بخشنامه 3 0/4/12591/66656 اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/4/12591/66656

*اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت

 

شماره: 66656/12591/4/30

تاریخ: 25/12/1373

پیوست:

 

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به امضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.

 

 

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 زیربنای مفید آنها (درموردآپارتمانها زیربنای مفیدباستثناء مشاعات ) با الگوی مصوب مصرف مسکن معتبر درتاریخ صدور پروانه ساختمانی مربوط، منطبق بوده و جمع ارزش معاملاتی عرصه ( یاسهم عرصه ) واعیان آنها تا30000000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

تبصره 1 – درزمان تصویب این اصلاحیه ، طبق مصوبه شورایعالی تعیین الگوی مصرف کشور ، درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ،تبریزو شیراز ، واحدهای مسکونی بازیربنای مفید حداکثر 75 مترمربع ودرسایرشهرها بازیربنای مفید حداکثر 100 مترمربع باالگوی مصوب مصرف مسکن تطبیق دارد.

تبصره 2 -هرگونه تغییردرحدنصاب (جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان ) مذکور درماده 1، درابتدای هرسال باتصویب وزارتین مسکن وشهرسازی و اموراقتصادی و دارائی ، جهت اجرااعلام خواهد شد0 مادام که حدنصاب مذکورابلاغ نشده باشد حدنصاب قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده 2 – معافیت موضوع این اصلاحیه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1/4/1372 تاتاریخ 3/12/1376 احداث و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ صدور گواهی پایان کارساختمان ( درموردآپارتمانهاازتاریخ صدورصورتمجلس تفکیکی ) مورد اولین انتقال قطعی واقع میشود. تبصره سازندگان واحدهای مسکونی که ازتاریخ 3/12/1366 تاتاریخ 13/3/1372 پروانه ساختمان اخذ نموده اند ،کماکان مشمول معافیت ضوابط وقیمتهای قبلی موضوع بخشنامه شماره 59190/13038/4/30 مورخ 20/12/1367 خواهند بود.

 

 

مرتضی محمد خان

وزیر امور اقتصادی ودارائی

 

عباس آخوندی

وزیر مسکن وشهر سازی

بخشنامه مالیاتی 30/4/12591/66656

مواد قانونی وابسته

ماده 69 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخان…

بخشنامه: 30/4/12591/66656

*اصلاحیه ضوابط قیمتهای واحدهای ارزان قیمت

 

شماره: 66656/12591/4/30

تاریخ: 25/12/1373

پیوست:

 

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به امضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.

 

 

داریوش ایرانبدی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

اصلاحیه ضوابط و قیمتهای موضوع ماده 69 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 زیربنای مفید آنها (درموردآپارتمانها زیربنای مفیدباستثناء مشاعات ) با الگوی مصوب مصرف مسکن معتبر درتاریخ صدور پروانه ساختمانی مربوط، منطبق بوده و جمع ارزش معاملاتی عرصه ( یاسهم عرصه ) واعیان آنها تا30000000 ریال باشد از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است .

تبصره 1 – درزمان تصویب این اصلاحیه ، طبق مصوبه شورایعالی تعیین الگوی مصرف کشور ، درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ،تبریزو شیراز ، واحدهای مسکونی بازیربنای مفید حداکثر 75 مترمربع ودرسایرشهرها بازیربنای مفید حداکثر 100 مترمربع باالگوی مصوب مصرف مسکن تطبیق دارد.

تبصره 2 -هرگونه تغییردرحدنصاب (جمع ارزش معاملاتی عرصه واعیان ) مذکور درماده 1، درابتدای هرسال باتصویب وزارتین مسکن وشهرسازی و اموراقتصادی و دارائی ، جهت اجرااعلام خواهد شد0 مادام که حدنصاب مذکورابلاغ نشده باشد حدنصاب قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده 2 – معافیت موضوع این اصلاحیه شامل واحدهای مسکونی است که ازتاریخ 1/4/1372 تاتاریخ 3/12/1376 احداث و حداکثر ظرف مدت یکسال ازتاریخ صدور گواهی پایان کارساختمان ( درموردآپارتمانهاازتاریخ صدورصورتمجلس تفکیکی ) مورد اولین انتقال قطعی واقع میشود. تبصره سازندگان واحدهای مسکونی که ازتاریخ 3/12/1366 تاتاریخ 13/3/1372 پروانه ساختمان اخذ نموده اند ،کماکان مشمول معافیت ضوابط وقیمتهای قبلی موضوع بخشنامه شماره 59190/13038/4/30 مورخ 20/12/1367 خواهند بود.

 

 

مرتضی محمد خان

وزیر امور اقتصادی ودارائی

 

عباس آخوندی

وزیر مسکن وشهر سازی

 

مواد قانونی وابسته

ماده 69 ـ اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخان…

بخشنامه مالیاتی 30/4/12591/66656

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...