بخشنامه30/4/8595/33964تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 7/2/71

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی 30/4/8595/33964
*تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 7/2/71

شماره: 33964/8595/4/30
تاریخ: 01/04/1374
پیوست:

توجه : به رای دیوان عدالت اداری 81-76 20/5/75 رجوع شود.
پیروبخشنامه شماره 5058/3558-5/30مورخ 23/9/73 چون درمورد شمول معافیت موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 132پیش ازاصلاح نسبت به برخی واحدهای تولیدی که مجوزتاسیس برای آنهاقبل ازتاری 7/2/71 )تاریخ اصلاح ماده 132 مذکور (وپروانه بهره برداری بعدازآن تاریخ صادرشده ، کرارا سوالاتی مطرح وگویاشیوه های متفاوتی دراین باره اعمال گردیده است ، لذا بمنظور رفع اشکال واتخاذ رویه واحد باعنایت به نظر و استباط هیئت عمومی شورایعالی لزوما متذکرمیگردد: صاحبان واحدهای تولیدی تاسیس شده یا در حال تاسیس که تا تاریخ 7/2/71 (تاریخ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به مرحله بهره برداری نرسیده و تاریخ صدور پروانه بهره برداری و همچنین تاریخ بهره برداری آنها بعد از تاریخ مذکور باشد، میتوانند برابر مقررات ازمعافیت موضوع ماده 132اصلاحی برخوردارگردند0 بدیهی است درموارد دیگری که واحدتولیدی پیش ازتاریخ 7/2/71 شروع به بهره برداری نموده باشد، ولو با اخذپروانه بهره برداری بعد ازآن تاریخ موضوع حسب مورد مشمول شرایط و مقررات مندرج در ماده 132قبل از اصلاح خواهد بود. بخشنامه مالیاتی 30/4/8595/33964

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...