بخشنامه30/5/3024کالای واسطه یاتاقان کولر

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی 30/5/3024
*کالای واسطه – یاتاقان کولر

 

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

بخشنامه: 30/5/3024
*کالای واسطه – یاتاقان کولر

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

بخشنامه مالیاتی 30/5/3024

*کالای واسطه – یاتاقان کولر

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

بخشنامه: 30/5/3024
*کالای واسطه – یاتاقان کولر

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

بخشنامه مالیاتی 30/5/3024

*کالای واسطه – یاتاقان کولر

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

بخشنامه مالیاتی 30/5/3024

*کالای واسطه – یاتاقان کولر

شماره:3024/5/30
تاریخ: 18/07/1372
پیوست:

پیرو شماره 5658/30 مورخ 25/2/1372 و شماره 1972-5/30مورخ 4/5/1372 وشماره 2388-5/30 مورخ 2/6/72 یادآور میگردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 6/7/1372 سازمان برنامه وبودجه ” انواع یاتاقان کولر” ازجمله کالای واسطه ای میباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...