بخشنامه: 30/5/3856/56174 تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/5/3856/56174

*تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

 

شماره: 56174/3856/5/30

تاریخ: 05/11/1370

پیوست:

 

بطوریکه اطلاع دارند رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود در موعد مقرر خودداری مینمایند غالبا پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی واصله در مهلت قانونی صورت میگیرد و حتی در اکثر موارد صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد اینگونه مودیان به آخرین روزهای سه سال فرجه قانونی موضوع ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی موکول میگردد که چون اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول بموقع مطالبات دولت و نهایتا عدم اجرای بموقع طرحها و برنامه های عمرانی کشور بوده بلکه این امر دقیقا موجبی برای تشویق مودیان و مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و احیانا وادار ساختن آنان به عدم انجام سایر تکالیف و وظایف قانونی خواهد بود بنابراین مقرر میدارد بمحض وصول این دستورالعمل نکات زیر دقیقا رعایت گردد :

1- حوزه های مالیاتی هرگونه تحقیق استعلام و رسیدگیهای لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مالیاتی مربوط ( اعم از اینکه اظهارنامه مالیاتی بموقع تسلیم نموده یا ننموده باشند ) و نیز تشخیص درآمد آنها را حداکثر تا 4 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که صدور برگ تشخیص مالیات برگ درآمد آنها نیز حداکثر 6 ماه پس از تاریخ اخیرالذکر باشد . البته این مهلت برای سالهای عملکرد 1368 و 1369 مودیان مذکور تا پایان شهریور ماه 1371 خواهد بود.

2- در مواردیکه به تشخیص ممیز مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی محتاج به زمان بیشتری باشد میبایست مدت لازم با رعایت مقررات قانونی و ارائه دلائل و مستندات مثبته تعیین و پس از تائید ممیز کل و موافقت مدیرکل مربوطه رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات در مدت تعیین شده مزبور انجام بطوریکه امر پرونده ای بدون دلیل به آخرین مهلت مقرر در قانون موکول نشود ضمنا نسخه ای از گزارش حاوی نظر مامورین تشخیص مربوطه در این خصوص جهت ملاحظه بازرسان اعزامی در پرونده مربوطه ضبط گردد . 3- در صورتیکه پس از صدور برگ تشخیص مالیات و قبل از مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارکی بدست آید که براساس آن درآمد مودی بیشتر از مبلغ تشخیص شده باشد مابه التفاوت مالیات با رعایت مقررات از طریق صدور برگ تشخیص مالیات متمم در مهلت قانونی قابل مطالبه خواهد بود .

4- ضمن الویت دادن به پرونده های مالیاتی مهم و عمده حتی المقدور رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات مودیانی که از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده اند مقدم بر مودیانی که بموقع اظهارنامه مالیاتی خود تسلیم داشته اند صورت پذیرد . 5- ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مدیران کل مربوطه موظفند با توجه به اقدامات ماموران تشخیص در راستای تحقق اهداف مذکور آنان را مورد تقدیر مناسب قرارداده و ضمنا در پایان هرماه نتیجه اقدامات انجام شده را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایند .

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/3856/56174

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

8][30/5/3545/65742][بخشنامه] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون

 

[1370/12/20][30/5/4013/58260][بخشنامه] *اعمال معافیت مستلزم ارائه گواهی از بورس است

 

[1370/11/11][30/4/15959/47272][بخشنامه] *حق واگذاری محل را نیز شامل میشود

 

[1370/11/05][30/5/3856/56174][بخشنامه] *تسریع در رسیدگی به پرونده مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند

 

[1370/10/24][30/5/3593][بخشنامه] *نقاط محروم

 

[1370/08/04][30/5/2659/39560][بخشنامه] *پیگیری جهت اختتام مرحله توقیف املاک

 

[1370/07/29][30/5/3689/38790][بخشنامه] *اعلام شماره حساب استانداری گیلان

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/06/10][30/5/702/29506][بخشنامه] *مالیات حقوق اعضا هیات های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

[1370/05/15][30/5/1517/24370][بخشنامه] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

بخشنامه مالیاتی 30/5/3856/56174

[1370/04/29][30/4/4547/21094][بخشنامه] *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق

 

[1370/04/25][30/4/5731/20572][بخشنامه] *عدم تصویب یا تسلیم صورتجلسه مجمع باعث علی الراس نمی شود

 

[1370/04/03][16032][بخشنامه] *نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

 

[1370/03/20][30/5/703/13028][بخشنامه] *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

 

[1370/03/20][30/5/706/13070][بخشنامه] *مرور زمان مالیاتهای قبل از سال 68

 

[1370/03/20][30/5/703/13028][بخشنامه] *تشکیل کمیسیون جهت تعیین ارزش معاملاتی

 

[1370/03/01][30/5/399/6940][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

 

[1370/03/01][30/5/399/6940][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال اسناد عادی

 

[1370/02/28][30/4/2140/4946][بخشنامه] *دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق

 

[1370/02/24][8334][بخشنامه] *تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/3856/56174

مواد قانونی وابسته

8][30/5/3545/65742][بخشنامه] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون
8][30/5/3545/65742][بخشنامه] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...