بخشنامه: 86882اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 86882

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای
________________________________________

شماره:86882
تاریخ:28/08/1387
پیوست:

بخشنامه

052 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شرکتهای بیمه
موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه ای
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وبا عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکتها اعلام میدارد:
به استناد مقررات قانون موصوف، ارائه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است. بنا براین ارائه کلـیه خـدمـات بیـمه ای مـشـمول پـرداخـت مـالیات و عـوارض موضوعه می باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه و توافقات بعمل آمده در چارچوب قانون صرفا به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می گردد:
1- انواع خدمات بیمه وفروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات وعوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود.
2- تـاریخ تعـلق مالیات وعوارض بیمه ها (اعم از نقدی وتعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می باشد.
3- بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می گردد.
4- معافیت های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین ومقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود.
بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجرا بوده است.

بخشنامه مالیاتی 86882

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:1- داخلی:* 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:مدیریت فنی و حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده- تلفن:88805106
تاریخ اجراء:1/7/1387 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

بخشنامه مالیاتی 86882

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...