تصویب نامه و تصمیم نامه 36052/ت21625هـ بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد

تصویب نامه

تصویب نامه مالیاتی 36052/ت21625هـ

*بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد
________________________________________

شماره: 36052/ت 21625هـ
تاریخ: 19/05/1378
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- محسوب می گردد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; 2- دستگاه¬هایی که بودجه آنها وسیله د…

قانون مالياتهاي

تصویب نامه مالیاتی 36052/ت21625هـ

*بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد
________________________________________

شماره: 36052/ت 21625هـ
تاریخ: 19/05/1378
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- محسوب می گردد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; 2- دستگاه¬هایی که بودجه آنها وسیله د…

قانون مالياتهاي

تصویب نامه و تصمیم نامه: 36052/ت21625هـ

*بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد
________________________________________

شماره: 36052/ت 21625هـ
تاریخ: 19/05/1378
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود : بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- محسوب می گردد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

مواد قانونی وابسته
ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; 2- دستگاه¬هایی که بودجه آنها وسیله د…

قانون مالياتهاي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...