بخشنامه: 200/93/134 تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393

مالیات

بخشنامه مالیاتی 200/93/134

تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393
________________________________________
شماره:134/93/200
تاریخ: 2/12/1393
پیوست:

بخشنامه

133 93 الف

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
موضوع تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393

نظربه اینکه ابهاماتی درخصوص تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393، موضوع معافیت آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات، مطرح گردیده، لذا یادآور می شود تاریخ اجرای بخشنامه مذکور، از 1/7/1387، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی خواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1. داخلی * 2. خارجی * مرجع پاسخگویی:
دفترفنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء:
از تاریخ 1/7/1387 مدت اجراء:
نامحدود مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:
فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

بخشنامه مالیاتی 200/93/134

تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393
________________________________________
شماره:134/93/200
تاریخ: 2/12/1393
پیوست:

بخشنامه

133 93 الف

مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
موضوع تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393

نظربه اینکه ابهاماتی درخصوص تاریخ اجرای بخشنامه شماره 37/93/200 مورخ 13/3/1393، موضوع معافیت آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات، مطرح گردیده، لذا یادآور می شود تاریخ اجرای بخشنامه مذکور، از 1/7/1387، تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی خواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1. داخلی * 2. خارجی * مرجع پاسخگویی:
دفترفنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تـاریـخ اجـراء:
از تاریخ 1/7/1387 مدت اجراء:
نامحدود مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:
فیزیکی
بخشنامه های منسوخ: کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر

بخشنامه مالیاتی 200/93/134

مواد قانونی وابسته
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...