هزینه قابل قبول مالیاتی تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23

تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23 الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود

تصویب نامه مالیاتی 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود:

الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود ، مبادرت به پیش فروش خودرو مینمایند ، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت ، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب میشود.

ب-در مواردی که طبق قراردادهای منعقده شده به علت انصراف مشتریان  یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات ، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت میکنند ،اضافه پرداختی مذکور نیز نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط  محسوب میگردد

تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود:

الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود ، مبادرت به پیش فروش خودرو مینمایند ، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت ، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب میشود. تصویب نامه مالیاتی 38282/ت 25538

ب-در مواردی که طبق قراردادهای منعقده شده به علت انصراف مشتریان  یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات ، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت میکنند ،اضافه پرداختی مذکور نیز نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط  محسوب میگردد

تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1380 بنا به پیشنهاد شماره 47109/ 3595-5/30 مورخ 14/8/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم مصوب -1366- تصویب نمود:

الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود ، مبادرت به پیش فروش خودرو مینمایند ، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبالغ پیش دریافت ، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب میشود.

ب-در مواردی که طبق قراردادهای منعقده شده به علت انصراف مشتریان  یا خودداری فروشنده از ایفای تعهدات ، تولید کنندگان مزبور وجهی علاوه بر وجوه دریافتی از مشتریان به آنان پرداخت میکنند ،اضافه پرداختی مذکور نیز نیز جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط  محسوب میگردد. تصویب نامه مالیاتی 38282/ت 25538

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...