بخشنامه مالیاتی200/97/21/ نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

بخشنامه: 200/97/21/ نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشوربا عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص

بخشنامه: 200/97/21/

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

 

 

شماره: 21/97/200/ص

 

تاریخ: 24/02/1397

 

بخشنامه

 

 

21

 

97

 

84- 85- 86

 

م

 

مخاطبان/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1397 مقرر می­گردد:

بخشنامه مالیاتی200/97/21

1-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1397 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهدبود.

بخشنامه مالیاتی200/97/21

2-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال 1397 کماکان اجرایی می­باشد.

 

3- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیت حقوق سایر اشخاص در سال 1397 بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: 1-15/1

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت به مازاد

1

276,000,000

معاف

276,000,001

1,104,000,000

276,000,000

10%

1,104,000,001

 

1,380,000,000

 

1,104,000,000

 

15%

 

1,380,000,001

1,932,000,000

1,380,000,000

25%

نسبت به مازاد 1,932,000,000

 

35%

 

سید کامل تقوی نژاد

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: از 01/01/1397

 

مدت اجرا:تا پایان سال 1397

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

بخشنامه مالیاتی200/97/21

 

مواد قانونی وابسته

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. (1)1 .به…ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا …
تاریخ سند: 1397/02/24

شماره سند: 200/97/21/ص

کد سند: م/84/85/86/1397/21

وضعیت سند: معتبر

امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی کشور (سید کامل تقوی نژاد)

بازگشت به ماده قانونی

سایر بخشنامه ها

                در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک

                فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

                *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378

                در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده

                *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق

                نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

                *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد

                معافیت حقوق 1384

                *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

                استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)

                *محاسبه جدول حقوق

                در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381

                در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور

                دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

                نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی

سایر اسناد مرتبط

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...