بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه غیرعمر شامل بیمه عمومی و بیمه درمان

پروژه های پیمانکاری

بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه غیرعمر شامل بیمه عمومی و بیمه درمان

بدهیهای مرتبط ،قرارداد بیمه غیرعمر شامل ذخیره خسارتهای در جریان ،ذخیره بابت حق بیمه های عاید نشده و ذخیره بابت کسری حق بیمه است. ذخیره خسارتهای در جریان بر مبنای بهای تمام شده نهایی برآوردی کلیه  خسارت های تحمل شده ای  که در تاریخ گزارشگری تسویه  نشده اند ،  به همراه مخارج مربوط به رسیدگی به خسارتها و کاهش  بابت ارزش مورد انتظار باقیمانده و سایر موارد بازیافت محاسبه میشود. امکان وقوع تاخیر در اعلام و تسویه انواع مشخصی از خسارتها وجود دارد . در نتیجه بهای تمام شده نهایی این گونه خسارتها را نمیتوان با قطعیت در تاریخ  گزارشگری  تعیین کرد. بدهی بابت  ارزش  زمانی  پول تنزیل نمیشود . هیچ گونه ذخیره ای بابت بلایای طبیعی نمیشود. قطع شناخت بدهیهای  مزبور هنگامی  انجام میشود که تعهد بابت پرداخت خسارت منقضی ،فسخ یا باطل شود.

ذخیره بابت حق بیمه های عاید نشده بیانگر آن بخش از حق بیمه های دریافتی یا دریافتنی است که به ریسکهایی که تاکنون در تاریخ گزارشگری منقضی نشده اند مربوط  میشود. ذخیره مورد نظر  با شروع قراردادها و احتساب حق بیمه ها شناسایی میشود و به عنوان درآمد حق بیمه ،طی دوره قرارداد و مطابق با الگوی خدمات بیمه ای ارائه شده در قرارداد ،در حسابها منعکس میشود.

گروه ریسک منقضی نشده خود را در هر یک از تاریخهای گزارشگری مورد بررسی قرار میدهد و آزمون کفایت بدهی  را انجام میدهد. محاسبات مورد نظر با بکارگیری برآوردهای جاری در خصوص جریانهای نقدی آتی حاصل از قرارداد و پس از در نظر گرفتن بازده سرمایه گذاری مورد انتظار از داراییهای مربوط به ذخیره های فنی بیمه های غیر عمر انجام میشود. چنانچه برآوردهای مزبور  حاکی از عدم کفایت مبلغ دفتری حق بیمه های عاید نشده باشد،کسری مورد نظر با در نظر گرفتن ذخیره کسری حق بیمه ،در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...