تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران

تاییدیه مدیران یکی از استانداردهای حسابرسی می باشد ویکی از شواهد حسابرسی برای رسیدگی ومستند سازی حسابرسی جهت اظهار نظر بر صورتهای مالی می باشد وبا تاییدیه مدیران بر صحت صورتهای مالی اعتبار می بخشد

هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود.

 

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

[button title=”ادامه مقاله” link=”https://www.armanpardaz.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/” target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”red” font_color=”black” size=”3″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

 

فهرست‌

 

 

بند
کلیات‌ ۲ – ۱
تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ اعلام‌ قبول‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ ۳
تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌ ۹ – ۴
مستندسازی‌ اظهارات‌ مدیریت‌ ۱۴ – ۱۰
اقدامات‌ حسابرس‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ ۱۵
تاریخ‌ اجرا ۱۶
پیوست‌ : نمونه‌ تاییدیه‌ مدیران‌

 

 

این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی ۲۰۰ ” هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی ” مطالعه شود .

 

کلیــات‌

۱ –    هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ از تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌، روشهای‌ ارزیابی‌ و مستندسازی‌ آن‌ و بیان‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ مناسب‌ باید انجام‌ شود.

۲ –   حسابرس‌ در هر حسابرسی‌ باید تاییدیه‌ای‌ مناسب‌ از مدیران‌ دریافت‌ کند  .

 

تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ اعلام‌ قبول‌ مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌

۳ –   حسابرس‌ باید شواهدی‌ را گردآوری‌ کند که‌ نشان‌ دهد مدیران‌، مسئولیت‌ ارائه‌ صحیح‌ صورتهای‌ مالی‌ را در انطباق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌، پذیرفته‌ و صورتهای‌ مالی‌ را تایید کرده‌اند. حسابرس‌ می‌تواند شواهد مربوط‌ به‌ پذیرش‌ چنین‌ مسئولیت‌ و تاییدی‌ را از طریق‌ تاییدیه‌ مدیران‌ (که‌ تاکید مجددی‌ است‌ بر صحت‌ ادعاهای‌ مدیریت‌ درباره‌ مندرجات‌ صورتهای‌ مالی‌) و نسخه‌ امضا شده‌ صورتهای‌ مالی‌ بدست‌ آورد .

 

تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از شواهد حسابرسی‌

۴ –   حسابرس‌ در مواردی‌ هم‌ که‌ منطقا انتظار نمی‌رود شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ دیگری‌ وجود داشته‌ باشد باید تاییدیه‌ مدیران‌ را درباره‌ موضوعات‌ با اهمیت‌ صورتهای‌ مالی‌، دریافت‌ کند . اگر اظهارات‌ شفاهی‌ مدیران‌ مکتوب‌ شود، احتمال‌ بروز سوءتفاهم‌ بین‌ حسابرس‌ و مدیریت‌، کاهش‌ می‌یابد . موضوعاتی‌ که‌ می‌تواند در تاییدیه‌ مدیران‌ مورد تایید قرار گیرد، در نمونه‌ پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

۵ –    تاییدیه‌ درخواستی‌ از مدیران‌ می‌تواند به‌ موضوعاتی‌ (شامل‌ رعایت‌ الزامات‌ قانونی‌) محدود شود که‌ به‌ تنهایی‌ یا در مجموع‌، از نظر حسابرس‌ با اهمیت‌ است‌. حسابرس‌ ممکن‌ است‌ برداشت‌ خود را از اهمیت‌ برخی‌ موضوعات‌ به‌ آگاهی‌ مدیران‌ برساند.

۶ –    مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌، در جریان‌ حسابرسی‌ و در پاسخ‌ به‌ پرسشهای‌ مشخص‌ حسابرس‌ و غیر آن‌، مطالبی‌ را به‌ حسابرس‌ اظهار می‌کند . در مواردی‌ که‌ چنین‌ مطالبــی‌ درباره‌ موضوعاتی‌ اظهار می‌شود که‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌، حسابرس‌ باید اقدامات‌ زیر را انجام‌ دهد :

الف‌- مدارک‌ مثبته‌ مربوط‌ را از منابع‌ داخل‌ یا خارج‌ از واحد مورد رسیدگی‌ بدست‌ آورد.

ب‌  – منطقی‌ بودن‌ موارد ارائه‌ شده‌ و تطابق‌ آن‌ را با سایر شواهد حسابرسی‌ بدست‌ آمده‌، شامل‌ سایر اظهارات‌ مدیریت‌، ارزیابی‌ کند .

پ‌  – میزان‌ آگاهی‌ و تسلط‌ شخص‌ ارائه‌ کننده‌ آن‌ اظهارات‌ را با توجه‌ به‌ موقعیت‌ و رده‌ سازمانی‌ وی‌، ارزیابی‌ کند .

۷ –    تاییدیه‌ مدیران‌ نمی‌تواند و نباید جایگزین‌ سایر شواهدی‌ محسوب‌ شود که‌ حسابرس‌ منطقا می‌تواند انتظار بدست‌ آوردن‌ آنها را داشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌، تاییدیه‌ مدیران‌ در مورد بهای‌ تمام‌شده‌ یک‌ دارایی‌ نمی‌تواند جایگزین‌ مدارک‌ تحصیل‌ آن‌ دارایی‌ باشد که‌ حسابرس‌ بطور معمول‌ انتظار دستیابی‌ به‌ آنها را دارد . اگر حسابرس‌ نتواند شواهد کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ را درباره‌ موضوعی‌ بدست‌ آورد که‌ اثر با اهمیتی‌ بر صورتهای‌ مالی‌ دارد، یا ممکن‌ است‌ داشته‌ باشد، و چنین‌ شواهدی‌ قاعدتا باید وجود داشته‌ باشد، این‌ امر موجب‌ محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ می‌شود، حتی‌ اگر تاییدیه‌ای‌ درباره‌ آن‌ نیز از مدیریت‌ دریافت‌ شده‌ باشد .

۸ –    گاه‌ تاییدیه‌ مدیران‌ ممکن‌ است‌ تنها شواهدی‌ باشد که‌ منطقا می‌توان‌ انتظار بدست‌ آوردن‌ آن‌ را داشت‌ ؛برای‌ مثال‌، حسابرس‌ قاعدتا انتظار ندارد که‌ شواهد حسابرسی‌ دیگری‌ جز تاییدیه‌ مدیران‌ را درباره‌ قصد مدیریت‌ از نگهداری‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ افزایش‌ ارزش‌ آن‌ در بلندمدت‌، بدست‌ آورد .

۹ –   اگریکی‌ از اظهارات‌ مدیریت‌ با سایر شواهد حسابرسی‌ مغایر باشد، حسابرس‌ باید دلایل‌ آن‌ را بررسی‌ و درصورت‌ لزوم‌، قابلیت‌ اعتماد سایر اظهارات‌ مدیریت‌ را دوباره‌ ارزیابی‌ کند .

 

 

مستندسازی‌ اظهارات‌ مدیریت‌

۱۰ – حسابرس‌ باید اظهارات‌ مدیریت‌ را از طریق‌ ثبت‌ خلاصه‌ مذاکرات‌ در کاربرگهای‌ حسابرسی‌ و دریافت‌ تاییدیه‌های‌ مدیران‌، مستند کند .

۱۱ – تاییدیه‌، مدرک‌ بمراتب‌ بهتری‌ نسبت‌ به‌ اظهارات‌ شفاهی‌ است‌ و باید پس‌ از ارائه‌ نسخه‌ امضا شده‌ صورتهای‌ مالی‌، به‌ شکل‌ تاییدیه‌ مدیران‌ دریافت‌ شود .

 

اجزای‌ اصلی‌ تاییدیه‌ مدیران‌

۱۲ – تاییدیه‌ مدیران‌ باید خطاب‌ به‌ حسابرس‌ باشد، اطلاعات‌ مشخصی‌ ارائه‌ دهد و به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ تاریخگذاری‌ و امضا شود .

۱۳ – تاییدیه‌ مدیران‌ نباید به‌ تاریخی‌ پس‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ تاریخگذاری‌ شود . درصورت‌ دریافت‌ تاییدیه‌ مدیران‌ به‌ تاریخی‌ پیش‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌، بدیهی‌ است‌ برخی‌ مندرجات‌ آن‌ باید تا تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌، بهنگام‌ شود. در مواردی‌ خاص‌، تاییدیه‌های‌ جداگانه‌ای‌ ممکن‌ است‌ درباره‌ معاملات‌ یا رویدادهای‌ بخصوصی‌ (چون‌ عرضه‌ اوراق‌ بهادار به‌ عموم‌)، پس‌ از تاریخ‌ گزارش‌ حسابرس‌ نیز دریافت‌ شود.

۱۴ – در صورتی‌ که‌ تاییدیه‌ مدیران‌ در جلسه‌ هیات‌مدیره‌ تصویب‌ شده‌ باشد، امضای‌ آن‌ توسط‌ نمایندگانی‌ از هیات‌مدیره‌ مناسب‌ است‌. در غیر این‌ صورت‌، تاییدیه‌ مدیران‌ توسط‌ اکثریت‌ هیات‌مدیره‌ امضا می‌شود. در پاره‌ای‌ موارد، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بخواهد علاوه‌ بر تاییدیه‌ مدیران‌، از سایر اعضای‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ نیز تاییدیه‌هایی‌ درباره‌ موضوعاتی‌ خاص‌ دریافت‌ کند؛ برای‌ مثال‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ بخواهد تاییدیه‌ای‌ مبنی‌بر رعایت‌ کامل‌ استانداردهای‌ بهداشتی‌ در تولید محصولات‌، از مسئول‌ آزمایشگاه‌ واحد مورد رسیدگی‌ دریافت‌ کند.

 

اقدامات‌ حسابرس‌ در صورت‌ خودداری‌ مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌

۱۵ –   اگر مدیران‌ از ارائه‌ تاییدیه‌ای‌ که‌ حسابرس‌ دریافت‌ آن‌ را ضروری‌ می‌داند خودداری‌ کنند، این‌ امر موجب‌ محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ می‌شود و حسابرس‌ باید نظر مشروط‌ یا عدم‌ اظهارنظر ارائه‌ کند.  در این‌ گونه‌ موارد، حسابرس‌ باید اعتمادی‌ که‌ در جریان‌ حسابرسی‌ نسبت‌ به‌ سایر اظهارات‌ مدیریت‌ داشته‌ است‌ و هرگونه‌ آثار احتمالی‌ خودداری‌ مدیریت‌ را از ارائه‌ تاییدیه‌ بر گزارش‌ حسابرس‌، ارزیابی‌ کند.

 

تاریخ‌ اجرا

۱۶ – این‌ استاندارد برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ از اول فروردین ۱۳۷۸ و پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌

 

 

 

مؤسسه حسابرسی كاربرد
احتراما

بدينوسيله تائيد مي گردد كه اطلاعات مشروح در زير كه در رابطه با رسيدگي به صورتهاي مالي سال منتهي به 29/12/1388 گروه در اختيار آن مؤسسه قرار گرفته ،‌در حد اطلاع و اعتقاد اينجانبان ،‌و با توجه به مقررات “ قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ،‌مصوب اسفند ماه 1347 ” ،‌درست و منصفانه است .

رويه هاي حسابداري

1- رويه هاي حسابداري مورد استفاده ، به تفضيل در صورتهاي مالي منعكس گرديده و با رويه هاي متخذه در صورتهاي مالي سال قبل يكنواخت است .

2- در تهيه صورتهاي مالي گروهي ،‌تعديلات لازم به منظور يكنواخت كردن رويه هاي حسابداري شركتهاي فرعي با رويه هاي گروه انجام شده است .

دارائيها
كليات

3- كليه دارائيهايي كه در برهه اي از سال به گروه تعلق داشته است در دفاتر ثبت شده و تمام دارائيهايي كه در تاريخ ترازنامه به گروه تعلق داشته در ترازنامه انعكاس يافته است .

4- كليه دارائيهاي منعكس در ترازنامه در تاريخ ترازنامه به گروه تعلق داشته و به استثناي موارد مندرج در بند 5 زير ، تماما در اختيار گروه بوده است .

5- دارائيهاي مشروح زير ، عليرغم تعلق به گروه ‌در تاريخ ترازنامه در اختيار شركت نبوده است :

مشخصات دارائي نام استفاده كننده توضيحات

6- به استثناي موار زير ، هيچيك از دارائيها در تاريخ ترازنامه در گرو اشخاص ثالث نبوده است :‌

مشخصات دارائي موضوع رهن ذينفع

دارائيهاي نا مشهود

7- منحصرا مخارجي كه انتظار ميرود در دوره هاي آتي براي شركت منشاء تحصيل در آمد باشد ،‌به حساب دارائيهاي ثابت نا مشهود منظور شده است .

8- مبالغي كه بابت ذخيره استهلاك دارائيهاي نا مشهود منظور شده است ، طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح محاسبه شده است .

9- نرخها و روشهاي استهلاك دارائيهاي نا مشهود كه با سال مالي قبل يكنواخت است ، چنان انتخاب شده كه ارزش دفتري هر يك از اقلام ، متناسب با عمر مفيد آن كاهش يابد .

دارائيهاي ثابت مشهود

10- كليه مخارجي كه طي سال مالي به حساب دارائيهاي ثابت منظور شده ، ‌بيانگر مخارجي است كه صرف خريد دارائيهاي جديد و تعمير اساسي دارائيهاي موجود گرديده است . مخارج مزبور هيچيك از هزينه هائي را كه نوعا به حساب سود و زيان منظور مي گردد ،‌در بر نمي گيرد .

11- ارزش ناخالص دفتري و استهلاك انباشته كليه دارائيهائي كه تا تاريخ ترازنامه فروخته يا اسقاط شده يا ديگر قابل استفاد نيست ،‌از حسابهاي مربوط خارج شده است .

12- الف – مبالغي كه بابت دخيره استهلاك و ناباب شدن دارائيهاي ثابت منظور شده ،‌ طبق رويه هاي حسابداري كه در صورتهاي مالي تشريح گرديده محاسبه شده است .
ب – نرخها و روشهاي مربوط چنان انتخاب شده اند كه خالص ارزش دفتري هر يك از اقلام دارائي در پايان عمر مفيد اقتصادي آن معادل ارزش اسقاط دارائي خواهد بود .

ج – مبناي محاسبه استهلاك نسبت به سال قبل ، ‌تغيير نكرده است و هزينه اي كه بر اساس آن به هر يك ازدوره هاي مالي تخصيص مي يابد ، به نظر هيات مديره كافي است ودر عين حال از ميزان معقول تجاوز نمي كند .

13- دارائيهاي ثابتي كه در طي سال مالي جاري مورد استفاده قرار نگرفته ، به شرح زير است :

مشخصات دارائي خالص ارزش دفتري مدت عدم استفاده تا تاريخ ترازنامه علت عدم استفاده

تعهدات سرمايه اي

14- در تاريخ ترازنامه ، گروه هيچگونه تعهدي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي نداشته است .

يا 14- در تاريخ ترازنامه تعهداتي در رابطه با انجام مخارج سرمايه اي ، جمعاً در حدود مبلغ …………………….. ريال وجود داشته كه از آن بابت قراردادهايي حدودا بمبلغ …………………………………. ريال منعقد گرديده است و حدود مبلغ ……………………….. ريال مخارج سرمايه اي نيز توسط هيات مديره تصويب شده ولي هنوز قراردادي در اين رابطه منعقد نگرديده است . بابت هيچيك از تعهدات مزبور ثبتي در حسابها بعمل نيامده است .

سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته

15- مالكيت شركت اصلي نسبت به سرمايه گذاريهاي فوق ( به شرح صورتهاي مالي ) از نظر حقوقي كامل بوده وسرمايه گذاريهاي مزبور تماماً در صورتهاي مالي منظور و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( يا :‌هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش آنها لازم نيست ) .

ساير سرمايه گذاريها ( بلند مدت و جاري )

16- مالكيت گروه نسبت به سرمايه گذاريهاي مزبور ( به شرح صورتهاي مالي ) از نظر حقوقي كامل بوده و ذخيره لازم براي هر گونه كاهش ارزش آنها در نظر گرفته شده است ( يا :‌هيچگونه ذخيره اي براي كاهش ارزش لازم نيست . )

17- هيات مديره ، سرمايه گذاري در شركتهايي را كه سهام آنها نرخ بندي نشده است ( به شرح صورتهاي مالي ) ارزشيابي كرده و با استفاده از ………………………………………….. * بعنوان مبناي ارزشيابي ، ‌مبالغ زير حاصل شده است :

مشخصات سرمايه گذاري ارزشيابي هيات مديره به ريال
بلند مدت

كوتاه مدت

موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت

18- موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت كه جمعا بمبلغ —————- ريال در ترازنامه گروه منعكس شده است ، كليه موجوديهاي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت گروه در تاريخ ترازنامه را – صرفنظر از محل نگهداري آنها – در بر مي گيرد ، ليكن موجوديهايي را كه از طرف اشخاص ثالث ، بطور اماني نگهداري مي گرددشامل نمي شود .

19- مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت به طرق زير تعييين شده ( موارد زير صرفا جنبه نمونه دارد و لازمست مطابق با ويژگيهاي هر صاحبكار تعديل گردد ) :

الف – موجودي مواد خام از سوابق انبار استخراج شده است و صحت مقادير مندرج در سوابق انبار از طريق موجودي گيري مداوم ، به صورت حداقل يك نوبت در سال براي هر يك از انواع موجودي ، اثبات شده است . ( يا :‌رجوع شود به بند ذيل )

ب- موجودي كارهاي در جريان پيشرفت از سوابق حسابداري گروه استخراج و صحت ارقام مزبور توسط مسئولين از طريق شمارش موجودي واقعي بر اساس نمونه گيري و نيز از طريق بررسي مانده هاي هر يك از سوابق تائيد گرديده است . ارقام مربوط به دارائيهاي ثابتي كه توسط گروه ساخته مي شود جزء كارهاي در جريان پيشرفت گنجانده نشده ، بلكه به دارائيهاي ثابت افزوده شده است .

ج ـ كالاي ساخته شده ( و مواد خام ) از طريق شمارش سالانه كه توسط كاركنان در تاريخ ———– بعمل آمده ،‌تعيين شد ه است . مقادير موجودي از طريق شمارش ، توزين ، يا اندازه گيري موجودي واقعي تعيين ، و در مواردي كه اعمال طرق مزبور عملي نبوده ، به نحو مناسب و معقولي توسط كارمندان مسئول بر آورده شده است .

د- در مورد كالاي اماني موجود نزد اشخاص ثالث ، به تائيديه هاي دريافتي اتكاء ‌شده است .

20- براي كليه سفارشات اجرا شده و پيمانهاي تكميل شده ،‌فاكتور صادر و به مشتريان ارسال شده است ، در هيچيك از اين موارد كالاي مربوطه جز موجودي به حساب نيامده است .

21- براي كليه بدهيهاي گروه در رابطه با اقلامي كه جزء موجويها به حساب آمده در صورتهاي مالي ذخيره كامل منظور شده است .

22- مبالغ مندرج در ترازنامه بابت موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت بيانگر مقادير عيني است كه به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزيابي شده است .

23- در تعيين بهاي تمام شده موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت مبناهاي زير مورد استفاده قرار گرفته است :‌
مبناي تعيين بهاي تمام شده

الف – موارد خام اولين صادره از اولين وارده
ب- كارهاي در جريان پيشرفت استاندارد
ج – كالاي ساخته شده
د- ابزار سبك
هـ – كالاي متفرقه
و – پيمانهاي بلند مدت در جريان پيشرفت

24- بهاي تمام شده بيانگر كليه هزينه هايي است كه گروه در جريان فعاليت معمول خود براي رساندن موجودي جنسي و كار در جريان پيشرفت به مكان و شرايط آنها در تاريخ ترازنامه متحمل شده است و بدين ترتيب شامل مواد اوليه مستقيم ، دستمزد توليدي ، ‌مخارج مستقيم ،‌هزينه كارهاي ارجاع شده به پيمانكاران دست دوم ،‌هزينه سر بار توليد وحصه اي از ساير هزينه هاي سر بار است كه به رساندن كالا يا خدمات به مكان و شرايط آن در تاريخ ترازنامه مربوط مي شود . در تعيين بهاي تمام شده ،‌تخصيص هزينه هاي سر بار بر اساس سطح معمول فعاليت گروه انجام شده است .

25- در بر آورد خالص ارزش فروش ،‌كليه هزينه هاي بعدي جهت تكميل كالا و نيز هزينه هاي بازاريابي ، فروش و توزيع در نظر گرفته شده است .

26- در تعيين ارزش كار پيمانهاي بلند مدت در جريان پيشرفت ، سود مربوطه * به نحو منصفانه و معقول با توجه به درصد پيشرفت هر پيمان تعيين شده و براي كليه بدهيهاي احتمالي و زيانهاي احتمالي آتي كليه پيمانهاي در جريان پيشرفت ( پيمانهايي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است ** ) بر اساس بر آورد هزينه تا خاتمه كار ( شامل تخمين هزينه هاي جبران نقائص ،‌تعميرات ،‌نگهداري ، جرايم و ساير هرينه هاي اضافي كه تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست . ) در صورت لزوم ،‌ذخيره لازم در نظر گرفته شده است .

* چنانچه در نتيجه بررسيهاي بعمل آمده مشخص شود كه هيچيك از پيمانها نهايتا به سود منتهي نخواهد شد يا با توجه به درصد پيشرفت پيمانها ،‌اصل احتياط حكم مي كند كه براي هيچيك از پيمانها نبايد در اين مرحله سودي به حساب گرفته شود . آنكاه لازمست عبارت “ سود مربوط به نحو منصفانه ……………………… تعييين شده و “ از بند 26 حذف شود .

** انتظار نمي رود از محل پيمانهايي كه منعقد شده ولي تا تاريخ ترازنامه آغاز نشده است زيابي متوجه شركت گردد .

27- در مقايسه با صورتهاي مالي سال قبل هيچگونه تغييري در مبناي ارزشيابي و تعيين مقادير موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت صورت نگرفته است .

موجودي بانكي و وجوه نقد

28- كليه وجوه نقد در تاريخ ترازنامه شمارش و مورد تائيد است .

29- به استثناي موارد زير ،‌هيچيك از حسابهاي بانكي مربوط به فعاليتهاي گروه در داخل و خارج از كشور ، با نام اشخاص حقيقي نمي باشد :

نام بانك و شعبه مربوط شماره حساب نام صاحب بانك توضيحات

30- كليه حسابهاي بانكي گروه در داخل و خارج از كشور طي سال مالي مورد گزارش اعم از فعال و راكد ( شامل حسابهاي كه طي سال مسدود شده است ) به قرار زير مي باشد ,

نام بانك شعبه شماره حساب

31- كليه معاملات بانكي در دفاتر گروه ثبت گرديده و به استثناي موارد زيركليه مغايرات موجود بين صورتحسابهاي بانكي و دفاتر مشخص شده است . مواردي كه در خصوص مغايرتي نياز به اقدام اصلاحي بوده ،‌اقدام لازم بعمل آمده است .

ساير دارائيهاي جاري

32- به نظر هيات مديره ، حداقل مبلغي كه جريان عادي فعاليت گروه ، از تبديل ساير دارائيهاي جاري به وجه نقد عايد خواهد شد ، معادل مبلغي است كه بابت دارائيهاي مزبور درصورتهاي مالي منعكس شده است . بخصوص مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهكاران ، تماما ، مطالبات يا پيش پرداختهايي معتبر است و براي مطالبات مشكوك الوصول ، برگشت از فروش ،‌و تخفيفات ذخيره كافي منظور ، و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده از رديف مطالبات خارج و هزينه شده است .

بدهيها

نكات مهم

33- مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت بدهيها ،‌كليه بدهيهاي شركت در تاريخ ترازنامه را در بر مي گيرد . بخصوص در رابطه با كليه اقلامي كه جزء‌موجودي جنسي به حساب آمده ، و نيز كليه خريد هايي كه مالكيت اقلام خريداري شده قبل از تاريخ ترازنامه به گروه منتقل شده ( شامل موجودي بين راهي و كليه هزينه هايي كه تعلق گرفته و تا آن تاريخ پرداخت نشده ) ،‌بدهيهاي مربوط در صورتهاي مالي منظور شده است .

بدهي مالياتي

34- ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخيره هاي احتياطي كه از اين بايت در ترازنامه منظور شده است ، براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي كروه ، اعم از قطعي و احتمالي ، كفايت مي كند . ماليات مربوط به كليه دوره هاي قبل از ………………………. پرداخت و مفاصا حساب مالياتي دريافت شده است .

ذخيره بابت زيان

35- در مقابل كليه زيانهاي قابل ملاحظه اي كه در نتيجه عمليات گروه تا تاريخ ترازنامه از طريق اقدامات حقوقي يا غير حقوقي ، متوجه گروه شده يا انتظار ميرود متوجه گردد ( از جمله در مقابل زيانهاي حاصل از قراردادهاي خريد و فروش سلف * ) ، دخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است .

بدهيهاي احتمالي

36- در تاريخ ترازنامه ، گروه هيچگونه بدهي احتمالي ندارد .
يا
36- در قبال كليه پيشامدهاي احتمالي كه بنظر هيات مديره با احتمال زياد منجر به ايجاد بدهي براي گروه خواهد شد ، ذخيره كافي در صورتهاي مالي منظور شده است . همچنين كليه موارد كه ايجاد بدهي صرفا ممكن يا
محتمل است ،‌ جمعا به حدود …………………………… ريال بالغ مي شود و در ياداشت توضيحي شماره ………………………. صورتهاي مالي افشاء شده است .

تعهدات

( توجه :‌ تعهدات سرمايه اي قبلا تحت عنوان دارائيهاي ثابت ذكر شده است . )

37- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر خريد سلف مواد اوليه يا چيزهاي ديگر به نرخي بيش از قيمت رايج بازار يا اضافه بر نياز عادي گروه وجود نداشته است .

38- به استثناي موارد زير ،‌هيچگونه تعهد قابل توجهي مبني بر فروش سلف محصولات گروه به نرخي كمتر از قيمت رايج بازار وجود نداشته است :‌

39- به استثناي موارد زير هيچگونه تعهدي در رابطه با خريد يا فروش سرمايه گذاريهاي گروه وجود ندشته است .

40- هيچگونه تعهد يا قرارداد ديگري كه خلاف مصالح گروه بوده ( يا در آينده باشد ) وجود نداشته است .

41- در صورت افزايش سرمايه به جز آنچه در صورتهاي مالي منعكس است . هيچگونه امتيازي در مورد خريد سهام به هيچكس اعطاء نشده است .

42- به استثناي موارد زير ، هيچگونه قراردادي كه به موجب آن ، يكي از بدهيهاي گروه مقدم بر پرداخت بدهي ديگري باشد وجود نداشته است :‌

43- به استثناي موارد زير ، و در حد اطلاع هيات مديره ،‌هيچيك از بدهيهاي شركت طرف معامله اولويتي نسبت به مبالغ قابل پرداخت به گروه نداشته است :

44- كليه معاملات خارجي و داخلي انجام شده طي سال مالي مورد رسيدگي و همچنين هر گونه تخفيف يا كميسيون در يافتي از اين بابت به طور كامل و صحيح در دفاتر ثبت شده است .
45- به استثناي موارد زير ، هيچگونه تخلفي در مورد شرايط مربوط به باز پرداخت اصل و پرداخت سود تضمين شده سهام ( سهام ممتاز ) يا تسهيلات اعتباري دريافتي رخ نداده و هيچيك از مقررات ،‌تعهدات يا قراردادهاي مربوط نقض نگرديده است :

46- به استثناي مواردي كه در صورتهاي مالي افشاء شده ، هيچيك از عوامل زير تاثير قابل اهميتي بر نتيجه عمليات سال مالي موردرسيدگي نداشته است :

الف – معاملاتي به جز معاملات عادي گروه.
ب- وضعيتهاي ماهيتاً استثنايي يا غير مذكور .
ج – هزينه يا درآمد مربوط به سنوات قبل
د – هرگونه تغيير رويه حسابداري

معاملات با اشخاص وابسته

47- طي سال مالي مورد گزارش ، هيچ نوع معامله مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 انجام نشده است .
يا
47- معاملات زير كه مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه است . تنها معاملاتي از اين نوع مي باشد كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته است . طبق قانون ………………………………….. تجارت ، كليه معاملات زير از طريق اخذ راي و به موجب صورتجلسه مربوط ( فتوكپي پيوست ) به تصويب هيات مديره رسيده است :

نام نوع وابستگي شرح معامله مبلغ به ريال

48- از تاريخ ترازنامه تا كنون به استثناي موارد زير ،‌هيچگونه تغييرات قابل اهميت ديگري در موارد مذكور در بند هاي فوق روي نداده است :

49- از تاريخ ترازنامه تا كنون ، هيچگونه رويداري كه بر صورتهاي مالي تاثير مهمي گذارد ، رخ نداده است . مضافا هيچگونه رويدادي رخ نداده است كه در عين بي تاثير بودن بر صورتهاي مالي ، افشاي آن به سبب ميزان اهميت رويداد ضرورت يابد .
يا
49- اهم رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه كه تعديل صورتهاي مالي يا افشاي رويداد در صورتهاي مالي را ايجاب نمايد ،‌بشرح زير است :‌

بيمه

50- در سال مالي مورد گزارش ، كليه دارائيها وحيطه هاي ريسكي فعاليت گروه كه قابل بيمه شدن مي باشد ( بخصوص زيانهاي تبعي ) ، به استثناي موارد زير ، به نظر هيات مديره ، بنحو مطلوبي تحت پوشش بيمه اي قرار داشته و بيمه نامه هاي موبوط در تاريخ ترازنامه معتبر بوده است .

صورتجلسات

51- صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي كه دردفتر صورتجلسات ثبت شده است ،‌حاوي سابقه كامل و موثقي از شرح كار و تصميمات اين جلسات طي سال مالي منتهي به 29/12/1388 و كليه جلسات بعدي تا تاريخ ……………………….. ( جلسه شماره ……………. تا …………….. ) مي باشد . كپي هاي ارائه شده به حسابرسان شامل كليه صورتجلسات مذكور بوده است.

سهام و حقوق و مزاياي هيات مديره

52- اسامي اعضاي هيات مديره ، همراه با مشخصات حقوق آنان نسبت به سهام شركت اصلي در آغاز و پايان سال مالي و حقوق و مزاياي آنها در جدول پيوست قيد شده است :

سهام و حقوق و مزاياي هيات مديره

53- كليه دريافتها و پرداختها يا در دفاتر ثبت شده و يا ، در غير اينصورت ، توضيحات لازم به حسابرسان ارائه شده است . مگر در موارد زير كه توضيحات لازم ذيلا ارائه مي شود .:

54- در يافتها و پرداختهاي مندرج در جدول پيوست كه فاقد مدارك مثبته بوده ،‌در ارتباط با فعاليت تجاري گروه دريافت / پرداخت شده است .

55- كليه تعديلات و اصلاحات لازم جهت مطابقت دفاتر با صورتهاي مالي حسابرسي شده ، بعمل آمده و يا خواهد آمد .

احتياجات نقدي آتي

56- به نظر هيات مديره ،‌گروه براي تامين فعاليتهاي مالي و تعهدات خود طي 12 ماه آتي ( از تاريخ ترازنامه ) ،‌منابع نقدي كافي در اختيار خواهد داشت .

رعايت قوانين و مقررات

57- در سال مالي مورد گزارش ، هيچگونه رويداد يا معامله اي كه ماهيت غير قانوني داشته و عدم افشاي آن صورتهاي مالي را گمراه كننه سازد ،‌وجود نداشته است .

58- مدير عامل طي دوره تصدي خود مديريت عامل هيچ شركتي ديگري را به عهده نداشته باشد .

59- مدير عامل و اعضاي هيات مديره هيچگونه وام يا اعتباري از شركت دريافت نكرده و شركت هيچيك از ديون آنها را تضمين يا تعهد نكرده است ( در غير اين صورت موارد مربوط بايد همراه با توصيحات لازم ذكر گردد . )

60- مدير عامل و اعضاي هيات مديره هيچگونه معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام نداده اند ( در غير اين صورت موارد موبوط بايد همراه با توضيحات لازم ذكر گردد . )

61- اعضاي غير موظف هيات مديره در قبال سمت مديريت خود ‌،به استثناي مبالغ مندرج در جدول بند 52 مصوبه مجمع عمومي به آنان پرداخت شده ،‌ هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند .

يا

61- ( به جاي عبارت “ هيچگونه وجهي از شركت دريافت نكرده اند ” ) : مبالغي به شرح زير دريافت كرده اند :‌
شرح ريال

62- گروه طي سال مالي مورد گزارش در زمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص …………………………. ( نام نهاد يا سازمان ذيصلاح ) بوده و به استثناي مواد زير ، ضوابط مزبور به طور كامل رعايت شده است .

يا

62- گروه طي سال مالي مورد گزارش ،‌در زمينه توزيع و فروش كالاي خود تابع مقررات خاص نهاد يا سازمان بخصوصي نبوده و ضوابط توزيع و فروش به شرح صورتجلسه مورد ………………………………. هيات مديره ( يا :‌توسط …………………….. ) تعيين و ،‌به استثناي موارد زير به طور كامل رعايت شده است .

با تقديم احترام
اعضاي هيات مديره

رديف نام و نام خانوادگي سمت امضاء

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...