جدول حاشیه فروش در حسابداری گاوداری شیری

حاشیه فروش

جدول حاشیه فروش در حسابداری گاوداری شیری

جدول حاشیه فروش در حسابداری
فروش شیر

جایزه کیفیت شیر

 

 

یارانه شیر

 

هزینه عوارض فوش سهمیه مقرر تولید

هزینه عوارض فروش تولیدات مازاد بر سهمیه

 

 

درآمد فروش دامهای پرواری

 

 

 

درآمد فروش دامهای پرواری

 

 

درآمد فروش خدمات به دیگران

 

 

 

غرامت حاصل از پوششهای بیمه ای

 

 

 

هزینه استهلاک-گلع شیری

هزینه استهلاک-تجهیزات تولید

 

هزینه بستر و زیرپاش

 

 

هزینه تلقیح و آبستنی

 

 

 

هزینه ملزومات شیر دوشی

 

دستمزد کارگران پیمانی

سمپاشی محصولات نباتی

خارج کردن دامهای تلف شده

آماده سازی مرتع

شماره زنی بخداغ دامها

سم چینی دامها

کنترل آفات و بیماریها

پر کردن سیلو

 

هزینه کود و مواد شیمیایی

هزینه کود

هزینه آهک

نعدیل موجودیها –کود و مواد شیمیایی

 

هزینه های حمل و نقل دام

هزینه های حمل و نقل شیر

 

 

 

 

هزینه سوخت موتورهای دیزل مزرعه

هزینه روغن و گریس

هزینه سوخت تراکتور و تجهیزات

تعدیل موجودیها و سوخت و روغن

 

 

سود و زیان واگذاری تجهیزات تولید

 

 

 

 

 

خرید لوازم مصرفی

خرید ابزارهای کوچک

هزینه های متفرقه

 

 

خرید دامهای نگهداری برای فروش مجدد

تعدیل موجودیها –دامهای نگهداری برای فروش

 

 

 

هزینه آزمایش شیر

 

هزینه عوارض اضافه تولید

 

 

 

هزینه حوراکیهای شیری خریداری شده

هزینه ملزومات مصرفی

هزینه مکملهای غذایی خریداری شده

تعدیل موجودیها – خوراک و مکملهای غذایی  خریداری شده

 

 

هزینه علوفه خریداری شده

تعدیل موجودیها – علوفه خریداری شده

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید

درآمد فروش شیر

 

 

درآمد یارانه شیر

 

هزینه عوارض فروش

 

 

درآمد فروش دام

 

 

فروش محصولات نباتی

 

 

فروش محصولات به دیگران

 

 

غرامتهای بیمه ای

 

 

هزینه استهلاک

 

هزینه بستر و زیر پاش دام

 

 

هزینه تلقیح و آبستنی

 

 

هزینه ملزومات شیر دوشی

 

بهای خرید خدمات از دیگران

 

 

 

 

 

 

هزینه کود و مواد شیمیایی

 

 

 

 

هزینه حمل و نقل

 

 

 

 

هزینه سوخت

 

 

 

 

سود و زیان تجهیزات تولید

 

 

 

لوازم  مصرفی خریداری شده

 

 

 

خرید دامهای نگهداری برای فروش

 

 

 

هزینه آزمایش شیر

 

 

هزینه عوارض اضافه تولید

 

 

هزینه خوراک و مکملهای غذایی خریداری شد  ه

 

 

 

 

هزینه علوفه خریداری شده

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات تولید

جدول حاشیه فروش در حسابداری

هزینه بذر

 

 

 

هزینه های بیمه تولید محصولات کشاورزی

 

 

 

دهزینه های جمع آوری و دفن زباله

هزینه آب و برق و تلفن

 

هزینه های دارو

هزینه های درمان

 

دستمزد کارگران فصلی

حقوق و دستمزدها

هزینه طرح بازنشتگی

هزینه غرامت آسیبهای کاری

هزینه های درمانی کارکنان و سایر مزایا

 

 

 

 

تعدیل موجودیها و موجودیها تولید شده در مزرعه

 

 

 

مقادیر سالانه استهلاک انباشته گله شیری

هزینه های پرورش گله شیری

فروش گله شیری

خرید گله شیری

تعدیلات پایان سال گلع شیری

 

 

 

مازاد برگشتی شرکت تعاونی

 

 

درآمد بهره

درآمدهای متفرقه

ما به ازای مصارف شخصی شرکا

 

 

 

درآمد اجاره

 

هزینه استهلاک ساختماناسته هزینه استهلاک تجهیزات غیرتولیدیهزینه استهلاک سطوح مفروشهزینه استهلاک پروانه تولید شیر

 

 

 

سود و زیان واگذاری ساختمان

سود و زیان واگذاری سطوح مفروش

سود و زیان واگذاری پروانه تولید شیر

 

جدول حاشیه فروش در حسابداری

 

بیمه مزرعه –بیمه آتش سوزی

بیمه مزرعه –بیمه مطالبات

هزینه های کسب پروانه ها و مجوزها

 

بهره و جرایم مربوط به مالیات  درآمد

بهره و خدمات بانکی

سایر بهره های کوتاه مدت

 

 

 

حصه جاری بهره های بلندمدت پرداختنی

بهره پیش دریافت فروش

بهره وام بانکی

بهره دیون رهنی

بهره سفته های پرداختنی

 

 

هزینه هدایا

حق عضویتها و آبونمان

هزینه های جلسات و کرد همایی آیی ها

هزینه های متفرقه

هزینه ملزومات اداری

 

 

 

حق الزحمه  حسابداران

حق الزحمه وکلا و مشاوران حقوقی

 

 

 

هزینه مالیات بر اموال

 

 

هزینه اجاره چراگاه

هزینه اجاره پروانه تولبد

 

 

 

 

 

تعمیر و نگهداری ساختمان

زهکشی

تعمیر و نگهداری منازل مسکونی

تعمیر و نگهداری سطوح مفروش

 

 

 

 

هزینه حقوق مدیریت مالکان

 

 

مربوط به سال مالیاتی جاری

مربوط به سال مالیاتی آتی  آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه بذر

 

 

 

هزینه های بیمه تولید

 

 

 

هزینه استفاده از تاسیسات عمومی

 

 

هزینه های دامپزشکی

 

 

هزینه دستمزد و مزایای کارکنان تولید

د

 

 

 

 

 

 

 

تغییردر ارزش موجودیهای تولید در مزرعه

 

 

 

تعدیلات گله شیری

 

 

 

 

 

 

 

مازاد برگشتی شرکت تعاونی

 

 

درآمدهای متفرقه

 

 

 

 

 

درآمد اجار

 

 

هزینه استهلاک

 

 

 

 

 

هسود و زیان واگذاری سایر داراییهای سرمایه

 

 

 

 

 

هزینه بیمه و کسب مجوزها

 

 

 

هزینهدبهره و خدمات بانکی

 

 

 

 

 

هزینه بهره بدهیهای بلندمدت

 

 

 

 

 

 

هزینه های اداری و متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

حق الزحمه خدمات حرفه ای

 

 

 

 

هزینه مالیات بر اموال

 

 

هزینه اجاره

 

 

 

 

 

 

هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و دیگر داراییهای سرمایه ای

 

 

 

 

 

هزینه حقوق مدیریت مالکان

 

 

 

هزینه مالیات بر درآمد

 

 

 

 

جدول حاشیه فروش در حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...