تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی تفاوت اصلی حسابها و ثبت مالی موجودی دائمی و ادواری چیست؟

فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
حسابرس کیست ؟ مهارت های مورد نیاز حسابرس کدامند ؟ وظایف و مسئولیت های حسابرس
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
قراردادهای پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
تیر ۲۰, ۱۳۹۷
مالیاتی

مالیاتی

 •  تفاوت اصلی میان روشهای حسابداری نقدی و تعهدی :

 

 • ?مبنای نقدی ( کامل )

 • ?حسابداری نقدی ، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است .

 

 • ?در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه ، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می­شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداختگردد .

 

 • ?مبنای تعهدی ( کامل )

 • ?در مبنای تعهدی کامل ، درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می­گردند که تحصیل میشوند یاتحقق می­یابند . در این مبنا ، زمان تحصیل یا تحقق درآمد ، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می­شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می­گردد .

 

 • ?لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمیگیرد ، بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد .

 

 • ?همچنین در این مبنا ، زمان شناسایی و ثبت هزینه­ها ، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه­ها است و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام می­شود ، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته ، بدهی قابل پرداخت ایجاد می­شود .

 

 • ?از این رو ، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری ، زمان شناسایی مبادلات است .

 

 

 

 

 •  تفاوت اصلی حسابها و ثبت مالی موجودی دائمی و ادواری چیست؟

 

 • ?در سیستمهای حسابداری دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها در حسابداری وجود دارد (دائمی و ادواری) در شرکتهای مختلف بر اساس روش حسابداری و انتخاب حسابدار می توان از یکی از این روشها استفاده کرد.

 

 • اختلاف در سرفصلهای مالی و ثبت های مالی:

 

 • ?در ثبت موجودی دائمی : سرفصلی بنام خرید و تخفیفات و برگشت از خرید وجود ندارد .

 

 • ?در ثبت موجودی ادواری : حسابی به نام قیمت تمام شده کالای فروش رفته وجود ندارد.

 

 • ?در هر دو روش حساب موجودی کالا وجود دارد ولی در روش ادواری این حساب فقط در افتتاحیه و بستن حسابها گردش دارد.

 

 • ?هنگام گرفتن گزارش سود و زیان در روش ادواری موجودی کالا در پایان دوره باید مشخص شود.

 

 • ۲ – اختلاف در سندهای مربوط به خرید و فروش :

 

 • ?در روش دائمی برای خرید کالا، ثبت مالی با حساب موجودی مواد و کالا و به نام انبار ایجاد می شود.

 

 • ?همچنین برای فروش کالا، از حساب موجودی مواد و کالا استفاده شده و آرتیکل مجزا برای قیمت تمام شده کالا نیز ثبت می شود.

 

 • ?در روش ادواری حساب موجودی مواد و کالا گردش نداشته و حساب خرید برای ثبت مالی عملیات خرید کالا مورد استفاده قرار میگیرد

 • همچنین برخلاف روش دائمی ثبتی برای قیمت تمام شده کالا ایجاد نمی شود.

 

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است