بخشنامه 30/5/2145/19259 عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

*عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

 

شماره: 19259/2145/5/30

تاریخ: 07/06/1373

پیوست:

 

نظرباینکه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) ازجمله  اشخاص مذکور در بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده ومشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمیباشد، بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت به قرارگاه مذکور مشمول کسر مالیات  علی الحساب موضوع ماده  104قانون مذکور نیز نخواهد بود.

 

از طرف وزیراموراقتصادی ودارائی

 

 

مواد قانونی وابسته

ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی; 2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله د…

 

ماده 104- حذف شد . (1)
1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قا…

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 2

 

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

2- دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

3- شهرداری‌ها.

4- بنیادها­ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف­ حضرت­امام خمینی(ره) و مقام­ معظم رهبری.(1)

‌تبصره 1 – شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2 – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3 – حذف شد. (2)

1. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.

2. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.
“تبصره3 – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.”

 

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

ایین نامه ها

[1368/04/26][44096/ت 305هـ] *آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2

 

[1373/01/14][224/ت417هـ] *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

 

بخشنامه ها

[1368/01/29][30/5/193/3564] *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

 

[1368/06/07][30/5/2006/27926] *موقوفات عام

 

[1368/08/06][30/5/2697/37854] *مراجع ناظر موسسات

 

[1368/08/22][30/5/2715/41392] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)

 

[1369/06/13][30/5/2423/16851] *موقوفات عام

 

[1371/04/27][30/5/1163/13661] *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1371/07/20][30/5/2426/24830] *عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات

 

[1372/07/25][30/5/3073/37112] *موقوفات در عراق

 

[1373/06/07][30/5/2145/19259] *عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

 

[1373/11/08][30/4/10464/59630] *مالیات متولی و ناظرین موقوفات

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1374/10/12][30/4/11201/53606] *مالیاتاملاک مصادره کمیته امداد امام خمینی

 

[1375/02/11][30/4/1156/3988] *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2

 

[1376/01/18][30/4/112/1238] *نحوه پرداخت سهم بنیاد مستضعفان از طرف شرکتهای تابعه

 

[1376/02/19][30/4/1593/6214] *شخصیت حقوقی تابع قوانین بنیاد مستضعفان می باشد

 

[1376/04/19][30/4/12379/8612] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

 

[1377/03/20][30/4/1377/12206] *تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

 

[1377/05/14][43/6649] *اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

 

[1377/09/01][30/4/7171] *فهرست انجمنهای مربوط به اقلیتهای دینی در ایران

 

[1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

 

[1381/04/02][30/5/941] *در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

 

[1381/10/14][58118] *در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

 

[1382/04/08][17338] واریز مالیات بنیادها تا پایان 80به حساب های خاص

 

[1382/07/19][38662] واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص

 

[1382/11/15][201/6247/11304] فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده 2

 

[1382/12/29][67674] در مورد لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی

 

[1383/01/16][250/171] در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها

 

[1383/05/25][250/2901] رعایت مقررات تسلیم اظهارنامه و واریز مالیات نهادها به خزانه

 

[1388/06/02][210/55090] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88

 

[1388/07/21][210/60622] ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

 

[1388/07/27][61039] معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

 

[1389/09/23][200/27246] تـسـری مـفاد بنـد 5 بخـشنـامـه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1389/11/16][200/32410] اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

 

[1393/02/09][200/93/9] ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

[1393/06/08][200/93/63] عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور.

 

[1395/09/25][200/95/61] ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 119 مورخ 18/7/1395 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1393 درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 

[1396/02/13][200/96/20] قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

 

[1396/10/21][230/96/145] ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده 2

 

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1368/04/06][116462/ت 255] *اسامی نهادهای انقلاب اسلامی

 

[1376/03/18][54062/ت 18108هـ] الزام دارایی بر نظارت بر درآمد وهزینه های سازمان نظام مهندسی

 

[1378/05/19][36052/ت21625هـ] *بنیاد امید صالحان نیز از موسسات بند 4 ماده 2 می باشد

 

دستورالعمل ها

[1380/11/10][30/4/8980/67334] دستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد 1380 شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

دیوان عدالت اداری

[1388/03/03][238] ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور.

 

[1392/12/26][1068] ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی

 

رای شوراها

[1368/04/03][30/4/3634] *پرداختی به موسسات عام المنفعه

 

[1368/11/25][30/4/19671] *معافیت آستان قدس رضوی

 

[1369/02/30][30/4/2821] *معافیت سازمان تامین اجتماعی

 

[1369/10/11][30/4/13968] *دانشگاه آزاد

 

[1371/10/14][30/4/11945] *صندوقهای قرض الحسنه

 

[1371/12/19][30/4/14435] *موقوفات عام

 

[1371/12/19][30/4/14437] *موقوفات

 

[1372/03/09][30/4/3757] *فعالیتهای هنری

 

[1372/12/08][30/4/14066] *سازمان تامین اجتماعی

 

[1373/12/09][30/4/12413] تشخیص مدارس علوم اسلامی

 

[1374/11/17][30/4/13040] *معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام

 

[1375/06/19][30/4/6741] *سود سپرده

 

[1379/04/21][30/4/3655] در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکمماده 2 نسبت به سازمان مزبور

 

[1387/11/13][201/18494] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

فرامین رهبری

[1373/11/03][30/4/10268/51336] *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام

 

[1376/04/23][1/33352] *یکسان سازی مالیات نهادها

 

[1376/05/12][30/4/4939/15853] *دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی

 

[1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد

 

[1377/02/07][1/25168] *نظارت بر موسسات یکسان سازی مالیاتی نهادها

 

[1377/12/02][30/4/11369/48845] *موسسه خیریه باقیات الصالحات نیز مشمول مقررات یکسان سازی مالیات نهادها می باشد

 

[1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام

 

[1378/02/20][30/4/1087/5882] *عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 104

ماده 104- حذف شد.(1)

1.به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قانون و تبصره‌های آن حذف ‌شد.
” ماده 104 – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) این قانون مکلف­اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب‌ مالیات مودی (‌دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌ بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج در صد (5%) مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلف­اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

‌تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را ‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

‌تبصره 2 – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌ قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد ‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

‌تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها ‌قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم ‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از ‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.”

 

 

ایین نامه ها

[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (??) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشورآیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

 

[1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

[1393/11/13][50976ت/136590هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

بخشنامه ها

[1368/02/25][30/5/469/6215] *کسر و پرداخت مالیات تکلیفی

 

[1369/09/10][30/5/3498] *حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های علی الحساب ماده 104 قانون

 

[1369/10/23][30/5/4289/48190] *علی الحساب گمرک

 

[1372/03/26][30/5/1247/13930] *احتساب مالیات علی الحساب گمرکی

 

[1372/05/09][30/5/1955] *تامین نیروی انسانی و خدمات امور مسافرت محمول و ترجمه عدم مشمول است

 

[1372/06/14][53/2126/8031] *محل و نحوه پرداخت مالیات پزشکان و دندانپزشکان

 

[1373/02/27][30/5/459] *حوزه ذیصلاح وصول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1373/06/07][30/5/2145/19259] *عدم مشمول مالیات قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا

 

[1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی

 

[1373/11/08][30/4/9146/59486] *محاسبه مالیات پیمانکاران

 

[1374/08/06][44160] *پرداخت به موقع مالیاتهای تکلیفی

 

[1375/12/21][30/4/12280] *مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان

 

[1376/03/10][30/4/768/7165] نحوه کسر مالیات تکلیفی از پرداختهای ارزی به پیمانکاران خارجی

 

[1376/04/19][30/4/12379/8612] *موسسات وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز مشمول مالیات نمی باشند

 

[1376/11/11][47726] *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند

 

[1377/03/20][30/4/493/12252] *استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد

 

[1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1379/08/07][30/4-7123/37002] تعیین حوزه های مالیاتی صلاحیتدار در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی

 

[1381/02/07][30/4/99/5237] بخشنامه به بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مالیات اشخاص خارجی با تسعیر ارز به نرخ واریز نامه به نرخ 1755 ریال

 

[1381/06/26][211/4048/36692] در مورد عدم نیاز به کسر مالیات از کرایه های پرداختی بابت خرید بلیط ،قطار ،اتوبوس ،تاکسی وموارد مشابه

 

[1381/06/31][211/4056/37343] نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقررخودداری می نمایند

 

[1381/10/22][201/8432/60159] جریمه 1%ماده 197شامل همه قراردادها می گردد

 

[1381/12/14][211/7649/70889] بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

 

[1382/03/24][211/1451/13637] حوزه ذیصلاح برای وصول مالیات های تکلیفی

 

[1382/04/11][201/2102/17713] درمورد 5%تکلیفی مکسوره از کارخانه های آردسازی

 

[1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی

 

[1382/10/06][233/2928/4893/8494] مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود

 

[1382/10/10][211/5500/8952] تحویل رسیدگی علی الحساب مالیات مکسوره به مودیان یا پیمانکاران هر مورد بصورت جداگانه

 

[1382/10/27][211/5883/10000] در خصوص اجرای مفاد تبصره پنج الحاقی به ماده 104افزودن تعدادی فعالیت های مشمول ماده 104ازاول 1383

 

[1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و …

 

[1383/04/27][223/1503/1235/6736] نحوه پرداخت مالیات تکلیفی مراکز درمانی

 

[1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

 

[1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

 

[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

 

[1383/11/25][211/4404/20423] پیمانکاری شهرداریها

 

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

 

[1384/02/26][2869] حوزه دریافت کننده مالیات تکلیفی قبوض را به حوزه ذیربط ارسال نمایند

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1384/03/24][211/898/5028] لغو بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی ار ازقام کمتر از 1/500/000 ریال

 

[1384/06/02][212/3150/10450] انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی

 

[1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد

 

[1384/11/11][211/4275/19823] پرداختی به مالک وسائط نقلیه (اشخاص حقیقی) نیازی به کسر مالیات ندارد

 

[1385/05/10][211/201/17473] نحوه وصول جریمه از کسانی که مالیات تکلیفی را پرداخت نمی نمایند.

 

[1385/05/10][17473/201/211] در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون

 

[1385/06/14][211/1897/22946] عدم شمول 5% علی الحساب به مواردی غیر از موارد مصرح در ماده 104

 

[1385/07/08][26717/2213/233] در خصوص مالیاتهای تکلیفی ماده 104

 

[1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی

 

[1385/11/18][75113] تفویض اختیار جهت توافق با اتحادیه ها

 

[1385/11/29][211/3808/65200] الحاق تعدادی از خدمات به مشمولین ماده 104 ق.م.م

 

[1386/01/26][232/171/3948] صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین سازمان امور مالیاتی وشورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای مالیات عملکرد سال 1385 اعضاء کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور

 

[1387/06/20][59657] اعمال مقررات موضوع تبصره ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک مبلغ

 

[1387/08/19][2/41235/144841] لایحه توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

 

[1387/12/26][135922] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87

 

[1388/11/19][200/73516] احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 

[1389/03/19][200/7775] تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1389/06/31][210/19487] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18/5/89

 

[1389/11/14][200/33590] مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر

 

[1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

[1390/06/28][200/15304] ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1391/03/08][200/4994] ابلاغ تصویب نامه شماره12244/ت47267/ک مورخ28/1/91وزیران عضو کار گروه مسکن

 

[1391/06/21][200/12392] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/07/16][200/14309] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قوامین

 

[1391/10/10][200/20000] اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/10/10][230/32941/د] اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه

 

[1391/11/04][200/21769] حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م

 

[1392/01/21][200/477] اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی موضوع بند ل ماده 139

 

[1392/04/23][230/10446] نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 

[1392/06/03][230/14977] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها

 

[1392/06/04][200/10009] صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/07/13][230/19133] نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها

 

[1392/07/15][230/19544] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها

 

[1392/07/30][230/21241] ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

 

[1392/12/06][200/21939/ص] مطالبه مالیات از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر

 

[1392/12/10][230/36214/د] مجوزفعالیت موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و موسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1392/12/12][200/22321/ص] مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م سازندگان مسکن مهر

 

[1392/12/14][200/22680/ص] اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 

[1392/12/21][230/38133/د] ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

[1393/03/11][230/93/33] اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور

 

[1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 

[1393/12/12][230/93/141] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 

[1394/01/29][200/94/07] مجوز فعالیت بانک آینده

 

[1394/07/26][200/94/73] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ

 

[1395/09/06][200/95/57] مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1384/04/29][20966/ت33337هـ] *صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد

 

[1391/05/16][22/26060] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 

[1392/04/18][90836] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

[1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

[1393/11/13][50976ت/136590هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

 

[1395/05/10][53970/ت52406هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

دستورالعمل ها

[1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی

 

[1379/05/01][30/4/3126/18734] تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

 

[1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و …

 

[1383/10/01][211/3974/16868] دستورالعمل نحوه استردادمالیات عملکرد وتکلیفی اضافه پرداختی

 

[1383/11/04][211/4348/19153] فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

 

[1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری

 

[1385/07/08][33/2213/26717] پرداخت کنندگان وجوه (کارفرمایان) مکلف شده اند در هر پرداخت، پنج درصد مبالغ ناخالص پرداختی رابه عنوان علی الحساب مالیات مودی

 

[1386/07/17][230/63600] دستور العمل اصلاحی نحوه رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

 

[1390/04/08][200/8196] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

[1390/04/11][230/8457/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

 

[1390/04/18][230/9248/ص] دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

 

[1390/04/27][200/9892/س] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1390/10/11][200/33003] تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

 

[1391/10/25][200/21016] شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات

 

[1392/01/28][200/953] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1392/06/04][200/9188] اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

 

[1392/12/28][200/24195/ص] تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1392صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/04/02][230/93/44] ارسال دستورالعمل خوداظهاری عملکرد سال 1392 اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 

[1393/04/25][200/93/522] دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

[1393/06/30][200/93/528] مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند

 

[1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه

 

دیوان عدالت اداری

[1387/12/26][834] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 834 مورخ 27-11-87

 

[1389/05/18][212،197،196] ابطال بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/06/1387

 

[1390/03/02][106] ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

[1394/06/24][785-786-787] رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

رای شوراها

[1369/03/28][30/4/4777] *کارمزد غیر بانکی

 

[1373/12/01][30/4/12204] *جایزه خوش حسابی تکلیفی

 

[1377/11/06][30/4/11175] *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

 

[1387/11/13][201/18494] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما

 

[1389/10/27][201/17293] تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

 

فرامین رهبری

[1371/04/24][12281] *نحوه تشخیص و وصول مالیات بنیاد مستضعفان و واحدهای تابعه

 

[1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد

بخشنامه مالیاتی 30/5/2145/19259

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...