تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي تفاوت اصلي حسابها و ثبت مالي موجودي دائمي و ادواري چيست؟

مالیاتی
 •  تفاوت اصلي ميان روشهاي حسابداري نقدي و تعهدي :

 

 • مبنای نقدی ( کامل )
 • حسابداری نقدی ، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است .

 

 • در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه ، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداختگردد .

حسابداري نقدي و تعهدي

 • مبنای تعهدی ( کامل )
 • در مبنای تعهدی کامل ، درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل میشوند یاتحقق می­یابند . در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد .

 

 • لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد .

 

 • همچنین در این مبنا ، زمان شناسایی و ثبت هزینه­ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­ها است و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می­شود ، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود .

حسابداري نقدي و تعهدي

 • از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است .

 

 

 

 

 

 • در سيستمهاي حسابداري دو روش نگهداري اطلاعات موجودي کالا در انبار ها و ارزش ريالي آنها در حسابداري وجود دارد (دائمي و ادواري) در شرکتهاي مختلف بر اساس روش حسابداري و انتخاب حسابدار مي توان از يکي از اين روشها استفاده کرد.

 

 • اختلاف در سرفصلهاي مالي و ثبت هاي مالي:

 

 • در ثبت موجودي دائمي : سرفصلي بنام خريد و تخفيفات و برگشت از خريد وجود ندارد .

 

 • در ثبت موجودي ادواري : حسابي به نام قيمت تمام شده کالاي فروش رفته وجود ندارد.

 

 • در هر دو روش حساب موجودي کالا وجود دارد ولي در روش ادواري اين حساب فقط در افتتاحيه و بستن حسابها گردش دارد.

 

 • هنگام گرفتن گزارش سود و زيان در روش ادواري موجودي کالا در پايان دوره باید مشخص شود.

 

 • 2 – اختلاف در سندهاي مربوط به خريد و فروش :

حسابداري نقدي و تعهدي

 • در روش دائمی برای خرید کالا، ثبت مالی با حساب موجودی مواد و کالا و به نام انبار ایجاد می شود.

 

 • همچنین برای فروش کالا، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود.

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...