بخشنامه: 260/94/107 پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 260/94/107

پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
________________________________________

شماره: 260/94/107
تاریخ: 1394/11/11
پیوست : دارد

بخشنامه
107 94 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیر کل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد در اجرا، با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390، موارد ذیل را مقرر میدارد :
1-وفق مقررات بند(12) ماده (12) وحکم ماده (40) قانون مالیات برارزش افزوده ،خدمات حمل ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات وعوارض معاف میباشد. لذا ارائه خدمات حمل ونقل عمومی مسافری ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود واز پرداخت مالیات وعوارض ارزش افزوده معاف است .
2-ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان درقالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل مسافر; مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
3-در صورتی که فعالان اقتصادی مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل نمایند و درآمد تحصیلی آنان ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد در این صورت ارائه خدمات مزبور از مصادیق معافیت بند(12) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده خواهد بود .
4-موسسات حمل ونقل و تحصیل کنندگان کالا یاخدمت صرفنظر از شمول یا عدم شمول در این نظام مادامی که کالاها وخدمات موضوع این قانون (غیر معاف ) را از مودیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مالیاتی تحصیل می نمایند. بخشنامه مالیاتی 260/94/107
، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتیبات و مقررات یاد شده خواهند بود.
در این چارچوب درصورتی که اشخاص مزبور به عرضه توأم خدمات مشمول و معاف موضوع این
قانون اشتغال داشته باشند رعایت مقررات و ترتیبات مقرر دراین قانون (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) درخصوص فعالیتهای انجام شده براساس ترتیبات و مقررات مفاد مواد (17) و(21) قانون مالیات بر ارزش افزوده، الزامی خواهد بود. بخشنامه مالیاتی 260/94/107

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افروده

دامنه کاربرد: 1-داخلی * 2-خارجی * مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106 ـ 021
بخشنامههای منسوخ: ـــ مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده ا…

ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حدا…

ماده 40- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ …

تاریخ سند: 1394/11/11
شماره سند: 260/94/107
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/94/107
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوست

بخشنامه مالیاتی 260/94/107

________________________________________

بازگشت به ماده قانونی

سایر بخشنامه ها
*زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با با خدمات بیمه ای

تصویب نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387

استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها

مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته

بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن

در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای حمل و نقل عمومی مسافری

فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 260/94/107

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...