تاییدیه مدیران

بیمه مرکزی
بیمه مرکزی
آذر ۱۶, ۱۳۹۶
پرسش وپاسخ حسابرسی
پرسش وپاسخ حسابرسی
آذر ۱۶, ۱۳۹۶
تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران یکی از استانداردهای حسابرسی می باشد ویکی از شواهد حسابرسی برای رسیدگی ومستند سازی حسابرسی جهت اظهار نظر بر صورتهای مالی می باشد وبا تاییدیه مدیران بر صحت صورتهای مالی اعتبار می بخشد

هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود.

 

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

ادامه مقاله

 

فهرست‌

 

 

بند
کلیات‌۲ – ۱
تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ اعلام‌ قبول‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌۳
تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌۹ – ۴
مستندسازی‌ اظهارات‌ مدیریت‌۱۴ – ۱۰
اقدامات‌ حسابرس‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌۱۵
تاریخ‌ اجرا۱۶
پیوست‌ : نمونه‌ تاییدیه‌ مدیران‌

 

 

این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی ۲۰۰ ” هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی ” مطالعه شود .

 

کلیــات‌

۱ –    هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود.

۲ –   حسابرس‌ در هر حسابرسی‌ باید تاییدیه‌ای‌ مناسب‌ از مدیران‌ دریافت‌ کند  .

 

تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ اعلام‌ قبول‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌

۳ –   حسابرس‌ باید شواهدی‌ را گردآوری‌ کند که‌ نشان‌ دهد مدیران‌، مسئولیت‌ ارائه‌ صحیح‌ صورتهای‌ مالی‌ را در انطباق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌، پذیرفته‌ و صورتهای‌ مالی‌ را تایید کرده‌اند. حسابرس‌ می‌تواند شواهد مربوط‌ به‌ پذیرش‌ چنین‌ مسئولیت‌ و تاییدی‌ را از طریق‌ تاییدیه‌ مدیران‌ (که‌ تاکید مجددی‌ است‌ بر صحت‌ ادعاهای‌ مدیریت‌ درباره‌ مندرجات‌ صورتهای‌ مالی‌) و نسخه‌ امضا شده‌ صورتهای‌ مالی‌ بدست‌ آورد .

 

تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌

۴ –   حسابرس‌ در مواردی‌ هم‌ که‌ منطقا انتظار نمی‌رود شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ دیگری‌ وجود داشته‌ باشد باید تاییدیه‌ مدیران‌ را درباره‌ موضوعات‌ با اهمیت‌ صورتهای‌ مالی‌، دریافت‌ کند . اگر اظهارات‌ شفاهی‌ مدیران‌ مکتوب‌ شود، احتمال‌ بروز سوءتفاهم‌ بین‌ حسابرس‌ و مدیریت‌، کاهش‌ می‌یابد . موضوعاتی‌ که‌ می‌تواند در تاییدیه‌ مدیران‌ مورد تایید قرار گیرد، در نمونه‌ پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

۵ –    تاییدیه‌ درخواستی‌ از مدیران‌ می‌تواند به‌ موضوعاتی‌ (شامل‌ رعایت‌ الزامات‌ قانونی‌) محدود شود که‌ به‌ تنهایی‌ یا در مجموع‌، از نظر حسابرس‌ با اهمیت‌ است‌. حسابرس‌ ممکن‌ است‌ برداشت‌ خود را از اهمیت‌ برخی‌ موضوعات‌ به‌ آگاهی‌ مدیران‌ برساند.

۶ –    مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌، در جریان‌ حسابرسی‌ و در پاسخ‌ به‌ پرسشهای‌ مشخص‌ حسابرس‌ و غیر آن‌، مطالبی‌ را به‌ حسابرس‌ اظهار می‌کند . در مواردی‌ که‌ چنین‌ مطالبــی‌ درباره‌ موضوعاتی‌ اظهار می‌شود که‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌، حسابرس‌ باید اقدامات‌ زیر را انجام‌ دهد :

الف‌- مدارک‌ مثبته‌ مربوط‌ را از منابع‌ داخل‌ یا خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ بدست‌ آورد.

ب‌  – منطقی‌ بودن‌ موارد ارائه‌ شده‌ و تطابق‌ آن‌ را با سایر شواهد حسابرسی‌ بدست‌ آمده‌، شامل‌ سایر اظهارات‌ مدیریت‌، ارزیابی‌ کند .

پ‌  – میزان‌ آگاهی‌ و تسلط‌ شخص‌ ارائه‌ کننده‌ آن‌ اظهارات‌ را با توجه‌ به‌ موقعیت‌ و رده‌ سازمانی‌ وی‌، ارزیابی‌ کند .

۷ –    تاییدیه‌ مدیران‌ نمی‌تواند و نباید جایگزین‌ سایر شواهدی‌ محسوب‌ شود که‌ حسابرس‌ منطقا می‌تواند انتظار بدست‌ آوردن‌ آنها را داشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌، تاییدیه‌ مدیران‌ در مورد بهای‌ تمام‌شده‌ یک‌ دارایی‌ نمی‌تواند جایگزین‌ مدارک‌ تحصیل‌ آن‌ دارایی‌ باشد که‌ حسابرس‌ بطور معمول‌ انتظار دستیابی‌ به‌ آنها را دارد . اگر حسابرس‌ نتواند شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را درباره‌ موضوعی‌ بدست‌ آورد که‌ اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ دارد، یا ممکن‌ است‌ داشته‌ باشد، و چنین‌ شواهدی‌ قاعدتا باید وجود داشته‌ باشد، این‌ امر موجب‌ محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ می‌شود، حتی‌ اگر تاییدیه‌ای‌ درباره‌ آن‌ نیز از مدیریت‌ دریافت‌ شده‌ باشد .

۸ –    گاه‌ تاییدیه‌ مدیران‌ ممکن‌ است‌ تنها شواهدی‌ باشد که‌ منطقا می‌توان‌ انتظار بدست‌ آوردن‌ آن‌ را داشت‌ ؛برای‌ مثال‌، حسابرس‌ قاعدتا انتظار ندارد که‌ شواهد حسابرسی‌ دیگری‌ جز تاییدیه‌ مدیران‌ را درباره‌ قصد مدیریت‌ از نگهداری‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ افزایش‌ ارزش‌ آن‌ در بلندمدت‌، بدست‌ آورد .

۹ –   اگریکی‌ از اظهارات‌ مدیریت‌ با سایر شواهد حسابرسی‌ مغایر باشد، حسابرس‌ باید دلایل‌ آن‌ را بررسی‌ و درصورت‌ لزوم‌، قابلیت‌ اعتماد سایر اظهارات‌ مدیریت‌ را دوباره‌ ارزیابی‌ کند .

 

 

مستندسازی‌ اظهارات‌ مدیریت‌

۱۰ – حسابرس‌ باید اظهارات‌ مدیریت‌ را از طریق‌ ثبت‌ خلاصه‌ مذاکرات‌ در کاربرگهای‌ حسابرسی‌ و دریافت‌ تاییدیه‌های‌ مدیران‌، مستند کند .

۱۱ – تاییدیه‌، مدرک‌ بمراتب‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ اظهارات‌ شفاهی‌ است‌ و باید پس‌ از ارائه‌ نسخه‌ امضا شده‌ صورتهای‌ مالی‌، به‌ شکل‌ تاییدیه‌ مدیران‌ دریافت‌ شود .

 

اجزای‌ اصلی‌ تاییدیه‌ مدیران‌

۱۲ – تاییدیه‌ مدیران‌ باید خطاب‌ به‌ حسابرس‌ باشد، اطلاعات‌ مشخصی‌ ارائه‌ دهد و به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ تاریخگذاری‌ و امضا شود .

۱۳ – تاییدیه‌ مدیران‌ نباید به‌ تاریخی‌ پس‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ تاریخگذاری‌ شود . درصورت‌ دریافت‌ تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ تاریخی‌ پیش‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌، بدیهی‌ است‌ برخی‌ مندرجات‌ آن‌ باید تا تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌، بهنگام‌ شود. در مواردی‌ خاص‌، تاییدیه‌های‌ جداگانه‌ای‌ ممکن‌ است‌ درباره‌ معاملات‌ یا رویدادهای‌ بخصوصی‌ (چون‌ عرضه‌ اوراق‌ بهادار به‌ عموم‌)، پس‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ نیز دریافت‌ شود.

۱۴ – در صورتی‌ که‌ تاییدیه‌ مدیران‌ در جلسه‌ هیات‌مدیره‌ تصویب‌ شده‌ باشد، امضای‌ آن‌ توسط‌ نمایندگانی‌ از هیات‌مدیره‌ مناسب‌ است‌. در غیر این‌ صورت‌، تاییدیه‌ مدیران‌ توسط‌ اکثریت‌ هیات‌مدیره‌ امضا می‌شود. در پاره‌ای‌ موارد، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بخواهد علاوه‌ بر تاییدیه‌ مدیران‌، از سایر اعضای‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ نیز تاییدیه‌هایی‌ درباره‌ موضوعاتی‌ خاص‌ دریافت‌ کند؛ برای‌ مثال‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بخواهد تاییدیه‌ای‌ مبنی‌بر رعایت‌ کامل‌ استانداردهای‌ بهداشتی‌ در تولید محصولات‌، از مسئول‌ آزمایشگاه‌ واحد مورد رسیدگی‌ دریافت‌ کند.

 

اقدامات‌ حسابرس‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌

۱۵ –   اگر مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ای‌ که‌ حسابرس‌ دریافت‌ آن‌ را ضروری‌ می‌داند خودداری‌ کنند، این‌ امر موجب‌ محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ می‌شود و حسابرس‌ باید نظر مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ کند.  در این‌ گونه‌ موارد، حسابرس‌ باید اعتمادی‌ که‌ در جریان‌ حسابرسی‌ نسبت‌ به‌ سایر اظهارات‌ مدیریت‌ داشته‌ است‌ و هرگونه‌ آثار احتمالی‌ خودداری‌ مدیریت‌ را از ارائه‌ تاییدیه‌ بر گزارش‌ حسابرس‌، ارزیابی‌ کند.

 

تاریخ‌ اجرا

۱۶ – این‌ استاندارد برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ از اول فروردین ۱۳۷۸ و پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌

 

 

 

مؤسسه حسابرسی کاربرد
احتراما

بدینوسیله تائید می گردد که اطلاعات مشروح در زیر که در رابطه با رسیدگی به صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ گروه در اختیار آن مؤسسه قرار گرفته ،‌در حد اطلاع و اعتقاد اینجانبان ،‌و با توجه به مقررات “ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،‌مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ ” ،‌درست و منصفانه است .

رویه های حسابداری

۱- رویه های حسابداری مورد استفاده ، به تفضیل در صورتهای مالی منعکس گردیده و با رویه های متخذه در صورتهای مالی سال قبل یکنواخت است .

۲- در تهیه صورتهای مالی گروهی ،‌تعدیلات لازم به منظور یکنواخت کردن رویه های حسابداری شرکتهای فرعی با رویه های گروه انجام شده است .

دارائیها
کلیات

۳- کلیه دارائیهایی که در برهه ای از سال به گروه تعلق داشته است در دفاتر ثبت شده و تمام دارائیهایی که در تاریخ ترازنامه به گروه تعلق داشته در ترازنامه انعکاس یافته است .

۴- کلیه دارائیهای منعکس در ترازنامه در تاریخ ترازنامه به گروه تعلق داشته و به استثنای موارد مندرج در بند ۵ زیر ، تماما در اختیار گروه بوده است .

۵- دارائیهای مشروح زیر ، علیرغم تعلق به گروه ‌در تاریخ ترازنامه در اختیار شرکت نبوده است :

مشخصات دارائی نام استفاده کننده توضیحات

۶- به استثنای موار زیر ، هیچیک از دارائیها در تاریخ ترازنامه در گرو اشخاص ثالث نبوده است :‌

مشخصات دارائی موضوع رهن ذینفع

دارائیهای نا مشهود

۷- منحصرا مخارجی که انتظار میرود در دوره های آتی برای شرکت منشاء تحصیل در آمد باشد ،‌به حساب دارائیهای ثابت نا مشهود منظور شده است .

۸- مبالغی که بابت ذخیره استهلاک دارائیهای نا مشهود منظور شده است ، طبق رویه های حسابداری که در صورتهای مالی تشریح محاسبه شده است .

۹- نرخها و روشهای استهلاک دارائیهای نا مشهود که با سال مالی قبل یکنواخت است ، چنان انتخاب شده که ارزش دفتری هر یک از اقلام ، متناسب با عمر مفید آن کاهش یابد .

دارائیهای ثابت مشهود

۱۰- کلیه مخارجی که طی سال مالی به حساب دارائیهای ثابت منظور شده ، ‌بیانگر مخارجی است که صرف خرید دارائیهای جدید و تعمیر اساسی دارائیهای موجود گردیده است . مخارج مزبور هیچیک از هزینه هائی را که نوعا به حساب سود و زیان منظور می گردد ،‌در بر نمی گیرد .

۱۱- ارزش ناخالص دفتری و استهلاک انباشته کلیه دارائیهائی که تا تاریخ ترازنامه فروخته یا اسقاط شده یا دیگر قابل استفاد نیست ،‌از حسابهای مربوط خارج شده است .

۱۲- الف – مبالغی که بابت دخیره استهلاک و ناباب شدن دارائیهای ثابت منظور شده ،‌ طبق رویه های حسابداری که در صورتهای مالی تشریح گردیده محاسبه شده است .
ب – نرخها و روشهای مربوط چنان انتخاب شده اند که خالص ارزش دفتری هر یک از اقلام دارائی در پایان عمر مفید اقتصادی آن معادل ارزش اسقاط دارائی خواهد بود .

ج – مبنای محاسبه استهلاک نسبت به سال قبل ، ‌تغییر نکرده است و هزینه ای که بر اساس آن به هر یک ازدوره های مالی تخصیص می یابد ، به نظر هیات مدیره کافی است ودر عین حال از میزان معقول تجاوز نمی کند .

۱۳- دارائیهای ثابتی که در طی سال مالی جاری مورد استفاده قرار نگرفته ، به شرح زیر است :

مشخصات دارائی خالص ارزش دفتری مدت عدم استفاده تا تاریخ ترازنامه علت عدم استفاده

تعهدات سرمایه ای

۱۴- در تاریخ ترازنامه ، گروه هیچگونه تعهدی در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای نداشته است .

یا ۱۴- در تاریخ ترازنامه تعهداتی در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای ، جمعاً در حدود مبلغ …………………….. ریال وجود داشته که از آن بابت قراردادهایی حدودا بمبلغ …………………………………. ریال منعقد گردیده است و حدود مبلغ ……………………….. ریال مخارج سرمایه ای نیز توسط هیات مدیره تصویب شده ولی هنوز قراردادی در این رابطه منعقد نگردیده است . بابت هیچیک از تعهدات مزبور ثبتی در حسابها بعمل نیامده است .

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته

۱۵- مالکیت شرکت اصلی نسبت به سرمایه گذاریهای فوق ( به شرح صورتهای مالی ) از نظر حقوقی کامل بوده وسرمایه گذاریهای مزبور تماماً در صورتهای مالی منظور و ذخیره لازم برای هر گونه کاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( یا :‌هیچگونه ذخیره ای برای کاهش ارزش آنها لازم نیست ) .

سایر سرمایه گذاریها ( بلند مدت و جاری )

۱۶- مالکیت گروه نسبت به سرمایه گذاریهای مزبور ( به شرح صورتهای مالی ) از نظر حقوقی کامل بوده و ذخیره لازم برای هر گونه کاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( یا :‌هیچگونه ذخیره ای برای کاهش ارزش لازم نیست . )

۱۷- هیات مدیره ، سرمایه گذاری در شرکتهایی را که سهام آنها نرخ بندی نشده است ( به شرح صورتهای مالی ) ارزشیابی کرده و با استفاده از ………………………………………….. * بعنوان مبنای ارزشیابی ، ‌مبالغ زیر حاصل شده است :

مشخصات سرمایه گذاری ارزشیابی هیات مدیره به ریال
بلند مدت

کوتاه مدت

موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت

۱۸- موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت که جمعا بمبلغ —————- ریال در ترازنامه گروه منعکس شده است ، کلیه موجودیهای جنسی و کارهای در جریان پیشرفت گروه در تاریخ ترازنامه را – صرفنظر از محل نگهداری آنها – در بر می گیرد ، لیکن موجودیهایی را که از طرف اشخاص ثالث ، بطور امانی نگهداری می گرددشامل نمی شود .

۱۹- مقادیر موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت به طرق زیر تعییین شده ( موارد زیر صرفا جنبه نمونه دارد و لازمست مطابق با ویژگیهای هر صاحبکار تعدیل گردد ) :

الف – موجودی مواد خام از سوابق انبار استخراج شده است و صحت مقادیر مندرج در سوابق انبار از طریق موجودی گیری مداوم ، به صورت حداقل یک نوبت در سال برای هر یک از انواع موجودی ، اثبات شده است . ( یا :‌رجوع شود به بند ذیل )

ب- موجودی کارهای در جریان پیشرفت از سوابق حسابداری گروه استخراج و صحت ارقام مزبور توسط مسئولین از طریق شمارش موجودی واقعی بر اساس نمونه گیری و نیز از طریق بررسی مانده های هر یک از سوابق تائید گردیده است . ارقام مربوط به دارائیهای ثابتی که توسط گروه ساخته می شود جزء کارهای در جریان پیشرفت گنجانده نشده ، بلکه به دارائیهای ثابت افزوده شده است .

ج ـ کالای ساخته شده ( و مواد خام ) از طریق شمارش سالانه که توسط کارکنان در تاریخ ———– بعمل آمده ،‌تعیین شد ه است . مقادیر موجودی از طریق شمارش ، توزین ، یا اندازه گیری موجودی واقعی تعیین ، و در مواردی که اعمال طرق مزبور عملی نبوده ، به نحو مناسب و معقولی توسط کارمندان مسئول بر آورده شده است .

د- در مورد کالای امانی موجود نزد اشخاص ثالث ، به تائیدیه های دریافتی اتکاء ‌شده است .

۲۰- برای کلیه سفارشات اجرا شده و پیمانهای تکمیل شده ،‌فاکتور صادر و به مشتریان ارسال شده است ، در هیچیک از این موارد کالای مربوطه جز موجودی به حساب نیامده است .

۲۱- برای کلیه بدهیهای گروه در رابطه با اقلامی که جزء موجویها به حساب آمده در صورتهای مالی ذخیره کامل منظور شده است .

۲۲- مبالغ مندرج در ترازنامه بابت موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت بیانگر مقادیر عینی است که به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی شده است .

۲۳- در تعیین بهای تمام شده موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت مبناهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است :‌
مبنای تعیین بهای تمام شده

الف – موارد خام اولین صادره از اولین وارده
ب- کارهای در جریان پیشرفت استاندارد
ج – کالای ساخته شده
د- ابزار سبک
هـ – کالای متفرقه
و – پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت

۲۴- بهای تمام شده بیانگر کلیه هزینه هایی است که گروه در جریان فعالیت معمول خود برای رساندن موجودی جنسی و کار در جریان پیشرفت به مکان و شرایط آنها در تاریخ ترازنامه متحمل شده است و بدین ترتیب شامل مواد اولیه مستقیم ، دستمزد تولیدی ، ‌مخارج مستقیم ،‌هزینه کارهای ارجاع شده به پیمانکاران دست دوم ،‌هزینه سر بار تولید وحصه ای از سایر هزینه های سر بار است که به رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط آن در تاریخ ترازنامه مربوط می شود . در تعیین بهای تمام شده ،‌تخصیص هزینه های سر بار بر اساس سطح معمول فعالیت گروه انجام شده است .

۲۵- در بر آورد خالص ارزش فروش ،‌کلیه هزینه های بعدی جهت تکمیل کالا و نیز هزینه های بازاریابی ، فروش و توزیع در نظر گرفته شده است .

۲۶- در تعیین ارزش کار پیمانهای بلند مدت در جریان پیشرفت ، سود مربوطه * به نحو منصفانه و معقول با توجه به درصد پیشرفت هر پیمان تعیین شده و برای کلیه بدهیهای احتمالی و زیانهای احتمالی آتی کلیه پیمانهای در جریان پیشرفت ( پیمانهایی که منعقد شده ولی تا تاریخ ترازنامه آغاز نشده است ** ) بر اساس بر آورد هزینه تا خاتمه کار ( شامل تخمین هزینه های جبران نقائص ،‌تعمیرات ،‌نگهداری ، جرایم و سایر هرینه های اضافی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست . ) در صورت لزوم ،‌ذخیره لازم در نظر گرفته شده است .

* چنانچه در نتیجه بررسیهای بعمل آمده مشخص شود که هیچیک از پیمانها نهایتا به سود منتهی نخواهد شد یا با توجه به درصد پیشرفت پیمانها ،‌اصل احتیاط حکم می کند که برای هیچیک از پیمانها نباید در این مرحله سودی به حساب گرفته شود . آنکاه لازمست عبارت “ سود مربوط به نحو منصفانه ……………………… تعییین شده و “ از بند ۲۶ حذف شود .

** انتظار نمی رود از محل پیمانهایی که منعقد شده ولی تا تاریخ ترازنامه آغاز نشده است زیابی متوجه شرکت گردد .

۲۷- در مقایسه با صورتهای مالی سال قبل هیچگونه تغییری در مبنای ارزشیابی و تعیین مقادیر موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت صورت نگرفته است .

موجودی بانکی و وجوه نقد

۲۸- کلیه وجوه نقد در تاریخ ترازنامه شمارش و مورد تائید است .

۲۹- به استثنای موارد زیر ،‌هیچیک از حسابهای بانکی مربوط به فعالیتهای گروه در داخل و خارج از کشور ، با نام اشخاص حقیقی نمی باشد :

نام بانک و شعبه مربوط شماره حساب نام صاحب بانک توضیحات

۳۰- کلیه حسابهای بانکی گروه در داخل و خارج از کشور طی سال مالی مورد گزارش اعم از فعال و راکد ( شامل حسابهای که طی سال مسدود شده است ) به قرار زیر می باشد ,

نام بانک شعبه شماره حساب

۳۱- کلیه معاملات بانکی در دفاتر گروه ثبت گردیده و به استثنای موارد زیرکلیه مغایرات موجود بین صورتحسابهای بانکی و دفاتر مشخص شده است . مواردی که در خصوص مغایرتی نیاز به اقدام اصلاحی بوده ،‌اقدام لازم بعمل آمده است .

سایر دارائیهای جاری

۳۲- به نظر هیات مدیره ، حداقل مبلغی که جریان عادی فعالیت گروه ، از تبدیل سایر دارائیهای جاری به وجه نقد عاید خواهد شد ، معادل مبلغی است که بابت دارائیهای مزبور درصورتهای مالی منعکس شده است . بخصوص مبالغ مندرج در صورتهای مالی بابت بدهکاران ، تماما ، مطالبات یا پیش پرداختهایی معتبر است و برای مطالبات مشکوک الوصول ، برگشت از فروش ،‌و تخفیفات ذخیره کافی منظور ، و کلیه مطالباتی که عدم امکان وصول آنها محرز گردیده از ردیف مطالبات خارج و هزینه شده است .

بدهیها

نکات مهم

۳۳- مبالغ مندرج در صورتهای مالی بابت بدهیها ،‌کلیه بدهیهای شرکت در تاریخ ترازنامه را در بر می گیرد . بخصوص در رابطه با کلیه اقلامی که جزء‌موجودی جنسی به حساب آمده ، و نیز کلیه خرید هایی که مالکیت اقلام خریداری شده قبل از تاریخ ترازنامه به گروه منتقل شده ( شامل موجودی بین راهی و کلیه هزینه هایی که تعلق گرفته و تا آن تاریخ پرداخت نشده ) ،‌بدهیهای مربوط در صورتهای مالی منظور شده است .

بدهی مالیاتی

۳۴- ذخیره مالیات بر درآمد و سایر ذخیره های احتیاطی که از این بایت در ترازنامه منظور شده است ، برای تامین کلیه بدهیهای مالیاتی کروه ، اعم از قطعی و احتمالی ، کفایت می کند . مالیات مربوط به کلیه دوره های قبل از ………………………. پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی دریافت شده است .

ذخیره بابت زیان

۳۵- در مقابل کلیه زیانهای قابل ملاحظه ای که در نتیجه عملیات گروه تا تاریخ ترازنامه از طریق اقدامات حقوقی یا غیر حقوقی ، متوجه گروه شده یا انتظار میرود متوجه گردد ( از جمله در مقابل زیانهای حاصل از قراردادهای خرید و فروش سلف * ) ، دخیره کافی در صورتهای مالی منظور شده است .

بدهیهای احتمالی

۳۶- در تاریخ ترازنامه ، گروه هیچگونه بدهی احتمالی ندارد .
یا
۳۶- در قبال کلیه پیشامدهای احتمالی که بنظر هیات مدیره با احتمال زیاد منجر به ایجاد بدهی برای گروه خواهد شد ، ذخیره کافی در صورتهای مالی منظور شده است . همچنین کلیه موارد که ایجاد بدهی صرفا ممکن یا
محتمل است ،‌ جمعا به حدود …………………………… ریال بالغ می شود و در یاداشت توضیحی شماره ………………………. صورتهای مالی افشاء شده است .

تعهدات

( توجه :‌ تعهدات سرمایه ای قبلا تحت عنوان دارائیهای ثابت ذکر شده است . )

۳۷- به استثنای موارد زیر هیچگونه تعهد قابل توجهی مبنی بر خرید سلف مواد اولیه یا چیزهای دیگر به نرخی بیش از قیمت رایج بازار یا اضافه بر نیاز عادی گروه وجود نداشته است .

۳۸- به استثنای موارد زیر ،‌هیچگونه تعهد قابل توجهی مبنی بر فروش سلف محصولات گروه به نرخی کمتر از قیمت رایج بازار وجود نداشته است :‌

۳۹- به استثنای موارد زیر هیچگونه تعهدی در رابطه با خرید یا فروش سرمایه گذاریهای گروه وجود ندشته است .

۴۰- هیچگونه تعهد یا قرارداد دیگری که خلاف مصالح گروه بوده ( یا در آینده باشد ) وجود نداشته است .

۴۱- در صورت افزایش سرمایه به جز آنچه در صورتهای مالی منعکس است . هیچگونه امتیازی در مورد خرید سهام به هیچکس اعطاء نشده است .

۴۲- به استثنای موارد زیر ، هیچگونه قراردادی که به موجب آن ، یکی از بدهیهای گروه مقدم بر پرداخت بدهی دیگری باشد وجود نداشته است :‌

۴۳- به استثنای موارد زیر ، و در حد اطلاع هیات مدیره ،‌هیچیک از بدهیهای شرکت طرف معامله اولویتی نسبت به مبالغ قابل پرداخت به گروه نداشته است :

۴۴- کلیه معاملات خارجی و داخلی انجام شده طی سال مالی مورد رسیدگی و همچنین هر گونه تخفیف یا کمیسیون در یافتی از این بابت به طور کامل و صحیح در دفاتر ثبت شده است .
۴۵- به استثنای موارد زیر ، هیچگونه تخلفی در مورد شرایط مربوط به باز پرداخت اصل و پرداخت سود تضمین شده سهام ( سهام ممتاز ) یا تسهیلات اعتباری دریافتی رخ نداده و هیچیک از مقررات ،‌تعهدات یا قراردادهای مربوط نقض نگردیده است :

۴۶- به استثنای مواردی که در صورتهای مالی افشاء شده ، هیچیک از عوامل زیر تاثیر قابل اهمیتی بر نتیجه عملیات سال مالی موردرسیدگی نداشته است :

الف – معاملاتی به جز معاملات عادی گروه.
ب- وضعیتهای ماهیتاً استثنایی یا غیر مذکور .
ج – هزینه یا درآمد مربوط به سنوات قبل
د – هرگونه تغییر رویه حسابداری

معاملات با اشخاص وابسته

۴۷- طی سال مالی مورد گزارش ، هیچ نوع معامله مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ انجام نشده است .
یا
۴۷- معاملات زیر که مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه است . تنها معاملاتی از این نوع می باشد که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته است . طبق قانون ………………………………….. تجارت ، کلیه معاملات زیر از طریق اخذ رای و به موجب صورتجلسه مربوط ( فتوکپی پیوست ) به تصویب هیات مدیره رسیده است :

نام نوع وابستگی شرح معامله مبلغ به ریال

۴۸- از تاریخ ترازنامه تا کنون به استثنای موارد زیر ،‌هیچگونه تغییرات قابل اهمیت دیگری در موارد مذکور در بند های فوق روی نداده است :

۴۹- از تاریخ ترازنامه تا کنون ، هیچگونه رویداری که بر صورتهای مالی تاثیر مهمی گذارد ، رخ نداده است . مضافا هیچگونه رویدادی رخ نداده است که در عین بی تاثیر بودن بر صورتهای مالی ، افشای آن به سبب میزان اهمیت رویداد ضرورت یابد .
یا
۴۹- اهم رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که تعدیل صورتهای مالی یا افشای رویداد در صورتهای مالی را ایجاب نماید ،‌بشرح زیر است :‌

بیمه

۵۰- در سال مالی مورد گزارش ، کلیه دارائیها وحیطه های ریسکی فعالیت گروه که قابل بیمه شدن می باشد ( بخصوص زیانهای تبعی ) ، به استثنای موارد زیر ، به نظر هیات مدیره ، بنحو مطلوبی تحت پوشش بیمه ای قرار داشته و بیمه نامه های موبوط در تاریخ ترازنامه معتبر بوده است .

صورتجلسات

۵۱- صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی که دردفتر صورتجلسات ثبت شده است ،‌حاوی سابقه کامل و موثقی از شرح کار و تصمیمات این جلسات طی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و کلیه جلسات بعدی تا تاریخ ……………………….. ( جلسه شماره ……………. تا …………….. ) می باشد . کپی های ارائه شده به حسابرسان شامل کلیه صورتجلسات مذکور بوده است.

سهام و حقوق و مزایای هیات مدیره

۵۲- اسامی اعضای هیات مدیره ، همراه با مشخصات حقوق آنان نسبت به سهام شرکت اصلی در آغاز و پایان سال مالی و حقوق و مزایای آنها در جدول پیوست قید شده است :

سهام و حقوق و مزایای هیات مدیره

۵۳- کلیه دریافتها و پرداختها یا در دفاتر ثبت شده و یا ، در غیر اینصورت ، توضیحات لازم به حسابرسان ارائه شده است . مگر در موارد زیر که توضیحات لازم ذیلا ارائه می شود .:

۵۴- در یافتها و پرداختهای مندرج در جدول پیوست که فاقد مدارک مثبته بوده ،‌در ارتباط با فعالیت تجاری گروه دریافت / پرداخت شده است .

۵۵- کلیه تعدیلات و اصلاحات لازم جهت مطابقت دفاتر با صورتهای مالی حسابرسی شده ، بعمل آمده و یا خواهد آمد .

احتیاجات نقدی آتی

۵۶- به نظر هیات مدیره ،‌گروه برای تامین فعالیتهای مالی و تعهدات خود طی ۱۲ ماه آتی ( از تاریخ ترازنامه ) ،‌منابع نقدی کافی در اختیار خواهد داشت .

رعایت قوانین و مقررات

۵۷- در سال مالی مورد گزارش ، هیچگونه رویداد یا معامله ای که ماهیت غیر قانونی داشته و عدم افشای آن صورتهای مالی را گمراه کننه سازد ،‌وجود نداشته است .

۵۸- مدیر عامل طی دوره تصدی خود مدیریت عامل هیچ شرکتی دیگری را به عهده نداشته باشد .

۵۹- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت دریافت نکرده و شرکت هیچیک از دیون آنها را تضمین یا تعهد نکرده است ( در غیر این صورت موارد مربوط باید همراه با توصیحات لازم ذکر گردد . )

۶۰- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره هیچگونه معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام نداده اند ( در غیر این صورت موارد موبوط باید همراه با توضیحات لازم ذکر گردد . )

۶۱- اعضای غیر موظف هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود ‌،به استثنای مبالغ مندرج در جدول بند ۵۲ مصوبه مجمع عمومی به آنان پرداخت شده ،‌ هیچگونه وجهی از شرکت دریافت نکرده اند .

یا

۶۱- ( به جای عبارت “ هیچگونه وجهی از شرکت دریافت نکرده اند ” ) : مبالغی به شرح زیر دریافت کرده اند :‌
شرح ریال

۶۲- گروه طی سال مالی مورد گزارش در زمینه توزیع و فروش کالای خود تابع مقررات خاص …………………………. ( نام نهاد یا سازمان ذیصلاح ) بوده و به استثنای مواد زیر ، ضوابط مزبور به طور کامل رعایت شده است .

یا

۶۲- گروه طی سال مالی مورد گزارش ،‌در زمینه توزیع و فروش کالای خود تابع مقررات خاص نهاد یا سازمان بخصوصی نبوده و ضوابط توزیع و فروش به شرح صورتجلسه مورد ………………………………. هیات مدیره ( یا :‌توسط …………………….. ) تعیین و ،‌به استثنای موارد زیر به طور کامل رعایت شده است .

با تقدیم احترام
اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت امضاء

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.