بخشنامه: 230/21241 ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی 230/21241
ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک
شماره:21241/230/د

تاریخ: 30/07/1392

پیوست:

بخشنامه

079

92

تبصره 9 ماده 53 ، 86 ،104 ، 107

م

مخاطبین/ ذینغعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92،منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند. بخشنامه مالیاتی 230/21241

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا : —-

مدت اجرا : ——

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ی ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39903532 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

شماره:9188/200/ص

تاریخ:04/06/1392

پیوست:

دستورالعمل

521

تبصره 9ماده 53، 86، 104 و 107

92

بخشنامه مالیاتی 230/21241

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی…

موضوع

اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خـصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند. بخشنامه مالیاتی 230/21241

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: مطابق صورتجلسه پیوست

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

مواد قانونی وابسته
ماده 53 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج …
ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا …
ماده 104- حذف شد . (1)
1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قا…
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیر…

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...