حسابداری ناشران اوراق مشارکت

حسابداری ناشران اوراق مشارکت

حسابداری ناشران اوراق مشارکت

برخی از صاحبنظران وحسابداران حرفه ای بین محتوای اوراق مشارکت به عنوان یک وسیله تامین مالی ونوع وانواعی از اوراق قرضه که در کشورهای صنعتی متداول است تفاوتی قایل نشده اندوحسابداری اوراق مشارکت را تابع روشهای حسابداری اوراق قرضه دانسته اند.اگر چه بین اوراق مشارکت واوراق قرضه شباهت هایی وجود دارد ولی تفاوتهای آن به حدی است که بکارگیری روشهای حسابداری خاص ومتناسبی را لازم می سازد.ودر کشورهای صنعتی نیز که انتشار انواع اوراق قرضه یا در اصطلاح عام تر اوراق بدهی متداول است نحوه حسابداری تامین مالی طرحهای بزرگ از جمله مسایلی است که لزوم بکارگیری روشهای خاص حسابداری را حسب مورد ایجاب کرده ودر استانداردهای حسابداری هم نکاتی درباره آنها آمده است.

حسابداری ناشر اوراق مشارکت

در مقابل این نظریه برخی دیگر از صاحبنظران وحسابداران حرفه ای طرحهای موضوع اوراق مشارکت را از مصادیق مشارکت عملی می دانند اگر چه نحوه حسابداری مشخصی را تاکنون ارایه نکردهاندولی حسابداری ان را را تابع استانداردهای حسابداری این نوع از فعالیت را می دانندجای توضیح است استانداردهای حسابداری مشارکت عملی در مواردی کاربرد دارد که سرمایه گذار در مشارکت عملی در امور مربوط به مشارکت با شریک اجراکننده کنترل مشترک ودر اداره مشارکت نفوذ موثر داشته باشد ودر غیر این صورت فعالیت مربوط تابع استانداردهای مربود به سرمایه گذاری یا اعطای وام می شود.

در مورد اوراق مشارکت که خریداران اوراق طبق ماده 3قانون منحصرا در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک می باشندوبه موجب ماده 3آیین نامه مربوط ناشربه وکالتاز خریداران نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح اقدام می نماید نه کنترل مشرکی وجود دارد ونه دارندگان اوراق در اداره امور سرمایه گذاری انجام شده دخالت دارند بنابراین استانداردهای حسابداری مربوط به مشارکت عملی هیچ گونه کاربردی در مورد اوراق مشارکت نمی تواند داشته باشد

حسابداری ناشر اوراق مشارکت

تفاوت اوراق مشارکت واوراق قرضه

اوراق مشارکت برای طرح ویا طرحهای مشخصی منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد

به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد وسود قطعی آن در پایان طرح ویا در سر رسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین وما به التفاوت پرداخت می شود در صورتی که در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.

ناشران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی وعملکرد اجرای طرح موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند لکن اوراق قرضه چنین الزامی را ندارند.

اوراق قرضه می تواند به کسر یا به صرف منتشر شود حال آنکه اوراق مشارکت تنها به مبلغ اسمی صادر می شود.

حسابداری ناشر اوراق مشارکت

بازپرداخت اصل وپرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت حسب مورد توسط دئلت مورد اوراق مشارکت طرحهای عمرانی ویا توسط بانک عامل تضمین میشود وبه این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از انواع آن وجد ندارد در حالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکتها هست ودر مواردی الزام حسابداری در پی دارد .

استانداردهای حسابداری اوراق مشارکت ناشران اوراق را از لحاظ رعایت الزامات حسابداری به چهار گروه تقسیم میشود:

ناشرانی که حسابداری آنها را تحت مقرراتوالزامات حسابداری دولتی است یعنی دولت ودستگاههای دولتی در اجرای طرهای عمرانی.

ناشرانی که حسابداری آنها تحت مقررات والزامات حسابداری سازمانهای محلی وموسسات غیر انتفاعی است نظیر شهرداریها وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی .

ناشرانی که نسبت به مجموعه ای از داراییهای سود آور اوراق مشارکت صادر می کنند نظیر بانک مرکزی ایران

ناشرانی که حسابداری آنها تحت مقررات وضوابط حسابداری موسسات انتفاعی است لزوما از اصول واستانداردهای حسابداری مالی تبعیت می کنند نظیر شرکتهای دولتی خصوصی وشرکتهای وابسته به شهرداری ونهادهای عمومی غیر دولتی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...