مدارک لازم جهت ثبت شکایت مالیاتی

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شکایت مالیاتی

سازمان امور مالیاتی مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای عالی مالیاتی را به دو روش تعریف کرده است.

اول- مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای عالی مالیاتی در هنگام تسلیم حضوری شکوائیه:
1- فرم شکایت تکمیل شده:
– در خصوص اشخاص حقوقی امضای اشخاص صاحب امضای مجاز (اوراق و اسناد تعهدآور) براساس اساسنامه با ذکر نام و سمت به همراه مهر شرکت و تسلیم تصویر روزنامه رسمی مربوط.
– تصویر رسید شماره اقتصادی و شناسه ملی.
– در خصوص اشخاص حقیقی امضای مؤدی/مؤدیان با ذکر نام و تصویر کارت ملی.
– در خصوص تسلیم واخواهی از جانب وکیل مؤدی/مؤدیان ارائه تصویر وکالتنامه معتبر و مرتبط با موضوع واخواهی به انضمام قبض پرداخت حق تمبر موضوع بند د ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویر کارت ملی.

ثبت شکایت مالیاتی
– در خصوص شرکت‌های منحله ارائه تصویر حکم مدیر تصفیه که بیش از دو سال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد.
– در خصوص واخواهی اداره امور مالیاتی، مهر و امضای رئیس امور مالیاتی مربوط.
2- تصویر کامل رأی/آرای مورد شکایت که تاریخ ابلاغ آنها مشخص باشد.
تذکر 1: شکایت نسبت به رأی / آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (به استثنای آرای صادره در هیأت حل اختلاف مرحله بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم) که ظرف مهلت مقرر قانونی (بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در زمان تحویل مدارک به دبیرخانه شورای عالی مالیاتی نگذشته باشد) قابل ثبت می‌باشد.
تذکر2: امکان اضافه نمودن مدارک و لایحه به شکایت ثبت شده در فرآیند رسیدگی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
دوم – مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای مالیاتی در صورت تسلیم غیرحضوری شکوائیه (مرسوله پستی)
1- فرم شکایت تکمیل شده:
– در خصوص اشخاص حقوقی امضای اشخاص صاحب امضای مجاز (اوراق و اسناد تعهدآور) براساس اساسنامه با ذکر نام و سمت به همراه مهر شرکت و تسلیم تصویر روزنامه رسمی مربوط.

ثبت شکایت مالیاتی
– تصویر رسید شماره اقتصادی و شناسه ملی.
– در خصوص اشخاص حقیقی امضای مؤدی/مؤدیان با ذکر نام و تصویر کارت ملی.
– در خصوص تسلیم واخواهی از جانب وکیل مؤدی/مؤدیان ارائه تصویر وکالتنامه معتبر و مرتبط با موضوع واخواهی به انضمام قبض پرداخت حق تمبر موضوع بند د ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویر کارت ملی.

ثبت شکایت مالیاتی
– در خصوص شرکت‌های منحله ارائه تصویر حکم مدیر تصفیه که بیش از دو سال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد.
– در خصوص واخواهی اداره امور مالیاتی، مهر و امضای رئیس امور مالیاتی مربوط.
2- تصویر کامل رأی/آرای مورد شکایت که تاریخ ابلاغ آنها مشخص بوده و بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ آنها نگذشته باشد.
تذکر 1: مدارک شکایت باید منحصراً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی، نسبت به رأی/آرای قطعی (به استثنای آرای صادره در هیأت حل اختلاف مرحله بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم) که ظرف مهلت مقرر قانونی (بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ آن در زمان تحویل مدارک به پست، نگذشته باشد) ارسال گردد. همچنین پاکت مدارک ارسالی باید شامل بارکد اطلاعات محموله پستی و مهر و توزیع مربوط باشد.تذکر2: از ارسال مرسوله‌ها از طریق شرکت‌های حمل هوایی و یا سایر طرق خودداری گردد.تذکر3: امکان اضافه نمودن مدارک و لایحه به شکایت ثبت شده در فرآیند رسیدگی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...