس های ما را متناسب با شرایط منحصر به فرد خود قرار می دهیم.

خدمات عمومی شرکت حسابداری

برخی از خدمات شرکت حسابداری ما عبارتند از:
اجرای سیستم حسابداری
شرکت  مابا مشاوره های نرم افزاری حسابداری، کمک به ایجاد نمودار حساب ها، بررسی روش های تعیین شده و راهنمایی برای ساده سازی فرآیند شما.

خدمات حسابداری
خدمات حسابداری مابا مصارف ماهانه بانکی و کارت اعتباری، صورتحساب، ثبت صورتحساب ها و معاملات و ثبت نام مجله. ما یک راه حل برای نیازهای شما را سفارشی کرده و این خدمات را از راه دور و یا در محل کسب و کار خود بر اساس برنامه ای که برای شما کار می کند، انجام می دهیم.

حقوق و دستمزد
خدمات حسابداری  مابا پردازش هفتگی، نیمه هفتگی یا ماهانه حقوق و دستمزد با سپرده های مستقیم، تهیه و ذخیره تهیه وتنظیم می کندوسند های حسابداری را ثبت می کند.

خدمات حسابداری

صورتهای مالی
خدمات حسابداری مابا خدمات تهیه و تدوین ماهانه، سه ماهه یا سالیانه ارائه می شود.

عملکرد مالیاتی
شرکت  مابا آماده سازی عملکرد سالانه برای کسب و کار و صاحبان کسب و کار.

مشاوره مالیاتی
شرکت  ما به شما در انتخاب نوع شرکت شما کمک کنیم، درباره کسر مالیاتی موجود در اختیار شما قرار گیریم و در مورد شرایط و ضوابط تکمیل شده، سرعت می گیرید.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است