بخشنامه: 260/2685/دعدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی 260/2685/د

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی عدم شمول ارزش افزوده
________________________________________

شماره: 2685 /260/د
تاریخ: 06/07/1392
پیوست: دارد

بخشنامه

070 92 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامینها و مکملهای غذایی

پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/2/1392،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور،که مقررمی دارد:«ویتامینها ومکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام مینماید مشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد”،به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها ومکمل های غذایی منضم به نامه شماره 201205/665مورخ10/6/1392وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد . بخشنامه مالیاتی 260/2685/د

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء: 1/1/1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامههای منسوخ: –

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12
خلاصه موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

شماره: 517 /260/د
تاریخ: 15/02/1392
پیوست: دارد

بخشنامه

03 92 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تائید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. بخشنامه مالیاتی 260/2685/د
علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد: 1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء: 1/1/1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی

شماره: 6110 /260/د
تاریخ: 12/09/1391
پیوست: دارد
بخشنامه

066 1391 بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده م

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی
پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مـشمول بـنـد (9) ماده (12) قـانــون مـالیات بـر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بخشنامه مالیاتی 260/2685/د

علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد: 1- داخلی 2- خارجی مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106
تاریخ اجراء: 01/01/1390 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...