بخشنامه 211/3509/14939 اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مالیاتی 211/3509/14939
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

شماره: 14939/3509/211
تاریخ: 01/09/1383
پیوست: دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 39107ت29785هـ مورخ 29/7/83 هیات محترم وزیران راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 6/8/1383 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

بخشنامه مالیاتی 211/3509/14939

چهارشنبه ششم آبان ماه 1383 سال شصت شماره 17381
قوه قضائیه
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شامل : قوانین – مذاکرات مجلس شورای اسلامی – رویه های قضائی – عهدنامه ها -آئین نامه ها
تصویبنامه ها -تصمیم نامه ها- اساسنامه ها و آگهی ها

صفحه عنوان مندرجات(قوانین و مقررات،مصوبات ،آراءوحدت رویه ) تاریخ تصویب دستگاه اجراء کننده
1 تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهادکشاورزی درخصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
22/7/1383 وزارت صنایع و معادن
وزارت جهاد کشاورزی
2 اصلاح تصویب نامه موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات 4/7/1383 وزارت کشور
2 اصلاح ماده (6) آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 22/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت جهادکشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام (PIC)
26/7/1383
وزارت جهاد کشاورزی –سازمان حفاظت محیط زیست
2 اصلاح ماده (13) آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی 14/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2 رای شماره 311هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 37 و 38 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و 3قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
3/9/1383 اداره ثبت اسناد و املاک کشور
3 رای وحدت رویه شماره 668 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
14/7/1383 شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
3 رای شماره 206هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگردان
25/5/1383 بانک رفاه کارگران
قوانین و مقررات عمومی
———–
شماره 39107/ت 29785هـ 29/7/1383

تصویب نامه راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی
و تکمیلی بخش کشاورزی
وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی

بخشنامه مالیاتی 211/3509/14939
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنابه پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی –مصوب 1379- تصویب نمود:
1- وزارت جهادکشاورزی می تواند نسبت به صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم ) 1511-1512-1513-1514 (صرفا عملیات روغن کشی از دانه های روغنی ) ، 1520-1531 (صرفا برنج کوبی ، ذرت خشک کنی ، پودر سبزیجات و میوه جات ) ، 1549 (صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی ، صیفی و چای ) اقدام نماید.
تبصره – مصادیق یادشده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست .
2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 – هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب برنامه ها و سیاستهای وزارت صنایع و معادن مجاز است .
3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمها به واحدهای استانی خود در خصوص بند (1) این تصویب نامه سیاستها و دستورالعمل های وزارت صنایع و معادن استان به سازمان جهادکشاورزی استان تغییر می یابد.
4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب نامه را به اطلاع سازمان صنایع و معادن هر استان برساند .وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند(1) این تصویب نامه را هر شش ماه یکبار برای یکدیگر ارسال نمایند.
صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده …

تاریخ سند: 1383/09/01
شماره سند: 211/3509/14939
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (علی اکبر سمیعی)
بازگشت به ماده قانونی

بخشنامه مالیاتی 211/3509/14939

سایر بخشنامه ها
*بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
*فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
*تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
*قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
*موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
در خصوص پروانه بهره برداری موقت
*تعیین فاصله از مرکز شهرها
*معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی
بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
*مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
*20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
*مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد
*تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای
سایر اسناد مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...